Firmy

Organizacja pozarządowa Kopernik

Kopernik to międzynarodowa organizacja non-profit, która dąży do poprawy jakości życia potrzebujących mieszkańców Afryki.

Członkowie organizacji to ludzie o otwartych umysłach, których celem jest organizowanie i zarządzanie wydarzeniami edukacyjnymi dla ludzi, rozwiązywanie głównych problemów społecznych, a także poszukiwanie potencjalnych sponsorów dla przyszłych programów rozwojowych.

autor:  Ewa Kwiatkowska

AKT:
Zawartość
Organizacja pozarządowa Kopernik

Organizacja pozarządowa Kopernik

O Koperniku

Organizacja Kopernik została założona w 2010 roku z siedzibą w Ubud w Indonezji.

Założycielami organizacji są Toshi Nakamura i Ewa Wojkowska, byli pracownicy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Pracowali oni nad dużym studium dotyczącym życia plemion żyjących z dala od cywilizacji.

Podczas podróży do miejsc o niskim poziomie życia, takich jak Tajlandia, Timor Wschodni, Indonezja, Sierra Leone, naukowcy zauważyli, że ubóstwo jest głównie spowodowane brakiem wiedzy technicznej, a także brakiem warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka.

Organizacja jest imiennikiem znanego renesansowego uczonego Mikołaja Kopernika.

Nazwa organizacji odzwierciedla cel badań Kopernika, biorąc pod uwagę postęp naukowy i technologiczny, ponieważ od czasu jego odkryć rozpoczęła się wielka rewolucja.

Podążając za przykładem Kopernika, Nakamura i Wojkowska wyruszają w podróż, aby przyczynić się do rozwoju postępu technicznego i naukowego w Afryce.

Główne pomysły i sugestie dotyczące rozwoju krajów afrykańskich są dostępne na oficjalnej stronie internetowej organizacji.

Projekty, które organizacje non-profit chcą realizować, zapewniają jasną wizję wyników, a także metody realizacji.

Ogólnie rzecz biorąc, firmy dążą do następujących istotnych wdrożeń:

 • oczyszczanie wody pitnej;
 • panele słoneczne;
 • biopaliwa;
 • systemy nawadniania kropelkowego gleby;
 • opracowanie technologii długoterminowego przechowywania ryb i innych produktów zwierzęcych;
 • filtry oczyszczające do wody;
 • produkty higieny osobistej, takie jak podpaski wielokrotnego użytku dla kobiet.

Każdy wolontariusz zainteresowany inwestycją w projekt charytatywny może przekazać darowiznę.

Od 2017 roku organizacja Kopernik zapewnia wsparcie w sytuacjach kryzysowych, zaopatrując dotknięte strefy w zestawy żywnościowe, maski oddechowe, urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń.

Pomoc została udzielona mieszkańcom, którzy ucierpieli w wyniku trzęsień ziemi w Lombok, Central Sulawesi, tsunami w Cieśninie Sundajskiej oraz erupcji wulkanu Agung.

Misja i wartości organizacji

Głównym celem organizacji Kopernik jest wyeliminowanie lub znaczne zmniejszenie poziomu ubóstwa w krajach Ostatniej Mili.

Organizacja Kopernik opiera się na następujących głównych wartościach na drodze do osiągnięcia swojego celu:

 • profesjonalizm;
 • eksperymentowanie;
 • praca zespołowa;
 • efektywność pod względem kosztów, czasu i zasobów.

Organizacja poszukuje doświadczonych pracowników w różnych dziedzinach produkcji i nauki.

Kopernik poszukuje młodych, wykształconych osób, które mają otwarte umysły i łatwo wpadają na ciekawe pomysły, nie obawiając się ich realizacji.

Polityka organizacji Kopernik nie akceptuje żadnych półśrodków i biurokratycznych opóźnień dotyczących podstawowych artykułów, takich jak woda pitna i żywność dla ludzi z najbiedniejszych regionów.

Zasady organizacji

Kopernik prowadzi monitoring kluczowych problemów społeczności afrykańskich i poszukuje inwestorów, którzy wesprą projekt.

Eksperymenty

Wraz ze wsparciem innych zaawansowanych firm, organizacja nieustannie poszukuje innowacyjnych sposobów rozwiązywania kluczowych problemów związanych z poprawą poziomu życia ludności, a także uwzględnia przeprowadzanie analiz i testów.

Gromadzenie i analiza danych

Rozwój technologii skoncentrowanych na ogólnym postępie w biednych krajach jest nadzorowany przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Pod uwagę brane są istotne wskaźniki, takie jak statystyki dotyczące wyników poprzedniego projektu oraz ocena programów prowadzonych przez inne organizacje międzynarodowe.

Wprowadzając innowacje technologiczne, organizacja Kopernik bierze pod uwagę stabilność rynków Indonezji i Azji Południowo-Wschodniej.

Dyfuzja technologiczna

Obecnie główne obszary rozwoju nowych pomysłów i działań można podzielić na 6 następujących obszarów:

 1. Rolnictwo i rybołówstwo;
 2. Zaopatrzenie w wodę, uzdatnianie wody;
 3. Energia i środowisko;
 4. Opieka zdrowotna;
 5. Wykształcenie;
 6. Rozwój praw ekonomicznych i możliwości dla kobiet.

Organizacja Kopernik zrealizowała około 182195 projektów technologicznych w 25 krajach.

Około 611 429 osób z biednych krajów doceniło programy i wzięło udział w ich opracowywaniu i dystrybucji.

Krótki opis zespołu Kopernik

Aby osiągnąć sukces w realizowanych projektach, zespół Kopernik musi skoncentrować się na dobrej pracy zespołowej i odpowiedzialności.

Zespół Kopernik liczy 58 osób, które każdego dnia pomagają organizacji osiągać wyznaczone cele.

Ze względu na przejrzystą i określoną strukturę organizacji, każdy pracownik jest przypisany do wykonywania określonych obowiązków, choć w obliczu skomplikowanej sytuacji rozwiązuje ją wspólnie z zespołem.

Toshi Nakamura

Toshi Nakamura jest dyrektorem generalnym organizacji.

Zainteresowanie marginalizowanym społeczeństwem pojawiło się, odkąd pracował w ONZ.

Pracując nad osiągnięciem celu, odnosi sukcesy w reagowaniu kryzysowym w Afryce, USA, Indonezji i Szwajcarii.

Wieloletnie doświadczenie w analityce danych, zarządzaniu, zapobieganiu klęskom żywiołowym i zarządzaniu klęskami żywiołowymi wzmacnia pozycję wybitnego lidera.

Ewa Wojkowska

Ewa Wojkowska jest współzałożycielką i dyrektorem operacyjnym firmy Kopernik.

Była odpowiedzialna za wzmocnienie pozycji ostatniej mili podczas pracy w ONZ, gdzie również walczyła o sprawiedliwość.

Wieloletnie doświadczenie i tytuł magistra polityki międzypaństwowej przyczyniły się do tego, że Ewa potrafi szybko znajdować rozwiązania pojawiających się problemów, poszukiwać inwestorów i kierować organizacją.

Abigail Schwartz

Abigail Schwartz jest zastępcą dyrektora Inicjatywy na rzecz Birmy w Azji Południowo-Wschodniej w Open Society Institute (OSI).

Ukończyła studia magisterskie z historii i rozwoju Azji Południowo-Wschodniej oraz studia doktoranckie z prawa.

Reprezentacja prawna organizacji

Organizacja jest podzielona na 4 grupy wymienione poniżej.

 1. Kopernik Solutions, która jest zarejestrowana w Nowym Jorku. Do jej głównych obowiązków należy zapewnienie efektywnej działalności wszystkich oddziałów oraz generowanie funduszy i zasobów. Główne projekty Kopernik Solutions koncentrują się na lokalizacjach poza Indonezją.
 2. Inną grupą organizacji Kopernik jest Indonezyjska Fundacja, która nazywa się Yayasan Kopernik. Grupa ta jest odpowiedzialna za projektowanie eksperymentów, prezentację programów redukcji ubóstwa i angażowanie inwestorów.
 3. PT Kopernik to firma z siedzibą w Indonezji, która świadczy usługi konsultingowe dla firm gotowych dostarczyć projekty urządzeń technologicznych dotyczących stanu rynku.
 4. Kopernik Japan jest Stowarzyszeniem Incorporated, które specjalizuje się w zbieraniu funduszy charytatywnych, a także rozwoju i stabilności partnerstwa z japońskimi firmami.

Wszystkie alokacje finansowe od inwestorów indywidualnych, instytucji państwowych i niepaństwowych są kluczowym czynnikiem w określaniu budżetu organizacji Kopernik i jej grup.

Projekty Kopernika

Podczas swojej działalności w 2020 roku organizacja Kopernik pozyskała dziesiątki firm partnerskich i pomogła wielu społecznościom i krajom na ostatniej mili.

Mimo tych wszystkich osiągnięć firma nie ustaje w opracowywaniu rozwiązań pojawiających się problemów.

COVID-19 Reagowanie kryzysowe

Współpraca SIAP SIAGA i Kopernik doprowadziła do realizacji najnowszego projektu o nazwie "COVID-19 Emergency Response", którego misją jest zapewnienie bezpieczeństwa i warunków zdrowotnych lekarzom, którzy walczą z pandemią we wschodniej Nusa Tenggara i na Bali.

Organizacja dostarczyła środki ochrony osobistej dla lekarzy i pacjentów oraz zestawy żywnościowe dla osób bezrobotnych.

Wspieranie organizacji wspierających kobiety poprzez plany zrównoważonego rozwoju

Wspieranie organizacji wzmacniających pozycję kobiet poprzez projekty zrównoważonego rozwoju to wieloletni program organizacji Kopernik, który opiera się na równych prawach płci w Indonezji.

Organizacja często organizuje seminaria i konferencje promujące prawa kobiet.

Na forach omawiane są również rozwiązania problemu związanego z brakiem pieniędzy.

Jeśli chodzi o udaną pracę profesjonalistów, kobietom przedstawiono wiele zaawansowanych technologii i rozwiązań w zakresie walki z ubóstwem, takich jak panele słoneczne i biopaliwa.

Oprócz opanowania innowacji technologicznych ułatwiających życie gospodyniom domowym, zaczęli nawet sprzedawać produkty do innych bogatszych krajów.

Poprawa uprawy kakao i uwolnienie potencjału sago w Papui

Projekt ten koncentruje się na poprawie warunków uprawy kakao.

Mimo że owoce palmy sago i drzewa czekoladowego cieszą się dużym popytem na światowym rynku, rolnikom brakuje środków, aby otrzymać wystarczające wynagrodzenie za swoją pracę.

Ze względu na brak odpowiedniego wyposażenia drobnych rolników, na rynek spożywczy trafiają ziarna kakaowca i owoce sago niskiej jakości.

Poza tym rolnicy często borykają się z problemami suszy lub szkodników, których nie są w stanie rozwiązać samodzielnie.

Rozwiązanie zaproponowane przez firmę Kopernik przewiduje następujące kroki:

 1. Organizacja zaangażowała rolników w szkolenia rolnicze, zapewniając wiedzę teoretyczną na temat praktyk rolniczych.
 2. Ponadto doświadczeni rolnicy otrzymali wskazówki, jak nadzorować i szkolić nową falę świeżo upieczonych rolników.
 3. Rolnicy zostali wyposażeni w zaawansowane suszarnie słoneczne, które działają na baterie słoneczne, oraz pojemniki fermentacyjne poprawiające warunki przechowywania surowców.

Od 2018 roku organizacja Kopernik pracuje nad projektem, aby osiągnąć swój ambitny cel, jakim jest uczynienie tego świata lepszym miejscem dla ostatnich mil.

Partnerzy

Dzięki współpracy z ponad 50 firmami, organizacja otrzymuje pomoc w dostarczaniu produktów lub technologii, które mogą korzystnie wpłynąć na rozwój potrzebujących.

Poniższa lista obejmuje firmy, które współpracowały z Kopernikiem:

 • Fundusz 1000 dni;
 • ZM;
 • Ahimsa Brands;
 • ACAHD;
 • Zaliczka;
 • Akarumput;
 • Ahmad Tanzi.

Pełną listę firm partnerskich Kopernik można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.

Działalność charytatywna: Każda darowizna ma znaczenie

Każdy wolontariusz może przyczynić się do poprawy ostatnich mil, przekazując darowiznę na oficjalnej stronie internetowej firmy.
Przed przekazaniem darowizny wymagana jest rejestracja.
Strona oferuje Państwu formularz, w którym można wybrać kwotę wpłaty (co najmniej 5 USD) oraz wskazać program charytatywny.

Ponadto użytkownicy strony mają możliwość zapoznania się z przyszłymi projektami, które mogą być wspierane od razu.
Witryna umożliwia dokonywanie płatności z określoną częstotliwością, na przykład co miesiąc.
Płatności można regulować za pomocą bankowości internetowej, przelewu bankowego lub portfela PayPal.

Kontakty

Z pracownikami organizacji Kopernik można skontaktować się drogą mailową.

Adres biura w Indonezji: Jalan Raya Mas, Mas, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571.
Numer telefonu: +62 361 9082486.
Adres biura w USA to 228 Park Avenue Suite # 73293 New York, NY 10003.
Proszę podać numer telefonu: +1347-587-8687.

Wszelkie pytania lub wątpliwości można wyjaśnić, odwiedzając oficjalną stronę internetową organizacji pod linkiem https://kopernik.info.
Specjalny formularz kontaktowy, który wymaga podania adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz pytania, pomoże menedżerowi odpowiedzieć w ciągu 3 dni roboczych.

Aby uzyskać natychmiastową odpowiedź, proszę skontaktować się z Kopernikiem, wysyłając wiadomość e-mail na adres comms@kopernik.info.
Ponadto organizacja Kopernik jest dostępna w sieciach społecznościowych.