Wydarzenia

Święto Narodowe Trzeciego Maja

W Polsce każde święto jest obchodzone z wyjątkowym szacunkiem i radością. Jednak istnieje jedno święto, które zajmuje szczególne miejsce w sercach Polaków — Święto Uchwalenia Konstytucji 3 maja. To dzień obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która jest jednym z najważniejszych dokumentów w historii Polski. Święto to, obok 11 listopada, symbolizuje ducha wolności i niepodległości naszego kraju.

autor:  Maja Woźniak

AKT:
Zawartość
Święto Narodowe Trzeciego Maja

W dniu 3 maja Polacy uczestniczą w uroczystościach, paradach i koncertach, aby upamiętnić i celebrować ten ważny moment w historii. Jest to również dzień wolny od pracy, co pozwala rodzinom spędzić czas razem i cieszyć się atmosferą — ponieważ 3 maja święto. Dlatego w naszym artykule chcielibyśmy bliżej przyjrzeć się temu wyjątkowemu świętu i jego znaczeniu dla Polski.

Kluczowe Informacje

Święto Narodowe Trzeciego Maja, obchodzone 3 maja, zajmuje szczególne miejsce w kalendarzu świąt narodowych Polski. To nie tylko okazja do świętowania, ale także czas refleksji nad historią i wartościami, które kształtują polskie społeczeństwo. Oto trzy interesujące i ważne fakty na temat Święta Narodowego Trzeciego Maja:

  1. Najstarsze święto w Polsce. Święto 3 maja jest najstarszym narodowym świętem obchodzonym w Polsce. Ustanowione zostało 3 maja 1791 roku i od tego czasu jest obchodzone co roku.
  2. Święto narodowe. 3 maja to nie tylko dzień wolny od pracy, ale przede wszystkim uroczystość obchodzona na całym terenie Polski. Jest to czas, w którym Polacy świętują uchwalenie Konstytucji 3 Maja, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski.
  3. Wspólna historia z Litwą. 3 maja to także ważne święto narodowe dla Litwy. Konstytucja 3 Maja została uchwalona w czasach, gdy Polska i Litwa były częścią Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dlatego też oba narody obchodzą ten dzień jako wspólne dziedzictwo.

Święto Narodowe Trzeciego Maja to nie tylko dzień wolny od pracy, ale przede wszystkim okazja do upamiętnienia ważnego wydarzenia w historii Polski. Ustanowienie Konstytucji 3 Maja było krokiem ku wolności i niepodległości, wartościom, które są nadal ważne dla wszystkich Polaków.

Droga ku Konstytucji

"Uchwalenie Konstytucji 3 maja” – obraz Jana Matejki, 1891

"Uchwalenie Konstytucji 3 maja” – obraz Jana Matejki, 1891

pl.wikipedia.org

W 1788 roku, gdy rozpoczęły się obrady czteroletniego sejmu, społeczeństwo powszechnie uważało, że konieczna jest konstytucyjna reforma, jednak prace nad dokumentem napotykały trudności. Dlatego na początku grudnia 1790 roku postanowiono, że projekt nowej konstytucji będzie przygotowany w tajemnicy pod przewodnictwem króla, a następnie przedstawiony do zatwierdzenia przez sejm. Projektem zajmowali się wybrani delegaci i senatorowie. Kto by pomyślał, że ta chwila pewnego dnia zostanie uwieczniona jako święto?

Projekt był gotowy w marcu 1791 roku, po czym stopniowo zapoznawali się z nim inni deputowani i senatorowie. 2 maja 1791 roku w pałacu Radziwiłłów został odczytany projekt konstytucji, który ponad 100 deputowanych i senatorów obiecało poprzeć na sejmie. To właśnie stąd wywodzi się narodowe święto 3 maja. Dokument ten określał zasady funkcjonowania państwa, ograniczał władzę monarchy i gwarantował prawa obywatelskie. 

To wydarzenie było symbolicznym krokiem w kierunku nowoczesnego państwa demokratycznego. 3 maja 1791 roku, po otwarciu sejmu, zostały odczytane depesze dyplomatyczne, z których wynikało, że Polska stoi przed nowym rozbiorem. Posiedzenie trwało siedem godzin.

Jednak ostatecznie rządowy akt został przyjęty przez akklamację, a król uroczyście przysiągł na Konstytucji. To wydarzenie zapoczątkowało Święto Narodowe Trzeciego Maja, obchodzone jako rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jednego z najważniejszych momentów w historii Polski. Dziś o dążeniu do wolności, niepodległości i demokracji przypomina Polakom Święto Konstytucji 3 maja.

Treść Konstytucji

Konstytucja stała się kluczowym dokumentem, który regulował strukturę władzy państwowej, a także prawa i obowiązki obywateli. Ustawa o rządzie przekształciła państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadziła zasadę trójpodziału władzy i określiła Sejm jako wyraziciela suwerennego woli narodu. Zmiany dotyczyły również sposobu głosowania. Konstytucja poszerzyła również grono podmiotów polskiej demokracji.

Po upadku republiki Konstytucja 3 Maja stała się symbolem wielkich osiągnięć i dowodem na to, że można stworzyć silne, efektywne i nowoczesne państwo. Dzięki przyjęciu Konstytucji Polacy odzyskali poczucie własnej godności i szacunek dla własnego dziedzictwa politycznego. W latach niewoli Narodowe Święto Trzeciego Maja było ważnym czynnikiem wzmacniającym wolę walki o przywrócenie suwerenności.

Konstytucja Polski podkreśla suwerenność narodu, zasady demokratycznego państwa prawnego, gwarantuje prawa i wolności obywatelskie, takie jak wolność słowa, prasy, zgromadzeń i stowarzyszeń, a także zakazuje dyskryminacji ze względu na pochodzenie, płeć, wyznanie czy światopogląd. Dlatego też dzień ogłoszenia Konstytucji obchodzono później jako uroczystość oraz narodowe święto 3 maja w Polsce.

Konstytucja Polski ustanawia także zasady funkcjonowania władz publicznych, takie jak wybór prezydenta i parlamentu, oraz określa kompetencje organów władzy publicznej, w tym Trybunału Konstytucyjnego, sądów i organów administracji publicznej.

Konstytucja ta, choć krótkotrwała w swym praktycznym wpływie, stała się symbolem dążeń do modernizacji i reformy społecznej. Jej przyjęcie było wyrazem nadziei na lepszą przyszłość Polski, w której prawa obywatelskie i zasady demokratyczne miały być fundamentem państwa.

Walka o obchodzenie

Parada z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja

Parada z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja

Zdjęcie z internetu

Podczas pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji w 1792 roku, wokół Warszawy zgromadziły się liczne oddziały wojskowe, które miały bronić kraju przed atakiem Rosji. W okresie rozbiorów Polski obchody 3 maja były zakazane przez zaborców. Oni obawiali się, że to może wzmocnić ducha narodowego Polaków i zwiększyć ich opór wobec okupacji.

Dlatego też podejmowali środki mające na celu zakazanie obchodów Święta 3 Maja. Wprowadzali restrykcje prawne, aby uniemożliwić organizację uroczystości, a także stosowali represje wobec osób uczestniczących w nielegalnych obchodach. Pomimo zakazów, Polacy świętowali Święto Trzeciego Maja w tajemnicy, często organizując nieformalne spotkania czy modlitwy w intencji ojczyzny. 

Dzień Konstytucji 3 Maja nie został natychmiast zakazany przez komunistów. W 1945 roku był obchodzony na szczeblu państwowym — choć w celach propagandowych. W rocznicę uchwalenia konstytucji, w 1946 roku, w różnych miastach Polski odbyły się antyrządowe demonstracje, które zostały brutalnie stłumione przez władze komunistyczne. One starały się zminimalizować obchody 3 maja, ostatecznie zakazując go w 1951 roku.

Święto Narodowe Trzeciego Maja wtedy zostało całkowicie zakazane. Odzyskało ono status święta narodowego dopiero po upadku komunizmu w Polsce. Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, święto to zostało ustanowione oficjalnie jako 3 Maja Święto Konstytucji, aby upamiętnić i uczcić ducha walki i niezłomności polskiego narodu.

Nowe porządki

Manifestacja w drugą rocznicę Porozumień Sierpniowych. Warszawa 31.08.1982.

Manifestacja w drugą rocznicę Porozumień Sierpniowych. Warszawa 31.08.1982.

dzieje.pl

W latach 70. XX wieku, wraz z narastającą demokratyczną opozycją, Polacy zaczęli coraz otwarciej obchodzić Święto Konstytucji 3 Maja. Po powstaniu “Solidarności” w 1981 roku obchody stały się jeszcze bardziej widoczne, z patriotycznymi manifestacjami w większości dużych miast polskich.

3 maja 1982 roku, z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji, miały miejsce demonstracje w wielu miastach Polski, które w Warszawie przerodziły się w starcia z policją. Demonstracje odbywały się w wielu miastach Polski i miały charakter protestacyjny oraz manifestacyjny. Ludzie wyszli na ulice, aby wyrazić swoje niezadowolenie z panującej sytuacji politycznej oraz aby domagać się przestrzegania praw obywatelskich i demokratycznych wolności.

Starcia te były wyrazem frustracji społeczeństwa z powodu braku swobód obywatelskich oraz represji politycznych stosowanych przez władze komunistyczne. Wydarzenia z 3 maja 1982 roku pokazały determinację i odwagę ludzi w walce o wolność i demokrację w Polsce.

Święto Konstytucji zostało ponownie zorganizowane i ogłoszone dopiero w 1989 roku, po obradach “Okrągłego Stołu”. 6 kwietnia 1990 roku Sejm przywróconej Polskiej Rzeczypospolitej ustanowił uroczystość obchodzenia rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji jako Święto Narodowe Trzeciego Maja, oficjalne święto narodowe.

Teraźniejszość

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest jednym z najważniejszych świąt narodowych. Ten dzień jest ustawowo wolny od pracy. Jest ono poświęcone uchwaleniu Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Ona była jedną z pierwszych w Europie i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej.

Teraz Święto Narodowe 3 Maja oraz jego obchody mają charakter uroczystości państwowej i patriotycznej. Polacy celebrują ten dzień poprzez uczestnictwo w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, takich jak koncerty, wystawy, pokazy historyczne oraz defilady wojskowe.

W dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja wiele instytucji, sklepów i przedsiębiorstw jest zamkniętych, a ludzie mają czas na relaks i spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi. W miastach organizowane są także uroczyste parady i manifestacje, które mają na celu podkreślenie znaczenia Konstytucji 3 Maja dla historii i kultury polskiej.

Narodowe Święto Konstytucji Polski jest okazją do wspólnego świętowania i refleksji nad wartościami demokratycznymi oraz patriotycznymi. Jest to również czas, kiedy Polacy wyrażają swoją dumę z historii i tradycji narodowej, celebrując wspólnie jako naród.

Podsumowanie

Dla Polaków Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja jest niezwykle ważne, ponieważ symbolizuje dążenie do wolności, niepodległości i demokracji. Z roku na rok obchodzenie tego dnia odbywają się w całej Polsce, z zachowaniem uroczystości i tradycji narodowych.

Święto Konstytucji 3 Maja jest okazją do jednoczenia się społeczeństwa polskiego w hołdzie dla wartości, które są fundamentem narodowej tożsamości. Obchody tego dnia są wyrazem dumy z historii i tradycji Polski oraz podkreśleniem jej miejsca wśród demokratycznych narodów świata.

W dniu Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja Polacy wspólnie celebrują to ważne święto, manifestując jedność i silne więzi między pokoleniami. To także czas, kiedy pamięć o bohaterach i twórcach Konstytucji 3 Maja jest szczególnie żywa, co pomaga zachować ducha walki o wolność i demokrację dla przyszłych pokoleń.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co oznacza święto 3 maja?

Święto Narodowe Trzeciego Maja w Polsce symbolizuje uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 roku, jednego z pierwszych takich dokumentów w Europie.

Kiedy została przyjęta Konstytucja RP?

Konstytucja została przyjęta 3 maja 1791 roku.

Kiedy obchodzimy Dzień konstytucji Polski?

Dzień Konstytucji 3 Maja w Polsce jest świętem narodowym, obchodzonym 3 maja każdego roku. 

Ile lat ma Konstytucja RP?

Od uchwalenia obecnie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 2 kwietnia 2024 roku mija 27 lat.

Jak Polacy obchodzą dziś święto 3 maja?

Obecnie Polacy obchodzą Dzień Konstytucji 3 Maja jako święto narodowe. Jest to dzień wolny od pracy, co daje ludziom możliwość uczestnictwa w różnorodnych wydarzeniach i uroczystościach związanych z tą datą.

Jaka jest historia święta państwowego Trzeciego Maja?

Historia narodowego święta Trzeciego Maja w Polsce sięga uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku, która stała się symbolem dążeń narodu polskiego do niepodległości i demokracji. Jednak po trzech rozbiorach Polski w latach 1772, 1793 i 1795 kraj utracił suwerenność, a obchody tego dnia zostały zakazane przez zaborców. Po upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku Dzień Konstytucji 3 Maja ponownie stał się oficjalnym narodowym świętem.