Firmy

Fundacja Sfera

W maju 2009 roku narodziła się Fundacja Sfera, inicjatywa czterech pasjonatek hispanistyki z Poznania. Od tamtej chwili organizacja ta stanowi kluczowy punkt dla promocji i wsparcia różnorodnych form współpracy w obszarze kultur i języków. Jej działania skupiają się głównie na krajach Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej, a także innych krajach romańskich.

autor: Maja Woźniak

AKT:
Zawartość
Fundacja Sfera

Dzięki jej wysiłkom, języki, kultura i kraje romańskie zyskują nowe możliwości współpracy i wzajemnego zrozumienia, co przyczynia się do budowy lepszego i bardziej zjednoczonego świata. W tym artykule omówimy bardziej szczegółowo działalność i misję tej organizacji.

Kluczowe Wnioski

Fundacja Języków i Kultur Sfera to niezwykła organizacja, która nie tylko promuje różnorodność kulturową i językową, ale także aktywnie działa na rzecz integracji społecznej. Dla lepszego zrozumienia fundamentów i zasad organizacji warto podkreślić kilka kluczowych punktów:

 1. Fundacja Języków i Kultur Sfera jest pionierem w promowaniu i wspieraniu różnorodnych form współpracy i wymiany kulturowej oraz językowej. Jej głównym obszarem zainteresowań są kraje Półwyspu Iberyjskiego, Ameryki Łacińskiej i inne.
 2. Jako oficjalny partner Festiwalu Kultur Polskich, Fundacja Sfera aktywnie wspiera inicjatywy promujące zrozumienie i tolerancję, co jest kluczowe w walce z rasizmem i budowaniu lepszego, bardziej zintegrowanego społeczeństwa.
 3. Poprzez prowadzenie różnorodnych projektów oraz organizację wydarzeń kulturalnych, Fundacja stara się tworzyć przestrzeń do dialogu i integracji międzykulturowej. Jej oferta obejmuje również szeroki zakres usług językowych, takich jak nauczanie, tłumaczenia i wsparcie biznesowe.

Fundacja Języków i Kultur Sfera przyczynia się do wzbogacenia doświadczenia kulturowego oraz podnosi świadomość o różnorodności kultur i języków, co sprzyja rozwojowi tolerancyjnego i otwartego społeczeństwa.

Misja, wizje i cele organizacji

Misja organizacji

Misja organizacji

Misją fundacji jest promowanie i wspieranie różnorodnych form współpracy w obszarze kultur i języków. Działalność organizacji skupia się przede wszystkim na krajach Półwyspu Iberyjskiego, Ameryki Łacińskiej oraz innych krajach, które posługują się językiem z grupy romańskiej, np. hiszpańskim. Jej celem jest stworzenie atmosfery kreatywnej wymiany językowej i kulturowej między tymi obszarami a Polską, bazując na wartościach międzykulturowości, integracji i mobilności. Cele projektu obejmują:

 • promowanie kultur i języków objętych projektem w Polsce;
 • rozpowszechnianie kultury i języka polskiego w krajach objętych projektem;
 • wspieranie idei międzykulturowości, mobilności oraz integracji europejskiej;
 • nawiązywanie współpracy kulturalnej, gospodarczej i społecznej z lokalnymi podmiotami w krajach objętych projektem;
 • rozwijanie różnorodnych form współpracy między Polską a krajami projektu.

Organizacja tworzy przestrzeń, która łączy kultury i języki romańskie z polską kulturą i językiem. Jest to otwarte pole działania, które inspiruje do ciągłego poszukiwania nowych wyzwań oraz doskonalenia i poszerzania oferty w przyszłości.

Ludzie

Fundacja odgrywa kluczową rolę w promowaniu polskiej kultury poprzez zaangażowanie ekspertów, współpracowników i wolontariuszy. To właśnie oni stanowią siłę napędową w działaniach mających na celu propagowanie bogactwa dziedzictwa kulturowego Polski.

Od artystów i naukowców po aktywistów społecznych, Fundacja mobilizuje różnorodne talenty i perspektywy, tworząc przestrzeń do kreatywnej wymiany idei i inspiracji. To właśnie dzięki ludziom, promowanie polskiej kultury staje się dynamicznym i zróżnicowanym procesem, który dociera do różnych środowisk i społeczności zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zarząd

Zarząd Fundacji Sfera to zespół doświadczonych i zaangażowanych profesjonalistów, których celem jest skuteczne zarządzanie i rozwijanie działań fundacji. Dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i pasji do pracy na rzecz społeczności, Zarząd skutecznie realizuje cele statutowe fundacji. Zarząd Fundacji Sfera:

 • Agnieszka Filipiak — prezydent Fundacji Sfera. Agnieszka jest doświadczonym liderem o głębokim zaangażowaniu w promowanie kultur i języków grup i krajów romańskich. Jej wizja i determinacja są kluczowe dla rozwoju organizacji i realizacji jej misji.
 • Justyna Katarzyna Hadaś — wiceprezydent Fundacji Sfera. Justyna wnosi swoje umiejętności organizacyjne i zaangażowanie w budowanie relacji zarówno w kraju, jak i za granicą. Jej działania wspierają efektywność działań Fundacji i poszerzanie jej wpływu.
 • Izabela Agnieszka Lorek — członek Zarządu Fundacji Sfera. Izabela to osoba o bogatym doświadczeniu w obszarze promocji kultury i języków. Jej wkład w rozwój projektów Fundacji oraz w budowanie partnerstw jest nieoceniony dla osiągnięcia celów organizacji.

Poprzez współpracę i zaangażowanie tych głównych postaci, Fundacja Sfera kontynuuje swoją misję promowania zrozumienia i współpracy między krajami, które posługują się językiem z grupy romańskiej, poprzez języki i kulturę.

Eksperci

Konwent Ekspertów to honorowe gremium wspierające działania Fundacji Sfera od samego początku jej istnienia. Skupia on wiodących specjalistów z różnych dziedzin, uznanych zarówno w Polsce, jak i w krajach, gdzie Fundacja prowadzi swoją działalność. Członkowie Konwentu to osoby o ugruntowanej reputacji w naukach, kulturze, gospodarce i działalności społecznej, które wyraziły symboliczne poparcie dla misji i projektów Fundacji i wierzą w potencjał osób zaangażowanych w jej działania.

W skład Konwentu Ekspertów wchodzą:

 • Prof. dr hab. Barbara Stawicka-Pirecka — romanistka i wykładowca hiszpańskiego, poetka, tłumaczka, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Eva Rufo — hiszpańska artystka, od dwunastu lat mieszkająca w Polsce, działająca na polu teatralnym, tanecznym i uniwersyteckim.
 • Aaron Sosa — wenezuelski fotograf, który wnosi swoje doświadczenie i wrażliwość artystyczną do Konwentu.

Dzięki współpracy z tym zasłużonym gremium organizacja Sfera może liczyć na wsparcie i inspirację ze strony wybitnych ekspertów, co pozwala jej kontynuować swoją misję z jeszcze większym oddaniem i skutecznością.

Współpracownicy

Grupa osób zaangażowanych w działalność polskiej Fundacji Sfera odgrywa kluczową rolę w osiąganiu celów organizacji. Dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu tworzą atmosferę współpracy i wzajemnego wsparcia.

 • Amaia Donés Mendia — wykładowczyni języka i kultury Kraju Basków, tłumaczka i organizatorka wydarzeń w celu promowania kultury Kraju Basków w Poznaniu.
 • Natalia Stolarska — absolwentka etnolingwistyki i filologii angielskiej, entuzjastka języków obcych, współorganizatorka wydarzeń promujących języki mniejszościowe w Poznaniu.
 • Agnieszka Pokrywka — specjalistka w animacji, grafice i street-art, autorka szaty graficznej nowej strony.
 • Tomek Jaroszyk — absolwent informatyki, administrator sieci, pasjonat fotografii i deskorolki, pełniący funkcję administratora i doradcy technicznego.
 • Asia Górawska — absolwentka malarstwa, miłośniczka fotografii i kolaży.
 • Ewa Grabowska — romanistka, projektantka graficzna, autorka plakatu dla projektu Hiszpania do 4. Potęgi.

Ich zróżnicowane umiejętności i zaangażowanie stanowią kluczowy element w osiąganiu celów promocyjnych dotyczących kultury i języków, co przyczynia się do skutecznego funkcjonowania i realizacji misji fundacji.

Działalność organizacji

Działalność fundacji skupia się na promowaniu różnorodnych form współpracy i wymiany kulturowej, zwłaszcza w kontekście bogactwa języków i kultur. Inicjatywy obejmują organizację wydarzeń, projektów oraz akcji, które mają na celu umacnianie więzi międzyludzkich oraz wspieranie komunikacji i zrozumienia pomiędzy osobami różnych narodowości i języków, w tym krajów romańskich.

Eventy

W organizowanych przez Fundację Sfera wydarzeniach można dostrzec wyraźne wpływy hiszpańskiej kultury, języka i współpracy międzykulturowej. Oto główne wydarzenia i projekty, które zwykle cieszą się dużym zainteresowaniem:

 1. Fiesta Española. Barwny festiwal hiszpański, podczas którego można zanurzyć się w tradycji, muzyce, tańcach i kuchni Hiszpanii. To wydarzenie przyciąga miłośników kultury iberyjskiej z różnych zakątków regionu.
 2. Noche de Flamenco. Magiczny wieczór poświęcony flamenco, z udziałem zarówno renomowanych artystów z Hiszpanii, jak i lokalnych talentów. To wyjątkowa okazja do zanurzenia się w pasji i emocjach tej hiszpańskiej sztuki.
 3. Tydzień Filmów Hiszpańskich. Seria projekcji najnowszych filmów z Hiszpanii, która pozwala publiczności na zgłębienie różnorodnych aspektów kinematografii hiszpańskiej i odkrycie nowych historii i tematów.
 4. Wieczór Literatury Hiszpańskiej. Spotkanie z wybitnymi pisarzami hiszpańskimi, podczas którego można posłuchać inspirujących opowieści, odkryć nowe książki i dyskutować na tematy związane z literaturą i kulturą Hiszpanii.

Te wydarzenia stanowią jedynie fragment kalendarza kulturalnego organizacji, który stale ewoluuje, aby promować różnorodność kultur i języków hiszpańskich. Oferta nie ogranicza się tylko do imprez kulturalnych — regularnie tutaj są organizowane kursy językowe, warsztaty artystyczne oraz spotkania integracyjne, aby stworzyć przestrzeń do nauki, eksploracji i wzajemnego zrozumienia.

Projekty

Fundacji Sfera

Fundacji Sfera

Fundacja prowadzi szereg projektów, które mają na celu promowanie wiedzy, wspieranie współpracy oraz rozwój języków i kultur. Projekty Fundacji Sfera to innowacyjne inicjatywy, które mają na celu promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz wspieranie integracji społecznej. Oto główne z nich:

 1. Internetowe Czasopismo: R/evolutions Global Trends & Regional Issues. Wsparcie wydawania czasopisma internetowego o współczesnych trendach lokalnych i światowych, stworzonego przez młodych naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 2. Współpraca z Olimpiadą Języka Hiszpańskiego. Organizacja jest stałym partnerem organizowanej od 2010 roku Olimpiady Języka Hiszpańskiego. Wspiera konkurs zarówno organizacyjnie, jak i merytorycznie.
 3. Dyskusyjny Klub Książki Fundacji Sfera. Cykliczny projekt Dyskusyjnego Klubu Książki, który rozpoczął się w październiku 2011 roku. Uczestniki spotykają się co miesiąc, aby omawiać ciekawe książki z różnych obszarów, nie tylko ze sfery zainteresowań Fundacji.
 4. Projekt Partnerski Leonardo da Vinci “LEFE”. Realizowany w ramach programu “Uczenie się przez całe życie”. Projekt ten zaowocował współpracą z Partnerami z Francji, Włoch, Rumunii, BelgiiPolski. Choć proces tworzenia projektu został zakończony, fundacja nadal kontynuuje jego wdrażanie.

Projekty obejmują organizację wydarzeń kulturalnych oraz warsztatów edukacyjnych. Dzięki zaangażowaniu pracowników i partnerów projekty fundacji przyczyniają się do budowy bardziej otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa.

Oferta Językowa

W centrum działalności fundacji stoi promowanie i poszerzanie wiedzy o językach romańskich w Polsce. Organizacja oferuje kursy języków romańskich dla osób indywidualnych i grupowych, dostosowane do różnych poziomów zaawansowania, aby umożliwić uczniom osiągnięcie wysokiego poziomu kompetencji językowych.

Drugą kluczową sferą aktywności są usługi tłumaczeniowe. Fundacja Sfera zapewnia profesjonalne usługi tłumaczeniowe z i na języki krajów romańskich dla klientów indywidualnych i biznesowych, gwarantując wysoką jakość tłumaczeń oraz terminową realizację zleceń.

Dla firm, które prowadzą działalność, związana z językami z romańskiej grupy oraz ich kulturą, proponuje się także wsparcie w kwestiach biznesowych i komunikacyjnych, aby ułatwić im nawiązywanie kontaktów oraz współpracę.

Partnerzy

W budowaniu mostów między kulturami i językami romańskimi w Polsce kluczową rolę odgrywają partnerstwa z innymi instytucjami. Poniżej przedstawiamy głównych partnerów fundacji Sfera w Poznaniu:

 1. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) jest jedną z wiodących uczelni w Polsce, z którą Sfera współpracuje w organizowaniu kursów językowych i projektów badawczych związanych z kulturą i językami romańskimi.
 2. Empik. Jako przewodni detalista kulturalny, on angażuje się w promocję literatury, kultury hiszpańskiej i języków romańskiej grupy, współpracując z fundacją przy organizacji spotkań autorskich i promocji książek.
 3. Nowela. To wydawnictwo specjalizujące się w literaturze pięknej, szczególnie tłumaczeniach z języków romańskich. Współpraca polega na promocji literatury romańskiej oraz realizacji wspólnych projektów wydawniczych.
 4. Sztukolada jest miejscem, gdzie sztuka, kultura i edukacja łączą się w harmonijną całość. Razem ze Sferą organizują wydarzenia kulturalne, warsztaty językowe i inicjatywy mające na celu propagowanie języków i kultur romańskich w społeczności lokalnej.

Współpraca z innymi organizacjami, instytucjami kulturalnymi oraz placówkami edukacyjnymi pozwala na wymianę doświadczeń i pomysłów, co sprzyja tworzeniu nowatorskich projektów i programów. Dzięki temu działalność fundacji ma szerszy zasięg i większy wpływ na społeczność lokalną oraz krajową.

Kontakt

Kontakt z Fundacją Sfera umożliwia bezpośrednią interakcję z beneficjentami, partnerami oraz wszystkimi zainteresowanymi misją organizacji. Dzięki temu można lepiej poznać potrzeby społeczności oraz dostosować działania do jej oczekiwań.

Adres:

Fundacja Sfera

ul. Przyłuskiego 12 lok. 1

61-692 Poznań

Wielkopolskie, Polska

E-mail:

info@fundacjasfera.org

Telefon:

661 073 030

Strona internetowa:

http://fundacjasfera.org

Facebook:

facebook.com/fundacjasfera

Fundacja Sfera zachęca do wszelkiej współpracy i sugestii, która może przyczynić się do promowania i rozwoju języków i kultur romańskich w Polsce. Można się z nią skontaktować poprzez adres e-mail czy media społecznościowe, aby wspólnie tworzyć bardziej otwarte i tolerancyjne społeczeństwo.

Zakończenie

Jako organizacja zaangażowana w promowanie kultury krajów z romańskiej grupy języków w Polsce, Fundacja Sfera dąży do ciągłego rozwoju i kontynuacji swojej misji. Obecnie, mimo pewnych wyzwań, fundacja nadal działa i podejmuje inicjatywy mające na celu promowanie współpracy międzykulturowej oraz rozwój dziedzictwa kulturowego.

Praca Fundacji Sfera jest postrzegana jako kontynuacja działań w duchu otwartości, tolerancji i akceptacji. Pomimo ewentualnych trudności, determinacja w dążeniu do celów pozostaje niezmienna.

W przypadku zmian w funkcjonowaniu organizacji, informacje na temat statusu działalności zostaną udostępnione publicznie. Obecnie status KRS wskazuje, na to, że dana organizacja jest aktywna. Działania fundacji są oceniane pod kątem ich wpływu na społeczeństwo, dążąc do ciągłego doskonalenia działań i zapewnienia, że praca fundacji przyczynia się do budowania lepszego, bardziej zrozumiałego i zintegrowanego społeczeństwa.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co to jest Fundacja Sfera?

Fundacja Sfera to organizacja pozarządowa, która promuje kultury i języki romańskie w Polsce oraz wspiera różnorodne formy współpracy międzykulturowej.

Kiedy Fundacja Sfera rozpoczęła swoją działalność?

Fundacja Sfera rozpoczęła swoją działalność w maju 2009 roku.

Jaka jest główna misja Fundacji Sfera?

Główną misją Fundacji Sfera jest promowanie i wspieranie różnorodnych form współpracy w dziedzinie kultur i języków, zwłaszcza romańskiej grupy, w Polsce.

Jak można skontaktować się z Fundacją Sfera?

Można skontaktować się z Fundacją Sfera poprzez e-mail, telefon, formularz kontaktowy na stronie internetowej, media społecznościowe oraz osobiście w siedzibie fundacji.

Jaki jest najważniejszy projekt Fundacji Sfera?

Najważniejszym projektem Fundacji Sfera jest współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w organizowaniu kursów języka i kultury romańskiej oraz prowadzenie badań naukowych w tej dziedzinie.