Helyszínek

Terror Háza Múzeum

által András Nagy

Tartalom
terror háza múzeum

A Terror Háza Múzeum Budapest egyik legjelentősebb és legmegosztóbb emlékhelye, amely Magyarország XX. századi történelmének sötét korszakait mutatja be. A múzeum a főváros szívében, az Andrássy út 60. szám alatt található, egy impozáns épületben, amely önmagában is történelmi jelentőséggel bír.

Az épület eredetileg egy polgári lakóház volt, amelyet 1937-ben építettek. Az 1940-es években azonban a Csendőrség és később a Nyilas Párt székhelye lett, majd az 1950-es évektől a kommunista államvédelmi hatóságok, köztük az ÁVH (Államvédelmi Hatóság) foglalták el. Ezek a szervezetek itt végeztek kihallgatásokat, kínzásokat és más emberi jogi sérelmeket.

A múzeum 2002-ben nyílt meg, azzal a céllal, hogy emléket állítson azoknak, akik az itt zajló események áldozataivá váltak. A kiállítások a náci és kommunista rezsim alatti terrorizmusra koncentrálnak, bemutatva a politikai elnyomás, a tömeges letartóztatások és a kényszermunka korszakait. A múzeum létrehozása óta fontos szerepet tölt be a nemzeti emlékezet és a történelmi oktatás terén, segítve a látogatókat a múlt feldolgozásában és a történelmi események jobb megértésében.

A Terror Háza nemcsak Magyarország történelmének egy sötét fejezetét tárja fel, hanem a demokrácia és az emberi jogok fontosságának emlékeztetője is, rávilágítva arra, hogy a történelmi események ismerete nélkülözhetetlen a jövő jobbításához.

Történelmi összefügés

A Terror Háza Múzeum Budapest történelmi Andrássy útján áll, és két borzalmas korszakot idéz fel: a náci és a szovjet megszállás idejét Magyarországon. Az épület jelentős szerepet játszott mindkét időszakban, először a náci, majd a kommunista államrendőrség, az ÁVH székhelyeként. Itt zajlottak a kihallgatások, kínzások és az emberek jogfosztása, amely mély nyomokat hagyott a magyar társadalom lelkületében.

A múzeum bemutatja a két elnyomó rezsim alatti életet, az állampolgári jogok súlyos megsértését, és a politikai üldöztetés mindennapjait. Az ÁVH tevékenysége különösen súlyos hatással volt a magyar társadalomra, hiszen a félelem és a bizonytalanság évtizedeken át áthatotta az emberek életét. A Terror Háza ennek a sötét korszaknak állít emléket, figyelmeztetve a jelen és a jövő generációit a totalitárius rendszerek veszélyeire.

Kiállítások és expozíciók

A Terror Háza Múzeum kiállításai átfogóan mutatják be a náci és kommunista diktatúrák alatti elnyomást Magyarországon. A múzeum kétféle kiállítást kínál a vendégeknek: állandó és időszaki.

Az állandó kiállítások a múzeum 4 szinten találhatók:

 1. Pince: alagsor cellái a megrázó, végzetes emberi valóságot tárják látogatóink elé.
 2. Földszint: a földszinti helyiségek, a lépcsőház és a belső udvar nem tartoznak a szorosan vett kiállítótérhez, mégis szervesen illeszkednek a Terror Háza Múzeum koncepciójához.
 3. Első emelet: az első emeleti tárlatot az át- és kitelepítés terem nyitja, amely a második világháború utáni kollektív üldözés időszakát mutatja be.
 4. Második emelet: a Terror Háza Múzeum állandó kiállítása a második emeleten kezdődik. Ezen a szinten 8 kiállítóhelység és egy kisebb vetítőszoba van. A kiállítás tematikája időrendi sorrendben követi a magyarországi totális diktatúrák berendezkedését.

A látogatókat végigvezetik azokon a terekben, ahol valaha kihallgatások és kínzások zajlottak, miközben személyes tárgyak, fényképek, hivatalos dokumentumok és egyéb relikviák segítenek rekonstruálni az akkori eseményeket és hangulatot. A kiállított személyes tárgyak, mint például ruhadarabok, naplók, levelek és egyéb személyes emlékek mély emberi kapcsolatot teremtenek a látogatók és az áldozatok között.

Különleges kiállítások: időszakosan különleges kiállítások is helyet kapnak, amelyek konkrét eseményeket vagy személyiségeket emelnek ki. Ilyen lehet például egy kiállítás a kommunista diktatúra alatt végrehajtott munkatáborokról, vagy a náci megszállás alatti zsidó üldözések témájában. Ezek a kiállítások lehetőséget adnak a látogatóknak, hogy még mélyebben belemerüljenek egy-egy témakör részleteibe és személyes történeteibe.

A Terror Háza Múzeum így nemcsak emléket állít a múltnak, hanem oktat és figyelmeztet is, hangsúlyozva a történelem ismeretének fontosságát a jövő generációi számára.

terror háza múzeum képek

Terror Háza Múzeum

Fotó az internetről

Oktatási programok és rendezvények

A Terror Háza Múzeum nem csak a múlt bemutatásával foglalkozik, hanem aktívan részt vesz az oktatásban és a közösségi társadalomformálásban is. Például április 16-án megtartották a múzeumpedagógiai foglalkozást a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján. A táblázatban pedig megtekintheti az általános információt a múzeum által kínált oktatási programokról, előadásokrólés tematikus rendezvényekről, valamint ezek jelentőségéről a modern magyar oktatási folyamatban:

Program típusa

Leírás

Célcsoport

Oktatási programok

A múzeum különféle interaktív és tanítási programokat kínál, amelyek célja, hogy a diákok megértsék a 20. századi diktatúrák hatásait Magyarországon.

Iskolai csoportok, egyetemisták

Előadások, webshopok

Rendszeres előadássorozatokat tartanak történészek, túlélők és kutatók, amelyek mélyebb betekintést nyújtanak a múzeum tematikájába.

Általános közönség, akadémikusok

Tematikus rendezvények

Az évfordulók és emléknapok kapcsán szervezett események, amelyek célja a történelmi tudatosság és emlékezet ápolása.

Általános közönség, történelem iránt érdeklődők

Vetítések és kerekasztal-beszélgetések

Dokumentumfilmek vetítése és diskurzusok, amelyek kritikai szemlélettel közelítik meg a történelmi eseményeket.

Diákok, felnőtt közönség

Műhelymunkák

Speciális műhelymunkák, ahol a résztvevők interaktív formában tanulhatnak a múzeum témáiról, például archív fotók elemzésével vagy történelmi dokumentumok tanulmányozásával.

Diákok, tanárok

A múzeum jelentősége a modern magyar oktatásban: A Terror Háza Múzeum kulcsszerepet játszik a magyar oktatási rendszerben, hiszen a történelmi tudatosság és kritikai gondolkodás fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. A múzeum által kínált programok lehetőséget biztosítanak a diákoknak és a tanároknak, hogy mélyebben megismerjék és megértsék Magyarország 20. századi történelmét, ami elengedhetetlen a demokratikus értékek és az emberi jogok megbecsüléséhez.

Modern jelentőség és visszajelzések

A látogatók véleménye általában pozitív. Sokan értékelik, hogy a múzeum őszintén és nyíltan foglalkozik a múlt sötét fejezeteivel. Az interaktív és multimédiás elemek különösen nagy hatással vannak a látogatókra, mivel ezek segítségével érzékletesebbé válik a történelmi narratíva.

Ugyanakkor vannak kritikusok, akik úgy vélik, hogy a múzeum néha túlzottan egyoldalú képet fest, különösen a politikai ideológiák és az áldozatok bemutatása terén. Ezt a kritikát általában azzal indokolják, hogy a múzeum esetenként nem biztosít elegendő kontextust vagy nem mutatja be eléggé a történelmi események összetettségét.

Összességében a Terror Háza Múzeum jelentős szerepet játszik a magyar társadalom történelmi önismeretének és kollektív emlékezetének formálásában. Fontos, hogy a múzeum folyamatosan törekedjen a kiegyensúlyozott és átfogó történetmesélésre, hogy hitelesen tudja ellátni a történelmi emlékezetmegőrző szerepét a modern korban.

budapest terror háza múzeum andrássy út

Terror Háza Múzeum

Fotó az internetről

A múzeum elérhetősége

A Terror Háza Múzeum keddtől-vasárnapig 10.00 és 18.00 óra között nyitva van. Hétfőn a múzeum nem fogad látogatókat.

A jegyekre vonatkozó információk:

 • Teljes árú jegy:  4000 Ft;
 • Kedvezményes jegyek: 2000 Ft;
 • Online jegyértékesítés nem elérhető és kizárólag a múzeum jegypénztárában történik;
 • Csoportos kedvezmény: csoportos látogatás esetén bejelentkezés szükséges (min 10 fő), melyhez opcionális szolgáltatásként tárlatvezetés is megrendelhető;
 • Csoportos teljes árú jegy: 3000 Ft (20 fő felett);
 • Csoportos kedvezményes jegy: 1500 Ft (20 fő felett);

 A múzeumot díjtalanul látogathatják bármelyik nyitvatartási napon (194/2000 [XI. 24.] Korm. rendelet):

 • Kiskorúak 6. életévük betöltéséig;
 • 70 éven felüli nyugdíjas Európai Uniós állampolgárok;
 • Fogyatékossággal élők, valamint kísérőik (jogosultanként legfeljebb 1 fő);
 • A Magyar Államkincstár által fogyatékossági támogatásban való részesülésről kibocsátott hatósági igazolvánnyal, vagy a fogyatékosság tényét egyértelműen igazoló más dokumentummal pl. MÁK számára kért orvosi igazolás rendelkezők, a személyazonosság egyidejű igazolása mellett. (A MÁK által más támogatásról, pl. emelt családi pótlékról szóló igazolásból a fogyatékossági jogosultság nem állapítható meg egyértelműen, ezért azt önmagában nem áll módunkban elfogadni.);
 • Pedagógusként foglalkoztatottak, nyugdíjas pedagógusok;
 • A miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők;
 • Nemzetközi szerződésekből eredő kedvezményezettek;
 • Legalább 400 fős létszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja.

EGT – Európai Gazdasági Térség – állampolgárok számára minden hónap első vasárnapján díjtalan a belépés:

 • 18 éven aluli gyermek és kísérője (max. 2 fő közeli hozzátartozó);
 • 26 év alatti személyek számára.

 Megközelítési információk:

A múzeum 1062 Budapest, Andrássy út 60. szám alatt található.

Megközelíthető Millenniumi földalatti vasúttal a Vörösmarty utcáig, 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig.

Kapcsolatok:

E-mail: muzeum@terrorhaza.hu

Tel. +36 (1) 374 26 00

A Múzeum jelentősége a történelem számára

A Terror Háza Múzeum Budapest egyik legmeghatározóbb és legfontosabb történelmi múzeuma, amely a magyar történelem sötét időszakait dokumentálja és teszi hozzáférhetővé a nagyközönség számára. Az intézmény nem csupán emlékműként szolgál a totalitárius rendszerek áldozatainak, hanem oktatási központként is funkcionál, ahol a látogatók megismerhetik és megérthetik a 20. századi Magyarország történelmét, a náci és kommunista diktatúrák alatti életet.

A múzeum kiállításai a náci Németország megszállása alatti időszaktól a Szovjetunió által támogatott kommunista rezsimig terjednek, bemutatva, hogyan alakították és formálták ezek a rendszerek Magyarország politikai és társadalmi szerkezetét. A kiállított tárgyak, dokumentumok, személyes történetek és multimédiás bemutatók segítségével a múzeum hitelesen közvetíti a korabeli eseményeket, a hétköznapi emberek életét, valamint az emberi jogok megsértésének konkrét eseteit.

A Terror Háza Múzeum jelentősége messze túlmutat a magyar történelem határain. A totalitárius rendszerek globális hatásának megértésében is kulcsfontosságú szerepet tölt be. A múzeum által nyújtott betekintés a diktatúrák működésébe és az emberiség ellen elkövetett bűncselekményekbe világszerte ébreszt tudatosságot. Az intézmény nem csupán a múlt borzalmait tárja fel, hanem figyelmeztet a jelen és jövő kihívásaira is, hangsúlyozva, hogy a történelem ismerete nélkülözhetetlen a demokratikus értékek védelmében és a totalitarizmus újbóli felbukkanásának megelőzésében.

Összességében a Terror Háza Múzeum nem csak egy hely, ahol a múlt eseményeit rögzítik, hanem egy aktív oktatási és kutatási központ is, ahol a múltbeli történelmi események tanulmányozása révén próbálják megérteni és feldolgozni a történelmi traumákat. Ez a munka elengedhetetlen ahhoz, hogy a társadalom megérthesse és feldolgozhassa a totalitárius rendszerek okozta szenvedéseket, és tanulhasson a múlt hibáiból. A múzeum ezáltal hozzájárul a globális emlékezet és a történelmi igazságosság megőrzéséhez, segítve a jövő nemzedékeit abban, hogy felismerjék és ellenálljanak a totalitarizmus minden formájának.