Informacja

Polityka prywatności

AKT:
Zawartość

W Znaki.FM ("Spółka", "my" lub "nas") wysoko cenimy Państwa prywatność i aktywnie pracujemy nad ochroną prywatności naszych użytkowników ("użytkownik", "Państwo"). Administratorem danych jest Qush & Chains Company. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt pod adresem legal@znaki.fm.

Niniejsza Polityka prywatności została opracowana w celu poinformowania Państwa o sposobach zarządzania, gromadzenia i wykorzystywania przez nas Państwa informacji podczas korzystania przez Państwa z naszych witryn internetowych zapewniających dostęp do informacji o kasynach i branży hazardowej (zwanych łącznie "Usługami").

Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności w celu podejmowania świadomych decyzji. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zachęcamy do skontaktowania się z nami przed złożeniem skargi do odpowiedniego organu regulacyjnego ds. ochrony danych.

JAKIEGO RODZAJU INFORMACJE GROMADZIMY

Zbieramy dwa główne rodzaje informacji od naszych użytkowników:

Dane nieosobowe: Ten rodzaj danych obejmuje zanonimizowane informacje, które nie pozwalają nam na identyfikację poszczególnych użytkowników. Dane te mogą obejmować ogólne szczegóły dotyczące sposobu interakcji użytkowników z naszymi usługami i witryną internetową, ale nie są powiązane z żadną identyfikacją osobistą. Takie dane pomagają nam ulepszać funkcjonalność naszych usług i zapewniać lepsze wrażenia użytkownika, w tym gromadzić informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki, system operacyjny, ustawienia językowe, czas dostępu i nazwa domeny witryny odsyłającej.

Dane osobowe: Ten rodzaj danych obejmuje informacje, które mogą zidentyfikować osobę fizyczną. Gromadzimy te informacje, gdy rejestrują się Państwo w celu otrzymywania naszych biuletynów elektronicznych, zostawiają komentarze na stronie lub w inny sposób wchodzą z nami w interakcję, która wymaga podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Możemy również gromadzić informacje o Państwa połączeniu i urządzeniu, takie jak adresy IP.

Możemy łączyć dane osobowe i nieosobowe w celu poprawy jakości naszych usług. Jeśli dane osobowe i nieosobowe zostaną połączone, będziemy traktować je jako dane osobowe do czasu ich rozdzielenia.

CIASTECZKA

Używamy plików cookie i innych analitycznych technologii internetowych do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji związanych z Państwa wizytą i aktywnością w naszych Usługach. Pliki cookie to małe fragmenty danych, które są przechowywane na Państwa komputerze i zawierają informacje o Państwa dostępie do witryny. Wraz z naszymi zaufanymi partnerami używamy tych plików, aby zapewnić łatwą nawigację między stronami, automatycznie wywoływać określone funkcje, zapisywać Państwa preferencje i ułatwiać interakcję z naszymi Usługami.

Rodzaje plików cookie, których używamy:

Sesyjne pliki cookie: łączą działania użytkownika podczas jednej sesji przeglądarki, która rozpoczyna się w momencie otwarcia okna przeglądarki i kończy w momencie jego zamknięcia.

Trwałe pliki cookie: pozostają na Państwa urządzeniu przez określony czas i są aktywowane za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo stronę, na której plik cookie został utworzony.

Wydajnościowe pliki cookie: gromadzą dane dotyczące korzystania z witryny internetowej, takie jak najczęściej odwiedzane strony. Pliki te nie identyfikują Państwa osobiście; wszystkie dane są zagregowane i anonimowe.

Targetujące pliki cookie lub reklamowe pliki cookie: służą do wyświetlania reklam odpowiadających Państwa zainteresowaniom i ograniczają liczbę wyświetleń reklamy, pomagając mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Zazwyczaj są one umieszczane przez sieci reklamowe za Państwa zgodą.

Więcej informacji na temat reklamy behawioralnej i prywatności w Internecie można znaleźć na stronie www.youronlinechoices.com.

Mogą Państwo usunąć pliki cookie, postępując zgodnie z instrukcjami przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może jednak wpłynąć na niektóre funkcje naszej Usługi, ograniczając Państwa doświadczenia online. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i o tym, jak je wyłączyć, proszę odwiedzić stronę www.allaboutcookies.org.

Nasza witryna może również wykorzystywać widżety, sygnały nawigacyjne i inne technologie do gromadzenia głównie nieosobowych informacji o Państwa zwyczajach przeglądania. Technologie te pomagają nam gromadzić dane statystyczne dotyczące korzystania z Serwisu i dostosowywać go do Państwa osobistych preferencji.

Korzystając z naszej strony internetowej, automatycznie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie plików cookie na Państwa urządzeniu.

Jeśli nie chcą Państwo, aby pliki cookie były przechowywane na Państwa urządzeniu, można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Mogą Państwo również usunąć wszystkie zapisane pliki cookie w dowolnym momencie za pomocą ustawień systemowych przeglądarki.

 • Chrom
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari

Rodzaje wykorzystywanych plików cookie:

Pliki cookie z naszej strony internetowej: są to pliki cookie ustawiane bezpośrednio przez nas lub naszych operatorów internetowych.

Pliki cookie stron trzecich: wykorzystywane przez organizacje zewnętrzne, takie jak narzędzia analityczne Google, VWO, Hotjar i Clicky. Te pliki cookie mogą być wykorzystywane do wyświetlania reklam lub integracji mediów społecznościowych, takich jak wtyczki społecznościowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzi analitycznych i pomiaru zasięgu, prosimy zapoznać się z naszą Polityką plików cookie.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY GROMADZONE PRZEZ NAS INFORMACJE

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo. Zasadniczo wykorzystujemy Państwa dane w następujących przypadkach:

 • Gdy jest to wymagane ze względu na nasze uzasadnione interesy lub interesy stron trzecich, pod warunkiem, że Państwa prawa i interesy nie są nadrzędne wobec tych interesów.
 • Gdy udzielą nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Zawsze upewniamy się, że uzyskaliśmy Państwa zgodę przed wysłaniem Państwu materiałów marketingowych. Mają Państwo prawo zrezygnować z komunikacji marketingowej w dowolnym momencie, kontaktując się z nami.

Wykorzystujemy dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności, w tym w następujących uzasadnionych celach, które nie naruszają Państwa interesów ani praw podstawowych:

 • Świadczyć nasze Usługi, na przykład poprzez umożliwienie Państwu udostępniania i publikowania treści użytkownika, śledzenia treści udostępnianych przez innych użytkowników.
 • Aby komunikować się z Państwem i odpowiadać na Państwa prośby oraz informować Państwa o aktualizacjach i nowościach za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Wspieranie i rozwiązywanie problemów z naszymi Usługami.
 • Rozwój naszej działalności i strategii.
 • Dostarczanie informacji o członkostwie i korzyściach w obszarze członkostwa.

Wykorzystujemy również dane nieosobowe do celów analitycznych:

 • Przeprowadzanie anonimowych analiz w celu ulepszania i dostosowywania naszych Usług do Państwa potrzeb.
 • Testowanie zmian w Usługach w celu poprawy ich funkcjonalności.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Nie sprzedajemy ani nie wymieniamy Państwa danych osobowych ze stronami trzecimi, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej polityce prywatności. Oto niektóre z okoliczności, w których możemy udostępniać Państwa dane:

 • Z innymi spółkami w naszej grupie, które są częścią tej samej grupy korporacyjnej co Kontroler.
 • Z firmami zewnętrznymi, które pomagają nam analizować korzystanie z naszej strony internetowej i poprawiać jej skuteczność; takie dane są zazwyczaj anonimowe i nie pozwalają nam na identyfikację użytkowników, w tym identyfikację za pomocą adresów IP w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 • Z partnerami marketingowymi w celu komunikowania się z Państwem, na przykład za pośrednictwem biuletynów elektronicznych.
 • W przypadku zdarzeń korporacyjnych, takich jak sprzedaż, fuzja lub reorganizacja spółki, gdy Państwa dane mogą zostać przekazane nowemu właścicielowi lub podmiotowi współpracującemu.

Zapewniamy, że wszystkie strony trzecie, którym udostępniamy Państwa dane, stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa i przetwarzają Państwa dane zgodnie z prawem. Upewniamy się, że strony te wykorzystują Państwa dane wyłącznie do określonych celów i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe lub inne dane przekazane przez Państwa za pośrednictwem naszych Usług, jeśli uznamy, że takie ujawnienie jest właściwe lub konieczne z następujących powodów:

 1. Przestrzeganie przepisów prawa, regulacji, procedur prawnych lub żądań rządowych;
 2. W celu prowadzenia dochodzeń, zapobiegania lub podejmowania działań dotyczących nielegalnej działalności, oszustw lub innych wykroczeń;
 3. W celu ochrony lub obrony naszych interesów prawnych w postępowaniu sądowym;
 4. W celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszej firmy, naszych użytkowników, nas samych lub stron trzecich;
 5. Współpraca z organami ścigania w odpowiednich sytuacjach.

GROMADZENIE INFORMACJI PRZEZ OSOBY TRZECIE

Prosimy pamiętać, że nasza Polityka prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych, usług lub aplikacji osób trzecich, które mogą być dostępne za pośrednictwem naszych Usług. Powinni Państwo dokładnie zapoznać się z polityką prywatności tych stron trzecich przed przekazaniem im swoich danych osobowych. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych zewnętrznych zasobów.

JAK CHRONIMY I UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA INFORMACJE

Poważnie podchodzimy do ochrony bezpieczeństwa Państwa informacji i naszych Usług. Korzystamy ze standardowych praktyk i zasad branżowych, w tym technologii Secure Socket Layer (SSL), aby zapewnić bezpieczeństwo informacji użytkownika i zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Ponieważ działamy globalnie, Państwa dane mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Przepisy dotyczące ochrony danych w tych krajach mogą różnić się od przepisów UE. Zapewniamy, że przekazywanie danych odbywa się z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony, w tym poprzez zawieranie określonych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską w celu zapewnienia ochrony danych na poziomie akceptowalnym w UE oraz przekazywanie danych wyłącznie do krajów uznanych przez KE za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych lub do Stanów Zjednoczonych w ramach programu Tarcza Prywatności.

Jeśli uważają Państwo, że Państwa prywatność została naruszona lub jeśli zauważą Państwo niewłaściwe zachowanie osoby korzystającej z naszych Usług, prosimy o kontakt pod adresem legal@znaki.fm. Podejmiemy natychmiastowe kroki w celu zbadania podejrzenia i powiadomienia Państwa oraz odpowiednich organów regulacyjnych o naruszeniu, jeśli będziemy do tego zobowiązani przez prawo.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE?

Bardzo cenimy sobie Państwa prywatność i kontrolę nad Państwa danymi osobowymi. Zawsze mają Państwo możliwość zmiany lub aktualizacji swoich danych, wysyłając prośbę na adres legal@znaki.fm. W przypadku konieczności poprawienia błędów lub usunięcia danych osobowych (innych niż informacje, których przechowywanie jest wymagane przez prawo), mogą Państwo również skontaktować się z nami z taką prośbą.

Należy pamiętać, że dane będą przechowywane zgodnie z naszą polityką przechowywania, którą można uzyskać na żądanie. Okres przechowywania danych osobowych uwzględnia ich ilość, charakter, poufność, potencjalne ryzyko nieuprawnionego dostępu lub ujawnienia, cele przetwarzania oraz to, czy cele te można osiągnąć w inny sposób, a także zgodność z wymogami prawnymi. Niezwłocznie skorygujemy lub usuniemy niekompletne lub niedokładne informacje, gdy tylko się o nich dowiemy.

Mają Państwo również prawo do:

 • Proszę zażądać dostępu do swoich danych.
 • Żądanie sprostowania Państwa danych.
 • Zażądać przeniesienia swoich danych.
 • sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych.
 • Żądanie usunięcia Państwa danych.
 • Zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych.
 • Wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych.

Verasafe działa jako przedstawiciel CG Holdings Ltd ds. ochrony danych w UE zgodnie z art. 27 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, prosimy odwiedzić stronę internetową VeraSafe lub skontaktować się z nami pod adresem

 • VeraSafe Czech Republic , s.r.o Klimentská 46, Praga 1, 11002, Republika Czeska
 • VeraSafe Ireland Ltd, Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork, T23AT2P, Irlandia
 • VeraSafe Netherlands BV, Keizersgracht 391 A, 1016 EJ Amsterdam, Holandia

TRANSAKCJE KORPORACYJNE

W przypadku transakcji korporacyjnej, takiej jak sprzedaż części naszej działalności, fuzja, konsolidacja, sprzedaż aktywów lub przeniesienie zarządu, możemy przekazać Państwa informacje, w tym dane osobowe, nowemu właścicielowi lub następcy. Taki nowy właściciel lub następca przejmie wszystkie obowiązki wynikające z niniejszej Polityki prywatności.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W celu ochrony Państwa danych osobowych wdrożyliśmy rygorystyczne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec ich przypadkowej utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, dostępowi, zmianie lub ujawnieniu. Ograniczony dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie ci pracownicy, agenci i wykonawcy, którzy muszą je znać w celu wykonywania swoich obowiązków. Są oni zobowiązani do przetwarzania Państwa danych zgodnie z naszymi instrukcjami i do zapewnienia ich poufności.

Dysponujemy również procedurami reagowania na podejrzewane naruszenia bezpieczeństwa danych i będziemy informować Państwa oraz odpowiednie organy regulacyjne o wszelkich naruszeniach, jeśli będziemy do tego zobowiązani na mocy prawa.

PAŃSTWA PRAWA

Na mocy przepisów o ochronie danych osobowych przysługują Państwu określone prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym

 • Prawo dostępu do Państwa danych.
 • Prawo do żądania sprostowania Państwa danych.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • Prawo do żądania usunięcia Państwa danych.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych.
 • Prawo do wycofania zgody.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt.

ZAZWYCZAJ NIE JEST WYMAGANA ŻADNA OPŁATA

Nie muszą Państwo płacić za dostęp do swoich danych lub korzystanie z innych praw. Możemy jednak naliczyć uzasadnioną opłatę, jeśli Pana/Pani żądanie jest nadmierne, powtarzalne lub ewidentnie nieuzasadnione. W takich przypadkach możemy również odmówić uwzględnienia Państwa żądania.

INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ OD PAŃSTWA WYMAGANE

Możemy zażądać od Państwa dodatkowych informacji w celu zweryfikowania Państwa tożsamości i zapewnienia Państwu prawa dostępu do danych lub skorzystania z innych praw. Jest to konieczne, aby zapobiec niewłaściwemu ujawnieniu Państwa danych. Możemy również skontaktować się z Panem/Panią w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Pana/Pani wniosku, aby przyspieszyć proces odpowiedzi.

OGRANICZENIA WIEKOWE

Nasze usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia. Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny korzystać z naszych usług ani przekazywać nam żadnych danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji wszystkich otrzymanych danych osobowych. Jeśli dowiemy się, że osoba niepełnoletnia udostępniła nam swoje dane, usuniemy je. Jeśli podejrzewają Państwo, że osoba niepełnoletnia udostępniła nam swoje dane, prosimy o kontakt pod adresem legal@znaki.fm.

AKTUALIZACJE POLITYKI

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności, a najbardziej aktualna wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej w sekcji "Ostatnia aktualizacja".

CZAS REAKCJI

Staramy się rozpatrywać wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Zazwyczaj nie pobieramy żadnych opłat za korzystanie z Państwa praw w odniesieniu do danych osobowych, ale możemy naliczyć opłatę, jeśli żądanie jest nadmierne lub nieuzasadnione, w którym to przypadku możemy odmówić jego rozpatrzenia. Powiadomimy Pana/Panią, jeśli wniosek będzie wymagał dodatkowego czasu i będziemy Pana/Panią informować o wszelkich zmianach.

PROSZĘ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z naszymi Usługami lub informacjami, które gromadzimy na Państwa temat, prosimy o kontakt pod adresem legal@znaki.fm. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Kontakt w naszej witrynie internetowej.