Teams

CDA

via  Charlie de Jong

Navigatie
CDA

Screeshots

Tussen het brede palet van politieke en sociale bewegingen is er één interessante kracht uit te lichten. Het is het CDA, wat staat voor Christen Democratisch Appèl. Het ontstond in 1980 uit de vereniging van verschillende rechtse religieuze partijen.

De naam

CDA

Decodering van de afkorting

Christen-Democratisch Appèl

Jaar van oprichting

1980

Oprichter

Johan van Hulst

Partijleider

Henri Bontenbal

Tweede kamerleden

Eline Vedder, Derk Boswijk, Inga van Dijk, Harmen Krul

EX kamerleden

Lucille Werner, Tom Berendsen, Elco Brinkman, Andreas van Agt, Maxime Verhagen

Aantal leden

31 916

Adres hoofdkantoor

Den Haag, Nederland

De Cda-leden zijn vertegenwoordigd in zowel de Eerste als Tweede Kamer.

CDA standpunten samenvatting

De CDA-fractie omschrijft zichzelf als christen democratisch en sociaal conservatief. In haar activiteiten laat de partij zich leiden door christelijke waarden, waardoor burgers van alle nationaliteiten en religies lid kunnen worden van de partij. In feite is het CDA een centristische partij. Onder de programmatische bepalingen van de organisatie is het de moeite waard om te benadrukken:

CDA standpunten

Standpunten CDA

Screenshots van www cda nl
 1. Jeugdbeleid. Vertegenwoordigers van de partij besteden de nodige aandacht aan jongeren. Naar hun mening is de mogelijkheid om een huis te kopen en een goede baan te krijgen de belangrijkste taak van het werken met jongeren.
 2. Gezinssfeer. De partij wil dat de minister van het betreffende departement de nodige aandacht besteedt aan gezinswaarden, vooral gezinnen die in armoede leven verdienen dat.
 3. Oudere mensen. Deze mensen hebben hard gewerkt, dus verdienen ze een normale behandeling in de maatschappij. De partij wil dat ouderen recht hebben op een goed pensioen.
 4. Sociaal domein. Kamerleden van de CDA-fractie zijn er voorstander van dat iedereen een vaste baan heeft met een fatsoenlijk loon. Ook zet de partij zich in voor sociale zekerheid voor alle mensen.
 5. Economie. De partij streeft naar een stabiele economie, zodat werk een goed inkomen oplevert en het bedrijfsleven een waardige bijdrage levert aan de welvaart van het land.
 6. Internationale solidariteit. De oorlog in het midden van Europa heeft alles veranderd. De partij roept op Oekraïne te steunen totdat het de agressor heeft verslagen.
 7. Emigratie. Het CDA wil migratieprocessen reguleren. Het aantal vluchtelingen neemt af, wat goed is voor de economie en de samenleving. Wel kunnen nieuwkomers ondersteund worden als ze willen integreren in de Nederlandse samenleving.
 8. Onderwijs. De partij wil dat burgers goed onderwijs krijgen. De beschikbaarheid ervan draagt bij aan de ontwikkeling van talent en burgerschap.

Daarnaast besteedt Christen-Democratisch Appèl aandacht aan veiligheid. Er is een clausule in hun programma die aangeeft dat ze willen dat burgers in vrede over straat kunnen lopen zonder angst voor onwettige handelingen.

Waar staat CDA voor?

CDA staat voor Christen Democratisch Appèl, dat wil zeggen een partij die staat voor een ideologie die christelijke en democratische waarden combineert. Dergelijke standpunten gelden zowel voor de economie als voor andere terreinen van de Nederlandse samenleving.

Korte CDA geschiedenis en oprichting

Op 25 april 1975 hielden de Katholieke Volkspartij, de Anti-Revolutionaire Partij en de Christelijk-Historische Unie rekening met fouten uit het verleden bij verloren verkiezingen en besloten zich te verenigen in het verkiezingsplatform "Christen-Democratisch Appèl". Dit blok deed mee aan de verkiezingen van 1977.

geschiedenis CDA

CDA geschiedenis

Screenshots van wikipedia

Het idee bleek vruchtbaar en al op 11 oktober 1980 vormde de fusie van de bovengenoemde partijen één politieke kracht onder hetzelfde merk. Na het winnen van de verkiezingen werd een regering gevormd uit de vertegenwoordigers van een dergelijke partij, maar later kwam de partij in verzet tegen het toenmalige regime.

CDA kamerleden

Onder de leden van de Christen Democratisch Appel partij zitten vier mensen in het parlement die wetgevende beslissingen nemen. Hieronder volgt meer informatie over hen.

kamerleden cda

CDA tweede kamerleden

Screenshots van www cda nl

Eline Vedder

Deze politica is geboren op 25 april 1979 in Dordrecht. Ze studeerde werktuigbouwkunde en werkte later met haar man in de melkveehouderij. In 2018 ging ze de politiek in toen ze meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen in De Volden. Ze won de derde plaats op de CDA-lijst. In maart 2021 kwam ze in de Tweede Kamer. In haar activiteiten richtte ze zich op agrarische ontwikkeling, met aandacht voor voedselkwaliteit, natuur, infrastructuur en waterbeheer.

Derk Boswijk

Dit is lid van de Tweede Kamer vanaf de verkiezingen van 2021. Hij was eerder hoofd van een bedrijf voor vergunningen en bouwkundige tekeningen en sympathisant van de Partij voor de Vrijheid. Vanaf 2015 kwam hij uit voor het CDA in Utrecht. Na zijn Tweede Kamerverkiezing is hij zich gaan richten op landbouw, defensie, internationale betrekkingen, klimaat en energie.

Inga van Dijk

Zij kwam in het parlement na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Daarvoor was ze gedeputeerde in de gemeenteraad van Gemert-Bakel. Ze houdt zich onder andere bezig met economische zaken, binnenlandse zaken, financiën en sport. Ze bekleedt ook functies in de commissies voor digitale zaken, klimaat en economie. Een van haar initiatieven is gratis internet voor mensen met een laag inkomen. Ze wilde een dergelijk project uitvoeren met EU-fondsen.

Harmen Krul

De jongste politicus van de huidige CDA-top in de Tweede Kamer. Voordat hij de politiek inging was hij officier bij de Nederlandse marine. Sinds 2018 in de politiek. In 2021 doorgestroomd naar de Tweede Kamer. Hij is voorstander van het herstellen van studiebeurzen voor studenten, het bouwen van huizen om burgers betaalbare huisvesting te bieden en voor het verbeteren van de defensiecapaciteit van het land door middel van overheidsinvesteringen.

Lijsttrekker CDA

henri bontenbal cda

Henri Bontenbal - fractievoorzitter CDA

Twitter

Henri Bontenbal is sinds 14 augustus 2023 fractievoorzitter van het CDA. Voor zijn politieke activiteiten werkte hij in de energiesector en adviseerde hij de politiek over dergelijke kwesties. Hij nam deel aan de verkiezingen van 2021, maar kwam niet in het parlement door rechtstreekse verkiezingen. Begin 2022 werd hij vast lid van het parlement.

Hij begon zijn carrière bij het adviesbureau DWA en trad daarna toe tot de partijfractie als energieadviseur. De politicus richtte zich vooral op alternatieve energieproductie. In zijn politieke activiteiten riep hij op tot een groen industriebeleid en de vermindering van schadelijke emissies. Hij was ook voorstander van overheidsinvesteringen in de ontwikkeling van een waterstofeconomie.

Invloed op de Nederlandse politiek

De partij houdt vast aan gematigd centristische standpunten en nam deel aan een centrumrechtse coalitie met de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. In 2012 veranderde de politieke partij haar koers en noemde het radicaal centrisme. De partij heeft ook een vleugel van centrum-linksen die pleiten voor:

 • verbetering van het milieu;
 • pro-Europeanism;
 • deelname aan centrumlinkse coalities.

Er is ook een vleugel van centrumrechtse activisten die geloven dat het gepast is om

 • het begrotingstekort wegwerken om vergrijzing te voorkomen;
 • de praktijk van licht drugsgebruik te stoppen
 • het beperken van prostitutie, euthanasie en abortus.

Over het algemeen is de partij voorstander van integratie in de EU en streeft ze naar het lidmaatschap van Turkije van het blok. Daarnaast vinden ze het nodig om de invloed van de staat op scholen en politiek te beperken, zodat deze gebieden meer verantwoordelijk worden.

Oud CDA kamerleden

EX cda kamerleden

EX cda kamerleden

Screenshots

Onder de belangrijkste persoonlijkheden van de politieke kracht zijn de volgende figuren:

 1. Lucille Werner. Een bekende Nederlandse televisiepresentatrice. In 2021 werd ze gekozen in het parlement door de CDA-fractie met 7133 stemmen. Ze is de woordvoerder van de partij op het gebied van gehandicaptenbeleid, langdurige zorg, vrijwilligerswerk, media, emancipatie en ambtenarij.
 2. Tom Berendsen. Lid van het CDA en van het Europees Parlement voor industrie, onderzoek, energie en regionale ontwikkeling. Van 2009 tot 2015 was hij lid van de CDA-delegatie in het Europees Parlement.
 3. Leendert Cornelis (Elco) Brinkman. Nederlandse ondernemer en voormalig lid van de CDA-fractie. Tijdens zijn lidmaatschap van de partij was hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Hij was ook de leider van het CDA in 1994.
 4. Andreas Antonius Maria van Agt. Hij was minister-president van Nederland van 19 december 1977 tot 4 november 1982. Tijdens zijn leiderschap voerde hij hervormingen door in de publieke sector en was hij verantwoordelijk voor het terugdringen van het begrotingstekort als gevolg van de recessie in de jaren tachtig.
 5. Maxime Jacques Marcel Verhagen. Gepensioneerd voormalig Nederlands politicus en lid van het CDA. Voorheen was hij een terugkerend lid van het Europees Parlement en was hij ook verschillende termijnen lid van het parlement. Op 56-jarige leeftijd trok hij zich terug uit de politiek en ging werken in de particuliere sector.

Zoals je kunt zien, zitten sommige CDA-leden nog steeds in de politiek, terwijl anderen met pensioen zijn gegaan.

Electoraal succes

De CDA-partij is bijna altijd in het parlement gekomen. Ze zat in een coalitie met andere politieke krachten of in de oppositie. De partij heeft ook in veel gemeenten in Nederland met een aardverschuiving gewonnen. Dit is te danken aan haar succes bij de kiezers. In de regel heeft de partij de steun van religieuze mensen, katholieken en protestanten. Dit zijn vooral ouderen die op het platteland wonen. De partij heeft ook een sterke invloed in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

CDA-partij Electoraal succes

Kritiek en tegenkritiek

De partij is ook blootgesteld aan harde kritiek. Het kan gaan om:

 1. Kritiek op het stikstofbeleid van het kabinet. Volgens regionale CDA-kopstukken is het nodig om terug te gaan naar de tekentafel en het idee niet uit te voeren als de landbouw geen perspectief heeft.
 2. Onrust binnen de partij. Er is groeiende onvrede binnen de politieke partij vanwege de teleurstellende resultaten van de verkiezingen van 2021. Hierdoor heeft partijvoorzitter Hans Huibers zijn functie neergelegd. "Iedereen die mij beter kent, weet dat dit verkeerd is. Ik kan en wil niet in zo'n omgeving werken", becommentarieerde de politicus zijn vertrek tegenover de media.
 3. Aanscherping van het migratiebeleid. Deze maatregelen hebben ook kritiek uitgelokt, omdat de regeringspartij het recht op hereniging van vluchtelingengezinnen wil beperken om de instroom te verminderen. Deze praktijk heeft geen effect, omdat het aantal migranten alleen maar toeneemt.

Zoals we kunnen zien, heeft de partij op veel beleidsterreinen kritiek gekregen van zowel haar leden als rivalen.

Contacten en sociale media