Teams

ADRA liefdadigheidsorganisatie

via  Noah van Dijk

Navigatie
ADRA

ADRA Charitable Organisation is een stichting die zich inzet voor hulp aan behoeftige bevolkingsgroepen. De erkende organisatie biedt sociale steun op verschillende gebieden:

 • onderwijs voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen;
 • gezondheidsprojecten;
 • voedselvoorziening voor mensen in nood;
 • economische voorstellen om jongeren en gezinnen te ondersteunen: renteloze leningen om hun eigen gewassen te verbouwen, bedrijven te starten, enz.

De liefdadigheidsinstelling is opgericht in Nederland op 16 april 1991 en werkt in veel landen over de hele wereld. Op de officiële website worden inzamelingen van goede doelen, verslagen en reeds gerealiseerde projecten gepubliceerd, zodat de lezer er zeker van kan zijn dat deze eerlijk zijn en dat de fondsen worden gebruikt voor het beoogde doel.

Geschiedenis en ontwikkeling

Liefdadigheidsorganisatie die in 1956 is opgericht door de Zevende-dags Adventistische Kerken. Het doel van de organisatie is om het aantal slachtoffers van geweld te verminderen, vooral onder vrouwen en kinderen. De organisatoren zijn verschillende keren van naam veranderd, maar ze hebben altijd mensen geholpen:

 • 1973 - Zevende-dags Adventistische Welzijnsdienst of Zevende-dags Adventistische Wereld Service (SAWS);
 • 1984 - Adventist Development and Relief Agency (ADRA).

Van 1956 tot 1958 leverde de stichting humanitaire hulp aan 22 landen waarvan de inwoners getroffen waren door natuurrampen. De totale waarde van de zendingen was ongeveer 485.000 US dollar. Vier jaar later was het aantal landen gegroeid tot 29 en bedroeg het bedrag aan donaties al ongeveer 2,3 miljoen dollar. De focus ligt op landen die te maken hebben gehad met natuurrampen, oorlog of een lage economische ontwikkeling: Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Sinds de jaren 1970 begon ADRA haar liefdadigheidswerk uit te breiden en wierf zo'n 600 vrijwilligers aan voor missies in delen van Azië en Afrika:

 • onderwijs in hygiëne, gezondheid en lichaamsverzorging;
 • onderwijs voor meisjes, jonge vrouwen en vrouwen;
 • sociale ontwikkeling (werkgelegenheid, armoedebestrijding, enz.);
 • humanitaire hulp.

Sinds 1991 heeft de Stichting ook een kantoor in Nederland.

In 1997 verleenden de Verenigde Naties ADRA de status van Algemeen Raadgevende Organisatie. Dit opent nieuwe mogelijkheden:

 • benoemt haar vertegenwoordigers op het hoofdkantoor van de VN in New York, Wenen, Genève en de vijf regionale commissies;
 • het opstellen van studies en verslagen, rapporten, aanbevelingen aan de Algemene Vergadering van de VN en het coördineren van de acties van de organisatie.

Alleen al in 2014 kwam de non-profitorganisatie in actie bij 60 incidenten in verschillende landen en hielp zo'n 127.000 mensen!

Vandaag de dag is ADRA een groot humanitair netwerk met ongeveer 6.600 medewerkers, meer dan 5.800 vrijwilligers en is het netwerk uitgebreid naar 130 landen wereldwijd!

Missie en prioriteiten

ADRA Nederland

ADRA Nederland

SCREENSHOT

ADRA zet zich in om samen te werken met mensen over de hele wereld en de levenskwaliteit van mensen in nood te verbeteren. Helaas worden vrouwenrechten in de minst ontwikkelde landen nog steeds onderdrukt. Een ander doel is dan ook om de meest kwetsbare mensen zoveel mogelijk te helpen, barrières te overwinnen en hen te helpen zich aan te passen aan de maatschappij. Kinderen en tieners, gezinnen met een laag inkomen en ouderen - vrijwilligers helpen te voorzien in de fysieke en spirituele behoeften van verschillende mensen in moeilijke financiële situaties. We mogen niet vergeten dat de organisatie religieus is, dus de medewerkers verkondigen over Jezus Christus aan degenen die ze helpen en streven ernaar om van de wereld een betere en vriendelijkere plek te maken.

ADRA werkt samen met andere organisaties en de regering van landen.

Belangrijkste activiteiten:

 1. Humanitaire hulp - gratis steun in de vorm van water, voedsel, hygiëneproducten, warme kleding, landbouwgereedschap, enz.
 2. Onderwijs. Zorgen voor basisonderwijs voor meisjes, jongeren en zelfs volwassenen, zoals leren lezen en schrijven. Helaas is in de minst ontwikkelde landen zelfs basisonderwijs een grote luxe voor arme gezinnen. Als kinderen onderwijs volgen, is er minder kans dat ze in seksuele slavernij of dwangarbeid terechtkomen. Er zijn ook programma's om de professionaliteit van leerkrachten op scholen te verbeteren.
 3. Sociale ontwikkeling. ADRA creëert nieuwe banen. Daarnaast schrijft de organisatie aanbestedingen uit voor gemeenschappen die hun dorp of stad willen verbeteren (bouw, meubilair, etc.). Een andere dienst is het verstrekken van renteloze leningen voor het starten van een bedrijf of andere doeleinden.
 4. Gezondheidszorg: eerste hulp verlenen. Na natuurrampen of militaire acties zijn er veel slachtoffers en komen vrijwilligers naar de plek des onheils. Er wordt ook psychosociale hulp geboden.
 5. Gendergelijkheid en armoedebestrijding.

Deze projecten helpen om mensen uit de minst ontwikkelde landen te socialiseren.

Slavernij of mensenhandel en verschillende vormen van slavernij is ook een probleem dat door vrijwilligers wordt aangepakt:

 • dwangarbeid en gedwongen huwelijken;
 • seksuele slavernij;
 • schuldarbeid - activiteiten die niet kunnen worden opgegeven vanwege schulden, enz.

Het bureau biedt informatiehulp: het behandelt het onderwerp in de media, drukt boeken, publiceert interviews van vrijwilligers, enz. De adviseurs bieden 8 stappen aan om moderne slavernij te verslaan. Daarnaast geven vrijwilligers lezingen over de risico's van seksuele uitbuiting en andere vormen van slavernij om burgers te informeren.

Wereldwijde impact

In de meer dan 60 jaar dat het bedrijf actief is, heeft het vele projecten en programma's geïmplementeerd om de leefomstandigheden en de kwaliteit van het onderwijs, de gezondheidszorg, de toegang tot water enzovoort te verbeteren:

 1. In 2004 een drinkfontein geïnstalleerd in Sri Lanka na de aardbeving en tsunami in de Indische Oceaan.
 2. In 2011 voedselrantsoenen geleverd aan de Republiek Ghana vanwege een enorme vluchtelingenstroom.
 3. In 2013, na de supertyfoon in de Filippijnen, 16 projecten uitgevoerd om humanitaire hulp te bieden aan getroffen inwoners en toeristen.
 4. 2015- 2018. - Een project ter ondersteuning van zwangere vrouwen, jonge moeders en hun kinderen in de Filipijnen - MASIGLANI.
 5. 2023 - Oekraïne: levering van humanitaire hulp, evacuatie van burgers uit brandhaarden, hulp aan wezen en weeshuizen.

Vrijwilligerswerk en betrokkenheid

Iedereen is welkom bij adra en kan helpen op welke manier dan ook:

 1. Vrijwilligerswerk. Vul een aanvraagformulier in als je naar de plaats van incidenten wilt komen en mensen in andere landen wilt helpen.
 2. Word partner van een internationaal netwerk (relevant voor CEO's).
 3. Word sponsor van een kind voor 10 euro per maand. De hulp kan niet alleen materieel zijn, maar ook schooluniformen, schoolboeken, bouwmaterialen, enz.
 4. Materiële hulp: kies het programma (gezondheid, kinderfonds of andere), het bedrag en de frequentie van de bijdragen. Vul een kleine vragenlijst in en geef een e-mailadres op om nieuws te ontvangen.
 5. Informele steun. Vertel je familie en vrienden over het project. Misschien willen zij ook wel helpen.

Lees meer op de website. ARDA werkt legaal: er worden jaarlijks rapporten gepubliceerd. Je kunt ze lezen op de website van het internationale netwerk.

Conclusie

ADRA is een toonaangevende liefdadigheidsorganisatie die actief is in 130 landen! Het is van plan om tegen 2030 nog een aantal vestigingen te openen in een aantal staten. Het netwerk van agentschappen houdt zich aan de SPHERE-normen en is lid van Accountable Now. Gendergelijkheid, het overwinnen van armoede en honger over de hele wereld - grote maar reële plannen, waar ook jij aan mee kunt doen: als vrijwilliger of als bedrijf als je eigenaar bent.

Als je de mensen in nood niet persoonlijk kunt helpen, kun je meedoen aan aanbestedingen en donaties doen. Elk goed doel is opgedeeld in verschillende fases, zo realiseren we geleidelijk wat we gepland hebben.