Miejsca

POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich

Otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich, które jest znane także jako POLIN, w 2013 roku w Warszawie to niewątpliwie wydarzenie o znaczeniu światowym. Jego główną misją jest zachowanie i opowiadanie o kulturze narodu żydowskiego w Polsce. Muzeum oferuje odwiedzającym wyjątkową możliwość zanurzenia się w bogatej historii tożsamości społeczności żydowskiej oraz jej wkładu w polską kulturę i społeczeństwo. 

autor:  Ewa Kwiatkowska

Zawartość
POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum POLIN podkreśla znaczenie dialogu i zrozumienia między różnymi kulturami i religiami. Zwiedzanie muzeum pozwala gościom zagłębić się w bogate dziedzictwo i historię polskich Żydów, ożywiając ich pamięć i spuściznę historyczną poprzez wystawy i programy edukacyjne. Uważamy, że absolutnie każdy obywatel naszego kraju powinien odwiedzić to muzeum przynajmniej raz w życiu, a dalej opowiemy Ci dlaczego.

Historia muzeum

Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943 | Muzeum POLIN

Historia muzeum sięga XVIII wieku. W latach 1784-1792 w miejscu, gdzie obecnie znajduje się budynek Muzeum POLIN, wzniesiono monumentalny budynek Koszar Artylerii Koronnej. Budynek nazywany był również Koszarami Wołyńskimi od stacjonującego tam w latach 1815-1830 rosyjskiego Pułku Wołyńskiego Gwardii Robotniczej. Później mieściło się tutaj więzienie wojskowe.

W 1993 r. pojawiła się pierwsza koncepcja dużego muzeum poświęconego bogatej historii polskiej społeczności żydowskiej. Pomysł zrodził się wśród osób związanych ze Stowarzyszeniem Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce. Już w 1995 r. władze miasta przekazały działkę na Muranowie pod budowę muzeum, co przyczyniło się do jego powstania. 

Dziesięć lat później, 25 stycznia 2005 r., zostało podpisane porozumienie między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminą Warszawa i Stowarzyszeniem Żydowskiego Instytutu Historycznego, które zatwierdziło utworzenie tej ważnej instytucji. Budynek nowego POLIN muzeum powstał w centrum dawnej warszawskiej dzielnicy żydowskiej, znanej jako Dzielnica Północna. 

Muzeum historii żydów polskich zostało otwarte dla wycieczek publiczności 19 kwietnia 2013 r., symbolizując 70. rocznicę powstania getta warszawskiego. To miejsce, w którym podczas wizyty można zanurzyć się w historii i kulturze polskich Żydów, podkreślając znaczenie zachowania i przekazania tego dziedzictwa przyszłym pokoleniom. POLIN to nie tylko miejsce nauki, ale także symbol dialogu i zrozumienia między różnymi kulturami i religiami, promujący tolerancję i szacunek.

Budynek muzeum 

Muzeum historii Żydów POLIN w Warszawie to imponujący budynek o powierzchni około 13 000 m². Jego sercem jest stała wystawa „1000 lat historii polskich Żydów”, która opowiada o historii społeczności od średniowiecza po współczesność. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się wielofunkcyjna sala widowiskowa na 480 miejsc, przestrzenie na wystawy czasowe, centrum edukacyjne, punkt informacyjny, miejsce dla dzieci, sklep muzealny oraz restauracja serwująca kuchnię żydowską.

Muzeum POLIN to nie tylko miejsce o bogatej historii i kulturze, ale także centrum dialogu i zrozumienia. Zwiedzanie tego muzeum historycznego to niezapomniane doświadczenie, które przybliża historię polskich Żydów i promuje ideę pojednania. Symbolicznym elementem muzeum historii Żydów polskich są faliste ściany w jego wnętrzu oraz most w wewnętrznym holu, reprezentujący misję muzeum: budowanie mostów między ludźmi, kulturami oraz przeszłością i przyszłością. Jeszcze jeden most w muzeum POLIN w Warszawie znajduje się na poziomie 0, gdzie architekt zaprojektował otwór, przez który widoczna jest część dachu zrekonstruowanej kopii synagogi w Gwoźdźcu.

Mezuza

14 kwietnia 2013 r. przy wejściu do POLIN — Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie zamontowano mezuzę wykonaną z połowy cegły wyjętej z fundamentów kamienicy przy ul. Nalewki 10/12. Na cegle tej wyryta jest hebrajska litera „Szin” pochodząca od wyrażenia „El Szaddaj”, co oznacza „Bóg jest wszechmogący”.

Mezuza została zainaugurowana w muzeum z udziałem Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha i symbolizuje znaczenie zachowania i przekazywania dziedzictwa Żydów. Przypomina to odwiedzającym o bogatym dziedzictwie historycznym społeczności żydowskiej i zaprasza wszystkich do wizyty do warszawskiego muzeum POLIN. Zalecamy wybrać się na krótką wycieczkę do muzeum, aby zapoznać się z tradycjami żydowskimi.

Wystawy

Wystawy w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Wystawy w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie oferuje wiele ekscytujących wystaw i zajęć historycznych, zanurzając odwiedzających w bogatej historii i kulturze polskich Żydów. Wystawy są często aktualizowane i obejmują różne wydarzenia. Ta historyczna wycieczka do muzeum będzie naprawdę wyjątkową wizytą do przeszłości!

Wystawa stała - 1000 lat historii Żydów polskich

Wystawa historyczna zajmuje dwa połączone ze sobą piętra podziemne Muzeum Historii Polskich Żydów. Jej powierzchnia wynosi około 4,2 tys. metrów kwadratowych, dlatego musisz być gotowy na to, że zwiedzanie muzeum żydowskiego może zająć sporo czasu. Ideą wystawy jest pokazanie współczesnym Polakom życia i tradycji ludzi, którzy przez tysiące lat mieszkali z nimi na tym samym terytorium, bez wątpienia wnosząc znaczący wkład w rozwój polskiej kultury. Wnętrza wykonane są w kolorach typowych dla izraelskiej nowoczesnej architektury, a samo muzeum składa się z kilku sekcji, kolejno opowiadających o życiu Żydów w Polsce.

Las

Galeria Las na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie uosabia historyczne przybycie Żydów na ziemie polskie. Zaczynając od instalacji artystycznej symbolizującej legendy i historie pierwszych kontaktów, galeria była pierwotnie lasem z metalowymi pniami i liśćmi. Z czasem wystawa została jednak zmodyfikowana i stała się multimedialną projekcją na szklanych panelach.

Na tle leśnej gęstwiny i śpiewu ptaków zwiedzający wysłuchują legendy o pierwszej wizycie Żydów na ziemiach polskich. Rola tej sekcji jest bardziej emocjonalna niż informacyjna. Wystawa ta w POLIN — muzeum w Warszawie tworzy imponującą wizualną reprezentację, łącząc sztukę, historię i nowoczesną technologię, aby przyciągnąć odwiedzających na wycieczkę w muzeum.

Pierwsze spotkania

Galeria „Pierwsze Spotkania” w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie to drzwi do średniowiecznej historii. W taki sposób muzeum przedstawia okoliczności pierwszych zwiedzań Polski przez Żydów w X wieku. W tej części muzeum zwiedzający mogą zapoznać się z życiem pierwszych żydowskich osadników w Polsce. Z reguły byli to kupcy — Żydzi z południowej i zachodniej Europy. 

Mapa wystawy pokazuje około 100 polskich miast, w których Żydzi osiedlili się do 1500 roku. Wystawa ta pozwala odwiedzającym muzeum POLIN w Warszawie zanurzyć się w historii i zobaczyć, jak społeczność żydowska wchodziła w interakcje z ziemiami polskimi we wczesnych etapach jej istnienia. 

Paradisus Iudaeorum

Wystawa Paradisus Iudaeorum w Muzeum Historii Żydów w Polsce przedstawia złoty wiek społeczności żydowskiej na ziemiach polskich. Wieki XV-XVI są uważane za „żydowski raj” w Polsce. Rola Żydów w polskiej gospodarce stała się bardzo znacząca. Organizatorzy muzeum uznali za konieczne wspomnieć, że koniec „żydowskiego raju” nastąpił w połowie XVII wieku i powiązali go z działaniami wojsk Bogdana Chmielnickiego.

Wystawa zapewnia wyjątkową okazję do zrozumienia i docenienia wkładu społeczności żydowskiej w dziedzictwo kulturowe i historyczne Polski. Centralnym punktem wycieczki w muzeum są interaktywne makiety Krakowa i jego żydowskiego Kazimierza. W ten sposób muzeum POLIN, w naszej opinii, pozwala zwiedzającym doskonale zanurzyć się w codziennym życiu i funkcjonowaniu Żydów w dawnej stolicy Polski.

Miasteczko

Galeria Miasteczko na wystawie w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie prezentuje historię Żydów od okresu powstania Chmielnickiego (1648 rok) po czasy dzielenia terytorium (1772 rok), skupiając się na życiu typowego przygranicznego miasteczka, w którym ludność żydowska odgrywała ważną rolę. Zwiedzanie tej wystawy w Muzeum warszawskim POLIN pomaga zrozumieć znaczenie i wkład społeczności żydowskiej w życie przygranicznych miast w Polsce. 

Co więcej, podstawą kompozycji jest ukraińskie miasto Żółkiew, które znajduje się 20 kilometrów od Lwowa. Inspiracją dla galerii było jeszcze wtedy polskie, a obecnie ukraińskie miasto Żółkiew. Głównym symbolem wystawy w muzeum jest unikalna rekonstrukcja XVII—wiecznej drewnianej synagogi z Gwoźdźca na Ukrainie, która została zniszczona podczas I i II wojny światowej. 

Wyzwania nowoczesności

Galeria Wyzwania nowoczesności

Galeria Wyzwania nowoczesności

Zdjęcie zaczerpnięte z architectu.pl

Galeria Wyzwania nowoczesności opowiada o wyzwaniach i przemianach epoki 1772-1914. Wystawa Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie prezentuje okres rozbiorów Polski. Pokazano rolę przedsiębiorców takich jak Izrael Kalmanowicz w rozwoju przemysłowym Poznania. Zapewnia również wgląd w warunki życia ludności żydowskiej w Austrii, Niemczech i Imperium Rosyjskim. 

W głównej sali wystawy w muzeum POLIN podczas zwiedzania zobaczysz pusty fotel tronowy polskiego króla, naprzeciwko którego wiszą duże portrety władców tych państw: Franciszka II Habsburga, Fryderyka Wilhelma II Pruskiego i Katarzyny Wielkiej. Emancypacja żydowskich kobiet i początek asymilacji niektórych Żydów z otaczającymi narodami są również tematem eksponatów w tej sekcji.

Symbolem integracji Żydów z chrześcijaństwem jest replika już nieistniejącej Wielkiej Synagogi w Warszawie, w której wprowadzenie języka polskiego do nabożeństw było oznaką zbliżenia między różnymi grupami kulturowymi. Wycieczka w muzeum opowiada o złożonych zmianach społecznych i politycznych, które wpłynęły na historyczny rozwój Żydów we współczesnej Polsce.

Na żydowskiej ulicy

Galeria poświęcona jest okresowi II Rzeczypospolitej. Wystawa odtwarza historię i klimat ówczesnej polskiej ulicy, inspirowanej warszawską ulicą Nalewki, z drogowskazami i chodnikami. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odtworzono całą ulicę z domami, kostką brukową, latarniami gazowymi i kawiarnią Mała Ziemiańska.

Ta dwupoziomowa wystawa w Muzeum żydowskim POLIN prezentuje również aspekty kulturowe, w tym żydowskie kino i teatr, życie literackie i działalność polityczną w Polsce — to obszary wykorzystania żydowskich talentów, które przyczyniły się do rozwoju polskiej kultury. Podczas zwiedzania muzeum poznasz niektóre kwestia orazwyzwania, przed którymi stanęła społeczność żydowska w tym okresie.

Zagłada

Jest to najobszerniejsza wystawa w muzeum POLIN. Galeria Zagłada poświęcona jest historii Holokaustu w latach 1939-1945 podczas okupacji niemieckiej, kiedy zginęło około 90 procent z 3,3 miliona polskich Żydów. Galeria obejmuje historię getta warszawskiego i rozciąga się na dwóch poziomach Muzeum Historii Żydów Polskich, które dają możliwość poznania żydowskiej ulicy, getta i obozu mieszczącego się za drutem kolczastym.

Projekt, eksponaty i prezentacja w galerii mają na celu wywołanie poczucia ciasnoty, izolacji i represji podczas zwiedzania muzeum. Goście zdobędą poczucie podobne do tych, jakich doświadczali Żydzi w getcie. Część historycznej wystawy związana z obozami zagłady wykonana jest z zardzewiałej blachy, co wzmacnia wizualny i emocjonalny efekt.

Powojnie

Ostatnia wystawa w POLIN muzeum opowiada o życiu Żydów w socjalistycznej już Polsce i ich wyjeździe do państwa żydowskiego powstałego na Bliskim Wschodzie. Przedstawia okres od wyzwolenia Polski spod okupacji hitlerowskiej do czasów współczesnych. Wystawa rozpoczyna się od dylematu polskich Żydów ocalałych z Holokaustu, którzy musieli zdecydować, czy zostać w Polsce, czy wyjechać. Stacja Warszawa-Gdańsk symbolizuje ten dylemat. 

Wycieczka w muzeum pozwala zwiedzającym zrozumieć złożone wydarzenia historyczne związane z odbudową społeczności żydowskiej w Polsce po wojnie. Jest to ważne miejsce dla zrozumienia historii i kultury polskich Żydów. Niektóre z eksponatów w Muzeum Historii Żydów opowiadają o antyżydowskich decyzjach rządu PPR i napięciach między Żydami a Polakami w okresie powojennym.

Dziedzictwo

4 lutego 2021 r. POLINMuzeum Historii Żydów Polskich otworzyło nową część wystawy stałejGalerię Dziedzictwo. Ta wystawa poświęcona jest dorobkowi kulturalnemu polskich Żydów. Muzeum prezentuje dokonania 26 postaci pochodzenia żydowskiego w różnych dziedzinach twórczości i działalności. Pokazane są również niezwykłe biografie, które odzwierciedlają wiele wydarzeń historycznych.

„Dziedzictwo” w muzeum POLIN zaprasza zwiedzających do zanurzenia się w bogatym dziedzictwie kulturowym polskich Żydów i zrozumienia ich wkładu w polską historię. To miejsce historycznej iluminacji i inspiracji.

Wystawy wirtualne

Duża sala na wystawie w POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich

Duża sala na wystawie w POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich

Zdjęcie zaczerpnięte z architectu.pl

POLIN muzeum w Warszawie otworzyło fascynujące wirtualne wystawy oferujące możliwość poznania historii i kultury polskich Żydów. Jedną z nich jest „Od kuchni online”. Ta wirtualna wystawa prezentuje kulturę kulinarną europejskich Żydów, zwłaszcza tych, którzy żyli na terytorium historycznej Polski. To wspaniała okazja, aby odkryć tajniki przepisów, które były często używane przez naszych przodków a potem wypróbować je we własnym domu. 

Wirtualna wystawa „Warszawa, Warsze”, to fascynująca podróż w czasie, która przenosi odwiedzających w świat historycznej żydowskiej Warszawy. Podczas wycieczki w muzeum przy pomocy interaktywnych elementów i bogatego materiału wizualnego, zwiedzający mogą zapoznać się z dawnym wyglądem ulic, życiem społecznym i kulturalnym Warszawy.

Wszystkie te wirtualne wystawy w Muzeum Historii Żydów w Warszawie są unikalnym źródłem wiedzy i inspiracji, pozwalającym gościom lepiej zrozumieć i docenić bogate dziedzictwo polskich Żydów oraz ich wkład w światową historię i kulturę.

Z przewodnikiem

Odwiedzając Muzeum Historii Polskich Żydów, możesz wzbogacić swoje doświadczenie, wybierając wycieczkę z profesjonalnym przewodnikiem. Zwiedzanie galerii z przewodnikiem pozwoli Ci lepiej zrozumieć historię i kulturę polskich Żydów. Przewodnicy w muzeum mówią w różnych językach, w tym po polsku, angielsku i nie tylko. 

Aby zarezerwować wycieczkę z przewodnikiem, można odwiedzić oficjalną stronę internetową muzeum, która zawiera informacje o dostępnych językach i harmonogramie wycieczek. Można tam również zarezerwować wycieczkę w dogodnym czasie. Wycieczki z przewodnikiem zazwyczaj zapewniają głębszy i bardziej interesujący wgląd w bogatą historię i dziedzictwo polskich Żydów, dzięki czemu wizyta w muzeum POLIN w Warszawie będzie niezapomnianym przeżyciem.

Dla grup

Każdy może zarezerwować wizytę grupową w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, aby odkryć nowe i stare wystawy. Możesz przyjść ze znajomymi lub zorganizować wycieczkę szkolną. Aby skorzystać z wycieczki grupowej z przewodnikiem, należy zarezerwować ją z wyprzedzeniem na oficjalnej stronie muzeum. Wycieczki są odpowiednie dla grup szkolnych, biur podróży i innych grup, zapewniając wyjątkową okazję do dogłębnego zapoznania się z historycznym dziedzictwem polskich Żydów.

Podczas wycieczki uczestnicy zwiedzą wystawy, poznają kluczowe momenty w historii polskich Żydów i o ich wkładzie w kulturę. Przewodnik opowie interesujące fakty, dzięki czemu wizyta w POLIN muzeum będzie bardziej pouczająca i zabawna. 

Program wydarzeń

rogram wydarzeń

rogram wydarzeń

Zdjęcie zaczerpnięte z www.polin.pl

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie zawsze mnóstwo się dzieje! Oto przegląd najbliższych wydarzeń w muzeum POLIN w Warszawie:

 • Historyczna wystawa stała. Rozpocznij wizytę od zwiedzania wystawy stałej, która ukazuje 1000 lat historii Żydów w Polsce.
 • Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem. Dołącz do profesjonalnego przewodnika, który opowie Ci więcej o ważnych momentach historii żydowskiej społeczności w Polsce.
 • Wycieczka po wystawie „Wokół nas morze ognia”.
 • Warsztaty „Światła, kamera, akcja!” — cykl warsztatów aktorskich dla nastolatków z niepełnosprawnościami.
 • Wystawa tymczasowa ilustracji „Potwórz Sobie – Przygody Sindbada Żeglarza”.
 • Kulinarna podróż. Spróbuj tradycyjnych potraw kuchni żydowskiej w kawiarni muzealnej.
 • Spotkanie „Żydowskie Hollywood” dla seniorów.

To tylko przykłady niektórych wydarzeń, jakie oferuje warszawskiego muzeum POLIN. Niezależnie od Twojego zainteresowania, z pewnością znajdziesz tu coś fascynującego i inspirującego.

Program edukacyjne

Muzeum Historii Żydów POLIN nie tylko zapewnia możliwość zanurzenia się w bogatej historii i kulturze żydowskiej poprzez wystawy i ekspozycje, ale także opracowało różnorodne programy edukacyjne dla dzieci, studentów, uczniów, nauczycieli i wielu innych grup. Każdy program POLIN muzeum jest skierowany do określonej grupy zwiedzającej muzeum i ma swój unikalny cel.

Cele tych programów edukacyjnych mogą wahać się od podnoszenia świadomości na temat wydarzeń historycznych związanych ze społecznością żydowską w Polsce do promowania tolerancji, zrozumienia i szacunku dla wielokulturowości. Programy zapewniają uczestnikom możliwość dogłębnej edukacji i inspiracji, wykorzystując Muzeum Historii Żydów POLIN jako cenne źródło edukacji i rozwoju.

Inne inicjatywy muzeum

Oprócz podstawowej działalności muzealnej, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN aktywnie organizuje szereg wydarzeń mających na celu edukację i wzbogacenie kulturowe społeczności. Wydarzenia te obejmują:

 • Wizyty, wykłady i wycieczki na temat różnych historycznych aspektów i kultury polskich Żydów.
 • Panele dyskusyjne — tutaj omawiane są bieżące kwestie związane z tolerancją, historią i różnorodnością.
 • Spotkania z artystami i postaciami sztuki i kultury, umożliwiające zwiedzającym osobistą interakcję z twórczymi osobowościami.
 • Wydarzenia promujące tolerancję na celu promowanie tolerancji i szacunku dla różnych kultur.
 • Koncerty, przedstawienia teatralne i warsztaty dla dzieci pomagają poszerzyć zrozumienie kulturowe i zainspirować nowe pokolenie.
 • Gromadzenie i upowszechnianie zbiorów historii mówionej związanej z okresem II wojny światowej. Kolekcja Muzeum POLIN obejmuje ponad 17 500 zbiorów materialnych (w tym depozyty i stanowiska archeologiczne), ponad 440 000 zbiorów niematerialnych oraz 15 000 kolekcji.

Warto również podkreślić ważną rolę wolontariuszy, którzy wspierają działania POLIN muzeum i uczestniczą w różnych wydarzeniach. Muzeum POLIN utworzył Centrum Wolontariatu w 2013 roku. To było ważnym krokiem w pozyskiwaniu wolontariuszy do współpracy przy projektach. Od tego czasu współpracę w zakresie stałego wolontariatu podjęło blisko 600 osób, a od 2013 roku liczba zgłoszeń do aktywnego wolontariatu przekroczyła 5000.

Nagrody i wyróżnienia dla budynku Muzeum POLIN

Wyróżnienia dla budynku Muzeum POLIN

Wyróżnienia dla budynku Muzeum POLIN

Zdjęcie zaczerpnięte z www.polin.pl

Muzeum Historii Żydów POLIN w Warszawie przyciągnęło międzynarodową uwagę i zdobyło uznanie za swoją wyjątkową architekturę i ważny wkład w dziedzictwo kulturowe i historyczne polskich Żydów. Oto lista nagród i wyróżnień, które otrzymało muzeum:

 • Property Design Awards 2016. Muzeum zostało wyróżnione tą nagrodą za wyjątkowy projekt budynku.
 • Czeska Nagroda Architektoniczna Stavba Roku. Muzeum zostało uznane za jeden z najbardziej znaczących obiektów architektonicznych.
 • Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy. Muzeum zostało uhonorowane przez Prezydenta Warszawy za wkład w rozwój architektoniczny stolicy.
 • Nagroda Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich. Jest to najwyższa nagroda architektoniczna w Polsce, którą muzeum otrzymało za innowacyjny projekt i koncepcję.
 • Nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy obiekt architektoniczny. Muzeum zostało docenione za wybitną architekturę i wkład we wzbogacanie miejskiego krajobrazu.
 • Nagroda Czytelników dziennika POLITYKI. Muzeum POLIN zostało docenione przez czytelników POLITYKI za znaczący wkład w kulturę.
 • Nagroda Finlandia przyznawana przez Fińskie Stowarzyszenie Architektów (SAFA). Muzeum zostało uhonorowane tą prestiżową nagrodą za osiągnięcia w dziedzinie architektury.
 • First Eurobuild Awards. Nagroda ta podkreśla międzynarodowe uznanie tego muzeum za wybitny obiekt architektoniczny.
 • US Torrefaction Project of the Year. Warszawski muzeum POLIN zostało uznane za najlepszy międzynarodowy projekt w tej kategorii.
 • Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design Award. Muzeum zostało wyróżnione tą nagrodą za wyjątkową wartość architektoniczną i kulturową oraz za cenne wycieczki w muzeum.

Te liczne nagrody i wyróżnienia podkreślają znaczenie Muzeum POLIN w Warszawie jako symbolu kulturowego i architektonicznego, który przyciąga uwagę i szacunek globalnej publiczności. Uważamy, że te nagrody są naprawdę warte wizyty do tego muzeum.

Kontakt, bilety, dojazd

Muzeum Historii Polskich Żydów czynne jest w następujące dni:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek i niedziela:

10:00 - 18:00;

wtorek i sobota:

zamknięte.

telefon:

+48 22 471 03 01;

W kasie muzeum, jak i online na oficjalnej stronie internetowej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN można zakupić bilety. Ceny biletów zależą od jego rodzaju i wieku odwiedzającego. W Muzeum POLIN bilety ”Muzeum za złotówkę” za 1 zł dostępne są dla dzieci, młodzieży, studentów i seniorów. Ceny biletów zaczynają się od około 35 zł z ulgą do 45 złotych za bilet normalny.

Oficjalna strona muzeum:

www.polin.pl

e-mail:

rezerwacje@polin.pl

Muzeum Historii Żydów Polskich znajduje się pod adresem:

ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

Muzeum znajduje się w dobrze skomunikowanym miejscu. Jeżeli nie wiesz, jak dojechać do muzeum, podpowiemy, że można dojechać tramwajem (linie 18, 15 i 35 - przystanek Muranów, lub linie 17 i 33 - przystanek Anielewicza), lub autobusem (linie 111, 180, przystanek Nalewki — Muzeum). Dla osób przybywających samochodem dostępny jest parking w okolicy. Aby wygodnie dojechać samochodem, wystarczy skopiować powyższy adres i wbić go w Google Maps.

POLIN oferuje kompleksową obsługę gości i stara się zapewnić wygodne godziny otwarcia, warunki zwiedzania muzeum oraz dostęp do potrzebnych informacji.

Inne muzea w Polsce

Polska jest krajem bogatym w muzea ze względu na swoją wieloaspektową historię, dziedzictwo architektoniczne i wkład w sztukę. Najlepsze muzea w Polsce zachowują różnorodne dziedzictwo kulturowe, zapewniając wyjątkową okazję do zanurzenia się w historii i sztuce tego fascynującego kraju. Oto lista niektórych z najciekawszych muzeów w Polsce, które naprawdę warto odwiedzić:

 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu — to jedno z najważniejszych muzeów na świecie, poświęcone pamięci ofiar Holocaustu i nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Znajduje się tutaj wiele eksponatów i informacji na temat historii tego okropnego miejsca.
 • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie — to piękny pałac otoczony malowniczym ogrodem, będący przykładem barokowej architektury. Muzeum prezentuje bogatą historię Polski, a także kolekcje sztuki, mebli i rzemiosła artystycznego. 
 • Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie — to kompleks pałacowy w Warszawie, obejmujący Pałac na Wyspie, Łazienki Królewskie i Pałac na Książęcej. Muzeum zawiera wiele cennych dzieł sztuki, a także piękne ogrody, które można zwiedzać. To jedno z najpopularniejszych muzeów w Polsce.

Te muzea polskie to tylko wierzchołek góry lodowej w bogatym krajobrazie muzealnym Polski. Każde z popularnych muzea w Polsce oferuje unikalne doświadczenia kulturalne i historyczne, które pomagają lepiej zrozumieć historię i dziedzictwo tego fascynującego kraju.

Zakończenie

Muzeum Historii Żydów w Warszawie to fascynujące miejsce, które warto odwiedzić. Odwiedzający często wyrażają zachwyt nad głębią i różnorodnością wystawy, która ukazuje historię żydowską w Polsce w sposób przemyślany i poruszający. Opinie od innych gości podkreślają, że to zwiedzanie muzeum to także wzruszające doświadczenie, które pomaga zrozumieć historyczne dziedzictwo Żydów w Polsce. Bez wątpienia, to miejsce, które otwiera oczy na ważne aspekty historii i kultury. Dla miłośników historii i kultury żydowskiej zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w naszej opinii, jest niezapomnianym doświadczeniem, które wzbogaca wiedzę i rozumienie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Kiedy POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich jest czynne?

Muzeum Historii Polskich Żydów czynne jest w poniedziałek, środę, czwartek, piątek i niedzielę od 10:00 do 18:00. We wtorek i sobotę muzeum jest zamknięte.

Ile kosztuje bilet do POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich?

W Muzeum POLIN bilety „Muzeum za złotówkę” za 1 zł dostępne są dla dzieci, młodzieży, studentów i seniorów. Ceny biletów zaczynają się od około 35 zł z ulgą do 45 złotych za bilet normalny.

Ile czasu zwiedza się POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich?

Zwiedzanie muzeum może zająć od 2 do 3 godzin.

Czego symbolem jest POLIN?

POLIN jest symbolem Żydów w Polsce i odnosi się do historii, kultury oraz dziedzictwa żydowskiego narodu w Polsce. Słowo „POLIN” pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza „Tu zaczyna się”.

Jak dojechać do POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich?

Muzeum jest dobrze skomunikowane z centrum miasta i innymi dzielnicami. Jeżeli nie wiesz, jak dojechać do muzeum, podpowiemy, że można dojechać tramwajem (linie 18, 15 i 35 - przystanek Muranów, lub linie 17 i 33 - przystanek Anielewicza), lub autobusem (linie 111, 180, przystanek Nalewki — Muzeum).