Miejsca

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu to ważne dla świata miejsce, które stało się symbolem terroru i ludobójstwa. Stworzone na terenie dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau muzeum przypomina o koszmarnych latach i mrocznej wojennej historii, kiedy to tereny te stały się piekłem na ziemi. Wchodząc tutaj, odnosi się wrażenie, jakby czas na chwilę się zatrzymał, a zwiedzanie muzeum i wszystkich zgromadzonych w nim zbiorów wzbudza w nas nostalgię i szacunek.

autor:  Maja Woźniak

AKT:
Zawartość
Muzeum Auschwitz-Birkenau

Głód, medyczne eksperymenty, strach, nieludzka praca, choroby, egzekucje, komory gazowe, Cyklon B – tego wszystkiego w Oświęcimiu doświadczyli Polacy, Żydzi, Romowie i inni, którzy zostali tu przywiezieni. Zwiedzanie muzeum przynosi wspomnienia o tych tragicznych wydarzeniach, a dowody na okrucieństwo, które miało tu miejsce, przyprawiają o dreszcze. Wycieczka do muzeum Auschwitz jest obowiązkowym miejscem do odwiedzenia przez każdego Polaka.

Historia 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu jest jednym z najważniejszych muzeów w Polsce, które przypomina o najbardziej mrocznych rozdziałów w historii ludzkości, nie tylko Polaków, ale i wielu innych narodowości. Obóz Auschwitz został założony w 1940 roku przez Niemców na okupowanym terytorium Polski, które przed wojną było częścią państwa polskiego. 

Historia obozu AUSCHWITZ - BIRKENAU

Z czterech niemieckich obozów koncentracyjnych zlokalizowanych na tym terenie, Auschwitz-Birkenau był największym. Obóz pełnił zarówno funkcję miejsca stopniowej eksterminacji więźniów, jak i największego centrum bezpośredniej zagłady Żydów. Przez pięć lat istnienia obozu, od 1940 do 1945 roku, dziesiątki tysięcy ludzi były torturowane, poddawane nieludzkim eksperymentom i zabijane w komorach gazowych. 

Muzeum Auschwitz-Birkenau zostało założone po II wojnie światowej w 1947 roku, aby upamiętnić ofiary Holokaustu i dokumentować historię obozu Auschwitz. W 1979 roku stało się częścią Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, a obecnie pełni rolę ważnego miejsca pamięci i nauki nad okrutnymi wydarzeniami II wojny światowej, przyciągając zwiedzających z całego świata.

Dziś Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu stanowi jedno z najważniejszych miejsc pamięci na świecie. Każdego roku przyciąga setki tysięcy turystów z różnych zakątków globu, którzy przybywają, aby złożyć hołd ofiarom i osobiście zaznajomić się z tą mroczną stroną historii. Popularność Auschwitz Muzeum świadczy o globalnej potrzebie pamiętania o tragediach przeszłości i chęci poznawania jej przez młode pokolenia.

Podział Auschwitz

Terytorium obozu koncentracyjnego Auschwitz II-Birkenau

Terytorium obozu koncentracyjnego Auschwitz II-Birkenau

Zdjęcie pochodzi z google.com

W 1944 roku, podczas szczytowej aktywności, obóz składał się z trzech części. Pierwszą z nich było Auschwitz I, założone w 1940 roku na terenie i w budynkach przedwojennych polskich koszar. Ta część stała się pierwotnym miejscem uwięzienia wielu Polaków i fundamentem dla dalszej ekspansji. 

Następnie utworzono Auschwitz II-Birkenau, największy z kompleksów, stworzony w 1941 roku na miejscu wsi Brzezinka. Niemiecki plan wysiedlenia i zniszczenia tej wsi miał na celu utworzenie obozu koncentracyjnego przeznaczonego głównie dla Żydów. To właśnie w Birkenau Niemcy zbudowali większość obiektów masowej eksterminacji, w tym komory gazowe i krematoria. Brzezinka znajdująca się nieopodal Oświęcimia jest częścią Muzeum Auschwitz i również jest otwarta do zwiedzania jako muzeum.

Zakłady chemiczne IG Farben - obozu Auschwitz III - Monowitz.

Zakłady chemiczne IG Farben - obozu Auschwitz III - Monowitz.

Zdjęcie pochodzi z dzieje.pl

Trzecią część stanowiło Auschwitz III. Pomiędzy 1942 a 1944 rokiem powstało ponad 40 podobozów, gdzie wykorzystywano niewolniczą pracę więźniów. Większość z tych podobozów była ściśle związana z niemieckim przemysłem wojennym. Zwiedzanie tego miejsca pamięci i muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu to wycieczka w głąb najciemniejszych kart historii, której echa odczuwalne są po dziś dzień. 

Liczba ofiar

W 1940 roku na terenie obozu przebywało około 8 000 osób, byli to niemal wyłącznie Polacy, którzy byli pierwszymi więźniami tego niemieckiego obozu koncentracyjnego, później przekształconego w muzeum. Z czasem, gdy obóz rozrastał się, zaczęły napływać kolejne narodowości. W 1941 roku liczba ta wzrosła do ponad 26 tysięcy

Ogrodzenie z drutu kolczastego obozu zagłady Auschwitz w Polsce.

Ogrodzenie z drutu kolczastego obozu zagłady Auschwitz w Polsce.

Zdjęcie pochodzi z google.com

Oprócz Polaków i jeńców wojennych, Żydzi stali się główną grupą przeznaczoną do eksterminacji w niemieckim obozie. W 1942 roku przywieziono ok. 197 tysięcy Żydów, w 1943 - około 270 tysięcy, a w 1944 - ponad 600 tysięcy, co daje łącznie około 1,1 miliona osób. Obóz w Auschwitz-Birkenau stał się centralnym miejscem Zagłady Europejskich Żydów. Z tej liczby około 200 000 z nich zostało uznanych za zdolnych do pracy i uwięzionych w obozie. Część ich kosztowności i wyposażenia pozostało w Muzeum w Auschwitz jako eksponaty.

Już w sierpniu 1944 roku rozpoczęto likwidację obozu koncentracyjnego. Niemcy zaczęli niszczyć dowody zbrodni, paląc dokumenty i zasłaniając ślady masowych grobów. Spośród 1,100,000 osób, które zginęły w Auschwitz, 90% stanowili Żydzi

Wielu z nich zostało zamordowanych niemal natychmiast po przybyciu, bez szans na przeżycie w komorach gazowych. W chwili wyzwolenia w obozie pozostało około 7,000 osób, będących świadkami okropieństw, jakie tam miały miejsce. Ich dowody można oglądać w Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Wspomnienia

Opowieści o nieludzkich okrucieństwach, które miały miejsce w Auschwitz w czasie jego istnienia, w rozmowie z naocznym świadkiem Zofią Stępień. Została aresztowana przez gestapo i wysłana do Auschwitz II-Birkenau, gdzie przeżyła dwa lata piekła.

O szóstej rano przyszło dwóch mężczyzn i zaczęli mnie przeszukiwać, a ja byłem przerażony, ponieważ wiedziałem, że mogą znaleźć dwie paczki z kartami informacyjnymi, które zostały wysłane z Warszawy jako ostrzeżenie, ale ich nie znaleźli. W każdym razie zabrali mnie do głównego budynku gestapo i przesłuchiwali przez cały dzień, od wczesnego rana do późnego wieczora. Kiedy zorientowali się, że nie rozumiem, co do mnie mówią i nie znam nazwisk, którymi mnie nazywali, zabrali mnie na oddział więźniów politycznych w Auschwitz II. Kiedy tam dotarłem, był to drugi dzień egzekucji skazanych na śmierć.

Horror życia w obozie Auschwitz-Birkenau 🎦 Poznaj historię naocznego świadka 1/3

Działalność obozu

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu pełni ważną rolę w edukacji światowej na temat Holocaustu. Główną działalnością Auschwitz-Birkenau Muzeum jest zachowanie zabytków oraz terenu (prawie 200 hektarów) byłego obozu. Dla tego celu stworzono specjalny fundusz. Do 60. rocznicy wyzwolenia w obrębie muzeum powstało Międzynarodowe Centrum Edukacji na temat Auschwitz i Holokaustu. Zwiedzanie muzeum w ramach wycieczki jest najlepszym sposobem na poznanie wojennej historii współczesnej Europy i świata.

Muzeum prowadzi też działalność naukową, wydawniczą, badawczą i upamiętniającą. Co roku 27 stycznia obchodzony jest Dzień Wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego Auschwitz. To właśnie wtedy odbywa się największa akcja upamiętniająca ofiary obozu. Muzeum jest głównym partnerem wielu instytucji na całym świecie zajmujących się historią Holokaustu i niemieckich obozów koncentracyjnych, w szczególności izraelskiego Instytutu Yad Wazzem w Jerozolimie oraz Muzeum Pamięci Holocaustu w Waszyngtonie.

Państwowe Muzeum w Oświęcimiu Auschwitz-Birkenau nie tylko chroni historyczne ślady Holokaustu, ale także służy jako przestrzeń edukacyjna dla tysięcy ludzi z całego świata. Dzięki inicjatywom edukacyjnym, muzeum dąży do zrozumienia i zapamiętania tragedii, która miała miejsce na tym terenie. Dzięki globalnym partnerstwom, muzeum jest w stanie dotrzeć do międzynarodowej publiczności, dzieląc się wiedzą i świadomością o skali ludzkiego cierpienia podczas II wojny światowej.

Wizyta w obozie koncentracyjnym Auschwitz I

Auschwitz I

Auschwitz I

Zdjęcie pochodzi z google.com

Podobnie jak więźniowie, dla których niemiecki obóz koncentracyjny był domem, przechodzimy przez bramę z napisem "Arbeit macht frei" ("Praca czyni wolnym"). Jest to jeden z symboli obozu i cierpienia milionów ludzi. Przed nami są ceglane baraki obozowe, które obecnie mieszczą tematyczne wystawy. 

Obozu Auschwitz Birkenau opis budzi przerażenie. Z wiszących na ścianach zdjęć możemy wyobrazić sobie ludzi, którzy znaleźli się w tym piekle. Stosy walizek, protez, kosmetyków i ściętych włosów robią ogromne wrażenie. Pomiędzy barakami 10 i 11 przy ścianie, gdzie składane są kwiaty i zapalane świeczki, odbywały się egzekucje więźniów. Ostatnim punktem wizyty w Auschwitz Birkenau I jest wejście do komory gazowej i krematorium. Na ścianach komory wciąż widać ślady paznokci ludzi, którzy próbowali uciec przed Cyklonem B. Ich agonia trwała od kilku sekund do 20 minut.

Każdy krok w obrębie miejsca pamięci i muzeum Auschwitz-Birkenau Oświęcim jest świadectwem człowieczeństwa i jego potencjalnej zdolności do okrucieństwa. Zwiedzanie muzeum i wycieczka tutaj to nie tylko historyczna podróż, ale również głębokie emocjonalne doświadczenie, które prowokuje do refleksji nad naturą ludzkiej duszy i konsekwencjami nienawiści. Atmosfera tego miejsca jest namacalna, a historia każdego, kto tu cierpiał, jest wciąż obecna, przypominając nam o znaczeniu pamięci i edukacji.

Wizyta w obozie zagłady Auschwitz II (Birkenau)

Auschwitz II-Birkenau

Auschwitz II-Birkenau

Zdjęcie pochodzi z google.com

Auschwitz II, znane również jako Auschwitz-Birkenau muzeum II, znajduje się w odległości 3,5 km od Auschwitz I. Między nimi kursuje specjalny autobus, który przewozi odwiedzających. Wysiadając z autobusu w pobliżu budki wartowniczej i głównej bramy obozu Auschwitz-Birkenau II, jesteśmy świadkami ostatniego przystanku "podróży" ludzi z całej Europy. To głównie Żydzi byli tu przywożeni, a wiele transportów trafiło od razu do komór gazowych.

Na terenie znajdującego się nieopodal Auschwitz obozu w Brzezince widoczne są duże trawiaste obszary z rzędami baraków i kominów. Na końcu dróg można dostrzec ruiny komór gazowych z krematoriami, wysadzone przez Niemców pod koniec wojny. Pomiędzy nimi stoi Międzynarodowy Pomnik Ofiar Auschwitz oraz 23 tablice. Na każdej z nich znajduje się ten sam napis, lecz w różnych językach: "Niech na wieki pozostanie krzykiem rozpaczy i ostrzeżeniem dla ludzkości to miejsce, gdzie naziści zabili około półtora miliona mężczyzn, kobiet i dzieci, głównie Żydów z różnych krajów Europy. Birkenau Auschwitz - 1940-1945".

Zwiedzanie muzeum obozu koncentracyjnego kończy się w jednym z baraków, gdzie ponownie staramy się wyobrazić sobie niewyobrażalne warunki, w jakich żyli więźniowie. Trzypoziomowe prycze wyglądają bardziej jak kurnik niż miejsce, w którym mogliby mieszkać ludzie.

Informacje podstawowe

Zainteresowanie niemieckim obozem koncentracyjnym jest bardzo duże, dlatego warto dobrze przygotować się do wycieczki. W muzeum Auschwitz zabronione jest wnoszenie plecaków i toreb większych niż 20cm/30cm/10cm. Każdy, kto będzie miał większą torbę, powinien skorzystać z płatnej przechowalni bagażu. Ważną odnośnie Auschwitz-Birkenau informacją jest to, że dzieciom poniżej 14 roku życia nie zaleca się odwiedzania muzeum.

Bilety do obozu

Zwiedzanie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu jest możliwe w grupach z przewodnikiem mówiącym w różnych językach. Długość wycieczki wynosi 3 godziny 30 minut. Aby umożliwić zwiedzającym bardziej komfortowe doświadczenie, bilety są dostępne do wyboru terminu realizacji w kolejnym kroku zakupu. Punkt zbiórki dla zwiedzających muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu znajduje się obok przechowalni bagaży przy ulicy Więźniów Oświęcimia 55. Co więcej, zakup biletu online daje możliwość omijania kolejki do kasy biletowej, co jest szczególnie korzystne w okresach wzmożonego ruchu turystycznego.

Aby wejść do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu konieczny jest zakup biletów. Jeśli chodzi o koszty, bilety na zwiedzanie muzeum niemieckiego obozu koncentracyjnego, w grupie z polskim przewodnikiem są dostępne od 80 zł. Natomiast zwiedzanie z przewodnikiem mówiącym w języku angielskim, niemieckim, włoskim czy francuskim kosztuje od 99 zł. Cennik biletów wstępu:

Zwiedzanie w grupie z polskim przewodnikiem:

od 80 zł.

Wycieczka w grupie z angielskim przewodnikiem:

od 99 zł.

Zwiedzanie w grupie z niemieckim przewodnikiem:

od 99 zł.

Zwiedzanie w grupie z włoskim przewodnikiem:

od 99 zł.

Zwiedzanie w grupie z francuskim przewodnikiem:

od 99 zł.

Warto podkreślić, że istnieje specjalna oferta, która jest dostępna do końca roku, co może sugerować dodatkowe promocje lub zniżki. Bilety wstępu oraz rezerwacje przewodnika można łatwo dokonać online, co pozwala na zaplanowanie wizyty z wyprzedzeniem i zapewnia dogodne warunki zwiedzania.

Godziny otwarcia

Jeśli chodzi o Państwowe muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu godziny otwarcia są elastyczne i obóz koncentracyjny jest dostępny dla zwiedzających przez cały rok. Poniżej przedstawiamy dokładne godziny otwarcia, w których możliwe jest zwiedzanie muzeum Auschwitz w Oświęcimiu w poszczególnych miesiącach:

Styczeń, Listopad:

7:30 – 15:00

Luty:

7:30 – 16:00

Marzec, Październik:

7:30 – 17:00

Kwiecień, Maj, Wrzesień:

7:30 – 18:00

Czerwiec, Lipiec, Sierpień:

7:30 – 19:00

Grudzień:

7:30 – 14:00

Należy zaznaczyć, że powyższe godziny dotyczą wejścia do muzeum. Jest otwarte również w dni świąteczne. Zaleca się przyjście z wyprzedzeniem, aby uniknąć tłoków i kolejek. Warto również przygotować się na emocjonalny charakter wizyty, ponieważ muzeum opowiada o jednym z najbardziej tragicznych okresów w historii ludzkości.

Jak wygląda zwiedzenie obozu?

Jeśli chodzi o Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wycieczki dostępne są różnych formach. Najbardziej popularne są indywidualne wycieczki bez edukatora oraz wycieczki ogólne. Wycieczki indywidualne bez przewodnika, w okresie od kwietnia do października, są dostępne tylko wcześnie rano i po godzinach szczytu. Wprowadzenie nowych zasad w 2018 roku wynikało ze wzrostu liczby odwiedzających obóz koncentracyjny Auschwitz. Zwiedzanie muzeum jest bezpłatne, jednak zaleca się wcześniejszą rezerwację biletów wstępu na stronie muzeum. Całkowita wycieczka z przewodnikiem trwa około 3,5 godziny. Jest to najlepsza opcja dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o historii tego niemieckiego obozu koncentracyjnego i dramatycznych wydarzeniach, które miały tam miejsce. W celu nieprzegapienia żadnych informacji, każdemu zwiedzającemu wręczane są słuchawki, a zwiedzanie obozu i Państwowego muzeum Auschwitz-Birkenau I rozpoczyna się razem z przewodnikiem. Dzięki profesjonalnym przewodnikom można uzyskać głębsze zrozumienie tego miejsca i jego historii. Dla wielu odwiedzających wizyta w muzeum jest nie tylko edukacyjna, ale również głęboko poruszająca i emocjonalna.

Dojazd do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau znajduje się w Oświęcimiu, niedaleko Krakowa. Istnieją różne środki transportu, dzięki którym można dotrzeć do tego historycznego miejsca. Jeśli podróżujesz z Krakowa, możesz wybrać się pociągiem, autobusem lub samochodem.

W Auschwitz muzeum adresy obu obozów różnią się, oto one:

  • Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz I: ul. Stanisławy Leszczyńskiej 11, 32-600 Oświęcim
  • Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz II-Birkenau: ul. Ofiar Faszyzmu 12, 32-600 Oświęcim

Z Krakowa regularnie odjeżdżają autobusy i pociągi do Oświęcimia. Jeśli wybierasz się do obozu koncentracyjnego samochodem, trasa z Krakowa zajmuje około 1,5 godziny. Warto wcześniej sprawdzić rozkład jazdy i dostępność adresy parkingów w okolicach muzeum.

Inne Muzea w Polsce

Polska, bogata w historię i kulturę, może pochwalić się wieloma znaczącymi muzeami. Obóz koncentracyjny Auschwitz Birkenau to oczywiście najsłynniejsze muzeum w Polsce, istnieje wiele innych obiektów, które warto zobaczyć. 

Jeśli chodzi o najciekawsze muzea w Polsce, obok pamiątkowego Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, które opowiada historię żydowskiej społeczności w Polsce, warto odwiedzić również inne znane miejsca. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie to prawdziwa perła architektury i sztuki barokowej, podczas gdy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oferuje nie tylko bogate ekspozycje, ale również najlepsze ogrody i miejsca do spacerowania. Te i inne popularne muzea w Polsce świadczą o bogactwie i różnorodności kulturalnej kraju. 

Każde z tych muzeów ma unikalne kolekcje, które przedstawiają różne aspekty polskiej historii i kultury. Są one doskonałym miejscem dla zarówno mieszkańców, jak i turystów, aby zgłębić wiedzę o Polsce. Dzięki temu turyści mogą lepiej zrozumieć to, co czyni Polskę tak wyjątkową i fascynującą. Wspomniane muzea oferują nie tylko historię, ale również sztukę, architekturę i przyrodę, sprawiając, że każda wizyta jest unikalna i wartościowa.

Zakończenie

Odwiedzając Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu opinie ludzi głoszą, że to głęboko poruszające doświadczenie, które pozostawia niezatarte wrażenia. Niemiecki obóz koncentracyjny przypomina nam o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce podczas II wojny światowej, ucząc nas o ważności pamięci i edukacji. Wizyta w muzeum stawia przed nami pytania o ludzką naturę, cierpienie i moralność. Dla wielu osób jest to nie tylko edukacyjne, ale i emocjonalne przeżycie, które prowokuje do refleksji nad historią i jej wpływem na dzisiejszy świat. Bez wątpienia warto odwiedzić to miejsce, aby zrozumieć i uczcić pamięć ofiar. Wpływ tego muzeum na odwiedzających jest niezmierzenie silny, a wiele osób opuszcza je z nową perspektywą na świat i głębszym zrozumieniem ludzkiej historii. Dla wielu osób wycieczka w to miejsce i zwiedzanie muzeum są również okazją do oddania hołdu tym, którzy cierpieli i zginęli w obozie koncentracyjnym Auschwitz Birkenau. Każdy, kto odwiedza to miejsce, ma okazję stać się świadkiem historii, ucząc się jednocześnie o ważności pamięci i edukacji.

Najczęściej Zadawane Pytania

Ile wynosi cena wstępu do Państwowego Muzeum Auschwitz?

Bilet wstępu do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu różni się w zależności od rodzaju wycieczki i języka przewodnika. Aby uzyskać najnowsze informacje o cenach, najlepiej odwiedzić oficjalną stronę muzeum.

Ilu Polaków zginęło w Auschwitz?

W Auschwitz zginęło wielu Polaków, choć dokładna liczba jest trudna do ustalenia. Polacy stanowili jedną z wielu narodowości, które były ofiarami tego niemieckiego obozu koncentracyjnego.

Czy papież odwiedził Muzeum Auschwitz-Birkenau?

Podczas jednej z wizyt w Polsce Jan Paweł II odwiedził obóz zagłady i uczcił pamięć wszystkich ofiar.

Jaka jest opłata za wstęp do muzeum Auschwitz-Birkenau?

Koszt biletu wstępu do muzeum Auschwitz-Birkenau zależy od wybranego rodzaju zwiedzania oraz języka przewodnika. Aby uzyskać aktualne informacje o cenach, zaleca się odwiedzenie oficjalnej strony internetowej muzeum.

Jakim znanym postaciom udało się przeżyć obóz koncentracyjny?

Było ich wielu, na przykład Stepan Bandera, który odmówił współpracy z nazistami, po czym jego bracia, Wasilij i Aleksander, byli torturowani przez strażników pod koniec lipca 1942 r. w obozie koncentracyjnym Auschwitz

Gdzie znajduje się miejsce pamięci Auschwitz-Birkenau?

Miejsce pamięci i muzeum Auschwitz-Birkenau znajduje się w Oświęcimiu, w południowej Polsce, niedaleko Krakowa.

Kiedy otwarto muzeum Auschwitz-Birkenau?

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu zostało oficjalnie otwarte w 1947 roku, niedługo po zakończeniu II wojny światowej.