Firmy

Be Free — Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień

Czasami w życiu okazuje się, że nie jesteśmy w stanie kontrolować pewnych działań i uczuć, co może prowadzić do poważnych problemów. W takich momentach bardzo ważne jest uświadomienie sobie i zaakceptowanie faktu, że potrzebujemy profesjonalnej pomocy. Większość osób, które po raz pierwszy spotykają się z problemem uzależnienia od hazardu gubi się w informacjach i nie wie, co robić. Dlatego postanowiliśmy opowiedzieć o jednej z wielu klinik, które specjalizują się w pomocy osobom zmagającym się z uzależnieniem.

autor:  Maja Woźniak

Zawartość
Ośrodek Leczenia Uzależnień

Be Free — to prywatny ośrodek, znajdujący się w mieście Ślesin, który specjalizuje się w terapii uzależnień. Znajdziesz tutaj skuteczne i wspierające środowisko, które pomoże Ci pokonać Twoje uzależnienie. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie usługi i podejście oferuje ten ośrodek.

Krótko o Be Free

Be Free to wyjątkowy prywatny ośrodek w mieście Ślesin

Be Free w mieście Ślesin

Be Free w mieście Ślesin

Be Free to wyjątkowy prywatny ośrodek w mieście Ślesin

Be Free to wyjątkowy prywatny ośrodek w mieście Ślesin, specjalizujący się w terapii uzależnień od alkoholu, narkotyków i hazardu. Zespół Be Free składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy przez wiele lat pracowali w ośrodkach leczenia uzależnień i pomagali osobom zmagającym się z uzależnieniami. Pracownicy w Befree ośrodku są certyfikowanymi terapeutami uzależnień, a co najważniejsze — niektórzy z nich sami doświadczyli uzależnienia, co pozwala im lepiej zrozumieć i wczuć się w sytuację ich pacjentów.

Polecamy terapię w Befree, ponieważ, w naszej opinii, gwarantuje ona swoim pacjentom pełną anonimowość i wysoce skuteczne leczenie uzależnień. Ich wieloletnie doświadczenie i spersonalizowane podejście do każdej osoby pozwala im pomóc swoim pacjentom odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Klinika Be Free dokłada wszelkich starań, aby każdy pacjent otrzymał wsparcie, które pomoże mu przezwyciężyć uzależnienie i rozpocząć nowy, zdrowy rozdział w życiu. 

Prywatna terapia uzależnień

Klinika Be free specjalizuje się w 3 obszarach pomocy: alkohol, narkotyki i hazard. Leczenie w ośrodku przeznaczone jest dla osób powyżej 22 roku życia. Ponadto, w klinice nie leczą się osoby uzależnione od heroiny i innych opiatów, a także dopalaczy — dla takich pacjentów dedykowana jest terapia długoterminowa.

Terapia alkoholizmu

Terapia alkoholizmu

Terapia alkoholizmu

Zdjęcie ze strony zdrowie.radiozet.pl

Ośrodek Be Free oferuje różnorodne terapie alkoholizmu przeznaczone dla różnych poziomów uzależnienia i indywidualnych potrzeb pacjentów. Poniżej przedstawiamy trzy główne rodzaje terapii alkoholizmu:

 • Terapia ambulatoryjna w klinice leczenia uzależnień. Ta metoda obejmuje regularne wizyty pacjenta w klinice w celu uzyskania porady, terapii i nadzoru medycznego. Lekarze Be Free opracowują indywidualne plany leczenia, które obejmują psychoterapię, leki i specjalistyczne wsparcie.
 • Hospitalizacja dzienna na oddziale rehabilitacyjnym. Metoda ta polega na tym, że pacjent przebywa na oddziale rehabilitacyjnym Be Free w ciągu dnia, gdzie otrzymuje intensywną terapię, wsparcie psychologiczne oraz uczestniczy w zajęciach grupowych i programach terapeutycznych.
 • Leczenie stacjonarne w 24-godzinnym klinice Be Free. Dla tych, którzy potrzebują najbardziej intensywnej pomocy, ośrodek oferuje opcję leczenia szpitalnego w specjalistycznym ośrodku, w którym pacjenci mogą w pełni zanurzyć się w procesie zdrowienia i rozpocząć leczenie „od zaraz”. Tutaj pacjenci otrzymują całodobowe wsparcie medyczne i psychologiczne.

Każda z tych opcji terapii w klinice Be Free w Ślesinie jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta, zapewniając kompleksowe i skuteczne podejście do przezwyciężenia uzależnienia od alkoholu.

Terapia narkomanii

Terapia narkomanii

Leczenie uzależnienia od narkotyków ma kluczowe znaczenie. Uzależnienie niszczy zdrowie fizyczne i psychiczne, prowadzi do działalności przestępczej i zaburza relacje społeczne. Leczenie pomaga przywrócić poczucie własnej wartości, powrócić do normalnego życia i uniknąć tragicznych konsekwencji. Ośrodek Be Free w Ślesinie oferuje różnorodne terapie dla pacjentów zmagających się z uzależnieniem, aby pomóc im odzyskać kontrolę nad swoim życiem i osiągnąć abstynencję od narkotyków. Oto trzy najpopularniejsze metody leczenia uzależnień od narkotyków oferowane w Be Free:

 • Model Minnesota. Terapia opiera się na zasadach programu 12 kroków i obejmuje aktywne uczestnictwo w sesjach grupowych oraz wsparcie ze strony innych osób, które doświadczyły uzależnienia. Pacjenci w ​​Befree ośrodku pracują nad budowaniem zdrowego stylu życia i wzmacnianiem swojej duchowości.
 • Model substytucyjny. Ta metoda terapii polega na zastąpieniu zażywania narkotyków dożylnymi środkami farmaceutycznymi. Pacjentom podaje się leki, które pomagają zmniejszyć chęć zażywania narkotyków i zminimalizować objawy ich odstawienia. Metoda ta może być szczególnie przydatna w ciężkich przypadkach uzależnienia.
 • Model poznawczo-behawioralny. Podejście to polega na wykorzystaniu mechanizmów powtarzania i uczenia się w celu zmiany wzorców myślenia i zachowania związanych z nadużywaniem narkotyków. Pacjenci w klinice uczą się rozpoznawać i zmieniać negatywne przekonania i nawyki, co pomaga im przezwyciężyć pokusę i opracować strategie radzenia sobie ze stresem bez użycia narkotyków.

Każda z tych terapii jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i stopnia uzależnienia pacjenta, zapewniając kompleksowe i spersonalizowane leczenie w Befree PL.

Terapia hazardu

Terapia hazardu

Terapia hazardu

Screenshot

Uzależnienie od hazardu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego ludzi i charakteryzuje się całodobową potrzebą uprawiania hazardu, co może prowadzić do straty pieniędzy i problemów psychologicznych. Leczenie ludomanii jest niezbędne do przywrócenia jakości życia, dlatego klinika Be Free w Ślesinie oferuje terapię uzależnienia od hazardu. Oto kilka z metod stosowanych w ośrodku:

 • Terapia indywidualna i grupowa. Pacjenci kliniki mają możliwość omówienia swoich problemów i postępów w terapii uzależnień od hazardu zarówno indywidualnie z terapeutą, jak i w grupie, co ułatwia dzielenie się doświadczeniami.
 • Model Minnesota. Oparty na zasadach programu 12 kroków, model ten koncentruje się na wyzdrowieniu i pozwala pacjentom przezwyciężyć uzależnienie i rozwinąć nowe umiejętności.
 • Program społeczności terapeutycznej. Oparty na zasadach Anonimowych Graczy i programu 12 kroków, program tworzy wspierające środowisko, w którym pacjenci mogą dzielić się doświadczeniami i wspierać się nawzajem.
 • Techniki relaksacyjne. Pacjenci praktykują techniki relaksacyjne, które pomagają im radzić sobie ze stresem bez uciekania się do hazardu.
 • Samoobserwacja. Pacjenci sporządzają notatki, co pomaga im być świadomymi swoich uczuć, co sprzyja lepszej kontroli nad ich życiem.

Wszystkie te metody razem składają się na zindywidualizowany plan leczenia, który pomaga hazardzistom w Be Free odzyskać kontrolę nad swoim życiem i przezwyciężyć uzależnienie od hazardu.

Jak wygląda terapia?

Terapia w ośrodku Be Free w Ślesinie to kompleksowe i spersonalizowane leczenie pacjentów zmagających się z narkomanią i innymi formami uzależnienia. Oferta prywatnego ośrodku Be Free obejmuje kilka wariantów:

 • Dwutygodniowy pobyt motywacyjny jest początkową fazą, która zapewnia pacjentom możliwość zanurzenia się w procesie powrotu do zdrowia.
 • Terapia stacjonarna (całodobowa) trwająca 4 tygodnie zapewnia bardziej intensywną opiekę i wsparcie.
 • Terapia stacjonarna (całodobowa) trwająca 6 tygodni to zaawansowany kurs dla pacjentów wymagających dłuższego leczenia.
 • Dwumiesięczna terapia obejmuje rozszerzony program psychoedukacyjny i dłuższe wsparcie.
 • Dostosowanie długości pobytu to możliwość zmiany długości leczenia w oparciu o indywidualne potrzeby pacjenta, co pozwala na stworzenie optymalnego planu powrotu do zdrowia.

Po zakończeniu leczenia klinika Be Free kontynuuje opiekę nad pacjentami, zapewniając bezpłatne wizyty, doradztwo i grupy wsparcia. Takie kompleksowe podejście pomaga pacjentom powrócić do zdrowego życia szybciej i łatwiej. Ponadto, podczas pobytu pacjenta w ośrodku Be Free w Ślesinie, jego rodzina również otrzymuje wsparcie i pomoc.

Program terapii

Każdy klient zgłaszający się po pomoc do ośrodka Befree przechodzi przez kilka etapów leczenia. Chcemy przedstawić oferowany w klinice w Ślesinie ogólny zarys programu terapii uzależnień, który składa się z trzech etapów:

 • Etap pierwszy to pierwszy kontakt, ocena stanu pacjenta i jego potrzeb w celu opracowania spersonalizowanego planu;
 • Etap drugi to sesje terapeutyczne, zarówno indywidualne, jak i grupowe, mające na celu pracę nad psychologicznymi aspektami uzależnienia, a także pracę nad integracją ze społeczeństwem;
 • Etap trzeci terapii polega na zmniejszeniu ryzyka powrotu do hazardu, pomóc w poznawaniu innych ludzi i praca nad tym, co zostało zrobione i co należy zrobić w przyszłości. Jest to pomoc w rozwijaniu i nabywaniu nowych umiejętności, a także przygotowanie do życia poza ośrodkiem.

Poniżej omówimy każdy krok bardziej szczegółowo.

Etap pierwszy

Pierwszym etapem terapii w ośrodku Be Free w Ślesinie jest rozpoznanie problemu i poszukiwanie motywacji do rozpoczęcia leczenia. Na tym etapie klienci przechodzą przez proces uświadamiania wielkości swojego uzależnienia i konsekwencji, jakie przyniosło ono w ich życiu. Doświadczeni specjaliści zapewniają dyskusje indywidualne i grupowe, aby pomóc klientom zrozumieć, w jaki sposób uzależnienie wpływa na ich zdrowie, relacje i styl życia.

Kluczowym celem tego etapu jest zbudowanie wewnętrznej motywacji do rozpoczęcia leczenia. W ten sposób klienci zaczną zdawać sobie sprawę z potencjału, jaki mają, uwalniając się od uzależnienia i zrozumienia, jak leczenie może pomóc im osiągnąć zdrowsze i szczęśliwsze życie. Etap ten stanowi podstawę do pomyślnego przejścia przez kolejne etapy leczenia w klinice Befree PL.

Etap drugi

Po skutecznym zmotywowaniu do leczenia pacjent przechodzi do drugiego etapu, który zazwyczaj realizowany jest w ośrodku prywatnym, takim jak Be Free. Etap ten składa się z dwóch kluczowych części, z których każda ma inny cel:

 1. Pierwsza część etapu ma na celu pomoc pacjentowi w uświadomieniu sobie powagi uzależnienia i jego konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, związków z rodziną i życia społecznego. Podczas sesji indywidualnych i grupowych pacjenci analizują swoje doświadczenia i podejmują krok w kierunku wzięcia odpowiedzialności za swoje działania.
 2. Druga część etapu koncentruje się na nauczaniu pacjentów umiejętności potrzebnych do skutecznego przystosowania się do społeczeństwa bez użycia stymulantów. Obejmuje to opracowanie strategii radzenia ze stresem, tak aby pacjent znalazł zdrowe alternatywy.

Oferowana w klinice w Ślesinie terapia uzależnień w drugim etapie pomaga pacjentom nie tylko rozpoznać konsekwencje ich uzależnienia, ale także zdobyć umiejętności i narzędzia potrzebne do skutecznego powrotu do zdrowia i walki z nawrotami.

Etap trzeci

Trzecim etapem leczenia w ośrodku Be Free w Ślesinie jest terapia pogłębiona. Podczas tego etapu, który zwykle odbywa się w trybie ambulatoryjnym, kontynuowane są zajęcia terapeutyczne, obejmujące zarówno sesje grupowe, jak i indywidualne. Program terapii pogłębionej jest jednak bardziej elastyczny i dostosowany indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta.

Na tym etapie leczenia nacisk kładziony jest na dogłębne zbadanie przyczyn i czynników przyczyniających się do uzależnienia, a także opracowanie strategii zapobiegania nawrotom. Pacjenci mogą bliżej przyjrzeć się swoim psychologicznym i emocjonalnym aspektom związanym z uzależnieniem i pracować nad ich przezwyciężeniem. Etap dogłębnej terapii w klinice Befree ma na celu wzmocnienie umiejętności i ustabilizowanie stanu pacjenta, a także zapewnienie wsparcia i pomocy w odbudowie zdrowego i wolnego od uzależnień życia.

Warunki pobytu

Zakwaterowanie w klinice Be Free

Zakwaterowanie w klinice Be Free

Komfortowe zakwaterowanie w klinice Be Free

Komfortowe zakwaterowanie w klinice Be Free

Be Free w Ślesinie zapewnia pacjentom komfortowe warunki zakwaterowania w klinice przez cały okres terapii uzależnień. Pacjenci są zakwaterowani w wygodnych i przytulnych pokojach wyposażonych we wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu — w każdym pokoju znajduje się telewizor i Wi-Fi. Ponadto korzystanie z telefonów i laptopów w tej klinice nie jest zabronione, jak ma to miejsce w większości innych ośrodków.

Podczas terapii w klinice Befree zawsze jest dostępna, w naszej opinii, jedna z najlepszych w Polsce wykwalifikowanych opiek medycznych i wsparcie ze strony doświadczonych lekarzy. W każdej chwili pacjenci mogą uzyskać wsparcie psychologiczne oraz uczestniczyć w sesjach grupowych i zajęciach wspierających dobrostan psychiczny. Oprócz tego, na terenie kliniki znajdują się różnego rodzaju obiekty rekreacyjne i wypoczynkowe, między innymi można pojeździć na rowerze tuż obok jeziora, a także dostępne jest wędkowanie w czasie wolnym.

Detoks

Detoks to odtrucie organizmu. W ośrodku Befree PL dostępna jest procedura medyczna, która pomaga pozbycie się alkoholu lub narkotyków z organizmu. Ma ona na celu wyeliminowanie uzależnienia fizycznego i przygotowanie pacjenta do dalszego leczenia. Pomaga to zmniejszyć ryzyko poważnych powikłań fizycznych i psychicznych związanych z odstawieniem alkoholu lub narkotyków. Jest to ważny pierwszy krok na drodze do wyzdrowienia.

Detoks alkoholowy

W ośrodku Be Free w Ślesinie podczas terapii uzależnień przeprowadzane jest także leczenie detoksykacyjne pod ścisłym nadzorem medycznym doświadczonych specjalistów. Detoks alkoholowy to proces oczyszczania organizmu z toksyn spowodowanych zatruciem alkoholu. Pacjenci poddawani są ocenie medycznej, w tym pomiarowi stężenia alkoholu we krwi i stanu poszczególnych narządów. Pacjenci otrzymują specjalne leki łagodzące objawy odstawienia i zmniejszające dyskomfort.

Klinika oferuje komfortowe środowisko dla pacjentów, zapewniając im wsparcie i bezpieczeństwo podczas detoksu. Doświadczeni lekarze i personel zapewnią stały nadzór medyczny i opiekę. Ponadto pacjenci otrzymają również wsparcie psychologiczne, które pomoże im poradzić sobie z emocjonalnymi i psychologicznymi aspektami uzależnienia podczas terapii detoksykacyjnej.

Detoks narkotykowy

Wyzwolenie z uzależnienia

Wyzwolenie z uzależnienia

Screenshot

Detoks narkotykowy w klinice Befree zapewnia spersonalizowane i uważne podejście do pacjentów. Leczenie rozpoczyna się od dokładnej oceny medycznej w celu scharakteryzowania problematycznego narkotyku, poziomu uzależnienia i zatrucia organizmu i ogólnego stanu pacjenta. Specjaliści opracowują indywidualny plan terapii, w tym leki łagodzące objawy odstawienia.

Ważną cechą ośrodku Be Free w Ślesinie jest wzmożony nadzór medyczny oraz wsparcie podczas całego procesu, zarówno emocjonalne, jak i psychologiczne. Klinika stwarza komfortowe i bezpieczne warunki do przejścia detoksu, co przyczynia się do lepszego startu na drodze do wyzdrowienia i rehabilitacji.

Historia Be Free

Prywatna klinika Be Free w turystycznym miasteczku Ślesin powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na skuteczne i zindywidualizowane leczenie uzależnień. Założyciele kliniki, mający doświadczenie w leczeniu uzależnień od 1988 roku, uznali, że istniejące techniki wymagają poprawy i bardziej personalnego podejścia do każdego pacjenta. W ten sposób powstał ośrodek Be Free, aby zapewnić wysokiej jakości leczenie, biorąc pod uwagę unikalne potrzeby każdej osoby cierpiącej na uzależnienie i zapewniając wsparcie na drodze do wyzdrowienia i wolności od nałogu.

Inspiracje

Inspiracją dla kliniki Befree PL są sami pacjenci i ich historie. Spotykając różnych ludzi cierpiących z powodu uzależnienia i pomagając im na drodze do wyzdrowienia, lekarze i pracownicy kliniki nieustannie się uczą i znajdują nowe źródła motywacji. Ważne jest stworzenie w klinice atmosfery zaufania i przyjaźni, w której każdy pacjent czuje wsparcie i zrozumienie. Wiele osób z personelu kliniki samo doświadczyło trudnych chwil i uzależnień, i to właśnie te doświadczenia inspirują ich do pomagania innym. Założyciele kliniki dla terapii uzależnień Befree mówią, że w ich opinii każdy może znaleźć w sobie siłę, by zmienić swoje życie, a potwierdzają to ich własne historie oraz historię zadowolonych pacjentów, którym udało się zmienić swoje życie po leczeniu uzależnień.

Jak otrzymać pomoc od Be Free?

Aby uzyskać pomoc i umówić się na terapię lub detoks od zatrucia, należy najpierw skontaktować się z personelem kliniki Be Free w Ślesinie i opowiedzieć o swoim problemie. Możesz skontaktować się z nimi w następujący sposób:

Oficjalną stronę internetową

www.terapia-befree.pl

PN - ND

8:00 - 20:00

Możesz zadzwonić pod numer telefonu:

535 100 111

536 100 111

Email:

kontakt@terapia-befree.pl

Dokładny adres ośrodku Be Free to:

Słoneczna 18, 62-561

Zakończenie

Klinika Be Free od wielu lat pomaga osobom cierpiącym z powodu uzależnień i może pochwalić się dużą ilością pacjentów, którzy dzięki terapii w ośrodku odnaleźli drogę do zdrowia. Doświadczenie i znajomość wszystkich nowoczesnych technik leczenia uzależnień to podstawa ich skutecznej pracy. Szczególnie cenne jest to, że niektórzy ze specjalistów sami przeszli przez tę podróż uzależnienia i zatrucia organizmu, a ich doświadczenia służą jako źródło inspiracji i motywacji dla pacjentów. Ponadto miasto Ślesin jest idealne do terapii uzależnień. Jest tu cicho, spokojnie, a tuż obok kliniki znajduje się jezioro, nad którym można jeździć na rowerze lub łowić ryby.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czym się zajmuje klinika Be Free?

Be Free to wyjątkowy prywatny ośrodek w mieście Ślesin, specjalizujący się w terapii uzależnień od alkoholu, narkotyków i hazardu. Znajdziesz tutaj skuteczne i wspierające środowisko, które pomoże Ci pokonać Twoje uzależnienie.

Jak mogę skontaktować się z kliniką?

Możesz zadzwonić pod numer telefonu: 536 100 111 lub 535 100 111. Alternatywnie można wysłać zapytanie pocztą elektroniczną na adres podany na stronie internetowej: kontakt@terapia-befree.pl.

Jak długo trwa terapia?

Czas trwania terapii może się znacznie różnić w zależności od rodzaju uzależnienia, indywidualnych potrzeb pacjenta i metody leczenia. Zazwyczaj proces ten może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. 

Jak zrozumieć, że potrzebuję pomocy?

Jeśli zauważysz, że masz trudności z kontrolowaniem używania alkoholu lub narkotyków, lub nie możesz przestać grać na platformach hazardowych, ponadto zdajesz sobie sprawę, że wpływa to negatywnie na Twoje życie i zdrowie oraz jeśli czujesz, że nie możesz samodzielnie przezwyciężyć uzależnienia — potrzebujesz profesjonalnej pomocy.

Czym jest detoks alkoholowy?

Detoks alkoholowy to proces oczyszczania organizmu z toksyn spowodowanych zatruciem alkoholu. Pacjenci otrzymują specjalne leki łagodzące objawy odstawienia i zmniejszające dyskomfort.