Personen

Herman Boerhaave

via  Tess Jansen

Navigatie
Herman Boerhaave

Publiek domein

Herman Boerhaave was een beroemde Nederlandse arts, scheikundige, anatoom en onderzoeker. Zijn naam is niet alleen bekend in Nederland, maar ook in andere landen. Hij wijdde zijn leven aan het onderzoeken van medische fenomenen en het vinden van nieuwe manieren om ziekten te behandelen.

De jeugd van Herman Boerhaave

De toekomstige scheikundige en arts werd in 1668 geboren in het dorp Voorhout, vlakbij Leiden aan de oevers van de Rijn. Zijn vader was predikant en bereidde zijn zoon voor op hetzelfde leven. In zijn vrije tijd studeerde Herman theologie, Grieks en Latijn. Toen hij wat ouder werd, begon de jongen kennis te maken met literatuur en kunst.

De vader van Herman Boerhaave stierf in 1684. Na zijn dood verhuisde de jongeman naar Leiden om zijn studie filosofie en metafysica voort te zetten. Hij verdiende de kost met privélessen. Hermann Boerhaave steunde openlijk de filosofische standpunten van Spinoza, die uit de gemeenschap werd geëxcommuniceerd. Om deze reden werd hij ook geëxcommuniceerd uit de theologie, wat hem de mogelijkheid ontnam om priester te worden. Gezien de omstandigheden besloot Boerhaave zich aan de geneeskunde te wijden, omdat hij al een klein beetje therapie had beoefend.

Boerhaave

Boerhaave

Public domain

Omdat hij van jongs af aan begaafd was, volgde hij gemakkelijk het geplande pad. In 1686 slaagde hij erin een beurs te krijgen voor de Leidse Universiteit en werd er student. Boerhaave studeerde aan de medische en chemische faculteit en volgde tegelijkertijd een filosofische cursus.

Hier is het de moeite waard om een interessant verhaal te noemen dat de toekomst van Herman Boerhaave grotendeels heeft bepaald. Op elfjarige leeftijd kreeg hij een zweer op zijn scheenbeen, die 7 jaar lang door geen enkele dokter kon worden genezen. Een zekere rol in de beslissing om zich aan de geneeskunde te wijden speelde ook het feit dat er in de messing geen ruimte was voor een eigen mening en Herman een onderzoekende geest had.

Zo kwam Boerhaave terecht tussen duizenden studenten aan de Universiteit van Leiden, waar 16 professoren doceerden, waaronder vooraanstaande volgelingen van getalenteerde wetenschappers.

Professionele carrière

Herman Boerhaave experiment leidden vaak tot opmerkelijke nieuwe ontdekkingen. Aan hem is het gezegde toe te schrijven: 

Als je gezond wilt zijn, leef dan hygiënisch, houd je voeten en maag warm, je hoofd koel en pas op voor medicijnen.

Na zijn universitaire studie wijdde hij zich volledig aan onderzoek en onderwijs. Herman Boerhaave doceerde over de meest populaire disciplines die direct en indirect met geneeskunde te maken hadden, van chirurgie tot oogheelkunde, scheikunde en plantkunde. Op 33-jarige leeftijd werd hij hoofd van de afdeling Geneeskunde aan zijn geboortestad Leiden, en 8 jaar later van de afdeling Plantkunde. Herman combineerde met succes lesgeven met onderzoek en in dezelfde periode publiceerde hij de complete werken van Vesalius.

Boerhaave vestigde zichzelf als een echte medische professional. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van een nieuwe theorie die fysiologie en anatomie combineerde met de praktijk. De lessen van Herman Boerhaave werden gedomineerd door een mechanistische benadering van de processen die in het menselijk lichaam plaatsvinden. Hij schreef koorts tijdens ziekte bijvoorbeeld toe aan de fysieke "wrijving van bloed tegen de wanden van bloedvaten". Hij paste ook de wetten van de mechanica, hydraulica en statica toe op ademhalings-, spijsverterings- en verdampingsprocessen.

Herman Boerhaave is de bedenker van het Wetenschappelijk Klinisch Ziekenhuis. Het is gevestigd in Leiden op de medische afdeling waarvan hij het hoofd was. Twee keer per week gaf hij daar lezingen over praktische geneeskunde, waarbij hij zijn eigen woorden onderbouwde met experimenten. Zijn invloed en leiderschap droegen bij aan de oprichting van klinische instituten en leerstoelen in heel Europa.

Boerhaave beschouwde scheikunde als een aparte wetenschappelijke discipline. Hij interpreteerde de processen die in het lichaam plaatsvinden vanuit de doctrine van een bovennatuurlijke materiële kracht die in het menselijk lichaam aanwezig is. De Nederlander combineerde de leer van zijn collega's en voorgangers en kwam zo dicht mogelijk bij de waarheid in het verklaren van sommige interne processen. Hij sprak bijvoorbeeld over de maag die gistende enzymstoffen bevat die betrokken zijn bij het spijsverteringsproces.

Onder de vele programmatische geschriften van Herman Boerhaave vallen de Aforismen en Intuïties op. Hij vulde de lezingen die hij gaf aan studenten hiermee aan. In de Aforismen beschreef Boerhaave de vele ziekten die hij observeerde en behandelde. Beide werken werden boeken over geneeskunde voor zijn studenten en collega's.

Boerhaave moest in 1729 stoppen met lesgeven vanwege ernstige jicht. De oorzaak van zijn dood in 1738 was een hartaandoening.

Prestaties

Op 22-jarige leeftijd (1690) werd Herman Boerhaave doctor in de filosofie en op 25-jarige leeftijd (1693) ontving hij de titel van doctor in de geneeskunde. Zijn prestaties eindigden daar niet, maar begonnen pas.

Belangrijkste prestaties 

Beschrijving

1709

Verkrijgt de titel van professor in de plantkunde en praktische geneeskunde.

1715

Begin van werkzaamheden bij de afdeling Praktische Geneeskunde. Verkrijgen van de positie van rector aan de Universiteit van Leiden. Invoering van het onderzoeken van patiënten door studenten om voor het eerst in de geschiedenis van de geneeskunde praktijkervaring op te doen.

1718

Diende als hoofd van de afdeling scheikunde.

1728

Ontving de titel van academicus aan de Franse Academie van Wetenschappen in Parijs. Studeerde en doceerde oogheelkunde - de eerste onder Europeanen.

1731

Opname in de British Royal Society of Science.

Een van de belangrijkste verwezenlijkingen van Herman Boerhaave is de creatie van een "Medisch Handboek" met een beschrijving van talrijke ziekten, hun symptomatologie en behandelingen.

De bijdrage van Herman Boerhaave

Herman Boerhaave heeft een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de geneeskunde. Zijn verdiensten op dit gebied zijn werkelijk groot. Hij was het die cerebrospinaal vocht ontdekte en de perifere stroming vanuit het centrum volledig beschreef. De Nederlandse arts en scheikundige was in staat om de afhankelijkheid van het functioneren van de lichaamsorganen van het werk van de hersenen en het ruggenmerg te onderbouwen. De uitmuntende medische figuur behandelde pokken met kwik en antimoon, wat als onzin werd beschouwd. De Nederlander erkende alleen bepaalde medicijnen en was tegen misbruik ervan.

Hij beschreef als eerste een syndroom waarbij de slokdarm scheurt, meestal als gevolg van hevig braken. Het syndroom werd later naar hem vernoemd. Een Nederlander beschreef het geval van Baron Jan van Wassenaer, een admiraal uit Nederland, die aan deze aandoening stierf na een zware maaltijd en daaropvolgende regurgitatie. Zo'n aandoening was fataal voor de komst van moderne chirurgische technieken die het mogelijk maakten om de slokdarm te repareren.

De popularisering van de geneeskunde, waaraan Boerhaave actief deelnam, had een positief effect op de ontwikkeling ervan in het hele Europese continent en bevorderde wetenschappelijke opvattingen.

Invloed en nalatenschap

De invloed en nalatenschap van Herman Boerhaave in de geneeskunde is immens. Hij wordt vaak herinnerd door de artsen van vandaag. Hij gaf een grote impuls aan de ontwikkeling van de geneeskunde.

Bronzen standbeeld van Herman Boerhaave

Bronzen standbeeld van Herman Boerhaave

Public domain

De uitmuntende veelzijdige wetenschapper uit Nederland stelde de nauwkeurigheid van zijn benadering voorop en zocht naar bewijs voor zijn theorieën met behulp van experimenten. Zijn talrijke werken zijn opgeslagen in archieven, ze zijn gesystematiseerd omdat ze vol staan met nauwgezette beschrijvingen van ziekten, therapiemethoden en geverifieerde medische observaties.

De Boerhaave Kliniek is naar hem vernoemd en er is ook een Boerhaave museum.

Boerhaave’s bijdrage aan de geneeskunde is zo belangrijk dat hij vaak wordt vergeleken met Avicenna.

Vragen over Herman Boerhaave

Wie was Boerhaave?

Herman Boerhaave is een Nederlandse arts, scheikundige en anatoom die veel ontdekkingen in de geneeskunde heeft gedaan.

Wat zijn de belangrijkste prestaties van Herman Boerhaave?

Hij is de grondlegger van het klinisch onderwijs, het systeem van medisch onderwijs waarop moderne onderwijsinstellingen zijn gebaseerd.