Ludzie

Adam Mickiewicz

Znany polski poeta, tłumacz i filozof Adam Mickiewicz jest również jednym z najwybitniejszych twórców romantycznych obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego. Jest to postać, której życie stanowi nieodłączną część historii Polski. Mickiewicz nie tylko pisał poezję, ale był także publicystą, wizjonerem i aktywistą politycznym. Bogata biografia Adama Mickiewicza ukazuje doświadczenie, które ukształtowało jego wyjątkową twórczość.

autor:  Maja Woźniak

AKT:
Zawartość
Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz

W Europie Zachodniej porównywany jest do George'a Byrona i Johanna Goethego. Podczas życia w Paryżu był profesorem literatury słowiańskiej w wyższej szkole Collège de France. Do jego najważniejszych utworów należą zbiory poezji Ballady i romanse, Sonety krymskie, poemat Konrad Wallenrod, poemat dramatyczny Dziady, epopeja narodowa Pan Tadeusz i inne. Najważniejsze informacje o Adamie Mickiewiczu omówimy w dalszej części tekstu.

Mickiewicz za Percym Bysshe Shelleyem, Samuelem Taylorem Coleridgem, Johannem Gottfriedem Herderem, Gottholdem Ephraimem Lessingiem, Jakobem Michaelem Reinholdem Lenzem oraz Johannem Heinrichem Merckiem głosił, iż odnowa współczesnego teatru nastąpić powinna poprzez zaakcentowanie jego pierwiastków narodowych.

Kluczowe wnioski

Urodzony

Adam Bernard Mickiewicz
24 grudnia 1798 r.

Zaosie, gubernia litewska, Imperium Rosyjskie (dzisiejsza Białoruś)

Zmarł

26 listopada 1855 (w wieku 56 lat)

Stambuł, Imperium Osmańskie (dzisiejsza Turcja)

Miejsce spoczynku

Katedra na Wawelu, Kraków

Zawód

 • Poeta
 • Dramaturg
 • Eseista
 • Profesor literatury

Język

Polski

Gatunek

Romantyzm

Godne uwagi prace

Pan Tadeusz
Konrad Wallenrod
Dziady

Małżonek

Cieliną Szymanowską (1834–1855)

Dzieci

6

Życiorys

Poeta urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu, na terenie obecnego obwodu brzeskiego na Białorusi. Jako wybitny twórca i publicysta Mickiewicz pozostawił niezapomniany ślad na polskiej literaturze. Jego książki i wiersze, pełne patriotyzmu i miłości do ojczyzny, stanowią nieodłączną część dziedzictwa krajowej kultury. W dalszych akapitach przyglądniemy się bliżej temu, kim jest Adam Mickiewicz,  jego twórczości i życiu prywatnemu.

Muzeum Dom Adama Mickiewicza w Nowogródku

Dom-muzeum Adama Mickiewicza — Nowogródek, obwód grodzieński, Białoruś

shutterstock.com

Rodzina, rodzice, rodzeństwo

Wybitny polski poeta pochodził z rodziny o tradycyjnych wartościach i korzeniach szlacheckich. Jego ojciec, Mikołaj Mickiewicz, był adwokatem sądowym w Nowogródku i komornikiem w Mińsku. Jego matka, Barbara Majewska, była córką podskarbiego. Adam Mickiewicz miał dwóch braci, Aleksandra i Franciszka Mickiewiczów, którzy razem z nim współtworzyli świat szlacheckiej kultury i patriotyzmu. 

Taka solidna rodzina Adama Mickiewicza stanowiła fundament dla jego twórczości. W ich domu kultywowano tradycje i miłość do Polski, co zapewne wpłynęło na późniejsze dzieła literackie twórcy. Rodzice i rodzeństwo Mickiewicza stworzyli atmosferę wsparcia i inspiracji, pozwalającą tworzyć poezję, której znaczenie i piękno przetrwały wieki i uczyniły go nieśmiertelnym poetą polskiej i światowej literatury. Utwory, które pisał Adam Mickiewicz, stanowią wyjątkowe arcydzieła literatury, odkrywając głębokie prawdy o ludzkiej naturze i historii Polski.

Wczesne lata

Romantyczność Adam Mickiewicz

Portret Adama Mickiewicza na klifie Ayu-Dag

Walentij-Wilhelm Wańkowicz

Wczesne lata Mickiewicza stanowiły okres, gdy młody twórca zanurzył się w świat nauki w ramach programu Komisji Edukacji Publicznej, ucząc się w powiatowej szkole dominikanów w Nowogródku od 1807 r. Jednakże w 1812 r. dotknęła go tragedia.  Według informacji o Adamie Mickiewiczu, w tym roku zmarł jego ojciec, pozostawiając syna w obliczu dorastania w czasach burzliwych wydarzeń historycznych. 

Ten rok oznaczał również bezpośrednie zetknięcie czternastoletniego chłopca z wielką historią podczas przemarszu przez Nowogródek wojsk Napoleona, w tym legionów pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego. To wydarzenie ukształtowało Mickiewicza jako twórcę, inspirując go do pisania o historii Polski i patriotyzmie, co znacząco wpłynęło na późniejszą treść jego książek i wierszy, które stały się kamieniem węgielnym polskiej literatury. Szczegółowa biografia Adama Mickiewicza zostanie przedstawiona poniżej.

Wykształcenie

W 1815 r. Mickiewicz nie został przyjęty do Instytutu Medycznego. Ze względu na to zdecydował się na studia na Uniwersytecie Wileńskim. Tam przez cztery lata oddawał się filologii klasycznej, wchodząc w dialog z wybitnymi naukowcami i humanistami. Uniwersytet, będący w okresie rozkwitu, poszerzył jego horyzonty, eksponując go na ideach oświecenia i nowoczesnej nauki.

Uniwersytet Wileński

Uniwersytet Wileński

znaki.fm

Krótka biografia Adama Mickiewicza obejmuje również okres, w którym związał się z kulturą Królestwa Polskiego, uczestnicząc w dyskusjach światopoglądowych i artystycznych inicjatywach kulturalnych w Wilnie. W październiku 1817 r. wraz z przyjaciółmi założył Towarzystwo Filomatyczne, co stało się kluczowym momentem w jego życiu. To doświadczenie zainspirowało go do rozwoju jako poety i filozofa, kształtując jego późniejszą twórczość, która zdefiniowała romantyzm w polskiej literaturze

Życiorys Adama Mickiewicza to fascynująca podróż przez historię Polski i utworów, o których będziemy opowiadać w dalszych częściach artykułu. Warto również zaznaczyć, że po ukończeniu studiów Mickiewicz pracował jako nauczyciel w Kownie (1819-182 rr.), gdzie swoim oddaniem dla nauki i patriotyzmu inspirował kolejne pokolenia.

Praca Nauczycielska

W 1819 r., po zdaniu egzaminu magisterskiego, Mickiewicz podjął pracę jako nauczyciel w Kolegium Powiatowym w Kownie. Wzniosłe, platoniczne uczucia nie przeszkodziły Mickiewiczowi w nawiązaniu romansu z Marylą Wiereszczakówną i doktorową Karoliną Kowalską. Jednak tylko Maryli zadedykował jeden ze swoich najpiękniejszych wierszy. Oda do młodości (1820 r.) Adama Mickiewicza to lektura, która wzbogaca czytelnika o głębokie przemyślenia nad wartościami patriotycznymi.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzut ekranu z Internetu

Jednocześnie Mickiewicz rozpoczął pracę nad drugą częścią monumentalnego dzieła Dziady. W 1820 r. zanurzył się w pisanie IV części Dziadów. W 1822 r. ukazał się jego pierwszy tom Poezji, zawierający ballady i romanse, które stały się klasykami polskiej literatury. Jako twórca i publicysta, Mickiewicz eksplorował różnorodne aspekty historii i kultury, oddając hołd ojczystym wartościom w swoich książkach. Wiersze Adama Mickiewicza stanowią skarbnicę głębokich przemyśleń, które poruszają serca czytelników.

Aresztowanie i Opuszczenie Rosji

W 1823 r., po ujawnieniu tajnych stowarzyszeń młodzieży wileńskiej, Mickiewicz znalazł się w więzieniu. Po półrocznym pobycie za kratkami został skazany na zesłanie w głąb Rosji. Tam poeta nie tylko pozostał wśród tamtejszej elity, ale także nawiązał przyjaźnie z dekabrystami i Puszkinem. W 1825 r. odbył podróż na Krym, która zainspirowała go do napisania niezwykłych sonetów.

Adam Mickiewicz portret

Adam Mickiewicz, pisarz, portret

reprodukcja Piotra Mecika

Krótka biografia Adama Mickiewicza mówi o tym, że tylko dzięki interwencji przyjaciół w 1829 r. otrzymał zgodę na opuszczenie Rosji. Wyruszył w podróż po Europie, zwiedzając następujące miasta:

 • Pragę;
 • Strasburg;
 • Zurych;
 • Mediolan;
 • Wenecję;
 • Rzym. 

Do Polski przybył jednak z Włoch pół roku później, gdy klęska była już przesądzona. Po upadku powstania udał się w podróż, która stała się źródłem inspiracji dla jego dzieł literackich. Ucieczka Adama Mickiewicza doprowadziła go do Drezna, gdzie znalazł schronienie wśród innych uchodźców. 

W 1832 r. dotarł do Paryża, gdzie, jak wielu emigrantów, borykał się z trudnościami finansowymi i szykanami policyjnymi. W tamtych trudnych czasach powstał jego nostalgiczny, lecz pełny humoru utwór Pan Tadeusz (1834 r.), który stał się jednym z najważniejszych arcydzieł literatury polskiej. Emigracja Adama Mickiewicza przyniosła mu nowe doświadczenia i perspektywy, które znalazły odbicie w jego twórczości.

Życie Prywatne

Cieliną Szymanowską Mickiewicz

Cieliną Szymanowską Mickiewicz

Zrzut ekranu z Internetu

Znany polski twórca był żonaty z Cieliną Szymanowską. W 1838 r. zostało zdiagnozowane schorzenie psychiczne u jego żony, co spowodowało wiele problemów w rodzinie. Wybawieniem z tej sytuacji stało się objęcie przez poetę katedry literatury łacińskiej w Akademii Lozańskiej w 1839 r. Co ciekawe, żona Adama Mickiewicza była młodsza od niego o 14 lat.

W tym czasie powstały Liryki lozańskie, choć nie zostały opublikowane za życia autora. Później Mickiewicz został profesorem literatur słowiańskich w Collège de France (1840-1844 rr.), gdzie kontynuował swoją pracę jako publicysta i pisarz, pozostając jednym z najważniejszych przedstawicieli polskiej literatury. Poeta, który zapisał się w historii literatury dzięki swoim znakomitym książkom i wierszom, miał sześcioro dzieci. Imiona dzieci Adama Mickiewicza: córki Maria i Helena oraz synowie Władysław, Józef, Aleksander, Jan.

Koło Sprawy Bożej

W 1841 r. miał miejsce kluczowy moment w jego życiu, kiedy to poznał Andrzeja Towiańskiego. Wraz z nim założył Koło Sprawy Bożej, grupę entuzjastów mesjanizmu, której celem było uznanie Polski za "mesjasza narodów". Według ich przekonań, cierpienia Polski miały przynieść światu wolność spod jarzma zła. Jak wynika z biografii Adama Mickiewicza, po dwóch latach poeta zerwał z Towiańskim. Mimo to idea walki o niepodległość kraju stała się kluczowym elementem jego twórczości. 

Groby członków Koła Sprawy Bożej

Groby członków Koła Sprawy Bożej i ich przywódcy Andrzeja Towiańskiego

en.wikipedia.org

Jego poezja stała się głosem polskiego ducha, a Polska – tematem, który nadal inspiruje czytelników na całym świecie. Mickiewicz pozostał postrzegany nie tylko jako wielki poeta, ale również jako symbol narodowej tożsamości, zapisujący swoje utwory w historii kraju. Według najważniejszych informacji o Adamie Mickiewiczu udział w Kole Sprawy Bożej jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych etapów jego życia.

Ostatnie lata i Śmierć

Podczas ostatnich lat życia Adam Mickiewicz był świadkiem burzliwych wydarzeń historycznych. Po podróży do Rzymu w styczniu 1848 r., gdzie brał udział w wydarzeniach Wiosny Ludów, odbył triumfalny marsz z Legionem przez Włochy, a potem osiedlił się w Paryżu. Życiorys Adama Mickiewicza zawiera również informacje, że poeta kierował redakcją La Tribune des Peuples od marca do października 1849 r. 30 października tego samego roku zyskał pracę w Bibliotece Arsenału w Paryżu.

Krypta Adama Mickiewicza w katedrze na Wawelu w Krakowie

Krypta Adama Mickiewicza w katedrze na Wawelu w Krakowie

Jaroslav Moravcik

Niestety, życie osobiste przyniosło mu smutek, gdyż 5 marca 1855 r. zmarła jego żona. Mickiewicz odszedł z tego świata 26 listopada 1855 r. w obozie żołnierskim niedaleko Konstantynopola. Śmierć Adam Mickiewicz nastąpiła w czasie epidemii cholery. Jego śmierć wywołała ogromne poruszenie w Polsce i na świecie. Dzisiaj jego spuścizna literacka wciąż żyje, pozostawiając po sobie nieśmiertelne dzieła polskiej literatury: książki i wiersze. W 1890 r. prochy twórcy przeniesiono na Wawel.

Twórczość Adama Mickiewicza

Romantyczny kozak — Adam Mickiewicz. Historia Bez Cenzury

Wybitny polski poeta pozostawił po sobie niezrównane dzieła życia. Twórczość Adama Mickiewicza obejmuje 67 książek. Jego bogate literackie dziedzictwo, skupiające się na miłości, narodowej tożsamości i wolności, uczyniło go jednym z najważniejszych poetów Polski. Jego utwory nadal ożywiają kulturę krajową, stanowiąc nieodłączną część polskiej i światowej literatury.

Ballady i romanse

W 1822 r. w Wilnie wydano pierwszy zbiór poezji Mickiewicza Ballady i romanse. Było to tak ważne wydarzenie, że rok 1822 uznaje się za czas romantycznego przełomu, choć o romantyzmie pisano już wcześniej. Książka składa się z 14 utworów poetyckich, w których Mickiewicz wplata mitologię, historię i folklor w epickie opowieści. Ballady Mickiewicza są nie tylko odzwierciedleniem polskiego patriotyzmu, ale także ukazaniem głębokich emocji i humanizm — osobowość i światopogląd młodego Mickiewicza wyrosły z jego uwielbienia dla literatury klasycznej.

Adam Mickiewicz. Ballady i romanse

Adam Mickiewicz. Ballady i romanse

gazetatrybunalska.info

Ten zbiór miał przełomowe znaczenie w literaturze polskiej uznawany jest także za właściwy debiut Mickiewicza, zapoczątkował nurt romantyczny oparty o ludowość, poezje ludowe, obyczaje i wyobrażenia ludowe. Sentencjonalne, ludowe wyobrażenie moralności było u wczesnego Mickiewicza stale obecne, co najdobitniej pokazuje obrzęd gusła w II części Dziadów.

W jednej z najbardziej znanych ballad i nazwie Romantyczność Mickiewicz eksploruje konflikt między romantycznym ideałem a rzeczywistością życia. W balladzie Pani Twardowska tworzy opowieść o bohaterze sprzedającego swoją duszę diabłu. Natomiast Świtezianka opowiada o tragicznym losie zakochanej w człowieku nimfy wodnej. 

Patriotyczna historia ballady Adama Mickiewicza Świteź opowiada o wyczynie ludzi, którzy zginęli, ale nie poddali się wrogowi. Fabula tej ballady nawiązuje również do fabuły poematu Grażyna, która opisuje heroiczną walkę narodu litewskiego z krzyżowcami. Poemat oparty jest na prawdziwym epizodzie z historii Litwy z początku XV wieku, kiedy to książę nowogródzki Litawor planował zdradzić litewskiego księcia Witolda, ponieważ nie chciał zwrócić miasta Lida, posagu swojej żony Grażyny.

Dalsze wiersze z okresu kowieńsko-wileńskiego z lat 1822–1824 są w dużej mierze swobodnymi przeróbkami utworów Lorda Byrona, Jeana Paula oraz Jeana de La Fontaine'a. Wśród nich znalazł się jednak jeszcze jeden szeroko omawiany wiersz poety – Do Joachima Lelewela. W napisanym w 1822 poemacie poświęconym znanemu wówczas działaczowi politycznemu, Joachimowi Lelewelowi, Mickiewicz starał się trzeźwo ocenić dziedzictwo rewolucji francuskiej oraz rolę rewolucji w ogóle, jako faktu społecznego mającego wpływ na przebieg dziejów.

W tych wierszach twórca ukazuje głębokie zrozumienie dla ludzkiego losu i emocji. Zbiór wierszy Adama Mickiewicza Ballady i romanse to nie tylko arcydzieło literatury, ale także wyraz pasji i miłości do Polski, które nadal poruszają czytelników na całym świecie.

Konrad Wallenrod

Utwór Konrad Wallenrod został opublikowany po raz pierwszy w 1828 r., stanowiąc część niezwykle ważnej twórczości Mickiewicza. Powieść opiera się na legendzie, według której Konrad Wallenrod wstąpił do zakonu krzyżackiego, by pomścić zrujnowaną ojczyznę.

Adam Mickiewicz. Konrad Wallenrod i Grazyna 1851

Adam Mickiewicz. Konrad Wallenrod i Grazyna 1851

Adres wydawniczy: Paryż, 1851 Benard i Sp. niegdyś Lacrampe i Sp.

Dla współczesnych krytyków poemat Adama Mickiewicza Konrad Wallenrod jest opisem walki Polaków ze zniewoleniem i rozwiązaniem problemu pogodzenia moralności z polityką: pozornego poddania się silniejszemu wrogowi i pójścia do niego na służbę, przy jednoczesnym skrytym działaniu przeciwko niemu. Powieść ta nie tylko stanowiła obraz polskiej heroicznej przeszłości, ale także ukazywała moralne dylematy i konflikty w sercu bohatera.

Przez większą część utworu Adama Mickiewicza, Konrad pozoruje przyjęcie katolickiej wiary i zostaje jednym z dowódców zakonu. Jednak w ostateczności zdradza zakon i doprowadza do jego klęski w Bitwie pod Grunwaldem. Wszystko w poemacie lśniło oryginalnością: romantyczna fabuła o heroicznym bohaterze we wrogim kraju, narodowy “smak” litewskiej starożytności ludowej, ballady i pieśni, oszałamiająca pasja patriotycznego ducha.

Konrad Wallenrod to bez wątpienia jedno z najważniejszych dzieł Adama Mickiewicza. Na podstawie tego utworu znanego poety powstały dwie opery: Amilcare Ponchiellego Litwini (1874 r.) i Konrad Wallenrod Władysława Zieleńskiego (1885 r.). Na jego podstawie powstał również poemat symfoniczny Conrad Wallenrod Witolda Freemana (1908 r.).

Dziady

Cykl dramatów romantycznych Dziady składa się z czterech części, z których każda ma swoje unikalne cechy i znaczenie. Wiersze zostały napisane w następującej kolejności: II, IV, I, III i dodatek do części III. Dramat poetycki Dziady jest jednym z największych dzieł Adama Mickiewicza i polskiego romantyzmu. W poemacie twórca przedstawia dwa światy, dwa wrogie obozy: zbuntowaną, postępową polską młodzież solidaryzującą się z rewolucyjną Rosją i jej wrogów.

Mickiewicz Adam. DZIADY Cz. III

Mickiewicz Adam. DZIADY Cz. III

Paryż, 1833, s. 287, [1]; format 12 x 19 cm

Oto części, które obejmuje ten dramat:

 1. Druga część poematu ma formę dramatyczną. Została ona wydana w 1823 r. Jego fabuła opiera się na ludowym obrzędzie ku czci zmarłych. W poemacie litewscy chłopi wzywają duchy, aby zapewniły im dostęp do raju.
 2. W czwartej części Dziadów Adam Mickiewicz głosi manifest o romantycznej filozofii życia i opowiada o swojej miłości do Maryli Wereszczakówny. Bohater dramatu opowiada o swojej tragicznej młodości. Poznał on piękną dziewczynę i zakochał się w niej. Ona jednak wyszła za mąż za bogatego księcia, a Gustaw popełnił samobójstwo. Podobna sytuacja miała miejsce w życiu poety, który jednak wybaczył swojej ukochanej. Dramat został wydany w 1823 r.
 3. Pierwsza część Dziadów Adama Mickiewicza została napisana na początku lat dwudziestych i opublikowana po emigracji Mickiewicza do Francji (1860 r.). Przedstawia ona dziewczynę i chłopaka, którzy czują się zagubieni i próbują wybrać między sentymentalną ideą miłości, dostosowaniem się do społeczeństwa i poszanowaniem własnej natury.
 4. Trzecia część została wydana w 1832 r. i uznawana jest za jeden z najlepszych wierszy w polskiej literaturze. Bohater tego poematu nie jest już "romantycznym kochankiem". Autor połączył w tym utworze problematykę metafizyczną z polityczno-historyczną.

Adam Mickiewicz, ceniony również jako wielki publicysta, nie tylko pisał znakomite wiersze i książki, ale także kształtował opinię publiczną swoimi mądrymi i przemyślanymi tekstami oraz przyczynił się do rozwijania kultury krajowej.

Pan Tadeusz

W 1834 r. w Paryżu poeta napisał i opublikował swoje najważniejsze dzieło – Pan Tadeusz, czyli ostatni najazd na Litwę. Pan Tadeusz stał się najbardziej popularnym w kolejnych pokoleniach dziełem literatury polskiej. Ten utwór Adama Mickiewicza opowiada historię szlachecką z lat 1811-1812 w 12 księgach, które zostały napisane wierszem. Jest to utwór, który wciąż porusza serca czytelników, podkreślając wartość polskiej tożsamości i kultury.

Rękopis Pana Tadeusza w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Podpis Adama Mickiewicza.

Rękopis Pana Tadeusza w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Podpis Adama Mickiewicza.

commons.wikimedia.org

Oto co wiemy o tym utworze:

 1. Akcja tego poematu rozgrywa się w ciągu pięciu dni w 1811 r. i jednego dnia w 1812 r. nad Niemnem przed inwazją Napoleona na Rosję. 
 2. Głównymi bohaterami utworu Pan Tadeusz są Tadeusz i Zosia, przedstawiciele dwóch rywalizujących ze sobą rodów szlacheckich – Sopliców i Horeszków. 
 3. Idea poematu ewoluowała z idylli w szeroki epos, łączący wątki prywatne, wojenne, miłosne i patriotyczne.
 4. Po śmierci autora wydano jego bolesny epilog do poematu.

Adam Mickiewicz osiągnął apogeum pisząc dzieło Pan Tadeusz. Później poeta z Polski praktycznie przestał pisać wiersze, a w ostatnich dwudziestu latach życia skupił się głównie na publicystyce. Pan Tadeusz tak wiernie i szczegółowo odtwarza obrazy życia, codzienności i obyczajów szlachty polskiej oraz litewskiej (opisy polowań, świąt, tradycji), że jeszcze za życia autora określano go mianem “Encyklopedii życia polskiego”. Książka jest najbardziej popularnym w kolejnych pokoleniach dziełem literatury polskiej.

Szereg fragmentów tego dzieła weszło na stałe do polskiego języka potocznego i literackiego, a poszczególne jego części znane są, jako wręcz osobne „dzieła” poetyckie (Koncert Wojskiego, Inwokacja, Epilog i inne).

Późny okres twórczości

Wybitne wiersze i książki, które ukazują głębokie przemyślenia nad losem Polski, pojawiły się również w późnym okresie życia i twórczości Adama Mickiewicza. Poemat Liryki lozańskie, który powstał w latach 1839-40, stanowi mistyczny cykl wierszy, w których autor eksploruje jedność z naturą, czasem, wiecznością i przemijaniem.

W Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego (1832 r.) twórca rozwija wątek mesjanistyczny, podkreślając szczególną rolę Polski w walce narodów przeciwko tyranii władzy. Jak Państwo widzą, Adam Mickiewicz i jego biografia to fascynująca historia wielkiego poety i publicysty. Jego wykłady w Collège de France nawet zostały opublikowane na podstawie notatek studentów pod tytułem Cours de littérature Slave (wydane w 1849 r.).

Kursy I i II poświęcone były literaturze polskiej, rosyjskiej, czeskiej, serbskiej w kontekście kultury i historii tych narodów. Wykłady miały na celu otwarcie literatury słowiańskiej dla zachodnich intelektualistów. W Kursie III Mickiewicz przedstawił współczesną literaturę. W Kursie IV powrócił do historiozofii mesjanistycznej, przedstawiając własną wizję życia duchowego i filozoficznego Słowian. Poeta Adam Mickiewicz odcisnął niezapomniane piętno na historii Polski, co potwierdza dosłownie każda notka biograficzna.

Oddziaływanie

Utwory Mickiewicza głęboko zakorzeniły się w języku i wyobraźni Polaków, wpływając nawet na mowę potoczną. W XIX i XX wiekach liczni pisarze, tacy jak Juliusz Słowacki, Bolesław Prus i Stanisław Wyspiański, czerpali inspirację z twórczości Mickiewicza. Współcześni poeci, tacy jak Czesław Miłosz i Tadeusz Różewicz, często odwołują się do tego twórcy. Twórczość Adama Mickiewicza wywarła niezmierne oddziaływanie na polską kulturę, stając się integralną częścią edukacji literackiej i patriotycznego wychowania przez wiele pokoleń.

Nie tylko literatura, ale także sztuki wizualne i muzyka zyskały z Mickiewicza niezwykłe źródło inspiracji. Tacy artyści jak Gerson, Andriolli czy Lesser, tworzyli ilustracje do jego książek i wierszy, podczas gdy kompozytorzy, w tym Chopin, Moniuszko i Szymanowski, czerpali z jego poezji pomysły na muzykę.

Pan Tadeusz: The Last Foray in Lithuania

Pan Tadeusz: The Last Foray in Lithuania

Pan Tadeusz, 1999

Wiersz Adama Mickiewicza Pan Tadeusz znalazł swoje miejsce w dziedzinie teatru i kina:

 1. Mieczysław Kotlarczyk zaprezentował utwór w formie obrazów w Krakowie w 1945 r. 
 2. Adam Hanuszkiewicz zrealizował serial telewizyjny (1970-71 r.).
 3. Ryszard Ordyński nakręcił swój film w 1928 r.
 4. Andrzej Wajda również stworzył film w 2000 r., który zyskał uznanie międzynarodowego środowiska filmowego. 

Biografia autora stanowi fascynujący portret życia i dokonań tego wielkiego twórcy. Jako symbol narodowego geniuszu poetyckiego, stał się również tematem licznych portretów, rysunków i medalionów, które tworzyli artyści, w tym Walenty Wańkowicz, Józef Oleszkiewicz i Eugène Delacroix. Poeta pozostawił po sobie niezwykle bogate dziedzictwo literackie, które stanowi kompleksowy opis przez polskiej duszy, historii i marzeń.

Pod koniec roku 1820 drukiem ukazał się kolejny ze znanych wierszy wczesnego Mickiewicza: Pieśń filaretów, którego treść odnosiła się z rewolucyjnym przesłaniem do wszystkich kręgów filareckich (filologów, historyków, chemików, matematyków). Początek utworu był naśladownictwem burszowskiej pieśni niemieckiej: Hej, użyjmy żywota! Wszak żyjem tylko raz; Niechaj ta czara złota Nie próżno wabi nas.

Spuścizna i pamięć w sferze publicznej

Adam Mickiewicz jako poeta i publicysta pozostawił po sobie niezwykle bogatą i różnorodną spuściznę w sferze publicznej. Jego postać upamiętniają liczne dzieła sztuki i miejsca o znaczeniu historycznym, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Adam Mickiewicz jest poetą znanym na całym świecie, o czym świadczy Dolina w Kownie oraz Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule.

Adam Mickiewicz, 1920 r.

Adam Mickiewicz, 1920 r.

Emile Antoine Bourdelle

Poniżej przedstawiamy również inne dzieła sztuki dedykowane temu poecie:

 1. Jednym z najbardziej znanych pomników jest dzieło słynnego francuskiego rzeźbiarza Emile'a Bourdelle'a, na którym artysta Adam Mickiewicz przedstawiony jest jako pielgrzym.
 2. W 1904 r. we Lwowie wzniesiono kolumnę Adama Mickiewicza. 
 3. W 1938 r. założono Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku. W 1950 r. w Warszawie powstało Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. 
 4. W 1960 r. odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza w Szczecinie. 
 5. W 1975 roku powstało Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie. 
 6. Imię wybitnego autora poezji Adama Mickiewicza nosi założony w 2000 roku Instytut w Warszawie. W Poznaniu znajduje się pomnik Adama Mickiewicza i uniwersytet jego imienia.
 7. W 2016 r. w Orzyszu odsłonięto pomnik — ławeczkę Adama Mickiewicza (autorstwa Piotra Bogdaszewskiego). 
 8. Jego wizerunek widniał na polskiej monecie 10-złotowej emitowanej w latach 1975-76.
 9. W 1978 r. wydano kolekcjonerską monetę o nominale 100 zł z jego wizerunkiem. 

Opis biograficzny autora, jako wybitnego poety i patrioty, jest nadal podstawą dla licznych prac naukowych oraz źródłem inspiracji dla artystów i pisarzy. Jego wiersze i książki są często cytowane podczas uroczystości narodowych.

Ciekawostki o Adamie Mickiewiczu

Znany poeta Adam Mickiewicz jest postacią znaczącą nie tylko dla Polski, ale także dla innych krajów europejskich. Jego wpływ na kulturę jest ogromny, czego przykładem są liczne ulice, place i pomniki nazwane na jego cześć, nie tylko w Polsce, ale również na Ukrainie, Litwie, Białorusi, w Rosji, Francji, Czechach, Niemczech i Bułgarii. Biografia Adama Mickiewicza obfituje w niezwykłe wydarzenia i ciekawostki.

Mickiewicz był nie tylko poetą, ale również romantykiem, co widać w jego twórczości, która często poruszała tematykę miłości i wolności. Jego życie osobiste było równie barwne jak jego utwory. Przez życie przeprowadził się ponad czterdzieści razy, co jest rzadko spotykane nawet w jego czasach. To jeszcze nie wszystkie ciekawostki o Adamie Mickiewiczu. O kolejnych porozmawiamy poniżej.

Mickiewicz walczył przede wszystkim słowem, co stało się jego główną bronią, choć przeciwnicy zarzucali mu brak udziału w zbrojnym powstaniu listopadowym. Litwini, Polacy, Białorusini – wszyscy uznają go za swojego wieszcza narodowego, co jest świadectwem jego powszechnego uznania i międzynarodowego wpływu. Podsumowując, życie i twórczość poety stanowią niezwykłe źródło ciekawostek o Adamie Mickiewiczu, które przyciągają uwagę czytelników i badaczy, odkrywając fascynujące aspekty polskiej historii i literatury.

Najczęściej Zadawane Pytania

Kim był Adam Mickiewicz?

Adam Mickiewicz był wybitnym polskim poetą, pedagogiem, wizjonerskim publicystą i działaczem politycznym; współczesna literatura polska uważa go za jednego ze swoich najważniejszych twórców. Niewątpliwie osobowość i światopogląd młodego Mickiewicza wyrosły z jego uwielbieniu literatury klasycznej.

Kto napisał Pan Tadeusz?

Adam Mickiewicz napisał Pana Tadeusza, który dziś jest epopeją narodową uznawaną za arcydzieło polskiej literatury.

Gdzie urodził się Adam Mickiewicz?

Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu na terenie obecnego obwodu brzeskiego na Białorusi w rodzinie adwokata sądowego w Nowogródku oraz komornika w Mińsku Mikołaja Mickiewicza.

Co napisał Adam Mickiewicz?

Adam Mickiewicz napisał wiele znaczących dzieł literackich, takich jak Pan Tadeusz, Dziady, Sonety krymskie, Poezje, Liryki lozańskie, Konrad Wallenrod, Oda do młodości i wiele innych. Był również autorem licznych artykułów publicystycznych.

Kiedy zmarł Adam Mickiewicz?

Adam Mickiewicz zmarł 26 listopada 1855 r. w mieszkaniu Michaiła Czajkowskiego podczas epidemii cholery. Został pochowany w tymczasowym grobie w Stambule. W 1890 r. jego prochy przeniesiono na Wawel.