Informacja

Warunki świadczenia usług

AKT:
Zawartość

Witamy na stronie internetowej Znaki.fm ("Strona").

Witryna jest obsługiwana przez CG Holdings Ltd ("Spółka", "my", "nasz" lub "nas").

Oprócz niniejszych Warunków świadczenia usług, do korzystania przez Państwa z Witryny i Usług (zgodnie z definicją poniżej) ma zastosowanie polityka prywatności ("Polityka prywatności"). Polityka prywatności jest włączona do Warunków świadczenia usług i stanowi ich część przez odniesienie. Warunki świadczenia usług i Polityka prywatności są łącznie określane jako "Umowa", która jest wiążącą umową prawną między użytkownikiem a nami i reguluje relacje między użytkownikiem a nami.

W Umowie "Państwo" lub "Państwa" lub "użytkownik" lub "gracz" oznacza każdą osobę, która korzysta z Witryny, Usług lub Oprogramowania zgodnie z Umową.

Ważne: Proszę zapoznać się z Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Witryny lub Usług.

Korzystając z Witryny lub uzyskując do niej dostęp, wyrażają Państwo zgodę na warunki określone w Umowie i zgadzają się przestrzegać jej postanowień.

1. Przyjęcie i zmiana Umowy

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na którykolwiek z warunków Umowy, muszą Państwo niezwłocznie zaprzestać korzystania z Witryny i Usług.

Możemy od czasu do czasu modyfikować Umowę, a wszelkie modyfikacje będą obowiązywać 14 dni po ich opublikowaniu w Witrynie lub wcześniej, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub dyrektywy. Zgadzają się Państwo, że dostęp do Witryny lub korzystanie z Usług po upływie tego okresu będzie uznawane za akceptację zmian wprowadzonych do Umowy.

Państwa obowiązkiem jest zapoznanie się z prawidłowymi, aktualnymi warunkami Umowy, dlatego zachęcamy do regularnego zapoznawania się z Warunkami świadczenia usług i Polityką prywatności.

Możemy zakończyć lub zawiesić korzystanie przez Państwa z Usług i/lub niniejszej Witryny w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania i z dowolnego powodu, który może obejmować między innymi naruszenie przez Państwa postanowień Umowy, bez zapewnienia Państwu jakiejkolwiek rekompensaty finansowej.

2. Korzystanie z Witryny i Usług

Z Witryny i Usług mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i przekroczyły wiek, dla którego Witryna i Usługi są legalne zgodnie z prawem obowiązującym w danej jurysdykcji ("Wiek legalny").

Witryna i zawarte w niej materiały nie są przeznaczone dla osób, które nie osiągnęły pełnoletności.

Jeśli nie osiągnęli Państwo Pełnoletności, muszą Państwo natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny i Usług lub uzyskiwania do nich dostępu.

3. Usługi

Witryna dostarcza informacji na temat gier kasynowych i branży hazardowej ("Usługi").

Witryna i Usługi są udostępniane bezpłatnie i wyłącznie w celach informacyjnych.

Piszemy wszystkie treści na stronie i korzystamy z solidnej bazy wewnętrznych pisarzy i zewnętrznych freelancerów. Nasi aut orzy (EN, NL, PT, UK, EL, PL, HU, DE, ES, ru) utrzymują wysokie standardy pisania treści i są zobowiązani do przestrzegania przepisów i odpowiedzialności w każdym kraju, który obsługujemy.

4. Prawa własności intelektualnej

Spółka, jej podmioty stowarzyszone i licencjodawcy (w stosownych przypadkach) są właścicielami całego oprogramowania, danych, materiałów pisemnych i innych treści, grafiki, formularzy, dzieł sztuki, obrazów, zdjęć, elementów funkcjonalnych, animacji, wideo, muzyki, dźwięku, tekstu i wszelkich koncepcji oprogramowania, dokumentacji i innych materiałów na, w lub dostępnych za pośrednictwem Witryny (łącznie "Zawartość Witryny").

Zobowiązują się Państwo nie usuwać ani nie zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich lub innych informacji o prawach własności w Witrynie lub Treści Witryny.

Ponadto nazwy marek i wszelkie inne znaki towarowe, znaki usługowe i/lub nazwy handlowe używane w tej Witrynie ("Znaki towarowe") są znakami towarowymi, znakami usługowymi i/lub nazwami handlowymi Spółki, jej podmiotów stowarzyszonych lub jej licencjodawców (w zależności od przypadku), a podmioty te zachowują wszelkie prawa do takich Znaków towarowych.

Zawartość Witryny i Znaki Towarowe są chronione prawem autorskim i/lub innymi prawami własności intelektualnej. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, że korzystając z Usług lub odwiedzając Witrynę, nie uzyskują Państwo żadnych praw do Znaków Towarowych i Treści Witryny i mogą z nich korzystać wyłącznie w pełnej zgodności z Umową.

5. Ujawnienia dotyczące partnerów Znaki.fm

Znaki.fm to niezależna porównywarka kasyn online. Naszym celem jest pomoc graczom w znalezieniu godnych zaufania i legalnych kasyn, aby mogli bezpiecznie cieszyć się hazardem. Niektóre z polecanych przez nas stron zawierają linki partnerskie. Jeśli gracz przejdzie do witryny za pośrednictwem naszego linku i dokona wpłaty, Znaki.fm otrzyma prowizję bez żadnych kosztów dla gracza. Nie ma to wpływu na sposób, w jaki nasz zespół ekspertów ocenia i recenzuje kasyna online. Stosujemy 25-etapowy proces oceny, aby zapewnić, że nasze recenzje są uczciwe i wyważone.

6. Jak oceniamy kasyna online

Znaki.fm przeprowadza bezstronne, godne zaufania recenzje kasyn online i zakładów sportowych, stosując 25-stopniowy proces oceny. Pomaga nam to utrzymać spójne punkty porównania i pomaga zespołowi ocenić każdy element. Główne obszary, na których skupiamy się w tym procesie to: Bezpieczeństwo i Zaufanie, Gry i Oprogramowanie, Bonusy i Promocje, Bankowość i Pieniądze, Obsługa Klienta i Mobile. Bardziej szczegółowe wyjaśnienie tych obszarów i sposobu, w jaki oceniamy kasyna, można znaleźć na naszej stronie Jak oceniamy.

7. Działania zabronione

Odwiedzając lub korzystając z Witryny, zgadzają się Państwo nie robić tego ani nie pozwalać na to innym:

 1. uzyskiwać dostępu lub gromadzić jakichkolwiek danych osobowych innych użytkowników lub osób odwiedzających Witrynę z jakiegokolwiek powodu;
 2. korzystać z Witryny, Usług, Treści Witryny w związku z jakąkolwiek działalnością niezgodną z prawem;
 3. kopiować, rozpowszechniać, publikować, poddawać inżynierii wstecznej, dekompilować, dezasemblować, modyfikować, tłumaczyć ani podejmować jakichkolwiek prób uzyskania dostępu do kodu źródłowego w celu tworzenia dzieł pochodnych opartych na kodzie źródłowym lub w inny sposób;
 4. zbierać lub gromadzić jakichkolwiek danych lub informacji za pośrednictwem Witryny, ani używać robotów, pająków, skrobaków lub innych środków, zautomatyzowanych lub innych, w celu uzyskania dostępu do Witryny;
 5. ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek danych dotyczących Witryny lub Usług;
 6. rozpowszechniać jakiegokolwiek złośliwego kodu, wirusów, oprogramowania szpiegującego, trojanów, robaków, botów szpiegujących, keyloggerów lub jakiejkolwiek innej formy złośliwego oprogramowania, dropperów, bomb logicznych, ukrytych plików, blokerów, zegarów, narzędzi ochrony przed kopiowaniem, linków do numerów seryjnych procesorów lub innych urządzeń o podobnym przeznaczeniu na Stronie lub w Usługach lub przesyłać jakichkolwiek plików mających na celu zaszkodzenie Stronie, Usługom lub użytkownikom, osobom odwiedzającym Stronę lub korzystającym z Usług;
 7. nie może modyfikować, wynajmować, wydzierżawiać, kopiować, rozpowszechniać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać ani sprzedawać Treści Witryny, Znaków Towarowych ani Treści Użytkownika;
 8. udostępniać Oprogramowania osobom trzecim za pośrednictwem sieci komputerowej lub w inny sposób;
 9. nie podejmować żadnych działań, które mogłyby obniżyć lub zaszkodzić reputacji lub dobrej woli Spółki, jej podmiotów stowarzyszonych lub Witryny.

8. Państwa obowiązki i oświadczenia

Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, oświadczają Państwo, gwarantują i potwierdzają, że:

 1. są Państwo pełnoletni;
 2. będą Państwo korzystać z Witryny i Usług wyłącznie w celach niekomercyjnych i na własny użytek;
 3. zweryfikowali Państwo i ustalili, że korzystanie przez Państwa z Usług i Witryny nie narusza żadnych przepisów prawa ani regulacji obowiązujących w jakiejkolwiek jurysdykcji, która Państwa dotyczy, oraz że nie będą Państwo korzystać z Witryny lub Usług ani żadnych materiałów i informacji w nich zawartych w związku z jakąkolwiek nielegalną działalnością;
 4. będą Państwo korzystać z Witryny i Usług w pełnej zgodności z warunkami Umowy, wraz z okresowymi zmianami;
 5. nie będą Państwo korzystać z Witryny, Usług ani żadnych informacji zawartych w Witrynie w jakimkolwiek nielegalnym lub nieuprawnionym celu, który narusza jakiekolwiek lokalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy prawa (w tym między innymi przepisy dotyczące importu, eksportu, praw autorskich i znaków towarowych);
 6. proszę nie podszywać się pod żadną osobę, osobę fizyczną ani podmiot inny niż Pan/Pani;
 7. proszę zrzec się prawa do udziału w pozwie zbiorowym lub procesie z udziałem ławy przysięgłych przeciwko Spółce lub jej podmiotom stowarzyszonym w dowolnej jurysdykcji, w której takie zrzeczenie się jest dostępne, i wyrazić zgodę na arbitraż w przypadku sporu, jak określono w niniejszych Warunkach świadczenia usług.

Jeśli korzystają Państwo z Witryny w imieniu organizacji, spółki lub podmiotu ("Organizacja Subskrybenta"), oświadczają Państwo i gwarantują, że (i) są Państwo upoważnieni jako przedstawiciel lub agent Organizacji Subskrybenta z wystarczającymi uprawnieniami do związania Organizacji Subskrybenta Umową; (ii) przeczytali Państwo Umowę; (iii) rozumieją Państwo niniejszą Umowę; oraz (iv) wyrażają Państwo zgodę na niniejszą Umowę w imieniu takiej Organizacji Subskrybenta.

9. Treści osób trzecich

Niniejsza Witryna może zawierać hiperłącza do innych witryn internetowych, usług, produktów lub treści obsługiwanych przez osoby/organizacje inne niż my ("Treści osób trzecich"). Takie hiperłącza są udostępniane wyłącznie do Państwa wglądu i dla Państwa wygody. Zgadzają się Państwo nie pociągać nas do odpowiedzialności za Treści Osób Trzecich. Hiperłącze z niniejszej Witryny do Treści Osób Trzecich nie oznacza, że popieramy takie Treści Osób Trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie zakresu, w jakim może korzystać z Treści Osób Trzecich i robi to na własne ryzyko.

Nie popieramy ani nie składamy żadnych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do takich Treści Stron Trzecich (co obejmuje między innymi dokładność informacji, jakość produktów lub usług zawartych w Treściach Stron Trzecich).

10. Usługi związane z grami

Witryna, Zawartość Witryny i Usługi dostarczają informacji wyłącznie w celach rozrywkowych i informacyjnych.

Witryna, Treści Witryny mogą zawierać łącza, odniesienia do Treści Osób Trzecich lub reklamy Treści Osób Trzecich odnoszące się do gier online i usług hazardowych ("Usługi hazardowe").

Usługi hazardowe są przeznaczone do przeglądania i korzystania z nich wyłącznie przez użytkowników lub odwiedzających Witrynę, którzy znajdują się w jurysdykcji, w której korzystanie z Usług hazardowych jest legalne.

Nie ograniczając powyższego, użytkownik rozumie, że przepisy dotyczące gier online i hazardu różnią się na całym świecie, a obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie pełnej zgodności z wszelkimi przepisami prawa, regulacjami lub dyrektywami obowiązującymi w kraju, w którym się znajduje, w odniesieniu do korzystania z Witryny, Usług i Usług w zakresie gier. Możliwość dostępu do Witryny niekoniecznie oznacza, że Witryna, Usługi, Zawartość Witryny, Usługi w zakresie gier i/lub Państwa działania za pośrednictwem Witryny są zgodne z prawem na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych lub dyrektyw obowiązujących w kraju, w którym się Państwo znajdują.

Niniejszym wyrażają Państwo zgodę i przyjmują do wiadomości, że w odniesieniu do Państwa dostępu do Usług Gry lub korzystania z nich

 1. użytkownik znajduje się w jurysdykcji, w której korzystanie z Usług Gry, do których użytkownik uzyskuje dostęp, jest legalne;
 2. ma Pan/Pani ukończone 18 lat lub jest Pan/Pani w wieku uprawniającym do uczestnictwa w Usługach Gry lub korzystania z nich;
 3. zapoznał się Pan/Pani z przepisami prawa, zasadami i wytycznymi dotyczącymi korzystania przez Pana/Panią z Usług Gry, a korzystanie przez Pana/Panią z Usług Gry lub uzyskiwanie do nich dostępu nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa, zasad ani wytycznych;
 4. korzystanie przez Państwa z informacji dostępnych na Stronie lub za pośrednictwem Usług może skutkować utratą wszelkich pieniędzy, które zdecydują się Państwo przeznaczyć na hazard lub zakłady w ramach Usług hazardowych;
 5. sprawdzą Państwo wszelkie wymagania nałożone przez Usługi hazardowe dotyczące korzystania z nich, które mogą być okresowo zmieniane;
 6. są Państwo w pełni świadomi, że istnieje ryzyko utraty pieniędzy podczas grania i uprawiania hazardu za pośrednictwem Usług hazardowych i są Państwo w pełni odpowiedzialni za wszelkie takie straty; oraz
 7. korzystanie przez użytkownika z Usług hazardowych odbywa się wyłącznie na podstawie jego wyboru, według jego uznania i na jego ryzyko. Użytkownik nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Spółki, jej podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców lub ich dyrektorów, członków zarządu lub pracowników w związku z jakąkolwiek stratą w grach hazardowych.

Witryna nie zapewnia żadnych porad dotyczących legalności hazardu online lub offline, a obowiązkiem użytkownika jest zrozumienie i przestrzeganie przepisów dotyczących hazardu obowiązujących w jego jurysdykcji.

Chociaż udostępniamy informacje związane z hazardem i grami losowymi, nie zachęcamy Państwa do udziału w grach losowych i hazardowych (ani do obstawiania w nich). To, czy zdecydują się Państwo na udział w grach losowych lub hazardowych, jest Państwa osobistym wyborem. Jeśli jednak zdecydują się Państwo na udział w grach losowych lub hazardowych, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Odpowiedzialnego Hazardu (UK, ES, PT, PL, DE).

11. Zastrzeżenie

UZYSKUJĄ PAŃSTWO DOSTĘP I KORZYSTAJĄ Z WITRYNY, USŁUG I WSZYSTKICH MATERIAŁÓW W WITRYNIE LUB DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO.

WITRYNA, USŁUGI I WSZYSTKIE MATERIAŁY W WITRYNIE LUB UDOSTĘPNIANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ. SPÓŁKA, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I ICH LICENCJODAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH WARUNKÓW, OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI W ODNIESIENIU DO WITRYNY, USŁUG I WSZYSTKICH MATERIAŁÓW W WITRYNIE LUB UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG (NA MOCY PRAWA, USTAWY LUB W INNY SPOSÓB), W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA PRAW, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW, DOKŁADNOŚCI WITRYNY LUB USŁUG LUB NARUSZENIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I REGULACJI.

SPÓŁKA NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA, USŁUGI I WSZYSTKIE MATERIAŁY NA WITRYNIE LUB DOSTARCZANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG SPEŁNIĄ PAŃSTWA WYMAGANIA, BĘDĄ DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE, TERMINOWO, BEZPIECZNIE LUB BEZBŁĘDNIE, ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE SĄ WOLNE OD WIRUSÓW, OPROGRAMOWANIA SZPIEGUJĄCEGO, ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA LUB BŁĘDÓW.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

Spółka, jej podmioty stowarzyszone i ich licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej z tytułu umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania lub w inny sposób za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem przez użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią z Witryny lub Usług lub dostępem do nich, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, w tym między innymi za szkody związane z utratą działalności, utratą zysków (w tym utratą lub nieotrzymaniem przewidywanych wygranych), przerwaniem działalności, utratą informacji biznesowych lub jakimikolwiek innymi szkodami.

Spółka, jej podmioty stowarzyszone i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności umownej, deliktowej ani innej za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem przez użytkownika z jakiegokolwiek łącza zawartego w Witrynie, ani nie ponoszą odpowiedzialności za treści zawarte w jakiejkolwiek witrynie internetowej połączonej z Witryną.

Przyjmują Państwo do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Państwa ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Witryny lub Usług.

13. Odszkodowanie

Odwiedzając lub korzystając z Witryny lub Usług, użytkownik zgadza się w pełni zabezpieczyć, bronić i chronić nas i naszych członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców (łącznie "Strony zwolnione z odpowiedzialności") przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, postępowaniami, szkodami, stratami, zobowiązaniami, grzywnami, kosztami i wydatkami wszelkiego rodzaju, w tym między innymi opłatami prawnymi, wynikającymi z lub poniesionymi w wyniku: (i) jakiegokolwiek naruszenia Umowy; (ii) Państwa dostępu i korzystania z C

Niniejszym zgadzają się Państwo (i) niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich roszczeniach; (ii) nie rozstrzygać żadnych roszczeń bez naszej uprzedniej pisemnej zgody; (iii) że Strony Zwolnione z Odpowiedzialności (w stosownych przypadkach) mogą przejąć obronę wszelkich roszczeń, a Państwo będą współpracować z wszelkimi uzasadnionymi prośbami o informacje i pomoc w odniesieniu do roszczeń.

Ma Pan/Pani prawo do zatrudnienia odrębnego adwokata w przypadku każdego Roszczenia i do uczestniczenia w jego obronie.

W przypadku, gdy Strony zwolnione z odpowiedzialności (w stosownych przypadkach) nie powiadomią Państwa o tym, że zdecydowaliśmy się przejąć obronę Roszczenia, będą Państwo mieli prawo do obrony Roszczenia za pomocą doradcy, którego zaakceptuje Strona zwolniona z odpowiedzialności, z zastrzeżeniem prawa odpowiednich Stron zwolnionych z odpowiedzialności do przejęcia, wyłącznie na własny koszt, obrony jakiegokolwiek Roszczenia w dowolnym momencie przed zawarciem ugody lub ostatecznym rozstrzygnięciem.

14. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i wymagamy tego samego od użytkowników i osób odwiedzających Witrynę oraz użytkowników Usług. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek Treści Użytkownika w Witrynie naruszają prawa autorskie lub w inny sposób naruszają Państwa prawa własności intelektualnej, muszą Państwo powiadomić o tym pełnomocnika Spółki ds. praw autorskich, podając następujące informacje:

 1. Pana/Pani imię i nazwisko oraz nazwa Pana/Pani firmy lub organizacji subskrybenta, jeśli dotyczy;
 2. Państwa dane kontaktowe, które muszą zawierać pełny adres e-mail, adres fizyczny i numer telefonu;
 3. Zidentyfikować materiały w Witrynie, które mogą stanowić naruszenie praw autorskich, w sposób wystarczająco szczegółowy, abyśmy mogli zlokalizować je w Witrynie. Muszą Państwo podać adres URL wskazujący na treści rzekomo naruszające prawa autorskie lub szczegółowy opis miejsca, w którym można znaleźć treści rzekomo naruszające prawa autorskie;
 4. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;
 5. Oświadczenie, że strona wnosząca skargę jest w dobrej wierze przekonana, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz
 6. Oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne oraz, pod karą krzywoprzysięstwa, że strona wnosząca skargę jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

Z naszym agentem ds. praw autorskich można skontaktować się pod następującym adresem: hello@znaki.fm.

15. Rozwiązanie Umowy

Możemy rozwiązać Umowę i zakończyć Państwa dostęp do Witryny i Usług w trybie natychmiastowym bez powiadomienia (i bez żadnej rekompensaty finansowej dla Państwa):

 1. jeśli z jakiegokolwiek powodu podejmiemy decyzję o zaprzestaniu świadczenia Usług lub Witryny lub jakiejkolwiek ich części, ogólnie lub konkretnie na rzecz użytkownika;
 2. jeśli uznamy, że naruszył Pan/Pani którykolwiek z warunków Umowy;
 3. jeśli korzystanie przez Państwa z Usług lub Witryny było w jakikolwiek sposób niewłaściwe lub naruszało ducha Umowy; lub
 4. z innych uzasadnionych powodów, które uznamy za stosowne.

16. Prawo właściwe i arbitraż

Odwiedzając lub korzystając z Witryny lub Usług, zgadzają się Państwo, że niniejsza Umowa oraz korzystanie przez Państwa z Witryny i Usług podlegają wyłącznie prawu Anglii i Walii, bez względu na przepisy kolizyjne.

W przypadku jakichkolwiek kontrowersji, roszczeń lub sporów wynikających z lub związanych z Umową lub korzystaniem przez użytkownika z Witryny lub Usług ("Spór"), strony niniejszej Umowy będą konsultować się i negocjować ze sobą oraz, biorąc pod uwagę ich wzajemne interesy, podejmą próbę osiągnięcia zadowalającego rozwiązania. Jeśli strony nie rozwiążą lub nie rozstrzygną Sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od rozpoczęcia takich konsultacji lub negocjacji, wówczas po powiadomieniu drugiej strony przez którąkolwiek ze stron, wszelkie nierozstrzygnięte Spory, w tym między innymi wszelkie kwestie dotyczące istnienia, ważności lub rozwiązania Umowy, zostaną poddane i ostatecznie rozstrzygnięte w drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z Regulaminem Londyńskiego Sądu Arbitrażu Międzynarodowego ("LCIA") ("Arbitraż"), który to Regulamin zostanie uznany za włączony do niniejszej Umowy:

 1. Liczba arbitrów wynosi jeden;
 2. Siedzibą lub miejscem prawnym arbitrażu jest Londyn, Wielka Brytania. Językiem używanym w arbitrażu będzie język angielski;
 3. Organem powołującym dla celów Regulaminu jest Londyński Sąd Arbitrażu Międzynarodowego;
 4. siedzibą lub miejscem prawnym arbitrażu jest Londyn;
 5. językiem używanym w arbitrażu jest język angielski; oraz
 6. prawem właściwym dla niniejszej umowy o arbitraż jest prawo materialne Anglii i Walii.

17. Prywatność

Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny lub korzystając z Usług, wyrażają Państwo zgodę na zachowanie ścisłej poufności i nie będą Państwo, w okresie obowiązywania Umowy lub w jakimkolwiek późniejszym czasie, ujawniać istnienia jakiegokolwiek sporu lub przedmiotu sporu, z wyjątkiem LCIA w związku z rozstrzygnięciem sporu, jakichkolwiek lub wszystkich informacji ujawnionych w Arbitrażu lub wyników Arbitrażu (zwanych łącznie "Informacjami Poufnymi") jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, ani nie będzie Pan/Pani wykorzystywać lub ujawniać wyników Arbitrażu jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, ani nie będzie Pan/Pani wykorzystywać lub ujawniać wyników Arbitrażu (zwanych łącznie "Arbitrażem") jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi.

Niezależnie od powyższego, będą Państwo mieli prawo do ujawnienia takich Informacji Poufnych, jeśli jest to wymagane przez prawo, pod warunkiem, że niezwłocznie powiadomią nas Państwo, skonsultują się z nami i będą z nami współpracować w zakresie wszelkich prób sprzeciwienia się lub ograniczenia takiego ujawnienia lub uzyskania nakazu lub innego zapewnienia, że takie Informacje Poufne będą traktowane jako poufne.

18. Całość Umowy

Umowa stanowi całość porozumienia między nami a użytkownikiem w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z Witryny, Oprogramowania i Usług oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia między nami a użytkownikiem w tym zakresie. Potwierdzają Państwo, że wyrażając zgodę na zawarcie Umowy, nie polegali Państwo na żadnych gwarancjach ani oświadczeniach, z wyjątkiem tych wyraźnie określonych przez Spółkę w Umowie.

19. Rozdzielność

W zakresie dozwolonym przez prawo, wszystkie postanowienia niniejszej Umowy są rozdzielne i żadne z nich nie będzie miało wpływu na nieważność jakiegokolwiek innego postanowienia.

20. Nieodwracalna szkoda

Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że naruszenie przez Państwa któregokolwiek z postanowień Umowy może wyrządzić nam nieodwracalną szkodę. Bez wpływu na jakiekolwiek inne prawa i środki zaradcze, które mogą nam przysługiwać, i niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej Umowy, niniejszym przyjmuje Pan/Pani do wiadomości i zgadza się, że odszkodowanie nie będzie odpowiednim środkiem zaradczym w przypadku naruszenia przez Pana/Panią postanowień niniejszej Umowy oraz że jesteśmy uprawnieni do uzyskania nakazu sądowego, konkretnego wykonania i innych środków zaradczych w przypadku jakiegokolwiek grożącego lub faktycznego naruszenia postanowień niniejszej Umowy oraz że w celu wyegzekwowania niniejszej Umowy

21. Postanowienia dotyczące przetrwania

Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które wyraźnie lub ze względu na swój charakter muszą przetrwać rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszej Umowy, aby osiągnąć swój cel, będą obowiązywać do czasu, gdy nie będą już konieczne do osiągnięcia tego celu. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższego, Sekcje 4, 6, 7 i 10 do 22 (włącznie) niniejszej Umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

22. Zrzeczenie się praw

Żadne zrzeczenie się przez nas któregokolwiek z warunków Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek wcześniejszego lub późniejszego naruszenia któregokolwiek z warunków Umowy.

23. Strony trzecie

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie tworzy ani nie przyznaje żadnych praw lub innych korzyści osobom trzecim. Żadne z postanowień Umowy nie może być interpretowane jako tworzące agencję, partnerstwo, zaufanie, relację powierniczą lub jakąkolwiek inną formę wspólnego przedsięwzięcia między Państwem a nami.

Żadne z postanowień Umowy nie może być interpretowane jako tworzące jakąkolwiek agencję, spółkę osobową, powiernictwo, stosunek powierniczy lub jakąkolwiek inną formę wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Państwem a nami.

24. Przydział

Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia, cesji, podlicencjonowania lub zastawienia Umowy, w całości lub w części, bez zgody użytkownika: (i) na rzecz dowolnego podmiotu należącego do tej samej grupy korporacyjnej co Spółka lub (ii) w przypadku fuzji, sprzedaży aktywów lub innej podobnej transakcji korporacyjnej, w którą Spółka może być zaangażowana. Użytkownik nie może przenosić, cedować, sublicencjonować ani zastawiać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy.

25 Konkursy Znaki.fm

Uczestnicy powinni zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Konkursu oraz odpowiednimi Specjalnymi Warunkami Konkursu dla każdego konkursu, w którym uczestnik bierze udział.

Ogólne warunki konkursu

Organizator: Organizatorem jest Znaki.fm.

Kwalifikowalność: Konkursy są otwarte tylko dla mieszkańców uprawnionych krajów (i/lub stanów), którzy ukończyli 18 lat lub osiągnęli minimalny wiek uczestnictwa zgodnie z obowiązującym prawem, z wyjątkiem (a) pracowników Organizatora lub jego spółek holdingowych lub zależnych, (b) pracowników agentów lub dostawców Organizatora lub jego spółek holdingowych lub zależnych, którzy są zawodowo związani z Konkursem lub jego administracją; lub (c) członków najbliższej rodziny lub gospodarstw domowych (a) i (b) powyżej.

Udział w konkursie może być nielegalny w świetle prawa niektórych jurysdykcji. Organizator nie składa żadnych oświadczeń i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z legalnością uczestnictwa poszczególnych użytkowników i zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Konkursu dowolnej osobie i przepadku jakiejkolwiek nagrody, jeśli uzna to za konieczne według własnego uznania. Każdy uczestnik musi upewnić się co do legalności swojego udziału w konkursie i sprawdzić wszystkie lokalne przepisy prawa, które mogą mieć zastosowanie do jego udziału w konkursie.

Przystępując do konkursu, potwierdzają Państwo, że są do tego uprawnieni i mają prawo do odebrania wygranej nagrody. Organizator może wymagać od Państwa przedstawienia dowodu, że są Państwo uprawnieni do wzięcia udziału w konkursie.

Zakup nie jest wymagany: Zgłoszenie do konkursu odbywa się wyłącznie online za pośrednictwem Znaki.fm, wymagany jest dostęp do Internetu.

Zgłoszenie: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (a) zgłoszenia, które zostały utracone, zagubione, uszkodzone lub opóźnione w transporcie, niezależnie od przyczyny, w tym na przykład awarii sprzętu, awarii technicznych, awarii systemu, satelity, sieci, serwera, sprzętu komputerowego lub oprogramowania jakiegokolwiek rodzaju; lub (b) dowód transmisji jako dowód otrzymania zgłoszenia.

Przesyłając Zgłoszenie Konkursowe, wyrażają Państwo zgodę na niniejsze Ogólne Warunki Konkursu oraz obowiązujące szczegółowe Warunki Konkursu dla tego Konkursu.

O ile nie określono inaczej w szczegółowych warunkach konkursu, zgłoszenie jest ograniczone do jednej osoby. Wszelkie duplikaty, zgłoszenia osób trzecich lub skrypty mogą skutkować zawieszeniem lub dyskwalifikacją. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania użytkownika, jeśli jego zachowanie jest sprzeczne z duchem lub intencją konkursu z nagrodami.

Nagrody: Nagrody nie podlegają negocjacjom, przeniesieniu ani wymianie. Nagrody zależą od dostępności. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagród alternatywą o takiej samej lub większej wartości.

Zwycięzcy: Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie będzie z nim prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja. Ze zwycięzcą skontaktujemy się w ciągu 28 dni od daty zamknięcia konkursu, a w ciągu 3 dni od pierwszego kontaktu musi on odpowiedzieć na wiadomość o przyjęciu nagrody. Organizator dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się ze zwycięzcą na podany adres e-mail. Jeśli nie można skontaktować się ze zwycięzcą lub jest on niedostępny, Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania nagrody kolejnemu kwalifikującemu się uczestnikowi wybranemu losowo podczas losowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie będą Państwo w stanie odebrać nagrody.

Odpowiedzialność: W zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku Organizator, jego agenci lub dystrybutorzy nie będą odpowiedzialni za odszkodowanie dla zwycięzcy ani nie przyjmą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, obrażenia lub śmierć poniesione przez jakiegokolwiek uczestnika biorącego udział w konkursie lub w wyniku przyjęcia lub wzięcia udziału w losowaniu jakiejkolwiek nagrody, z wyjątkiem przypadków spowodowanych zaniedbaniem Organizatora, jego agentów lub dystrybutorów lub ich pracowników.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu konkurs nie może zostać przeprowadzony zgodnie z planem, w tym między innymi z powodu manipulacji, nieuprawnionej interwencji, oszustwa, awarii technicznych lub innych przyczyn pozostających poza kontrolą Organizatora, które utrudniają lub wpływają na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość, rzetelność lub prawidłowy przebieg konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo (z zastrzeżeniem wszelkich pisemnych instrukcji wydanych zgodnie z obowiązującym prawem) do dyskwalifikacji nagrody.

W przypadku wystąpienia działania, zaniechania, zdarzenia lub okoliczności pozostających poza uzasadnioną kontrolą Organizatora, które uniemożliwią Organizatorowi przestrzeganie niniejszych Ogólnych Warunków Konkursu oraz mających zastosowanie Szczególnych Warunków Konkursu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań.

Reklama: Jeśli zostanie Pan/Pani zwycięzcą konkursu, wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Pana/Pani imienia i nazwiska, wizerunku, miasta i/lub hrabstwa zamieszkania w celu ogłoszenia zwycięzcy konkursu oraz we wszelkich innych uzasadnionych i powiązanych celach promocyjnych. Zwycięzcy konkursu mogą być również zobowiązani do udziału we wszelkich uzasadnionych reklamach związanych z konkursem. Biorąc udział w konkursie, zgadzają się Państwo, że wszelkie dane osobowe podane przez Państwa w zgłoszeniu mogą być przechowywane i wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub jego przedstawicieli i dostawców na potrzeby konkursu.

Weryfikacja: Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień uczestników, w tym wieku. Organizator może zażądać takich informacji, jakie uzna za niezbędne w tym celu, a nagroda może zostać wstrzymana do czasu uzyskania przez Organizatora zadowalających wyników weryfikacji.

Dyskwalifikacja: Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, który w jego uzasadnionej opinii próbuje dokonać oszustwa, oszukać lub naruszyć system za pomocą środków technicznych (takich jak skrypty lub automatyzacja) lub środków ręcznych (takich jak tworzenie wielu kont dla każdego uczestnika).

Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z przepisami prawa obowiązującymi w jego kraju, stanie, mieście i/lub miejscowości oraz przestrzeganie ich w odniesieniu do udziału w niniejszym konkursie.

Własność Zgłoszeń: Wszystkie zgłoszenia i wszelkie materiały towarzyszące przesłane Organizatorowi stają się własnością Organizatora z chwilą ich otrzymania i nie będą zwracane.

Ochrona danych: Biorąc udział w konkursie, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, przechowywanie ich w odpowiedniej bazie danych Organizatora oraz wykorzystywanie ich do zarządzania bieżącymi relacjami z uczestnikami oraz w związku z konkursem. Uczestnicy mogą również otrzymywać marketingowe wiadomości e-mail, jeśli wyrazili zgodę na ich otrzymywanie i mogą zrezygnować z subskrypcji tych wiadomości w dowolnym momencie. Proszę zapoznać się z Polityką Prywatności Znaki.FM tutaj: https://znaki.fm/pl/polityka-prywatnosci/. Dane osobowe mogą być również gromadzone i przechowywane przez naszych partnerów biznesowych zaangażowanych w dostarczanie gier konkursowych Znaki.FM i wydarzeń prezentowanych na stronie.

Różne: Biorąc udział w Konkursie, uznaje się, że uczestnicy zaakceptowali i są związani niniejszymi Ogólnymi Warunkami Konkursu oraz odpowiednimi Specjalnymi Warunkami Konkursu.

Decyzje Organizatora będą ostateczne i wiążące we wszystkich sprawach związanych z konkursem i nie będzie prowadzona żadna korespondencja.

Jeśli istnieją powody, by sądzić, że doszło do naruszenia niniejszych Ogólnych Warunków Konkursu i mających zastosowanie Szczególnych Warunków Konkursu, Organizator może, według własnego uznania, zastrzec sobie prawo do zdyskwalifikowania użytkownika z Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania, anulowania, zawieszenia, wycofania lub modyfikacji Konkursu, jeśli uzna to za konieczne.

Niniejsze Ogólne warunki konkursu oraz obowiązujące szczegółowe warunki konkursu będą interpretowane i stosowane w oparciu o prawo angielskie, a sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję.

26. Jak zapewniamy przejrzystość i odpowiedzialność

W Znaki.FM egzekwujemy najwyższe standardy przejrzystości i odpowiedzialności we wszystkich naszych działaniach. Zobowiązujemy się do dostarczania naszym użytkownikom dokładnych, jasnych i kompletnych informacji. Obejmuje to ujawnianie krytycznych danych, takich jak licencje, warunki i informacje o bonusach:

 1. Linki partnerskie: Chociaż korzystamy z linków partnerskich, zawsze je ujawniamy i nigdy nie pozwalamy im wpływać na nasze recenzje i oceny, ponieważ naszym głównym celem jest służenie naszym użytkownikom i ich interesom.
 2. Przejrzysty proces oceny: Nasz 25-stopniowy proces oceny jest przejrzysty i dostępny na naszej stronie internetowej, dzięki czemu użytkownicy mogą zrozumieć, w jaki sposób oceniamy kasyna.
 3. Odpowiedzialność: Zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za dostarczanie dokładnych informacji i aktualizowanie naszych recenzji i ocen. Jeśli wykryjemy jakikolwiek błąd, natychmiast go poprawimy.
 4. Obiektywne informacje: Staramy się dostarczać obiektywne, bezstronne informacje, które wspierają nasze zobowiązanie do przejrzystości.
 5. Odpowiedzialny hazard (UK, ES, PT, PL, DE): Aktywnie promujemy odpowiedzialny hazard i zapewniamy zasoby oraz linki do usług wsparcia dla osób, które mogą mieć problemy z hazardem.

27. W jaki sposób stosujemy regulacje do każdego rynku

Przepisy i regulacje stale się zmieniają, a my nieustannie upewniamy się, że spełniamy najbardziej aktualne standardy na każdym rynku.

Przeprowadzamy szeroko zakrojone badania, aby zrozumieć lokalne przepisy i prawa dotyczące hazardu online we wszystkich krajach, którymi się zajmujemy. Zapewniamy, że publikowane przez nas treści spełniają następujące wymagania:

 1. Zgodność z prawem: Zapewniamy, że każde polecane przez nas kasyno jest w pełni licencjonowane i regulowane przez odpowiedni organ w Państwa jurysdykcji. Oznacza to, że jest ono upoważnione do legalnego działania i jest zgodne z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami.
 2. Bezpieczeństwo graczy: Polecamy tylko te kasyna, które korzystają z technologii szyfrowania SSL i posiadają generator liczb losowych (RNG) oraz inne środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji o użytkownikach, przestrzegając w ten sposób przepisów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych.
 3. Promowanie odpowiedzialnego hazardu: Przestrzegamy przepisów i wytycznych dotyczących odpowiedzialnej reklamy i promocji hazardu. Oznacza to, że zawsze zachęcamy graczy do bezpiecznej gry, nie kierujemy naszych reklam do nieletnich i zapewniamy zasoby, aby pomóc osobom z problemami hazardowymi.