Ludzie

Czesław Miłosz

W niniejszym artykule przyjmiemy się sylwetką Czesława Miłosza, wybitnego polskiego poety, prozaika i eseisty. Urodzony na Litwie w 1911 roku, Miłosz Czesław, polski poeta, prozaik i eseista. Przyznanie mu Nagrody Nobla w 1980 roku potwierdziło jego znaczenie dla literatury światowej

autor:  Maja Woźniak

Zawartość
Czesław Miłosz

Miłosz obdarzył ludzkość niezwykłą twórczością, przesiąkniętą troską o kondycję ludzką, gdy zmagał się z traumą wojenną i emigracją. Czesław Miłosz twórczość, w tym monumentalny tom “Światło dzienne”, skłania do głębokiej refleksji i porusza tematy moralne i filozoficzne. W swoich esejach Miłosz badał mechanizmy totalitaryzmu i poruszał tematy związane z historią i egzystencją. Jego wpływ na literaturę zarówno w Polsce, jak i globalnie, pozostaje trwały i niezmiennie istotny.

Kluczowe Informacje

Czesław Miłosz, dzięki wyjątkowej zdolności do oddziaływania na czytelnika, zyskał uznanie na całym świecie. Oto kilka interesujących informacji na temat życia i Czesław Miłosz dzieła.

 1. Zbiór wierszy “Światło dzienne” (1953) jest najbardziej znanym dziełem Miłosza. Był przełomem w polskiej poezji powojennej, przynosząc głębokie przemyślenia na temat traumy wojennej, totalitaryzmu i ludzkiej kondycji. Uważa się, że jest to jedno z najważniejszych dzieł jego dorobku.
 2. W 1980 roku Czesław Miłosz otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Otrzymał nagrodę za “nadzwyczajną siłę twórczą i umysłową troskę o wartości moralne i ludzkie”. Czesław Miłosz Nobel potwierdził jego wyjątkowy wkład w literaturę oraz zdolność do zachęcania czytelników do refleksji nad istotą ludzkiego doświadczenia.
 3. Czesław Miłosz mieszkał na emigracji przez wiele lat, w tym w Stanach Zjednoczonych. Jego twórczość została znacząco ukształtowana przez doświadczenia, które zdobyły go na emigracji, ponieważ poszerzyły jego perspektywy. 

Poprzez głęboką refleksję, przenikliwość i uniwersalność tematów poruszanych w swojej twórczości, Czesław Miłosz pozostaje jednym z najważniejszych polskich autorów XX wieku.

Krótka Biografia

Krótka Biografia Czesław Miłosz

Krótka Biografia Czesław Miłosz

culture.pl

Zainteresowania Miłosza zarówno w literaturze, jak i filozofii, a także jego członkostwo w różnych grupach intelektualnych wpłynęły na jego twórczość i postawę życiową. Poniżej przybliżymy sylwetkę prozaika poprzez Czesław Miłosz krótka biografia jego początku kariery literackiej.

Polski poeta urodził się w rodzinie ziemiańskiej 30 czerwca 1911 roku w Szetejnach, na Litwie. Jego ojciec Aleksander Miłosz pracował jako inżynier rolnictwa, a matka Weronika Miłosz była członkiem rodu Prozorów. Rodzina Miłosza żyła zamożnym życiem, a Czesław Miłosz młody wychowywał się w środowisku wielokulturowym, będącej efektem mieszanych wpływów litewskich, polskich i białoruskich.

Miłosz ukończył I Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Augusta w Wilnie w 1929 roku. Rozwój Czesław Miłosz biografia literacka bierze początek ze studiów na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, gdzie rozwinął swoje zainteresowania literaturą i filozofią. Bywał aktywnym członkiem znanego Wileńskiego Klubu Wędrowców Akademickich (AKWW), który jest znany ze swoich liberalnych i eksperymentalnych praktyk.

Po odejściu z Wileńskiego Klubu Wędrowców Akademickich Miłosz założył Klub Intelektualistów wraz z lewicowymi kolegami. Czesław Miłosz życiorys dopełniony również członkostwem grupy poetów Żagary, która razem z innymi artystami założyła pismo o tej samej nazwie. Grupa Żagary zdobyła uznanie za innowacyjne podejście do poezji i działanie w opozycji do ówczesnej konwencji, co zaowocowało ich obecnością w polskiej literaturze.

Czasy II Wojny Światowej

Zgodnie z Czesław Miłosz biografia krótka, eseista podjął decyzję o ucieczce na południe kraju podczas II wojny światowej ze względu na obawy przed represjami niemieckiej okupacji oraz głębokie pragnienie zachowania niezależności myśli i wolności twórczej. Miłosz i wielu innych intelektualistów znaleźli się w trudnej sytuacji pomiędzy dwoma totalitarnymi reżimami, kiedy Związek Radziecki wkroczył na Litwę 14 czerwca 1940 roku, zmieniając geopolityczne okoliczności.

Przeniesienie się do Warszawy, okupowanej przez Niemcy, było dla Miłosza kolejnym wyzwaniem. Pracując jako woźny w bibliotece uniwersyteckiej, nie tylko ryzykował represjami, ale także zdecydowanie demonstrował swoje zaangażowanie w intelektualne i kulturowe dziedzictwo. Czesław Miłosz najważniejsze informacje ukazują, że ta delikatna forma oporu kulturalnego pozwalała Miłoszowi pozostać w kontakcie z literaturą i stanowiła symboliczny sposób przeciwstawienia się deprawującym wpływom totalitaryzmu.

Po zakończeniu wojny Miłosz przeniósł się do Krakowa w styczniu 1945 roku i rozpoczął nowy etap swojego życia. Czesław Miłosz informacje świadczą o zaangażowaniu się w dyplomację, reprezentując Polskę na forach międzynarodowych, dzięki swojej pasji do historii literatury i aktywności w sprawach społecznych. Jego praca dyplomatyczna, choć wymuszona nową rzeczywistością polityczną, była jednocześnie kontynuacją jego walki o wolność i wartości humanistyczne. 

Czas spędzony w Krakowie oraz jego doświadczenia podczas wojny wywarły głęboki wpływ na formowanie jego postaw moralnych, społecznych i artystycznych, co znalazło później odzwierciedlenie w jego twórczości literackiej i pracach jako tłumacza.

Emigracja

W 1951 roku prozaik podjął decyzję, która zmieniła Czesław Miłosz życiorys i karierę literacką, mimo że był przekonany, że Zachód nigdy nie będzie mógł wygrać w walce z komunizmem. Poprosił o azyl polityczny w Paryżu, stolicy kultury i wolności, aby uciec przed ograniczeniami i represjami reżimu komunistycznego w Polsce. To wyjątkowe działanie pokazało jego niechęć do systemu politycznego, a także silne pragnienie swobody wyrazu i niezależności intelektualnej.

Przeciwności losu rozpoczęły nowy rozdział w życiu Miłosza po latach cierpienia. W Ameryce prowadził katedrę języków i literatur słowiańskich na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie przez ponad 20 lat dzielił się swoją wiedzą z zachwyconymi studentami. Jego wysiłki akademickie były zarówno owocne, jak i frustrujące, ponieważ zderzając się z różnicami kulturowymi i filozoficznymi, które w tamtym czasie kształtowały życie na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

Chociaż cieszył się uznaniem na Zachodzie, a w 1980 została przyznana nagroda Nobla Czesław Miłosz za całokształt twórczości, lata spędzone w Kalifornii były dla niego kolejnym nasileniem duchowego wyobcowania. Wspomniane osobiste wybory i trudne decyzje nie zawsze spełniały oczekiwania, a poczucie oddzielenia kulturowego stawało się nie do przezwyciężenia.

Jednak lata 70. przyniosły nie tylko zawodowe sukcesy, ale także osobiste tragedie. Żona polskiego poety, Janka, doświadczyła poważnego i bolesnego zachorowania. Ta sytuacja wpłynęła na jego twórczość, w tym wiersze Czesław Miłosz i życie rodzinne, dodając nowe aspekty refleksji nad przemijaniem, miłością i życiem. Mimo sławy, zyskanej na Zachodzie, Czesław Miłosz doświadczył osobistych trudności, które wpłynęły na jego dziedzictwo literackie.

Życie Prywatne

W 1944 roku Czesław Miłosz poślubił Janinę Dłuską, znaną również jako primo-voto Cękalską. Ich ślub odbył się w Warszawie w styczniu tego samego roku. W latach 70. żona tłumacza, Janka, zachorowała na śmiertelną chorobę. Czesław Miłosz informacje dowodzą, iż w tym trudnym okresie historyk literatury nie tylko kontynuował swoją pracę na uniwersytecie, ale także był opiekunem chorej małżonki.

Miłosz i Janka mieli dwóch synów, Antoniego (1947 r.) i Piotra (1951). Jednak w tym samym czasie u jednego z Czesław Miłosz dzieci pojawiły się wyraźne oznaki choroby psychicznej. Co oznaczało stawianie czoła wyzwaniom opieki także nad chorym dzieckiem.

Już w 1992 roku, amerykańska historyczka Carol Thigpen-Milosz poślubiła Czesława Miłosza. Ich małżeństwo trwało lata, a Carol stała się dla eseisty towarzyszką życia i wsparciem. Jednak ta miłość była przeplatana wyzwaniami, gdy Carol zachorowała i zmarła w 2002 r., po latach walki z chorobą, mimo swojego młodego wieku. W twórczości i postawie życiowej widać, że miłość Czesław Miłosz i jego życie rodzinne były pełne zarówno radości, jak i trudności.

Śmierć Poety

zmarł Czesław Miłosz

Miłosz Czesław

www.tygodnikpowszechny.pl

14 sierpnia 2004 roku w Krakowie zmarł Czesław Miłosz. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych, miejscu spoczynku wielu znanych postaci związanych z polską kulturą, nauką i sztuką. Pochówek na Cmentarzu Rakowickim to symboliczne upamiętnienie jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Czesław Miłosz życiorys wywiera znaczący wpływ na kolejne pokolenia czytelników i badaczy, którzy badają wielowarstwową i głęboką treść jego wierszy. Jego śmierć była chwilą żałoby dla świata poezji w Polsce i na całym świecie. Czesław Miłosz najważniejsze informacje na tematy społeczne, filozoficzne i egzystencjalne w jego książkach takich jak “Światło dzienne”, “Ocalenie”, “Dolina Issy” nadal zdobywają uznanie czytelników na całym świecie.

Twórczość

Czesław Miłosz książki cechują się głęboką metaforyką, co świadczy o jego wyjątkowej inteligencji. Przed II wojną światową jego twórczość była przepełniona katastroficznymi obrazami, w których dominują dynamika, metaforyczność, rytmika i apokaliptyczne obrazy. W czasach wojennych polski poeta skoncentrował się na komunikatywności w swoich wierszach.

Pojęcie poetyckiego traktatu literackie zostało wprowadzone do polskiej literatury przez Miłosza, który posługiwał się tym sposobem przekazywania swoich głębokich refleksji moralnych, filozoficznych i społecznych. Wymieniając Czesław Miłosz cechy twórczości warto nadmienić sylwaniczny styl pisania, który oscyluje pomiędzy prozą, eseistyczną a poezją.

Jeden z najważniejszych utworów prozaika, “Traktat Moralny” to obszerne dzieło filozoficzno-eseistyczne, w którym Miłosz zajmuje się zagadnieniami moralności, etyki, a także kondycji ludzkiej w czasach współczesnych. Czesław Miłosz Traktat Moralny porusza tematy religijności i duchowości, wizję przyszłości społeczeństwa oraz rozważania nad sensem życia. Mimo bezprecedensowości poruszanych tematów wszystkie jego prace były poddane cenzurze w Polsce w 1951 roku i natychmiastowo wycofane z bibliotek.

Poezje

Czesław Miłosz pozostaje jednym z najwybitniejszych twórców XX wieku, który rozwijał swoje umiejętności w zakresie nie tylko poezji, lecz był także eseistą, historykiem literatury, tłumaczem. Jego poezja jest bogata i wielowarstwowa i porusza różne tematy, od kontemplacyjnych refleksji po obserwacje społeczne. Poniżej wymieniono kilka Czesław Miłosz najważniejsze utwory:

 1. Poemat o zastygłym czasie” (Wilno, 1933) to jedno z pierwszych dzieł Miłosza, które powstało przed II wojną światową i wyraża jego młodzieńcze postrzeganie świata.
 2. Ocalenie” (Warszawa 1945) to zbiór wierszy napisany po wojnie, w których Miłosz opisuje swoje doświadczenia z okupacją i nadzieję na odbudowę po zakończeniu wojny.
 3. Światło dzienne” (Paryż 1953) — zawiera poezję z różnych okresów jego życia. W tym zbiorze miał również miejsce początek jego emigracji.

Te dzieła są małą częścią z bogatej i różnorodnej Czesław Miłosz poezja, a każde z nich przedstawia ważne perspektywy na różne etapy jego życia i rozwój jego myśli.

Wiersze

Twórczość wybitnego polskiego poety i laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury obejmuje takie Czesław Miłosz znane wiersze nie tylko w języku polskim, a i też angielski, francuski, niemiecki, etc.:

 • Wiersz “You Who Wronged” (ang.) jest wyrazem sprzeciwu wobec zła i przemocy. Miłosz pyta o sens ludzkiego postępowania, zwracając się do tych, którzy dokonali krzywdy;
 • W wierszu “Dar” Miłosz mówi o tym, jak ważne jest, aby artyści i poeci chronili wartości moralne. Rozważa, czy twórczość artystyczna jest zarówno obowiązkiem moralnym, jak i darem;
 • Wiersz “Miłość” koncentruje się na różnych aspektach miłości, zarówno ludzkiej, jak i Boga. 

W Czesław Miłosz wiersze ukazuje się złożoność ludzkiego doświadczenia i prowokowanie czytelników do rozważania znaczenia życia, miłości, cierpienia i sytuacji ludzkiej w świecie. 

Eseje

Eseje Czesław Miłosz

Eseje Czesław Miłosz

www.polityka.pl

Oprócz wyróżnienia Czesława Miłosza jako poety warto zaznaczyć, że był on też utalentowanym eseistą i laureatem Nobla. Zbiór esejów Czesława Miłosza to głębokie, filozoficzne rozważania, które angażują czytelnika zarówno intelektualnie, jak i emocjonalnie. Były one znaczącym uzupełnieniem literatury eseistycznej w Polsce i na całym świecie. Warto nadmienić poniższe Czesław Miłosz utwory:

 • The Nobel Lecture” — przemówienie o roli poetów i znaczeniu poezji, wygłoszone podczas wręczenia Nagrody Nobla;
 • Abecadło Miłosza” to zbiór esejów, które obejmują tematy od literatury po filozofię i historię;
 • Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada” koncentruje się na roli, jaką intelektualiści odgrywają w zmieniającym się świecie, analizując konflikty ideologiczne i etyczne.

Subtelne ukazywanie ludzkiego umysłu i społeczeństwa w esejach Miłosza cechuje głęboka refleksja, wiedza i delikatność.

Inne

Przede wszystkim Czesław Miłosz był polskim poetą, ale oprócz poezji pisał także powieści, eseje, korespondencje i tłumaczenia. Poniżej przedstawiono Czesław Miłosz najważniejsze dzieła różnych kategoriach:

 1. Wspólnie z Józefem Mieroszewskim (pseudonim Melchior Wańkowicz) napisali powieść science fiction “Zdobycie władzy” (1953).
 2. Dolina Issy” (1955) — powieść autobiograficzna.
 3. Tłumaczenia poezji, w tym od T.S. Eliota, W.B. Yeatsa i A. Świrszczyńskiej.
 4. Tłumaczenia powieści prozaicznych, w tym dzieł Williama Faulknera i Johna Updike’a.

Od poezji po prozę, eseje, tłumaczenia i korespondencje, Czesław Miłosz dzieła obejmują szeroki zakres gatunków literackich.

Poglądy

Uzyskanie nagrody Nobla uczyniło z Czesława Miłosza poetę, pisarza i tłumacza rangi światowej. Czytelnicy zyskali w ten sposób szeroki dostęp do świata literatury, kultury i niektórych zagadnień filozoficznych, moralnych i egzystencjalnych. Chociaż eseista był głęboko zaznajomiony z europejską tradycją intelektualną, twórczość Czesława Miłosza często była inspirowana lub wchodziła w dialog z wybitnymi filozofami.

Poglądy historyka literatury ewoluowały w różnych okresach jego życia i na różnych etapach jego twórczości. Istnieją różne informacje i interpretacje na temat poglądów Miłosza na alkohol, tytoń, marihuanę i psychodeliki. Czasami wspomina się, że uważał tytoń i alkohol za groźne narkotyki, lecz biografia Czesława Miłosza ukazuje na trudności w rzuceniu palenia. 

Poeta mawiał, że spożywa alkohol w umiarkowanych ilościach. Marihuanę uważał za stosunkowo nieszkodliwą w porównaniu z alkoholem czy tytoniem. Psychodeliki uznawał za substancje o potencjale społecznym i kulturowym podobnym do broni nuklearnej lub podróży międzygwiezdnych. Niemniej, Czesław Miłosz informacje sugerują, że jego zdaniem rozpowszechnienie ich mogłoby rozpocząć nową epokę dla ludzkości. 

Nagrody i Wyróżnienia

Czesław Miłosz – fot. SIPA / East News

Czesław Miłosz – fot. SIPA / East News

culture.pl

W uznaniu za wybitne osiągnięcia literackie polski poeta i eseista, laureat Nobla Czesław Miłosz otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Poniżej przedstawiono Czesław Miłosz zdobyte nagrody:

 1. Nagroda literacka im. Filomatów Związku Zawodowego Literatów Polskich w Wilnie za debiut poetycki “Poemat o czasie zastygłym” (1934).
 2. Nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki za całokształt twórczości (1945).
 3. Prix Littéraire Européen za powieść “Zdobycie władzy” (1953).
 4. Nagroda miesięcznika “Kultura” oraz Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (1957).
 5. Nagroda Polskiego PEN Clubu za tłumaczenia poezji polskiej na język angielski (1974).
 6. Neustadt International Prize for Literature (tzw. “mały Nobel”) przyznawany przez Uniwersytet Oklahomy oraz Nagroda Berkeley Citation, równoznaczna z doktoratem honorowym Uniwersytetu Kalifornijskiego (1978).
 7. Czesław Miłosz Nagroda Nobla za całokształt twórczości (1980).
 8. Medal i dyplom za osiągnięcia i wkład w kulturę amerykańską, wręczone przez prezydenta USA Ronalda Reagana (1983).
 9. Medal “Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” za pomoc udzieloną rodzinom żydowskim w czasie II wojny światowej (wraz z bratem Andrzejem). Doktorat honoris causa Uniwersytetu Harvarda. Doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. National Medal of Arts, przyznawany przez National Endowment for the Arts w Waszyngtonie (1989).
 10. Włoska nagroda literacka Grinzane Cavour w kategorii Premio Internazionale (1993).
 11. Nagroda Literacka “Nike” za rok 1997, za tom “Piesek przydrożny” (1998).
 12. Nagroda Obojga Narodów, przyznawana przez Zgromadzenie Poselskie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej (wraz z Tomasem Venclovą). Honorowy członek The Lithuanian’s Writers Union (Związek Pisarzy Litewskich) (2002).

Te nagrody i wyróżnienia są dowodem ogromnego uznania, jakim Miłosz cieszył się w Polsce i na arenie międzynarodowej. Wielu czytelników i krytyków doceniło jego refleksje nad kondycją ludzką w jego wierszach i wkład w literaturę.

Upamiętnienia

Aby wyrazić szacunek i uznanie dla pracy wybitnego polskiego poety i prozaika Czesława Miłosza, podjęto szereg inicjatyw, aby uczcić go. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku ogłosił rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza, aby symbolicznie docenić jego rolę w polskiej kulturze.

Oto niektóre Czesław Miłosz ciekawostki w zakresie upamiętnienia:

 1. Narodowy Bank Polski 12 sierpnia 2011 roku wypuścił specjalne monety upamiętniające Czesława Miłosza do obiegu. Monety o nominałach 200 złotych, 10 złotych i 2 złote służą jako upamiętnienie poety w dziedzinie numizmatyki.
 2. Ulica na wrocławskim Kleczkowie jest objęta patronatem Czesława Miłosza od 2014 roku. W 2016 roku ulicę w częstochowskiej dzielnicy Kiedrzyn nazwano imieniem Miłosza, a w 2017 roku ulicę w Katowicach, w dzielnicy Brynów. Miłosz zastąpił dotychczasowego patrona, Brunona Jasieńskiego. Od 2018 roku ulica na osiedlu Sikawa w Łodzi nosi imię Czesława Miłosza.
 3. 28 Międzynarodowy Festiwal Poezji “Maj nad Wilią” 2021 w odsłonie jesiennej odbył się w Wilnie od 27 września do 1 października. Jest poświęcony 110. rocznicy urodzin Czesława Miłosza oraz 100. rocznicy urodzin Tymoteusza Karpowicza, poetów z Litwy, których twórczość łączy Wilno i Litwa.

Wszystkie te przedsięwzięcia pokazują trwałą pamięć i kluczowe miejsce utwory Czesława Miłosza w świadomości kulturalnej Polski i światowej literatury.

Zakończenie

Podsumowując, warto zauważyć, że Czesław Miłosz pozostawił głęboki wpływ w polskiej i światowej literaturze. Jego twórczość, która jest głęboka i wielowarstwowa oraz Czesław Miłosz informacje inspirują kolejne pokolenia czytelników do rozważania historii, współczesności i istoty człowieczeństwa. Miłosz, eseista, Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, tłumacz nie tylko podniósł poziom polskiej poezji, ale również przekazywał powszechne wartości takie jak wolność, prawda i ludzkość.

Pomniki, nazwy ulic i specjalne monety są dowodem na to, że Czesław Miłosz pozostaje w sercach wielu ludzi. Czesław Miłosz najbardziej znane utwory nie ograniczają się tylko do przeszłości; jego słowa i myśli nadal służą jako inspiracja dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć siebie i świat. W ten sposób Czesław Miłosz pozostaje nie tylko wybitnym poetą, historykiem literatury, ale także nieśmiertelnym myślicielem, którego dzieła będą kontynuowane przez lata.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Kim był Czesław Miłosz?

Czesław Miłosz to znany polski poeta, prozaik i laureat Nagrody Nobla. Urodził się w 1911 roku i zmarł w 2004. Głębokie refleksje nad moralnością, historią i sytuacją ludzką wyróżniają jego dzieła.

W którym roku Czesław Miłosz dostał Nagrodę Nobla?

W 1980 roku Czesław Miłosz otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za swoją wybitną twórczość, która bada życie jednostki w pełnym konfliktów świecie. To wyróżnienie podkreśliło jego rolę w literaturze polskiej i światowej.

Jakie dzieło Czesława Miłosza jest najpopularniejsze?

“Światło dzienne” (1953) to najbardziej znany zbiór poezji Czesława Miłosza, który zyskał uznanie zarówno czytelników, jak i krytyków. To jedno z najważniejszych dzieł pisarza, w którym autor bada głębokie kwestie wiary, miłości, życia i kondycji ludzkiej.

Kiedy zmarł Czesław Miłosz?

Czesław Miłosz zmarł 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie.

Ile razy był żonaty Czesław Miłosz?

Czesław Miłosz miał dwie żony. Pierwszą żoną była Janina Dłuska, primo-voto Cękalska, z którą się ożenił w 1944 roku. Po jej śmierci w 1986 roku, Czesław Miłosz poślubił Carol Thigpen w 1992 roku.

Co napisał Czesław Miłosz?

Wiele dzieł literackich Czesława Miłosza to poezja, proza, eseje i tłumaczenia. Napisał wiele znanych książek, w tym “Światło dzienne” (1953), “Traktat poetycki” (1957), “Gucio zaczarowany” (1965), “Dalsze okolice” (1991), “Rodzinna Europa” (1959), “Zniewolony umysł” (1953).