Personen

Mata Hari

via Tess Jansen

Navigatie
Mata Hari

Franse Nationale Bibliotheek

Mata Hari werd beroemd als inlichtingenofficier en danseres. Haar echte naam is Margaretha Gertrude Zelle. In het eerste decennium van de twintigste eeuw werd ze beroemd als danseres in Oriëntaalse stijl. In die tijd werd dat als exotisch beschouwd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog voerde ze inlichtingenactiviteiten uit ten gunste van de Duitsers. Hiervoor veroordeelde een Franse rechtbank haar tot de doodstraf. Sommige onderzoekers zijn van mening dat het bewijs tegen de padvindster verzonnen was, naar verluidt was ze nergens schuldig aan.

Het moeilijke lot van deze vrouw vormde de basis voor de scenario's van talloze documentaires en speelfilms, gedrukte publicaties, werken geschreven in verschillende genres. Laten we dieper ingaan op de sleutelmomenten in het leven van de beroemde Française van Franse afkomst, die Nederlands staatsburger werd.

Biografie en vroege leven

Mata Hari's geboorteplaats is Vincennes, een kleine gemeente in Frankrijk. De toekomstige danseres en spionne werd geboren op 7 augustus 1876 in een voorstad van Parijs. Ze was het enige meisje en het tweede van vier kinderen in het gezin van Adam Zelle en Antje van der Melen. Haar vader had een hoedenwinkel. Daarnaast investeerde hij in de olie-industrie en deed dat zeer succesvol. Op het onderhoud van zijn eigen kroost was Adam niet gierig.

Tot haar dertiende studeerde Margaretha uitsluitend op scholen voor aristocraten. In 1889 ging Adam failliet, kwam er onenigheid in de familie en viel deze uiteen. Margaret's moeder overleed twee jaar later. Op verzoek van haar vader ging het meisje bij haar peetoom in Sneek wonen. Ze vervolgde haar opleiding in Leiden en droomde van een baan als kleuterleidster. Na een schandaal met de directeur van de school (hij begon met haar te flirten en deed dat heel openlijk), verliet het meisje de onderwijsinstelling. En na een paar maanden ging ze naar Den Haag, waar haar oom woonde.

Margaretha trouwde in de zomer van 1895, toen ze nog maar net volwassen was. Echtgenoot Rudolf MacLeod was maar liefst 21 jaar ouder dan zij. Het huwelijk vond plaats in Amsterdam. De kennismaking met een Nederlander met Schotse roots vond plaats via een advertentie. Het echtpaar verhuisde naar het eiland Java, waar hun twee kinderen werden geboren - eerst een jongen in 1897 en daarna een meisje in 1898. Margaretha's zoon stierf twee jaar na de geboorte.

Beide echtelieden raakten al snel gedesillusioneerd in hun huwelijk. Rudolph misbruikte alcoholische dranken. Teleurgesteld in het leven, reageerde hij zijn woede af op zijn jonge vrouw. Hij was gefrustreerd door het gebrek aan promotie. Hij had minnaressen en stak dat niet onder stoelen of banken. Vanwege het ongepaste gedrag van haar man besloot Margaretha tijdelijk in te trekken bij van Redes, een andere officier uit Nederland. Lange tijd leerde ze de Indonesische tradities kennen, ook door haar activiteiten in een lokale dansgroep. Mata Hari is haar artistieke pseudoniem, dat ze in 1897 begon te gebruiken. Vertaald uit het Maleis klinkt het als "zonneschijn".

Rudolf haalde zijn vrouw over om naar hem terug te keren, maar veranderde haar gedrag niet. Margaretha probeerde nog steeds haar problemen te vergeten door de lokale cultuur te bestuderen.

Hun zoon overleed in 1899, waarschijnlijk aan complicaties van syfilis. De jongen werd besmet door zijn ouders, hoewel de familie de mensen om hen heen vertelde dat het de schuld van de bedienden was. Volgens een aantal bronnen beledigde Rudolph de man van een van de dienstmeisjes en nam deze wraak door het eten van Rudolph en Margareta's kinderen te vergiftigen. De jongen was in vreselijke doodsstrijd, maar het meisje overleefde. Sommigen beschouwden het als een wonder, maar het is nog steeds onduidelijk hoe het gebeurde, als de kinderen hetzelfde aten.

Het echtpaar ontbond hun huwelijk in 1903 en keerde terug naar Nederland. Rudolf ontnam zijn vrouw het recht om hun dochter op te voeden, die op twintigjarige leeftijd overleed. Haar dood was waarschijnlijk te wijten aan complicaties van syfilis.

Danseres en actrice

Margaretha Zelle werd berooid achtergelaten en begon als amazone in het circus op te treden. Haar artiestennaam was Lady Gresha MacLeod. Maar ze werd pas beroemd in 1905 met haar exotische dansen. Sommige dansen van Mata Hari leken op moderne stripteases. In die tijd waren zulke nummers voor een Westers publiek onbekend. De danseres, die optrad voor een kleine kring toeschouwers, bleef tot de finale bijna naakt. Mata Hari's naam was overal. En ze zei zelf dat ze authentieke heilige dansen recreëert die populair zijn in Oosterse landen. Naar verluidt kende ze die al van kinds af aan. Wat haar imago mysterieus maakte waren de romantische verhalen. Mata Hari overtuigde het publiek ervan dat ze een exotische prinses was - de dochter van Edward VII en een Indiase prinses. Dat ze een paard had dat uitsluitend aan haar meesteres gehoorzaamde. Een van de legendes sprak over haar opvoeding in een oosters klooster. Het exotische karakter van Mata Hari's optredens trok een groot publiek.

Mata Hari

Mata Hari

SCREENSHOT

In de eerste helft van de twintigste eeuw nam in het Oosten de belangstelling voor ballet en erotiek toe. Mata Hari werd erg succesvol in de Franse hoofdstad en andere Europese steden.

Een moeilijke jeugd, de harde houding van haar echtgenoot, geweld en materiële moeilijkheden maakten de situatie van de courtisane triest. Ze werd gedwongen om intiem te worden met hoogwaardigheidsbekleders, politici uit verschillende landen, meestal Fransen en Duitsers. Mannen gaven haar dure geschenken, maar desondanks had ze materiële problemen en raakte ze in de schulden. Danseres hield van kaartspelletjes, waardoor ze zichzelf afleidde. Het was deze passie die haar van geld beroofde.

Inlichtingen agent

Mata Hari is een beroemd historisch figuur die is beschuldigd van spionage en feminisme. Aan haar worden banden met de inlichtingendiensten toegeschreven. Historici geloven dat ze een sleutelrol speelde in spionageactiviteiten tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Nederland had in die tijd een neutrale status, als Nederlands staatsburger kon de vrouw veilig reizen tussen Frankrijk en haar thuisland. De staten waren verdeeld door de frontlinie en Mata Hari werd gedwongen om door Spanje (waar de Duitse residentie floreerde) en Engeland te reizen. Deze verplaatsingen trokken de aandacht van de geallieerde contraspionage.

Er is een mogelijkheid dat Mata Hari enkele jaren voor het uitbreken van de vijandelijkheden begon te spioneren voor Duitsland. De ware redenen en omstandigheden waaronder ze werd gerekruteerd blijven een mysterie. In 1916 kreeg de contraspionage vanuit Frankrijk de eerste aanwijzingen dat de Nederlandse betrokken was bij het werken voor de Duitsers.

Nadat ze deze informatie had ontvangen, nam Mata Hari uit eigen beweging contact op met de Franse inlichtingendienst en bood haar diensten aan. Ze noemde ook haar minnaar, die bekend stond als een ronselaar uit Duitsland.

Franse ambtenaren van de inlichtingendienst stuurden haar het jaar daarop op een kleine missie naar Spanje. De vermoedens van spionageactiviteiten werden bevestigd. Dit kwam door de onderschepping van radiocommunicatie tussen de Duitse agent in Madrid en het centrum. Het is heel goed mogelijk dat het onderscheppen van de radio gebeurde op initiatief van de Duitsers - het werd gedaan om zich te ontdoen van de dubbelspion, zijn uitlevering aan de vijand.

Proces en executie

In de winter van 1917 keerde Mata Hari terug naar de Franse hoofdstad, waar ze onmiddellijk in hechtenis werd genomen door vertegenwoordigers van de lokale inlichtingendienst. De spion werd aangeklaagd.

Het proces vond plaats op 24 juli in besloten kring. Mata Hari werd beschuldigd van het doorgeven van informatie aan de vijand, wat resulteerde in de dood van verschillende divisies soldaten (rechtbankmateriaal blijft geheim, maar sommige lekten uit naar de media). De volgende dag werd Margarete Zelle schuldig bevonden en veroordeeld tot executie.

Tot dan werd ze in hechtenis gehouden en haar verdediger probeerde haar vrij te krijgen en de aanklacht in te trekken. Haar raadsman probeerde haar vrij te krijgen en de aanklacht in te trekken. De advocaat vroeg de Franse president zelfs om zijn cliënt gratie te verlenen, maar hij weigerde.

De raadsman stelde Mata Hari voor om in haar cel te zeggen dat ze een kind verwachtte, om zo de uitvoering van het vonnis van de rechtbank te vertragen. Ze wilde niet liegen. s Ochtends kwamen de bewakers haar halen. De vrouw was woedend dat ze zo vroeg geëxecuteerd zou worden zonder zelfs maar ontbijt te hebben gehad. Het eten werd onmiddellijk gebracht. Bij de voorbereiding van de executie werd een doodskist binnengebracht.

De executie vond plaats op 15.10.1917 op het militaire oefenterrein in Vincennes. Nadat alles voorbij was, schoot het hoofd van het vuurpeloton de al dode vrouw persoonlijk in haar achterhoofd.

Geen van de familieleden wilde het lichaam van Mata Hari meenemen, daarom werd het overgebracht naar het anatomisch theater. Het hoofd van de spion werd gebalsemd en werd bewaard in het Museum voor Anatomie in de hoofdstad van Frankrijk. Maar in 2000 werd haar verdwijning ontdekt. Waarschijnlijk gebeurde dit toen het museum in 1954 werd verplaatst.

Legende en nalatenschap

De invloed van Mata Hari op de cultuur, kunst en denkwijze van de Fransen, Nederlanders en Duitsers is enorm. Bijna alle historici geloven dat de schade die ze heeft aangericht door haar spionageactiviteiten sterk overdreven is. Het is onwaarschijnlijk dat de informatie die ze verkreeg, als die er al was, zo waardevol was.

Het schandaal rond Mata Hari werd kunstmatig opgeblazen. De filmgeschiedenis probeerde haar geheim te onthullen, haar inlichtingencarrière te belichten. Veel dingen gewoon dostumvalisya scriptschrijvers.

Een ding is duidelijk, Mata Hari is erin geslaagd om een luide roem te winnen. Het publiek kent haar als een fascinerende vrouwelijke spion. Als ze het had overleefd, zou dit beeld van een martelaar waarschijnlijk niet bestaan.

Sommigen noemen Mata Hari onverschrokken, anderen ronduit dom. Ze heeft een moeilijk levenspad afgelegd, dat eindigde in een tragische dood. De biografie van de exotische danseres is erg interessant. Ze wordt beschouwd als een "femme fatale", een van de beroemdste spionnen van de twintigste eeuw. Connecties met de Franse militaire en politieke elite leidden Mata Hari uiteindelijk naar haar dood.