Miejsca

Zamek w Malborku

autor:  Maja Woźniak

Zawartość
Zamek w Malborku

Niezaprzeczalnym sercem Malborku jest zamek, który góruje nad miastem jako monumentalna twierdza. Od 1 stycznia 1961 roku to właśnie Muzeum Zamkowe jest gospodarzem obiektu, będąc instytucją centralną podległą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Malbork zamek jest nie tylko jednym z największych zabytków architektury, ale także centrum badań naukowych, skupiające się na archeologii Dolnego Powiśla i historii sztuki Prus Królewskich

Oto największy średniowieczny zamek w Europie [Europa z powietrza]

Dla miłośników historii i sztuki, zwiedzanie muzeum to niezapomniana wycieczka w głąb bogatej przeszłości Polski, odkrywająca tajemnice tego zamku. Poniżej przedstawiamy opis zamku w Malborku, który zachwyca swoim majestatem i historią.

Kluczowe Informacje

Zamek w Malborku, uznawany za jeden z najważniejszych zabytków w Polsce, przyciąga uwagę swoją bogatą historią i imponującą architekturą. Jest to największy gotycki zamek na świecie, stanowiący dumę kraju. Oto ciekawe informacje o tym pomniku:

 1. Kubatura zamku stanowi 250 000 metrów sześciennych. Co ciekawe, jego budowa trwała 30 lat.
 2. W czasach swojej świetności, tj. od XIV do XV wieku, zamek w Malborku był jednym z najważniejszych ośrodków politycznych i kulturalnych Europy Środkowej. Służył jako rezydencja wielkich mistrzów kierujących całą organizacją zakonu krzyżackiego. W Malborku odbywały się ważne uroczystości, kongresy i konferencje.
 3. W 1997 roku zamek trafił na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co potwierdza jego ogromne znaczenie historyczne i kulturowe.

Aktualne wydarzenia w zamku sprawdzimy na oficjalnej stronie Zamek Malbork pl, gdzie można również przeczytać regulamin zwiedzania muzeum. Wycieczka do zamku w Malborku obiecuje fascynujące odkrycia w zakresie historii, architektury i bogactwa kulturowego tego imponującego pomniku.

Krótka Historia

Pomniki Historii (wersja dłuższa) - Malbork i Frombork

Położony nad rzeką Nogat w Polsce zamek w Malborku jest monumentalnym zabytkiem historii. Wzniesiony w kilku etapach od 1280 roku do połowy XV wieku, pełnił rolę konwentualnej siedziby komtura. Muzeum w Polsce, a szczególnie zamek w Malborku, to skarbnica historii, ukazująca bogactwo dziedzictwa narodowego. Poniżej przyjrzymy się bliżej każdemu okresowi rozwoju tego pomnika.

Zamek Komturski

Ten dział obejmuje najważniejsze informacje o zamku w Malborku i wydarzeniach, które miały miejsce w kluczowych etapach jego historii. Przygotowania do budowy zamku były uruchomione w 1278 roku. Początek pierwszego etapu budowy kompleksu można datować na rok 1280. Do 1300 roku na Zamku Wysokim wzniesiono mur obwodowy i nieprzesklepione skrzydło północne. Dziś, jako zabytek, stanowi nieocenione świadectwo bogatej historii tego kompleksu.

Odbudowa i rekonstrukcja zamku od strony południowej XV w.

Odbudowa i rekonstrukcja zamku od strony południowej XV w.

Zdjęcie z witryny medievalheritage.eu

Kolejnym ważnym elementem zamku krzyżackiego w Malborku była wieża obronna zwana gdaniskiem. Miała ona służyć jako wieża sanitarna i ostatni punkt obrony. Była również punktem obserwacyjnym w kierunku równoległego miasta Malborka. Druga wieża, która była zbudowana pod koniec XIII wieku, powstała w narożniku naprzeciwko Gdańskiej (zwana kleszą). Początkowo pełniła ona rolę obronną, ale po rozbudowie zamku straciła na znaczeniu. Cały zamek Malbork w Polsce otoczony był fosą i murem obwodowym.

Czasy krzyżackie

14 września 1309 roku swoją siedzibę do Malborka przeniósł Siegfried von Feuchtwangen. Dzięki temu zamek krzyżacki w Malborku stał się stolicą jednego z najpotężniejszych krajów na południowym wybrzeżu Bałtyku. Trwająca blisko 40 lat rozbudowa przekształciła dom konwentualny w ufortyfikowany Zamek Wysoki. Informacje o zamku krzyżackim w Malborku pokazują, że był on otoczony kilkoma pierścieniami murów obronnych i fosami. Zawierał też szereg pomieszczeń reprezentacyjnych: 

 • kościół Najświętszej Marii Panny
 • kaplica św. Anny
 • Zamek Średni dla gości z Europy Zachodniej.

W XIV i pierwszej połowie XV wieku powstała i została rozbudowana trzecia część kompleksu — Zamek Niski, zwany również Przedzamczem. Umieszczono tu również wielką zbrojownię na wozy bojowe, która miała nazwę Karwan. Przy jednym z budynków gospodarczych mieściła się kaplica św. Wawrzyńca. Ze swoją bogatą historią zamek krzyżacki Malbork jest nie tylko jednym z najważniejszych zabytków Polski, lecz także znaczącym świadectwem średniowiecznej potęgi zakonu rycerskiego.

Czasy polskie

Podczas wojny 13-letniej w czerwcu 1457 roku miasto zostało zajęte przez wojska polskie. Zamek Malbork, zbudowany i zmodernizowany przez Krzyżaków, w czasach polskich popadł w ruinę. Utrzymanie tak dużej budowli obronnej w należytym stanie wymagało ogromnych wydatków, na które stale brakowało funduszy. Na początku XVII wieku kilka pomieszczeń Pałacu Wielkich Mistrzów zostały zaadaptowane na apartamenty królewskie. 

Historia zamku w Malborku obejmuje również etap, kiedy to przypadkowe podpalenie dachów Zamku Wysokiego w maju 1644 roku spowodowało poważne zniszczenie pomnika. W tym czasie zniszczono również średniowieczne krużganki. Wkrótce zostały one odrestaurowane, ale w zupełnie innej, barokowej formie.

W 1647 roku nad kościołem zbudowano nowy dach. Naprawa reszty zabytków zajęła bardzo dużo czasu. Doprowadziło to do zawalenia się kapitularza i sklepień skrzydła południowego w 1675 roku. Dopiero w połowie XVIII wieku zamek Malbork pl otrzymał nowy dach.

W latach 1756-1767 między Zamkiem Średnim a kościołem Najświętszej Marii Panny, w miejscu dawnej Wieży Kleszej, wzniesiono duży budynek kolegium jezuickiego. Zakon ten opiekował się kościołem zamkowym od 1652 do 1772 roku

Pod koniec XVII i w pierwszej połowie XVIII wieku prace budowlane na Zamku Średnim ograniczyły się do bieżącego remontu pomieszczeń w skrzydle północnym. Długotrwała historia, pełna zniszczeń i odbudowy, sprawiła, że zamek w Malborku stał się ważnym zabytkiem, wzbogacającym kulturowe dziedzictwo muzeum w Polsce.

Czasy pruskie

We wrześniu 1772 roku miasto Malbork zostało zajęte przez wojska pruskie. Zakwaterowano je na Zamku Wysokim, w koszarach polskiego pułku piechoty założonego tu w latach 1737-1744. W latach 80 w zamku w Malborku powstała fabryka bawełny i budynki mieszkalne dla tkaczy i szyprów rzecznych. W ten sposób rozpoczęły się prawie dwie dekady prac budowlano-rozbiórkowych. Trwały one nawet mimo wydania w 1799 roku albumu z widokami Malborka.

Informacje o zamku w Malborku ukazują istotne przekształcenia podczas okupacji pruskiej w XVIII wieku. Historia budynku na tym etapie obejmuje modernizacje, dobudowę koszar i kontrowersyjne prace budowlane. Pod koniec 1799 roku król Fryderyk Wilhelm III wydał rozkaz, w którym zalecał przekształcenie Zamku Wysokiego w magazyn wojskowy. Prace, które rozpoczęły się w 1801 roku, gruntownie zmieniły wygląd zewnętrzny zamku. 

Przełomowy moment zamek w Malborku przeżył dzięki artykułowi studenta z Królewca Maxa von Schenkendorfa opublikowanemu w berlińskiej gazecie w 1803 roku. Młody poeta romantyczny stanowczo zaprotestował przeciwko wyburzeniu średniowiecznego zabytku. W wyniku tego apelu w następnym roku przygotowano nowe zarządzenie gabinetu zakazujące dalszej rozbiórki zamku.

Historia zamku w Malborku podczas czasów pruskich to chronologia zmian, od pojawienia się koszar po kontrowersyjne prace budowlane, zakończone ostatecznym protestem społecznym, ratującym zabytek przed planowaną rozbiórką.

Wielka Odbudowa

Przebudowa i renowacja Zamku Średniego w 1817 roku rozpoczęła się od rekonstrukcji wschodniej fasady Pałacu Wielkich Mistrzów i szczytu nad tzw. kaplicą św. Katarzyny. W latach 1825-1826 zrekonstruowano narożne wieżyczki Pałacu Wielkich Mistrzów. Po 1828 roku do Kolegium Jezuickiego dobudowano kolejne piętro.

Informacje o zamku w Malborku na etapie odbudowy stanowią fascynujący zapis historii tego monumentalnego zabytku. Od 1882 roku zamek przeszedł rekonstrukcję pod kierownictwem Konrada Steinbrechta, trwającą aż do jego śmierci w 1923 roku. W tym czasie rozpoczęto prace na Zamku Wysokim, a w 1889 roku wieża zyskała nowe zwieńczenie inspirowane katedrą w Kwidzynie i kościołem w Prabutach. W 1896 roku zdecydowano się na demontaż bramy wjazdowej do miasta, zbudowanej po rozbiorach.

W 1912 roku przeprowadzono kompletną odbudowę Wieży Miejskiej przy Bramie Głównej na zamku w Malborku. Po 1915 roku na Zamku Średnim dokonano modyfikacji kształtu dachu nad zachodnią częścią Pałacu Wielkich Mistrzów. Natomiast w 1937 roku Baszta nad Piekarnią została odbudowana od poziomu gruntu.

Jak widać, ta burzliwa historia zamku w Malborku jest pełna dramatycznych wydarzeń dla regionu. W okresie lat trzydziestych XX wieku budynek często służył jako tło dla nazistowskich uroczystości. Podczas walk o miasto z Armią Czerwoną w zimie 1945 roku polski zamek stał się punktem oporu, co spowodowało znaczne zniszczenia. Walki trwały do marca 1945 roku, a wschodnie części Zamków Wysokiego i Średniego, wieża główna i kościół zamkowy uległy całkowitemu zniszczeniu, ocenionemu na poziomie 50-60%

Po II Wojnie

Zamek Malbroke po II wojnie światowej w 1945 r.

Zamek Malbroke po II wojnie światowej w 1945 r.

Zdjęcie z witryny malbork.naszemiasto.pl

Polska administracja cywilna powstała w zamku w Malborku po wojnie w kwietniu 1945 roku. W 1957 roku miał miejsce ostatni zorganizowany wyjazd Niemców. Koniec lat 40 to okres systematycznego wyburzania pozostałości zabudowy Starego Miasta.

Przez pierwsze pięć lat po wojnie zniszczona twierdza pozostawała w posiadaniu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Historia tego zabytku przekształciła go w pomnik tragicznych wydarzeń wojennych. Planowano otworzyć tam oddział stołecznej placówki, co skłoniło do rozpoczęcia pierwszych prac zabezpieczających i porządkowych. Teren największego na świecie zamku w Malborku został rozminowany, a bramy przeszły remont, włączając w to działania mające na celu zachować pamięć o znaczeniu tego pomnika.

Przez kolejne dziesięć lat opiekę nad zamkiem sprawowało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, kładąc nacisk na udostępnienie możliwości zwiedzania zamku w Malborku. Pod koniec lat 50 Społeczny Komitet Odbudowy Zamku, powołany przez lokalnych działaczy kultury, zainicjował działania mające na celu zabezpieczenie i uporządkowanie zabytku, umożliwiając jednocześnie zorganizowanie muzeum w polskim zamku.

Części Zamku

Zamek w Malborku, perła polskiej turystyki, składa się z trzech części: 

 1. Zamek Wysoki.
 2. Pałac Wielkich Mistrzów.
 3. Zamek Średni.

Wnętrza zamku w Malborku ukazują bogatą historię Polski. Muzeum stanowi nie tylko atrakcję dla turystów, lecz również fascynującą lekcję sztuki i historii. Poniżej przedstawimy szczegółowy opis każdej z tych części, ukazując ich wyjątkowe cechy.

Zamek Wysoki

Zamek Wysoki

Zamek Wysoki

Zdjęcie z witryny medievalheritage.eu

Jednym z najważniejszych elementów, którym może pochwalić się zamek w Malborku, jest Zamek Wysoki. Został on zbudowany w latach 1278-1300. Obiekt znajduje się na północ od Zamku Średniego. Zamek Wysoki pełnił rolę rezydencji wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. Zwiedzanie zamku w Malborku, w tym także tej części budowy, stanowi niezwykłą podróż w głąb historii Polski. Oto jakie obiekty znajdują się w Zamku Wysokim: 

 1. Kaplica Św. Anny. Malownicza kaplica o pięknej architekturze gotyckiej, pełniąca rolę grobowca dla 11 Wielkich Mistrzów.
 2. Refektarz i Izba Konwentu. Miejsce spotkań i posiłków zakonników, zachowujące średniowieczny klimat.
 3. Kościół zamkowy pw. NMP. W dzisiejszym wyposażeniu Kościoła NMP znajduje się zabytkowa Grupa Ukrzyżowania, pochodząca z czasów krzyżackich. Oprócz tego można podziwiać tryptyk z 1504 roku przedstawiający koronację NMP i rzeźbę “Chrystus w Ogrójcu” datowaną na około 1390 rok.
 4. Gdanisko. Wieża pełniła rolę zamkowej toalety. Jej konstrukcja opierała się na arkadach, co umożliwiało zrzucanie wszelkich nieczystości do fosy, skąd były odprowadzane do rzeki Nogatu.
 5. Komnatki dostojników. Prywatne pomieszczenia dla wysokiej rangi przedstawicieli zakonu.
 6. Kapitularz. Sala zgromadzeń zakonu, gdzie podejmowano ważne decyzje. Sala ta została zbudowana w zamku w Malborku po 1280 roku.
 7. Kuchnia konwentu. Miejsce przygotowywania posiłków dla zakonników. Dziś zarówno ten, jak i sąsiedni budynek, są zrekonstruowane jako dawna kuchnia klasztorna na podstawie dostępnych obiektów muzealnych.
 8. Sala narożna. Było to pomieszczenie gospodarcze, czyli jeden z magazynów żywności. Dziś pełni rolę sali ekspozycyjnej, w której można obejrzeć wystawę witraży.
 9. Cela Witolda. Pomieszczenie jest położone w parterze skrzydła północnego. W okresie średniowiecza służyło jako więzienie dla szczególnych jeńców.

Zamek Wysoki w Malborku to nie tylko zbiór budowli, ale także pełna historii przestrzeń, która fascynuje zwiedzających, przenosząc ich w świat średniowiecznej Polski. Muzeum Zamkowe stanowi ważne miejsce edukacyjne, pozwalając odkrywać dziedzictwo tego niezwykłego obiektu.

Pałac Wielkich Mistrzów

Pałac Wielkich Mistrzów

Pałac Wielkich Mistrzów

Zdjęcie z witryny www.flickr.com

Warto zaznaczyć, że Pałac Wielkich Mistrzów jest integralną częścią malborskiego zamku krzyżackiego i stanowi fascynujące świadectwo historii Polski. Zlokalizowany w sercu zamku, został zbudowany od około 1380 do 1396 roku i jest jednym z najważniejszych obiektów tego kompleksu. Zwiedzanie zamku w Malborku oferuje turystom fascynujące doświadczenie, odkrywając unikalne atrakcje Pałacu Wielkich Mistrzów:

 1. Kaplica Wielkich Mistrzów. Prawdziwe arcydzieło gotyckiej architektury, które przeszło przebudowę w latach 1380-1383. Mimo ograniczenia funkcji publicznych zyskała na znaczeniu jako miejsce przechowywania relikwii.
 2. Wysoka Sień. Jest to jedno z najciekawszych architektonicznie miejsc, gdzie zastosowano filary zamiast pełnych ścian w obrębie wnęk okiennych.
 3. Letni Refektarz. Jest to wyjątkowa sala audiencyjna, która znajduje się na końcu zachodniego budynku i reprezentuje jedno z najpiękniejszych wnętrz świeckich epoki gotyku.
 4. Zimowy Refektarz. Jest mniejszy niż Letni Refektarz, jednak ma podobną konstrukcję. Wznosi się z barokowym kominkiem i kartuszem herbowym, nawiązującym do polskich królów z rodu Wazów.
 5. Sypialnia. Prywatne miejsce wypoczynku wielkich mistrzów. Sypialnia posiadała zaawansowany system ogrzewania oparty na ciepłym powietrzu.
 6. Sala Królewiecka. W czasach średniowiecza na tym obszarze funkcjonowały dwie wydłużone komnaty, z których każda była oświetlona pojedynczym oknem: izdebka mistrza i izba.
 7. Niska Sień i Aula Wejściowa. Niska Sień to pierwsze pomieszczenie w reprezentacyjnej części Pałacu. Aula wejściowa, dawniej zwana Salą Narożną, została od XIX wieku oddzielona od Niskiej Sieni ścianą.
 8. Kancelaria Wielkich Mistrzów. Centralne miejsce zarządzania zakonem, świadectwo władzy i organizacji.

Zamek w Malborku i jego centralna część stanowią nie tylko ważne muzeum w Polsce, ale także symboliczny pomnik historii, będący sercem tego monumentalnego kompleksu. Ta wiekowa forteca zachwyca swoją wyjątkową architekturą, stanowiąc niezwykły zabytek i integralną część polskiej historii, wpisując się w bogactwo kulturowe kraju. Zamek w Malborku w środku ukazuje bogactwo dzieł sztuki i architektury. To fascynujące wnętrza przywołują ducha czasów i tworzą niezapomniane wrażenia dla zwiedzających.

Zamek Średni

Fascynującą część malborskiego zamku stanowi Zamek Średni, który został wzniesiony w latach 1310-1385. Zamek Średni w zamku w Malborku kryje w sobie wiele interesujących miejsc:

Zamek Średni

Zamek Średni

Zdjęcie z witryny medievalheritage.eu
 1. Infirmeria. W czasach średniowiecza budynek pełnił funkcję zamkowego szpitala. Dzisiejsza aranżacja odwołuje się do okresu polskiego, kiedy wnętrza pełniły rolę rezydencji urzędników królewskich.
 2. Kaplica Św. Bartłomieja. Kaplica z czasów średniowiecza została wzniesiona z myślą o gościach zakonu, którzy byli zakwaterowani w skrzydle wschodnim Zamku Średniego.
 3. Pasaż z Apokalipsą. Malowniczy krużganek ciągnie się wzdłuż wschodniego skrzydła zamku w Malborku, prezentując siedem ostrołucznych wnęk. W tych wnękach, pomiędzy oknami z widokiem na dziedziniec, umieszczone są malowidła przedstawiające sceny z Apokalipsy św. Jana.
 4. Piwnice pod Pałacem Wielkich Mistrzów. Piwnice spełniały głównie zadania gospodarcze, przede wszystkim związane z zaopatrzeniem i przechowywaniem zapasów.
 5. Przyziemie skrzydła wschodniego. W przyziemiu skrzydła wschodniego Zamku Średniego prezentowana jest stała ekspozycja bursztynu. W średniowieczu pomieszczenie służyło głównie jako magazyn.
 6. Średniowieczny system grzewczy zamku malborskiego. Piece średniowieczne w największym zamku w Malborku ogrzewały komnaty poprzez akumulację ciepłą w kamieniach, które gromadzono nad paleniskiem, a następnie emitowano przez kanały z ujściem w posadzkach.
 7. Wielki Refektarz. W zachodnim skrzydle, przylegającym do Pałacu Wielkich Mistrzów, znajduje się Wielki Refektarz — najobszerniejsze i najbardziej okazałe pomieszczenie w całej świeckiej architekturze Zakonu. Ta sala w zamku w Malborku ma plan kwadratu (30,3×15,3 m).
 8. Kuchnia i Izba Kucharza. Dania serwowane na stołach Wielkiego Refektarza przygotowywano w przylegającej od północy kuchni, gdzie centralnym punktem było obszerne palenisko z imponującym kominowym okapem.

Każdy z tych zabytków to nie tylko historyczna ciekawostka, ale także ważny element polskiej turystyki, prezentowany w muzeum malborskiego zamku. Wszystkie te fascynujące zabytki zamku malborskiego można podziwiać w ramach wystawy muzealnej.

Wystawy Czasowe

Wystawy Czasowe w malborskim zamku krzyżackim stanowią niezapomnianą podróż przez zróżnicowane tematy z historii, kultury i sztuki Polski. Zwiedzanie muzeum to niepowtarzalna okazja, aby odkryć fascynujące ekspozycje, ukazujące różne okresy dziejów. Oto jakie wystawy są dostępne w zamku:

 1. Wystawa “Nigra crux mala crux”. Wydarzenie potrwa od 28 września 2023 do 15 stycznia 2024. Podczas tej wystawy zwiedzający mogą odkryć historię zakonu krzyżackiego, zamek w Malborku i manipulacje polityczne w XIX i XX wieku. Oryginalne dzieła i dokumenty ujawnią wielowątkową narrację.
 2. Zabytkowe mechanizmy w zamku malborskim. Projekty i realizacje Conrada Steinbrechta. Wystawa ta odbędzie się w okresie od 19 kwietnia 2023 do 31 grudnia 2023. Prezentuje ona część zachowanych dokumentów z archiwum Steinbrechta i materiały z wielkiej spuścizny po Zarządzie Odbudowy Zamku.

Wycieczka przez te ekspozycje pozwoli turystom zgłębić tajemnice, jakie posiada zamek, i poszerzyć wiedzę na temat historii kraju. To niezwykłe doświadczenie, które połączy ciekawość, edukację i przyjemność zwiedzania, oferując największe atrakcje zamku w Malborku dla odwiedzających.

Kolekcje

Kolekcje na zamku w Malborku

Kolekcje na zamku w Malborku

Zdjęcie z witryny visitmalbork.pl

W malborskim zamku krzyżackim, ikonie polskiej turystyki, na zwiedzających muzeum czeka wyjątkowe doświadczenie z 22 kolekcjami. Każda z nich to fascynujący opis podróży przez malborski zamek krzyżacki, jego historię i dziedzictwo kulturowe, które wspaniale oddają zarówno charakter zabytku, jak i bogactwo polskiej historii.

Kolekcja Ceramiki

Fascynująca kolekcja ceramiki w Muzeum Zamkowym w Malborku odzwierciedla bogaty rozwój tej sztuki na przestrzeni wieków. Utworzona w 1961 roku, liczy ponad 500 eksponatów różnorodnej ceramiki stołowej, obejmującej okres od późnego średniowiecza do XX wieku. Poniżej przedstawiamy krótki opis tej kolekcji w Zamku w Malborku. 

Wyjątkowość kolekcji polega na różnorodności jej pochodzenia: porcelana z manufaktur wołyńskich, fajans polski z Gdańska i innych miast, porcelana niemiecka, fajans holenderski. Ważną część stanowią porcelanowe antyki z polskich manufaktur, a także animalistyczne tworzywa z Królewskich Warsztatów Terakotowych. Kolekcja ta w Muzeum Zamkowym w Malborku jest żywym świadectwem różnorodności i piękna ceramiki w historii.

Kolekcja Bursztynu

Ogromna kolekcja bursztynu jest najciekawszą w muzeum polskim w Malborku. Kolekcja ta powstała w 1961 roku i zachwyca różnorodnością i znaczeniem historycznym. Zamek krzyżacki w Malborku posiada bogaty fundusz eksponatów, świadczący o dawnej historii i handlu bursztynem w tym regionie. Największa kolekcja obejmuje ponad 2000 eksponatów, w tym bursztyn naturalny, dzieła sztuki od neolitu po okres międzywojenny, a także arcydzieła sztuki współczesnej. 

Malbork zamek i kolekcja bursztynu przyciągają turystów ekscytującym eksponatami. Podczas wycieczki można zobaczyć najciekawsze obiekty, do których należą ważąca ponad 2 kg tzw. głowa i amulet z neolitycznym znakiem solarnym. Kolekcja ta odzwierciedla bogate dziedzictwo kulturowe Malborka i Polski. Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem to niezrównana okazja do odkrycia i zanurzenia się w bursztynowej historii tego imponującego miejsca.

Kolekcja Detalu Architektonicznego

W muzeum zamkowym w Malborku znajduje się ciekawa kolekcja, która jest związana z naukową rekonstrukcją budowy i obejmuje średniowieczne elementy wydobyte z ruin zabytku. Ta wyjątkowa kolekcja jest nie tylko jednym z najciekawszych obiektów w polskim muzeum w Malborku, ale także pomnikiem historii i nauki. Renowacja, zainicjowana przez Conrada Steinbrechta, objęła eksponaty z różnych epok i kontynentów, od średniowiecznych elementów architektonicznych po artefakty z Chin. 

Wyjątkowość kolekcji podkreśla obecność elementów szachulcowych i drewnianych detali żuławskich. Po tym, jak w 1945 roku zamek w Malborku został zniszczony, kolekcja licząca obecnie około 1200 eksponatów została w znacznym stopniu uzupełniona o artefakty pokrzyżackie, zachowując swoją wartość historyczną. 

Dokumentacja Historyczna

Utworzona w 1970 roku kolekcja dokumentacji historycznej zamku w Malborku liczy 3260 obiektów. Atrakcje zamku w Malborku w postacie tego zbioru obejmują cenne dokumenty dotyczące prac konserwatorskich w drugiej połowie XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku. Wśród nich znajdują się rysunki inwentaryzacyjne i projektowe, albumy fotograficzne Marienburg Baujahr, które szczegółowo odzwierciedlają historię odbudowy i wydarzeń na zamku w latach 1882-1918

Podczas zwiedzania zamku w Malborku i obejrzenia tej kolekcji znajdziemy również dokumenty archiwalne z XVIII-XX wieku, pocztówki z różnych miast i prace kartograficzne od XVI wieku do lat 40 XX wieku. Jest to niezwykłe źródło informacji dla zwiedzających muzeum, promujące polską turystykę i ten historyczny budynek.

Kolekcja Malarstwa

Imponującym świadectwem sztuki jest kolekcja malarstwa w muzeum zamkowym w Malborku. Pierwsze obrazów zostały zakupione w 1961 roku. Od tego czasu kolekcja stale się powiększała dzięki przekazom ministerialnym, państwowej Desie i zakupom z rąk prywatnych. Podczas zwiedzania muzeum można zobaczyć 182 obiekty z tej kolekcji, charakteryzujących się różnorodnością tematów, technik i podłoży malarskich. 

Obrazy olejne na płótnie, głównie z Europy Północnej, obejmują portrety, pejzaże i widoki miast, w tym widoki na zamek krzyżacki w Malborku. Wyróżnia się szkic olejny Jana Matejki Bitwy pod Grunwaldem i obraz Jana Suchodolskiego Ofiarowanie mieczy pod Grunwaldem. Kolekcja jest ściśle związana z historią zamku i jest obowiązkowym przystankiem dla wycieczek i gości zainteresowanych polską turystyką i sztuką.

Kolekcja Ekslibrisu

Każdy turysta, który odwiedza zamek Malbork, może zobaczyć kolekcje ekslibrisu zawierającą ponad 22000 obiektów. Co dwa lata w muzeum w Polsce odbywa się Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego, które prezentuje osiągnięcia artystyczne i zabytki w dziedzinie miniatury graficznej. Konkurs ten odbył się od 1963 roku.

Zamek w Malborku oferuje zwiedzającym dostęp do zbioru, składającego się z prac podarowanych przez artystów, którzy brali udział w Biennale. Są to również prace zakupione przez muzeum i dary kolekcjonerów. Kolekcja ekslibrisów jest ważnym pomnikiem historii, reprezentującym bogactwo kulturowe Polski.

Malborgiana

W skład kolekcji Malborgiana wchodzą wyroby rzemiosła, przedmioty codziennego użytku, dokumenty i pamiątki związane z miastem. Największy na świecie zamek w Malborku udostępnia zbiór, składający się z 74 obiektów. Największą grupę stanowią wyroby ceramiczne, w tym talerze, wazoniki, kufle, miseczki, popielniczki. Znajdziemy tu również wyroby ze szkła i metalu, m.in. pucharki, łyżki, sosjerki i mleczniki.

Zamek Malbork to wspaniały budynek, który pełni rolę znaczącego punktu zainteresowania i opowieści o przeszłości regionu. Szczególnie cenne są 3 zabytki wykonane z okazji 650 rocznic założenia miasta w 1926 roku: kufel majolikowy z wytwórni w Kadynach i dwa talerze fajansowe. To cenne dziedzictwo, udostępniane w ramach muzealnej ekspozycji, stanowi nieodłączny fragment historii i polskiej turystyki, przyciągając miłośników kultury z całego świata. 

Kolekcja Mebli

Meble stanowią jedną z najstarszych kategorii obiektów, które można napotkać podczas zwiedzania muzeum. W średniowieczu były one wytwarzane na miejscu w snycerni i przechowywane w licznych pomieszczeniach kompleksu zamkowego. Koncepcja zbierania kolekcji mebli rozpoczęła się w XIX wieku podczas gdy zamek w Malborku przechodził etap naukowej renowacji. Przed II wojną światową w zamku było prawie 500 mebli z różnych epok. Obecnie kolekcja liczy około 280 obiektów

Polska historia i architektura zyskują życie w największym polskim zamku w czasie fascynującej wycieczki po jego wnętrzach. W trakcie zwiedzania zamku w Malborku można zobaczyć następujące zabytki: ławki, resztki stall i ław konwentu malborskiego sprzed 1344 roku, meble neogotyckie z Pałacu Wielkiego Mistrza z lat 1831-1836, kopie zabytków gotyckich. 

Kolekcja kafli i zabytkowych pieców

Należy zaznaczyć, że opisu zamku w Malborku dostarcza bogatą wiedzę na temat jego historii, architektury i wyjątkowych zbiorów. Kolekcja kafli i zabytkowych pieców powstała w 1990 roku. Obecnie liczy ona ponad 1000 zapisów inwentarzowych. Duży procent stanowią również pomniki z dawnych, poniemieckich kolekcji, wzbogaconych kaflami z rozebranych pieców.

Zwiedzanie zamku w Malborku pozwala odkrywać nie tylko monumentalną architekturę, ale także unikalne detale życia codziennego. Kolekcja kafli i zabytkowych pieców w polskim muzeum jest zarówno źródłem wiedzy o historii, jak i fascynującym ekspozycyjnym doświadczeniem

Inne

Kolekcje w muzeum stanowią skarbnicę informacji o zamku w Malborku. Zbiory te obejmują ponad 700 lat historii, architektury i sztuki, przyciągając entuzjastów polskiej turystyki. Oto jakie kolekcje można zobaczyć w muzeum:

 • kolekcja metali zabytkowych;
 • gabinet rycin;
 • kolekcja militariów;
 • płyty i pomniki nagrobne;
 • gabinet numizmatyczny;
 • kolekcja rzeźby;
 • zabytki techniki;
 • kolekcja szkła artystycznego;
 • kolekcja witraży;
 • kolekcja tkanin;
 • kolekcja archeologii.

Największy zamek w Malborku to imponujący budynek, będący domem dla bogatych zbiorów, które dostarczają fascynującej wiedzy o przeszłości tego miejsca. Przez wizję kolekcjonerów oraz zaangażowanie społeczności, Malbork zamek stanowi centralny punkt dla polskiej turystyki, fascynując zwiedzających unikatowym dziedzictwem kulturowym.

Projekty

W dziedzinie projektów największe Muzeum Zamkowe w Malborku odnotowało ukończenie dwóch znaczących przedsięwzięć. Obecnie trwają prace nad czterema kolejnymi projektami, mające na celu zapewnienie jeszcze lepszego doznania podczas zwiedzenia muzeum. Wycieczka po tym malowniczym miejscu stanowi fascynującą podróż przez historię Polski.

MAUCHER

Inicjatorem tego projektu jest polskie muzeum w Malborku. Projekt powstał w 2021 roku. Tematem jest Badania technologiczne szkatuły autorstwa Ch. Mauchera. Bogactwo zebranych informacji pozwoliło nie tylko dokładnie zbadać największy w Europie zamek w Malborku, ale także przeprowadzić analizy porównawcze. 

Projekt jest wielokierunkowy, ma na celu znalezienie szerszego kontekstu w dziedzinie wiedzy o starożytnej sztuce obróbki bursztynu i jego naturze. Projekt obejmował cztery obszary badań:

 • historia szkatuły;
 • historia sztuki;
 • badania technologiczne zabytku;
 • badania konserwatorskie.

Co ważne, szkatuła została zakupiona przez zamek w Malborku w 1968 roku. Częścią projektu jest zaplanowana na 2024 rok wystawa poświęcona prezentacji wyników badań. To przedsięwzięcie stanowi istotny wkład w zrozumienie historii i sztuki, a jednocześnie promuje zamek Malbork jako ważny pomnik w Polsce.

Badania Poliptyku Grudziądzkiego

Muzeum Narodowe w Warszawie i Muzeum Zamkowe w Malborku podjęły kompleksowe, interdyscyplinarne badania Poliptyku Grudziądzkiego. Opinie o zamku Malborskim i tym badaniu dodają wartościowego kontekstu. Projekt obejmuje zaawansowane metody, takie jak radiografia cyfrowa, obrazowanie kamerą hiperspektralną, mapowanie XRF, FTIR i inne. Celem projektu jest pełne zrozumienie i reinterpretacja tego zabytku, podkreślając jego znaczenie w europejskim dziedzictwie kulturowym.

Obecnie zwiedzanie zamku w Malborku staje się niezapomnianym doświadczeniem, wzbogaconym o głębszą wiedzę zdobytą dzięki tym badaniom. Polska turystyka zyskuje nową perspektywę, eksplorując historię tego imponującego budynku i ciekawych zabytków.

Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych

Warto zaznaczyć, że zamek w Malborku staje się centralnym punktem tego projektu, który podkreśla bogactwo dziedzictwa kulturowego Polski. W ramach tego projektu planuje się przeprowadzenie konserwacji i renowacji zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku. Ich adaptacja ma na celu zaaranżowanie przestrzeni kulturowo-edukacyjnej, obejmującej bibliotekę, pracownię konserwatorską, pracownię digitalizacji i Centrum Badań nad Dziedzictwem Pokrzyżackim. 

Jest to unikalne przedsięwzięcie w jednym z największych zamków w Polsce, zachęcające turystów do zwiedzania muzeum. Obszary wsparcia obejmują:

 • dostęp do kultury i sztuki;
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym;
 • propagowanie koncepcji rozwoju widowni;
 • zwiększanie wiedzy na temat żydowskiego dziedzictwa kulturowego;
 • intensyfikację współpracy między instytucjami z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu

Inicjatywa ta sprzyja organizacji wycieczek i pozwala miłośnikom historii zwiedzić zamek krzyżacki w Malborku, umożliwiając odkrywanie fascynującej historii i kultury miasta. Program z alokacją 88 000 000 euro zyskuje wsparcie zarówno ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (75 000 000 euro) na lata 2014-2021, jak i z wkładu polskiej strony (13 000 000 euro). Czas realizacji obejmuje okres od 04.01.2021 do 30.04.2024.

Projekt Straty

Zamek w Malborku to majestatyczny pomnik historii, który fascynuje odwiedzających swoją monumentalnością. W 2018 roku Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, dr hab. Janusz Trupinda, utworzył zespół ds. strat wojennych. Głównym celem było stworzenie katalogu strat wojennych i zbiorów rozproszonych dwóch zamków, do których należy Malbork zamek i zamek w Kwidzynie. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu MKiDN.

Jednym z jego działań było stworzenie dedykowanej zakładki na stronie internetowej muzeum w Polsce, co zainspirowało samodzielna strona internetowa. Projekt dostarczył cennych informacji o historii zabytków malborskiego zamku. W 2019 roku był przygotowany nowy projekt na rok 2020, który jest kontynuacją poprzedniego i otrzymał dotację ministerialną.

Serwis jest wyrazem potrzeby dzielenia się wiedzą z zakresu historii zbiorów kwidzyńskich i malborskich, strat wojennych, pojedynczych obiektów, całych kolekcji, ludzi tworzących historię i działań związanych z organizacją projektu. Jest to miejsce, w którym twórcy projektu liczą na kontakt z odbiorcami i tymi ludźmi, którzy mogą wesprzeć badaczy w tych działaniach. 

Środki te pozwolą m.in. na transkrypcję i tłumaczenie archiwalnych materiałów i publikację dotyczącą historii kolekcji zamku w Malborku. Inicjatywa ma na celu nie tylko odkrywania historii, lecz także modernizację serwisu, który stanowi cenne źródło informacji o zamku w Malborku i jego zabytkach.

Styl piękny w redakcji czeskiej w Prusach

Piękna Madonna z kościoła św. Jana w Toruniu

Piękna Madonna z kościoła św. Jana w Toruniu

dzielautracone.gov.pl

Projekt, realizowany od lipca 2018 do lipca 2021, skupiał się na unikatowej grupie rzeźb z lat około 1380-1400, reprezentujących gotyk międzynarodowy. Znajdują się one na terenie państwa krzyżackiego, a ich materiał — złoto-szary wapień — wskazuje na możliwy związek ze środowiskiem czeskim. 

Informacje o zamku krzyżackim w Malborku wskazują, że najważniejszym dziełem w tej kategorii jest zaginiona Piękna Madonna z kościoła św. Jana w Toruniu. Choć brak oryginału utrudnia analizy, pozostałe rzeźby kamienne z tego okresu, m.in. Pieta krakowska, stanowią cenne źródło dla badań nad stylem pięknym.

Badania petrograficzne przeprowadzone dotychczas na 4 obiektach:

 • Pieta z kościoła w Nowym Mieście Lubawskim;
 • Św. Elżbieta z kościoła św. Jana w Malborku;
 • Chrystus w Ogrójcu z Muzeum Zamkowego w Malborku;
 • Św. Barbara z Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie.

Muzeum Zamkowe w Malborku pełni istotną rolę w udostępnianiu tego dziedzictwa. Budynek, będący symbolem potęgi zakonu krzyżackiego, przyciąga turystów, przenosząc ich w fascynującą przeszłość. Zamek w Malborku i obiekty rzeźbiarskie na tym terenie, które zostały poddane badaniom stylu pięknego w redakcji czeskiej, przyciągają turystów z całego świata, stanowiąc kluczowy element polskiej turystyki i historii.

Skarby Zamkowych Kolekcji

Projekt jest interdyscyplinarną inicjatywą Muzeum Zamkowego w Malborku. Jego celem jest przeniesienie najcenniejszych zabytków muzeum do przestrzeni wirtualnej, promując tym samym polską turystykę. Tak więc zamek w Malborku przenika w świat wirtualny i staje się dostępny dla globalnej publiczności bez wychodzenia z domu.

Projekt obejmuje różne obszary działań. Strona internetowa prezentuje zabytki zarówno te eksponowane, jak i przechowywane w magazynach zamku. Każdego miesiąca wybierany jest określony zabytek, który jest szczegółowo omawiany wraz z esejem na temat historii, sztuki i muzealnictwa. 

Dodatkowo, przy zakończeniu prac konserwatorskich, pojawiają się teksty dotyczące konserwacji zabytków ze zdjęciami porównawczymi, skróconym opisem wykonanych prac i rysem historycznym. Każdy zabytek posiada oddzielne miejsce na stronie internetowej, gdzie można przeczytać jego krótki opis i uzyskać dostęp do tekstów oraz esejów dotyczących konkretnych zbiorów.

Projekt angażuje zespół Muzeum Zamkowego w Malborku, który dba o dostarczanie wartościowej treści, prezentując zabytki w atrakcyjny sposób. Strona posiada opcję audiodeskrypcji i funkcje ułatwiające czytanie osobom niedowidzącym. 

Regularne odwiedziny portalu stanowią okazję do bliższego poznania kolekcji i poszerzenia wiedzy o sztuce i historii prezentowanej przez zamek Malbork. Ekran komputera staje się magicznym oknem do ożywienia tego historycznego budynku, gdzie unikalne zabytki nabierają życia, przenosząc widza w fascynującą przeszłość.

Wizyta

Muzeum Zamkowe znajduje się w Malborku przy ul. Starościńska 1. Zamek w Malborku można odwiedzić prawie codziennie. Godziny otwarcia są uzależnione od sezonu. W sezonie jesienno-zimowym muzeum jest czynne w godz. 9.00-16.00. W sezonie wiosennym i letnim wycieczki są dostępne w godzinach od 9:00 do 20:00. Do dyspozycji odwiedzających są dwie trasy: historyczna i zielona. W poniedziałki dostępna jest wycieczka tylko na trasie zielonej.

Oficjalna strona internetowa

zamek.malbork.pl

muzeum jest czynne w godz.

9.00-16.00

W sezonie wiosennym i letnim wycieczki są dostępne w godzinach od

9:00 do 20:00

Adres:

Starościńska 1, 82-200 Malbork

e-mail:

sekretariat@zamek.malbork.pl

Kupić bilety:

zamek.malbork.pl/wizyta/bilety

W dni świąteczne jedno z największych muzeum w Polsce jest nieczynne: Nowy Rok, pierwszy dzień Wielkanocy, Wszystkich Świętych, pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Zamek krzyżacki w Malborku pracuje w skróconych godzinach w takie święta: Wielka Sobota, Święto Trzech Króli, drugi dzień Wielkanocy, Święto Pracy, Święto Konstytucji, Boże Ciało, Wniebowzięcie NMP, Święto Niepodległości, Wigilia, drugi dzień Bożego Narodzenia, Sylwester. Aktualny harmonogram można sprawdzić na stronie muzeum.

Bilety

Aby zarezerwować wycieczkę w jednym z największych zamków w Polsce, należy skontaktować się z działem wsparcia. Bilety w zamek w Malborku można kupić po kontakcie z pracownikami muzeum za pomocą telefonu lub e-mailu. Można również kupić bilety przez internet za pośrednictwem strony muzeum. Dostępna jest opcja kupowania biletów w kasie bezpośrednio przed zwiedzaniem muzeum. Godziny otwarcia kas biletowych: 8.30-14.30.

Bilety Indywidualne

Cena biletów w zamek w Malborku zależy od trasy. Do dyspozycji zwiedzających muzeum są 4 opcje zwiedzenia zamku:

 1. Trasa historyczna. Wizyta obejmuje zwiedzanie całego zamku. Czas trwania wycieczki stanowi 3,5 godziny. Limit osób na godzinę wynosi 500. Bilet normalny kosztuje 70 PLN. Cena biletu ulgowego to 50 PLN. Bilet rodzinny 2+2 (2 dorosłych i 2 dzieci w wieku do 18 lat) — 220 PLN. Posiadacze karty wolontariusza i mieszkańca miasta Malbork mogą zwiedzić Malbork zamek jedynie za 20 PLN. Dla dzieci w wieku do 7 lat wstęp jest bezpłatny.
 2. Trasa zielona. Na tej trasie można zobaczyć przejazdy bramne, część Przedzamcza, dziedzińce Zamku Średniego i Wysokiego, kaplicę św. Anny. Bilet normalny kosztuje 30 PLN. Cena biletu ulgowego to 20 PLN. Bilet rodzinny — 90 PLN.
 3. Bilet na trzy zamki. Podczas wycieczki turyści mogą zobaczyć trzy zamki: Malbork, Sztum, Kwidzyn. Cennik zwiedzenia zamku w Malborku w ramach tej opcji jest następujący: bilet ulgowy — 70 PLN, bilet normalny — 100 PLN.
 4. Wystawa "Nigra Crucx, Mala Crux...". Zwiedzanie wystawy trwa 2 godziny i odbywa się w grupach do 25 osób. Bilety wstępu: bilet normalny — 35 PLN, bilet ulgowy — 25 PLN.

Zwiedzanie obowiązkowo odbywa się z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem. W poniedziałek można zwiedzić polski Malbork zamek za darmo. Jednak warto pamiętać, że w tym dniu do dyspozycji zwiedzających jest tylko trasa zielona. Bezpłatny bilet można nabyć w kasie biletowej.

Bilety Grupowe

Cena biletów grupowych również zależy do trasy. Podczas zwiedzania muzeum w grupach można wybrać dwie trasy:

 1. Trasa historyczna. Jest ona dostępna do zwiedzenia od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-16.00. Cennik zwiedzenia zamku w Malborku na tej trasie: bilet normalny — 55 PLN, ulgowy — 35 PLN, szkolny — 20 PLN. Opiekun może wejść za darmo (1 osoba na 10 uczniów). Opłata za przewodnika dla grupy wynosi 250 PLN.
 2. Trasa zielona. Jest ona dostępna od wtorku do niedzieli w godz. 13.15-16.00 i w poniedziałki w godz. 9:00-16:00. Cena biletu normalnego wynosi 25 PLN, ulgowego — 15 PLN. Usługi przewodnika również kosztują 250 PLN.

Opinie zwiedzających zamek w Malborku na temat grupowych wycieczek są bardzo dobre. Należy pamiętać, że wcześniejsza rezerwacja wizyt grupowej w polskim zamku jest obowiązkowa. Istnieje możliwość skorzystania z opcji audioprzewodnika.

Bilety Bezpłatne i Zniżki

Bilety ulgowe i zniżki są przyznawane zgodnie z przepisami Ustawy o muzeach z dnia 21 kwietnia 2017 r. Poniżej znajduje się pełna lista osób uprawnionych do bezpłatnych wycieczek lub zniżkowych biletów.

Bilety ulgowe przysługują następującym kategoriom zwiedzających krzyżacki zamek w Malborku: uczniom, studentom, doktorantom, studentom instytutów pedagogicznych i szkół wyższych, pracownikom służb społecznych, opiekunom szkolnym i przedszkolnym, nauczycielom i wychowawcom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, emerytom i rencistom, osobom powyżej 65 roku życia.

Ponadto bilety ze zniżką do Zamku w Malborku mogą kupić weterani, którzy otrzymali zaszczytne odznaki: ”Za Opiekę nad Zabytkami”, “Zasłużony Działacz Kultury”, “Zasłużony dla Kultury Narodowej” i “Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Z opłaty za zwiedzenie muzeum zwolnione są osoby odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Orderem Wojennym Virtuti Militari; pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkowie ICOMOS i ICOM; posiadacze Karty Polaka; dzieci w wieku do 7 lat, weterani oraz weterani poszkodowani.

Nocne Zwiedzanie

Zwiedzanie Muzeum Zamkowe w nocy jest dostępne w dwóch okresach: od 1 czerwca do 31 sierpnia i od 1 września do 29 grudnia. Aby odwiedzić największy zamek w Malborku w nocy, należy zarezerwować termin z 2-dniowym wyprzedzeniem. W letnim okresie wycieczka startuje o godz. 21.00. Harmonogram nocnego zwiedzania zamku w okresie zimowym jest następujący:

 • we wrześniu i październiku: od wtorku do piątku o godz. 20.00
 • w listopadzie i grudniu: od wtorku do piątku o godz.18.00.

Nocleg w Zamku w Malborku jest niemożliwy. Wycieczka trwa 1,5 godziny, po czym turyści muszą opuścić polski zamek. Dzienny limit sprzedaży biletów wynosi 150 sztuk. Bilet normalny dla turystów indywidualnych kosztuje 60 PLN, bilet ulgowy 50 PLN, dla dzieci w wieku do lat 7 wstęp jest bezpłatny. W cenę jest wliczona opłata za usługi przewodnika. Osoby, którym przysługują ulgi, muszą okazać stosowne dokumenty.

Bilety w zamek Malbork można zamówić telefonicznie lub e-mailowo. Po godz. 19.00 zakup biletów jest możliwy tylko biletomacie lub online. Dostępna jest opcja płatności za bilety przelewem na podstawie faktury. Bilety dla turystów w języku obcym można kupić do godz. 20.30. Zasada ta obowiązuje z uwagi na czas potrzebny na rezerwację przewodnika obcojęzycznego.

Dojazd

Malbork znajduje się na skrzyżowaniu dróg nr 22 i 55. Łatwo jest tam dojechać samochodem. Podróż z Warszawy zajmie ok. 4 godzin, z Katowic ok. 4 godzin. Z Gdańska do polskiego muzeum w Malborku można dojechać w ok. 50 minut. Parkingi w zamku w Malborku znajduje się w odległości 10 minut piechotą od terenów zabytku. Zamek położony jest w wyjątkowo malowniczej okolicy nad brzegiem rzeki Nogat. W pobliżu pomnika znajdują liczne restauracje.

Jeśli turysta podróżuje transportem publicznym, warto zwrócić uwagę na dojazd pociągiem i autobusem. W mieście jest stacja autobusowa, na której zatrzymują się autobusy PKS. Dworzec PKP znajduje się blisko zamku w Malborku — w odległości ok. 1 km. od zabytku, — ułatwiając podróżnikom odkrywanie fascynującej historii kompleksu. Z wielu miast (m.in. Gdańska, Warszawy, Gdyni, Rzeszowa i Krakowa) można podróżować bez przesiadek.

Numizmatyka

Warto zauważyć, że numizmatyka to fascynująca dziedzina, która pozwala odkrywać historię muzeów w Polsce poprzez kolekcjonowanie monet upamiętniających ważne zabytki. W 2002 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety upamiętniające kompleks zamkowy: 2 PLN, wykonane ze stopu złota skandynawskiego (680000 szt.) i 20 PLN, wykonane ze srebra z ceramiką (51000 szt.). Monety te, będące swoistym pomnikiem kultury, podkreślają znaczenie Muzeum Zamkowego w Malborku i narodowego dziedzictwa.

Ciekawostki o Zamku w Malborku

Zamek w Malborku, majestatyczna forteca na polskiej ziemi, kryje w sobie nie tylko historię, ale także fascynujące ciekawostki. Zwiedzanie muzeum to wyjątkowa podróż w czasie, gdzie każdy zakamarek skrywa tajemnice minionych epok. Poniżej prezentujemy kilka ciekawostek o zamku w Malborku:

 1. Zamek w Malborku jest największym na świecie.
 2. Pierwotna nazwa zamku brzmiała Marienburg na cześć Maryi.
 3. Do budowy kompleksu zamkowego użyto ponad 30 milionów cegieł.
 4. Toalety zamkowe były umieszczone na wieżach, a nieczystości trafiały bezpośrednio do fosy.
 5. W 1340 roku na fasadzie zamku umieszczono ogromny posąg Matki Boskiej. Miała ponad 8 metrów długości i ważyła około 15 ton. Posąg pokryty był pięknymi mozaikami wykonanymi przez mistrzów z Wenecji. Posąg został zniszczony przez Niemców w 1945 roku.
 6. W 1411 roku, gdy zamek w Malborku był oblegany przez wojska polsko-litewskie, zdrajca zakonny ujawnił Polakom miejsce tajnego spotkania. Ci odpalili potężną kulę armatnią, mającą zniszczyć kolumnę podtrzymującą strop. Jednak pocisk minął filar o włos, a jego fragment pozostał wbity w ścianie naprzeciw okien.
 7. Jeszcze jedną ciekawostką o zamku krzyżackim w Malborku jest to, że w 1457 roku kompleks wpadł w ręce Polaków, ale nie został zdobyty siłą. Rycerz Andrzej Tenczyński herbu Topór wykupił zamek w Malborku od dowódcy czeskich najemników Ulryka Czerwonki. Ten ostatni otrzymał kompleks od Zakonu Krzyżackiego w zamian za długi i niewypłacony żołd. Polacy wydali za zamek ponad 6 ton złota.
 8. W 1997 roku zamek w Malborku trafił na listę UNESCO.

Wycieczka przez zamek to podróż pełna tajemnic i historii. Każda ciekawostka ukazuje wyjątkowość tego miejsca i odkrywa niezwykłe sekrety, ukazując bogactwo polskiego dziedzictwa.

Inne Muzea w Polsce

W Polsce zachwycają nie tylko historyczne zabytki, ale również bogactwo muzealnych skarbów. Oto lista najciekawszych muzeów w naszym kraju:

 1. Muzeum Historii Żydów Polskich. Przenikliwe świadectwo kultury i historii społeczności żydowskiej w Polsce.
 2. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Niezapomniane miejsce, ukazujące dramatyczne wydarzenia holocaustu.
 3. Hala Stulecia we Wrocławiu. Jest to hala widowiskowo-sportowa znajdująca się we wrocławskim Parku Szczytnickim. W 2006 roku została wpisana na listę UNESCO.

To jedynie niewielki wycinek bogatej mozaiki popularnych muzeów w Polsce, które uchodzą za najlepsze w kraju. Każde z tych miejsc stanowi niepowtarzalną wizytówkę Polski, ukazując jej wielowymiarową historię.

Zakończenie

Zamek w Malborku stanowi fascynujące dzieło architektoniczne i kulturowe dziedzictwo Polski. Bogactwo eksponatów prezentowanych w muzeum rozwiewa wszelkie wątpliwości co do wartości wizyty. Przeszłość budowy, jako największego ceglanego zamku na świecie, ożywa w opowieściach przewodników. Opinie na temat zamku w Malborku i wycieczkach w muzeum są bardzo dobre.

Dla miłośników historii i architektury, wizyta w tym zamku staje się niepowtarzalnym doświadczeniem. Podczas zwiedzania muzeum przeniesiemy się w czasy rycerskiej świetności, odkrywając tajemnice średniowiecznego życia. Warto podkreślić, że zamek nie tylko zachwyca odwiedzających, ale także stanowi dumę polskiej turystyki. Co ważne, w 1997 roku zamek w Malborku został wpisany na listę UNESCO. Odwiedzenie tego miejsca jest ogromną przyjemnością dla każdego miłośnika historii i turystyki polskiej.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Ile kosztuje bilet wstępu do zamku w Malborku?

Cena biletu do zamku w Malborku zależy od wybranej trasy. Do dyspozycji turystów są dwie trasy: historyczna i zielona. Bilet normalny na trasie historycznej kosztuje 70 PLN, ulgowy — 50 PLN. Za bilet normalny na trasie zielonej należy zapłacić 30 PLN. Cena biletu ulgowego wynosi jedynie 20 PLN.

Jak długo trwa zwiedzanie zamku w Malborku?

Długość trwania zwiedzania zamku zależy od wybranej trasy. Czas trwania wycieczki na trasie historycznej wynosi 3,5 godziny. Zwiedzanie trasy zielonej trwa 1,5 godziny. Wystawa “Nigra crux mala crux” trwa 2 godziny.

Czy mogę zwiedzać zamek w Malborku bez przewodnika?

Niestety nie ma takiej opcji. Zwiedzanie zamku odbywa się wyłącznie z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem. W przypadku korzystania z audioprzewodnika turyści mogą wybierać spośród takich wersji językowych: polski, angielski, niemiecki, rosyjski.

Kiedy zwiedzanie zamku w Malborku jest bezpłatne?

Na stronie muzeum można zapoznać się z wyczerpującą listą osób, uprawnionych do bezpłatnych wycieczek. Do tej kategorii należą: uczniowie, studenci, doktoranci, pracownicy służb społecznych, opiekuny szkolne, osoby powyżej 65 roku życia i wiele innych.

Gdzie znajduje się zamek w Malborku?

Zamek w Malborku znajduje się w malowniczym mieście o tej samej nazwie, które zostało całkowicie zniszczone podczas II wojny światowej. Adres zamku to: Starościńska 1, Malbork.

Ile lat ma zamek w Malborku?

Zamek w Malborku ma prawie 750 lat. Jego budowę rozpoczęto w 1274 roku dla uczczenia Matki Boskiej. To średniowieczne arcydzieło przetrwało wieki, emanując historią i pięknem architektonicznym.

Dlaczego zamek w Malborku jest tak popularny?

Zamek w Malborku cieszy się ogromną popularnością dzięki swojej bogatej historii, imponującej architekturze i statusowi największego ceglanego zamku na świecie. Jego wpisanie na listę UNESCO przyciąga miłośników historii i kultury z całego świata, czyniąc go kluczowym punktem polskiej turystyki.

W jakiej epoce historycznej powstał zamek w Malborku?

Zamek w Malborku powstał w średniowieczu, w XIII wieku. Jego budowę rozpoczęto w 1274 roku, przedstawiając wyjątkowy charakter tej epoki. Gotycka architektura zamku doskonale ilustruje rozwój sztuk w średniowieczu.