Wydarzenia

85 rocznica Hołodomoru z lat 1932-1933

autor:  Ewa Kwiatkowska

AKT:
Zawartość

Hołodomor był aktem ludobójstwa narodu ukraińskiego popełnionym przez kierownictwo Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików i rząd ZSRR w latach 1932-1933 poprzez zorganizowanie sztucznego masowego głodu, który spowodował śmierć milionów Ukraińców na obszarach wiejskich Ukraińskiej SRR i Kubania, gdzie zdecydowana większość ludności była Ukraińcami, w celu stłumienia ukraińskiego ruchu narodowowyzwoleńczego i fizycznego zniszczenia części ukraińskich chłopów.

Poprzez przymusową konfiskatę żywności, blokadę wsi i całych dzielnic, zakaz podróżowania poza Ukrainę dotkniętą głodem, ograniczenie handlu wiejskiego i represje wobec dysydentów, system totalitarny stworzył Ukraińcom warunki życia mające na celu ich fizyczne zniszczenie. Ta polityka reżimu jest zbrodnią przeciwko ludzkości, zgodnie z Konwencją ONZ z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.

Uznanie Hołodomoru z lat 1932-1933 za ludobójstwo narodu ukraińskiego jest zapisane w ustawie Ukrainy "O Hołodomorze z lat 1932-1933 na Ukrainie", przyjętej przez Radę Najwyższą Ukrainy w dniu 28 listopada 2006 roku.

Decyzją Sądu Apelacyjnego w Kijowie z dnia 13 stycznia 2010 r. J. Stalin, W. Mołotow, L. Kaganowicz, P. Postyszew, S. Kosior, W. Czubar i M. Chatajewycz zostali uznani za winnych zorganizowania Hołodomoru.

Ukraina pamięta — świat uznaje!

Reklama społeczna poświęcona 85. rocznicy Hołodomoru, zrealizowana przez Young&Hungry Production przy wsparciu Ministerstwa Polityki Informacyjnej oraz z udziałem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej i Centrum Badań nad Ruchem Wyzwoleńczym.

Przyniósł mi pan jabłko?

Filmy opracowane przez Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej

Zemsta za naszą wolność

Ukraina i świat upamiętniają miliony ofiar Wielkiego Głodu

W 2018 roku Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej rozpoczyna kampanię informacyjną poświęconą 85. rocznicy Hołodomoru 1932-1933, zgodnie z dekretem prezydenckim nr 523/2016 "O środkach w związku z 85. rocznicą Hołodomoru 1932-1933 na Ukrainie — ludobójstwo narodu ukraińskiego" i planem działania zatwierdzonym przez Gabinet Ministrów Ukrainy.O środkach w związku z 85. rocznicą Hołodomoru 1932-1933 na Ukrainie — ludobójstwo narodu ukraińskiego" oraz plan działań na lata 2017-2018 w związku z 85. rocznicą Hołodomoru 1932-1933 na Ukrainie zatwierdzony przez Gabinet Ministrów Ukrainy.

W ramach kampanii Instytut zapowiada wydarzenia krajowe i międzynarodowe: otwarcie wystawy "Ukraina 1932-1933. Ludobójstwo przez głód", Międzynarodowe Forum "Ukraina pamięta — świat uznaje!" w stolicy w listopadzie 2018 r., a także dystrybucję reklam społecznych i broszur na temat Hołodomoru.

Instytut opracował również i uruchomił stronę internetową "85. rocznica Hołodomoru", na której publikowane są informacje o wydarzeniach odbywających się na Ukrainie i na całym świecie w celu upamiętnienia ofiar Hołodomoru.

Na stronie internetowej "85. rocznica Hołodomoru" dostępne były sekcje:

Aktualności. Codzienne informacje o wydarzeniach na Ukrainie i na świecie poświęconych upamiętnieniu ofiar Hołodomoru, a także różne materiały na ten temat: artykuły, szczegółowe badania, zdjęcia, dokumenty itp.

MiędzynarodoweForum. Szczegółowe informacje na temat Międzynarodowego Forum, które odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 r. w Ukraińskim Domu (Kijów): program wydarzenia, tematy raportów, uczestnicy (szczegółowe informacje są aktualizowane i zostaną opublikowane później).

Akcja międzynarodowa. Relacje z międzynarodowej akcji "Zapalmy Znicz Pamięci", w tym za granicą.

Kraje, które przyłączyły się do kampanii Zapalmy Świecę Pamięci można śledzić na interaktywnej mapie na stronie internetowej.

Wystawa. Wystawa "Ukraina 1932-1933. Ludobójstwo przez głód" wyraźnie pokazuje nie tylko Ukraińcom, ale także społeczności światowej przyczyny i mechanizmy bolszewickiej zbrodni przeciwko ludzkości oraz wyjaśnia, dlaczego ten akt jest ludobójstwem.

Filmy wideo. Linki w tej sekcji zapewniają dostęp do filmów społecznościowych poświęconych Hołodomorowi w latach 1932-1933.

Broszura. Podobnie jak wystawa, broszura o tej samej nazwie apeluje do Ukraińców i społeczności międzynarodowej, skłaniając ich do zastanowienia się nad przyczynami i konsekwencjami tragedii narodu ukraińskiego spowodowanej przez totalitarny reżim bolszewicki.

Międzynarodowe Forum "Ukraina pamięta, świat uznaje!" z okazji 85. rocznicy Hołodomoru 1932-1933 na Ukrainie

Forum odbyło się w dniach 22-23 listopada 2018 r. w Ukraińskim Domu (Kijów).

Główny cel wydarzenia:

  • aby przekazać społeczności międzynarodowej potrzebę skazania go w celu zapobieżenia podobnym przestępstwom w przyszłości;
  • informowanie społeczności międzynarodowej o Hołodomorze na Ukrainie w latach 1932-1933;
  • zrozumienie konsekwencji ludobójstwa Hołodomoru dla Ukrainy i świata;
  • omówienie sposobów zachowania pamięci o ofiarach i okolicznościach przestępstwa.

Międzynarodowa akcja "Zapal Znicz Pamięci"

1 września 2018 r. w Kijowie rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę międzynarodowa kampania "Zapalmy Świecę Pamięci", która odbędzie się w 85 częściach świata w ciągu 85 dni.

Podczas wydarzeń upamiętniających, które odbędą się w ukraińskich ambasadach i konsulatach oraz innych ważnych miejscach związanych z Ukrainą, uczestnicy zapalą symboliczny znicz pamięci i odczytają 85 imion dzieci, które zginęły podczas Hołodomoru.

Kampanię można śledzić na stronie 85. rocznicy Hołodomoru. Tutaj miasta, w których odbyły się już międzynarodowe obchody Wielkiego Głodu, zostaną oznaczone zniczami na interaktywnej mapie świata.

Międzynarodowa akcja została zainicjowana przez Światowy Kongres Ukraiński. Wsparło ją Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Narodowe "Pamięci Ofiar Hołodomoru".

Wystawa "Ukraina 1932-1933. Ludobójstwo przez głód"

Wystawa opowiada historię Hołodomoru, która powinna być znana nie tylko na Ukrainie, ale i na całym świecie. Autorzy wyjaśniają, dlaczego Hołodomor jest ludobójstwem i dlaczego społeczność światowa powinna go za takie uznać.

Wystawa powstała przy udziale Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Narodowego "Memoriał Ofiar Hołodomoru" oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Broszura "Ukraina 1932-1933. Ludobójstwo przez głód"

Broszura szczegółowo przedstawia historię Hołodomoru z lat 1932-1933, która powinna być znana nie tylko na Ukrainie, ale także na całym świecie, oraz wyjaśnia, dlaczego Hołodomor jest ludobójstwem i dlaczego powinien zostać uznany za taki przez społeczność międzynarodową. Podobnie jak wystawa, broszura apeluje do Ukraińców i społeczności międzynarodowej, skłaniając ich do zastanowienia się nad przyczynami i konsekwencjami tragedii narodu ukraińskiego spowodowanej przez totalitarny reżim bolszewicki.

Materiały zostały przygotowane przez Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Narodowe "Memoriał Ofiar Hołodomoru", Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy oraz Ministerstwo Polityki Informacyjnej Ukrainy.

Polska uznała Hołodomor za ludobójstwo narodu ukraińskiego

Niemal natychmiast po samej Ukrainie Polska uznała sztuczny Hołodomor z lat 1932-33 za ludobójstwo narodu ukraińskiego. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2006 r i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 grudnia 2006. w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie.