Teams

Volt Nederland

via  Noah van Dijk

Navigatie
Volt Nederland

Partij Volt is opgericht in 2018 en maakt deel uit van een pan-Europese progressieve politieke beweging die actief is in 31 Europese landen. Het is een sociaal-liberale politieke partij die pleit voor grote hervormingen om een echte transnationale democratie te creëren waarin de EU-instellingen transparanter worden, meer verantwoording afleggen en beter inspelen op de behoeften van de burgers.

Oprichtingsjaar

2018

Oprichter

Reinier van Lanschot

Partij leider

Laurens Dassen

Partijleden

Marieke Koekkoek, Eddy Hartog, Gaby Perin-Gopie

Adres hoofdkantoor

Koninginnegracht 7 (4de verdieping), 2514 AA, Den Haag

Ideologie en programma

De algemene ideologie van de partij: sociaal liberalisme, progressivisme, pro-Europeanisme, Europees federalisme.

Dit is wat de partij wil bereiken op verschillende gebieden:

Volt standpunten
 • Klimaat. De partij wil hernieuwbare energie, kernenergie en kringlooplandbouw bevorderen. Ze wil ook korteafstandsvluchten verbieden, het openbaar vervoer uitbreiden en investeren in het Europese spoorwegnet, subsidies voor fossiele brandstoffen afschaffen en vervuilende fabrieken sluiten.
 • Migratie kwesties. Migranten en asielzoekers moeten over Europa worden verspreid.
 • Bestuur. De partij is voorstander van rechtstreeks gekozen burgemeesters. Burgerparticipatie moet worden aangemoedigd door het bevorderen van burgerfora en lokale begrotingen, zodat burgers rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op de besteding ervan.
 • Digitale politiek. De partij ziet enorme mogelijkheden in kunstmatige intelligentiesystemen, maar benadrukt ook dat deze niet blindelings aan de vrije markt moeten worden overgelaten.
 • Economie. Er moet meer geïnvesteerd worden in waterstof, kunstmatige intelligentie en hergebruik van materialen om een circulaire economie te creëren. Er moet een Europese minimumbelasting komen voor grote bedrijven en belastingontduiking moet een halt worden toegeroepen.

Geschiedenis en oprichting

De partij is bijna 6 jaar actief, maar heeft in zo'n korte tijd geschiedenis geschreven als dé progressieve partij van Nederland.

Volt verkiezingsprogramma

Laten we de ontwikkeling van de partij in meer detail bekijken:

 • 2018: werd opgericht in Utrecht op 23 juni 2018, met Rainier van Lanschot als voorzitter.
 • 2019: de partij nam deel aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Volt kreeg 106.004 stemmen in Nederland, 100.000 stemmen te weinig voor het vereiste aantal.
 • 2020: op 25 oktober keurde de partij haar kandidatenlijst goed met Laurence Dassin als voornaamste kandidaat.
 • 2021: Nam deel aan de algemene verkiezingen in Nederland. Volt won uiteindelijk 2,4% van de stemmen, het beste resultaat in het land bij alle verkiezingen tot nu toe, en drie zetels, waarmee de partij voor het eerst toetrad tot de nationale wetgevende macht. De drie zetels van Volt werden ingenomen door Lawrence Dassen, Nilufer Gündogan en Marike Kukcuk.
 • 2022: In februari werd Gündogan uit de parlementaire fractie gezet en uit de partij geschorst nadat dertien partijleden haar beschuldigden van intimidatie en flirten.
 • 2023: Na de senaatsverkiezingen kwam de partij met twee zetels in de Senta. De partij kreeg een extra zetel nadat Grenlinks Deborah Fernald voor Volt stemde.

Huidige Volt afgevaardigden

Volt kamerleden

Volt kamerleden

Screenshots

Marieke Koekkoek

Is sinds 31 maart 2021 Kamerlid voor Volt. Ze werd vierde op de lijst van de partij bij de algemene verkiezingen van 2021. Ze heeft campagne gevoerd voor LGBT-rechten en immigratie.

In de Tweede Kamer zit ze in de volgende commissies:

 1. Over landbouw, natuur en voedselkwaliteit
 2. Over digitale kwesties
 3. Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 4. Gezondheid, welzijn en sport
 5. Infrastructuur en Waterstaat
 6. Binnenlandse Zaken
 7. Justitie en Veiligheid
 8. Koninkrijksrelaties
 9. Verzoekschriften
 10. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gaby Perin-Gopie

Perin-Gopie was de lijsttrekker voor Volt Nederland bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2023 en is sinds 13 juni 2023 lid van de Eerste Kamer en fractievoorzitter van haar partij. Ze zet zich in om bij te dragen aan een gelijkwaardiger en rechtvaardiger Nederland en Europa. Ze heeft ervaring met uitvoeringsorganisaties zoals UWV en DUO en begrijpt de impact van wetswijzigingen op uitvoeringsorganisaties van de overheid.

Is lid van de volgende senaatscommissies:

 • Interne Zaken
 • College van panelvoorzitters
 • Economie en Klimaat
 • Immigratie en Asiel / Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie
 • Landbouw, natuur en voedselkwaliteit
 • Onderwijs, cultuur en wetenschap
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Volksgezondheid, sociaal welzijn en sport

Eddy Hartog

Hij is sinds 13 juni 2023 lid van de Eerste Kamer namens Volt Nederland. Hij is lid van de Eerste Kamercommissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, Europese Zaken, Financiën, Infrastructuur, Waterstaat en Milieu, Justitie en Veiligheid, Kennis en Koninkrijksrelaties, Hartog is tevens plaatsvervangend lid van de Nederlandse delegatie in de Benelux Interparlementaire Vergadering.

Hartog is goed bekend met Volt en de politieke verhoudingen in de Europese landen. Hij wil graag bijdragen aan de vertegenwoordiging van Volt politieke partij in de verschillende EU-landen.

Laurens Dassen fractieleider

Laurens Dassen is sinds 31 maart 2021 lid van de Volt fractie. Voordat hij in 2018 fulltime voorzitter werd van Volt Nederland, werkte Dassen in verschillende functies bij ABN AMRO Bank. In 2018 sloot hij zich aan bij Volt omdat hij zich zorgen maakte over de opkomst van nationalisme en populisme.

Lijsttrekker Volt

Laurens Dassen, Volt Lijsttrekker

Photo van militairecourant.nl

Dit is zijn politieke slogan:

De uitdagingen van vandaag vragen om grensoverschrijdende oplossingen. Dit vraagt om beleid dat mensen verbindt, over generaties, culturen en landen heen, maar ook met de natuur.

In zijn eerste termijn deed Dassen verschillende voorstellen om corruptie terug te dringen en het vertrouwen in het Nederlandse politieke systeem te vergroten. In september 2021 steunde Dassen samen met andere Kamerleden met succes een voorstel, dat werd aangenomen door de Tweede Kamer, voor een periode van twee jaar waarin kabinetsleden na afloop van hun termijn geen lobbyfuncties mochten bekleden.

In 2023 pleitte hij voor het vervangen van alle overheidsuitkeringen door een gemaximeerd basisinkomen, dat later zou worden uitgebreid tot een echt universeel basisinkomen. Hij voerde ook campagne voor schuldverlichting door de overheid voor mensen met schulden.

Partijleider Volt

Naast zijn politieke activiteiten was Dassen vorig jaar te zien in het amusements- en educatieve tv-programma De Slimste Mens, waardoor Nederlanders meer te weten kwamen over de partijleider.

Invloed op de Nederlandse politiek

Deze relatief nieuwe politieke partij in Nederland heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de vormgeving van het Nederlandse binnenlands en buitenlands beleid en heeft ook een rol gespeeld in coalitieregeringen.

 1. Bevordering van Europese integratie. Volt is een groot voorstander geweest van meer Europese integratie en heeft beleid bevorderd dat de instellingen en besluitvormingsprocessen van de Europese Unie versterkt. Dit heeft invloed gehad op de benadering van Nederland van EU-gerelateerde kwesties, zoals het standpunt over Brexit-onderhandelingen en de reactie van de EU op de COVID-19 pandemie.
 2. Duurzame ontwikkeling en de strijd tegen klimaatverandering. De partij heeft een voortrekkersrol gespeeld in het stimuleren van een ambitieus klimaatveranderingsbeleid en heeft ervoor gepleit dat Nederland een leidende rol speelt in de overgang naar een duurzamere economie. Dit heeft het binnenlands beleid van het land op het gebied van hernieuwbare energie, emissiereducties en milieubescherming helpen vormgeven.
 3. Geopolitieke betrokkenheid. De partij heeft Nederland met name aangemoedigd om een actievere houding aan te nemen in kwesties als internationale mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en conflictoplossing.

  Volt partij

  Volt partij

  Facebook
 4. Coalitievorming. Als relatief nieuwe partij moest Volt Nederland zich een weg zien te banen door de complexiteit van coalitiepolitiek in Nederland. De bereidheid om samen te werken met andere partijen, zowel links als rechts, heeft Volt Nederland in staat gesteld de politieke agenda te beïnvloeden en ervoor te zorgen dat haar prioriteiten worden weerspiegeld in regeringsbeslissingen.
 5. Technologische innovatie. Volt Nederland is een groot voorstander van technologische vooruitgang, vooral op gebieden als hernieuwbare energie, digitaal bestuur en kunstmatige intelligentie. Dit heeft mede vorm gegeven aan de Nederlandse benadering van innovatie en de digitale transformatie van de economie.

Contacten en sociale netwerken

E-mail: info@voltnederland.org

Adres: Koninginnegracht 7 (4de verdieping), 2514 AA, Den Haag

Het is belangrijk op te merken dat wanneer je zoekt naar informatie over Volt Partie, je mogelijk recensies Volt casinos tegenkomt. Om verwarring te voorkomen, is hier een link naar de officiële site: https://voltnederland.org/.