Personen

Geert Wilders

via Tess Jansen

Navigatie
Geert Wilders

screenshot van twitter

Geert Wilders, wiens Partij voor de Vrijheid de verkiezingen van november 2023 won, zou de nieuwe premier in Nederland kunnen worden. Zijn partij won 37 zetels in het lagerhuis van het parlement. Wilders moet echter nog moeilijke onderhandelingen voeren om een coalitieregering te vormen, die enkele maanden in beslag kunnen nemen.

Naam

Geert Wilders

Geboortedatum

06.09.1963

Geboorteplaats

Venlo, provincie Limburg, Nederland

Ouders

Johannes Henricus Andreas Wilders, Maria Anna Ording

Vrouw

Krisztina Wilders, sinds 1992.

Leeftijd

60 jaar

Salaris

130254,67 euro per jaar

Vermogen

€1 miljoen

Broer

Paul Wilders

Partij

PVV

Huis

Den Haag

Biografie

Wilders werd geboren op 6 september 1963 in Venlo, Limburg, Nederland, vlakbij de Duitse grens. Hij is de zoon van Johannes Henricus Andreas Wilders en Maria Anna. Zijn vader kwam oorspronkelijk uit Duitsland. Hij vluchtte daarheen voor de Tweede Wereldoorlog omdat hij Joods was. Hij vluchtte naar Nederland, waar hij zich tijdens de bezettingsjaren met succes schuilhield voor de nazi's, maar was nooit in staat om terug te keren naar zijn historische vaderland vanwege zijn angst dat alles weer opnieuw zou kunnen gebeuren.

Zijn moeder Maria Anna Ording werd geboren in Sukabumi, Nederlands-Indië.

Geert is de jongste van vier kinderen in het gezin. Biografen merken op dat hij een moeilijk kind was dat niet goed studeerde en niet geneigd was tot het katholieke geloof, ondanks het feit dat de familie alle kinderen in dit geloof opvoedde. Op de dag van zijn meerderjarigheid verloochende Wilders de kerk.

Voltooide zijn lagere en middelbare schoolopleiding aan een middelbare school in Venlo. Hij voltooide een opleiding aan de Stichting Beroepsopleiding Sociale Verzekeringen in Amsterdam en behaalde verschillende juridische certificaten aan de Open Universiteit in Limburg.

Politieke carrière

Vormende momenten in de politieke carrière van de PVV-leider waren.

 1. Een verblijf in Israël tussen zijn achttiende en negentiende, waar hij een levenslange liefde voor het land ontwikkelde en waar hij nog steeds regelmatig komt.
 2. Wilders' tijd als bewoner van de wijk Kanaleneiland in Utrecht: rond 1985 zag Wilders de wijk waarin hij woonde veranderen van een nette blanke middenstandswijk in een wijk waar zich steeds meer Turkse en Marokkaanse gezinnen vestigden. Hij zag de buurt verslechteren, met meer criminaliteit.
 3. Het is gevormd door de periode van werken bij de Ziekenfondsraad en de Sociale Verzekeringsbank van 1985 tot 1990. Hij heeft te maken met omslachtige bureaucratie, een cultuur van overleg.

Zijn politieke carrière begon toen hij beleidsmedewerker welzijn werd voor de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), een terrein waarop hij meer dan genoeg praktijkervaring opdeed.

Formatieve fasen:

 • Medewerker Sociale Zaken en Sociaal-Economisch Beleid en Speechwriter voor de WVD Caucus van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van september 1990 tot augustus 1998.
 • Lid van de gemeenteraad van Utrecht van 1 oktober 1997 tot april 1998.
 • Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 25 augustus 1998 tot 23 mei 2002.
 • Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal sinds 26 juli 2002.
 • Fractievoorzitter Wilders, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 september 2004 tot 23 november 2006.
 • Leider van de PVV-fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal sinds 23 november 2006.
 • Lid van de gemeenteraad van Den Haag van 11 maart 2010 tot 1 juli 2010.

2005

 • Heeft een motie van wantrouwen in het kabinet aangenomen na de verwerping van het Europees Grondwettelijk Verdrag in een referendum. Was de enige die voor de motie stemde.
 • Diende een wetsvoorstel in om een raadplegend referendum te houden over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie.

2007

 • Was meerdere keren voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.
 • Stelde een motie van wantrouwen in tegen staatssecretarissen Albayrak en Aboutaleb vanwege hun dubbele nationaliteit. Alleen de PVV-fractie stemde voor de motie.
 • Diende een wetsvoorstel in om het dragen van boerka's of niqabs op openbare plaatsen te verbieden.
 • Diende een motie van wantrouwen in tegen minister Vogelaar vanwege zijn uitspraak over de toekomstige plaats van de islam in de samenleving. Alleen de PVV-fractie stemde voor de motie.

2008

In maart maakte Wilders een schandalige korte film "Fitna". Hierin werden vijf soera's uit de Koran geciteerd en vergeleken met video's van terroristische daden van islamisten. De meeste politici in het land noemden de film een provocatie. In april 2008 weigerde een rechtbank in Den Haag de film te verbieden, omdat er geen sprake was van aanzetten tot geweld.

2013

 • Diende een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. De motie werd gesteund door de PVV en SP.

2016

 • Stelde tijdens het debat over terrorismebestrijding een motie van wantrouwen in tegen minister Van der Staaij. De motie werd gesteund door de PVV, SP, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Groep-Bontes/Van Klaveren en Groep-Kuzu/Öztürk.

2020

 • Heeft een wetsvoorstel ingediend om de regeling voor het betalen van boetes voor asielaanvragen af te schaffen.
 • Heeft een motie van wantrouwen aangenomen tegen premier Rutte voor het niet uitvoeren van een voorstel voor een aanzienlijke structurele verhoging van de salarissen van gezondheidswerkers. Dit voorstel werd gesteund door de PVV, SP, FVD, Krol, Van Haga en Van Kooten-Arissen.

2021

 • Presenteerde samen met Fleur Agema een proactieve nota "Zorg van Nationaal Belang" over gedeeltelijke marktwerking en een crisisreserve voor de volksgezondheid in geval van een pandemie, ramp of aanslag.

2022

 • Diende tijdens de algemene politieke beschouwingen 2022 een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. De motie werd gesteund door PVV, SP, JA21, FVD, BBB en Groep Van Haga.

Wetenswaardigheden

In mei 2007, na rellen bij de voetbalwedstrijd Jong Nederland tegen Jong Marokko, stelde hij voor om de politie het recht te geven om relschoppers na een waarschuwing met scherp neer te schieten.

In augustus 2007 pleitte hij in een brief aan de Volkskrant voor een verbod op de Koran omdat het boek volgens hem een islamitisch Mein Kampf is.

Hij werd in 2010, 2013, 2015 en 2016 uitgeroepen tot politicus van het jaar door het EenVandaag Opiniepanel.

PVV-fractie

De Partij voor de Vrijheid (PVV) van voormalig VVD'er Wilders werd op 22 februari 2006 geregistreerd door de Kiesraad. Het is een radicaal-rechtse Nederlandse politieke partij met een nationalistische anti-islamitische oriëntatie.

PVV Thema's:

 • angst voor de islamisering van Nederland,
 • weerstand tegen "linkse hobby's" zoals subsidies voor de kunsten,
 • verzet tegen een genereus vluchtelingenbeleid.

De partij kan worden gekarakteriseerd als populistisch, met conservatieve, liberale, rechtse en linkse standpunten.

Sommige standpunten van de partij kunnen als links worden omschreven, zoals het verlagen van de huren en het handhaven van de AOW-leeftijd op 65 jaar.

De PVV wil stoppen met alle ontwikkelingshulp en niet meer investeren in windmolens, kunst en de publieke omroep. Nederland moet van de euro af en terug naar de gulden. Nederland moet uit de EU stappen.

De PVV kwam voor het eerst in de Tweede Kamer bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006. Sinds 2011 is de partij vertegenwoordigd in Provinciale Staten en in de Eerste Kamer. Van 2009 tot 2019 en van 2020 tot 2022 was de PVV vertegenwoordigd in het Europees Parlement.

Geert Wilders PVV

Controversiële standpunten en kritiek

De islam is het paard van Troje in Europa. Als we de islamisering nu niet stoppen, zijn Eurabië en Nederabië slechts een kwestie van tijd. Honderd jaar geleden woonden er ongeveer 50 moslims in Nederland. Nu wonen er ongeveer 1 miljoen moslims in dit land. Waar zal het eindigen? We stevenen af op het einde van de Europese en Nederlandse beschaving zoals we die kennen.

Deze toespraak in de Tweede Kamer kenmerkt Wilberts houding ten opzichte van de islam en de moslimgemeenschap. Het loopt als een rode draad door de politieke activiteiten van de lijsttrekker van de PVV.

Een van de meest meedogenloze islamcritici op het continent - de Duitse ZDF schreef over hem

Een terugkerend thema in zijn toespraken is:

 • "Nee tegen islamitische scholen, korans en moskeeën".
 • "De uitstroom van migranten moet worden vergroot."
 • "Verminder het aantal asielzoekers 'onmiddellijk' tot nul."
 • "Mensen met een dubbele nationaliteit mogen niet stemmen of een politieke functie bekleden."

Het is kortzichtig om alle volgelingen van de Islam over één kam te scheren vanwege de verwerpelijke standpunten van een groep extremisten. Het is oneerlijk tegenover de overgrote meerderheid van de moslimgemeenschap.

Wilders is herhaaldelijk beschuldigd van het beledigen van een groep mensen en het aanzetten tot haat en discriminatie.

Op een gegeven moment werd hem de toegang tot het Verenigd Koninkrijk ontzegd na de release van zijn schandalige film Fitna in 2008, waarin hij zijn opvattingen over de islam presenteerde. Zijn partij werd ook aangeklaagd.

In juni 2008 besloot het Openbaar Ministerie af te zien van vervolging wegens discriminatie van of aanzetten tot haat tegen moslims. Het openbaar ministerie vond bepaalde uitspraken beledigend en grof, maar wettelijk toegestaan in het kader van het politieke debat en de vrijheid van meningsuiting.

Op 9 december 2016 werd Wilbers door een Amsterdamse rechtbank veroordeeld voor belediging van een groep mensen en het aanzetten tot haat of discriminatie voor uitlatingen uit 2014, maar hij kreeg geen straf.

Koningin Beatrix riep in 2013, voor haar aftreden, op tot het tegengaan van ideologieën en interpretaties van religieuze overtuigingen die aanzetten tot intolerantie, haat en agressie. In haar toespraken sprak de koningin over tolerantie en multiculturalisme in tegenstelling tot de standpunten van de anti-islamist Wilders.

De geschandaliseerde politicus bekritiseerde de koningin ooit voor het feit dat Beatrix een hoofddoek over haar hoed bond tijdens een reis naar het Midden-Oosten, en prinses Maxima, die haar vergezelde, verscheen ook met bedekt hoofd.

Persoonlijk leven

Waar woont Geert Wilders?

Na de moord op Theo van Gogh (Nederlands filmregisseur) in november 2004 moest Wilders van de ene op de andere dag zijn huis verlaten en zich in Venlo vestigen. Ook zijn flat in Utrecht werd gesloten. Een tijdlang sliep hij in "schuilkelders". Volgens een onderzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zijn dit onaangename huisjes waar nauwelijks daglicht binnenkomt. Het stel woont nu "ergens in Den Haag".

Sociale media

Geert Wilders twitter — 1,3 miljoen volgers. Hij is niet vaak op de pagina, blijkbaar komen bedreigingen op deze pagina vaker voor dan op andere.

Het heeft 492.000 abonnees en verslaat dagelijks interessante gebeurtenissen in het parlement.

274k abonnees, gebeurt vaak, maar deze pagina is stiller dan Facebook en Twitter.

Geert Wilders Salaris

 • Jaar: 130254,67 euro.
 • Maand: 10854,56 euro.
 • Week: 2504,90 euro.
 • Dag: 50098 euro.

Geert Wilders Familie

Geert groeide op met twee zussen (zeven en vijf jaar ouder) en een broer (tien jaar ouder). Zijn ouders hebben deze wereld verlaten.

Er is bijna geen informatie over de familie van de PVV-leider, wat verklaard wordt door constante bedreigingen van zijn leven.

Een paar woorden over de oudere broer Paul Wilders. In zijn tijd sprak hij hard over zijn jongere broer.

Mijn broer behoort tot die groep politici die de brand bluste met benzine - zei de 62-jarige Paul Wilders.

Het publieke conflict tussen de broers kwam tot uitbarsting na de terroristische aanslag in Berlijn op 19 december 2016. Toen publiceerde de 53-jarige Geert Wilders een collage van Angela Merkel op zijn Twitter-account, waarin hij wees op haar welwillende beleid ten aanzien van migranten als reden voor de terreuraanslag. Paul Wilders vroeg in een reactie onder de publicatie om excuses voor de standpunten van zijn broer, waarna hij hem blokkeerde.

Vrouw Geert Wilders

Wilders is sinds 1992 getrouwd met de Joodse Hongaarse Krisztina Wilders. Dit is zijn tweede huwelijk.

Hij ontmoette Krisztina eind jaren 1980 in Den Haag. Marfai werkte eind jaren 80 op de Hongaarse ambassade in Den Haag. Vanwege haar positie op de ambassade bleef hun relatie echter geheim. Pas toen Marfai van baan veranderde, hielden ze op met het verbergen van hun relatie. Ze trouwden in Boedapest omdat zijn vrouw erg gehecht is aan haar geboorteland. Elke zomer gaan ze met z'n tweeën naar het Balatonmeer om Marfai's familie te bezoeken. Ze hebben geen kinderen - carrière komt op de eerste plaats - maar het stel heeft twee katten.

Vrouw Geert Wilders

Geert Wilders Kinderen

De PVV-leider is blij dat hij en zijn vrouw ooit hebben besloten geen kinderen te nemen. Zij zullen geen leven hebben door alle veiligheid waar hij mee te maken krijgt.

Bedreigingen

Sinds Wilders in 2008 zijn film Fitna uitbracht, waarin hij kritiek uitte op de islam, stromen de bedreigingen aan het adres van de politicus voortdurend binnen, voornamelijk via Twitter.

In 2010 werd hij door Anwar Nasser Abdullah al-Awlaki (een belangrijke organisator van Al Qaida) op de zelfmoordlijst geplaatst.

Khalid Latif riep in 2018 op tot de moord op PVV-leider Geert Wilders op Facebook en zette een premie van €20.000 op zijn hoofd.

De rechtbank in Schiphol veroordeelde hem tot 12 jaar gevangenisstraf in 2023.

In februari 2021 veroordeelde een rechtbank in Den Haag een andere Pakistaan, Junaid I., tot tien jaar gevangenisstraf voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op Wilders. I. werd in augustus 2018 in Den Haag gearresteerd.

Het conflict werd aangewakkerd door de oproep van Wilders in 2018 voor een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed. Destijds werd Pakistan overspoeld door een stroom van demonstraties.

Wilders wordt al zo'n vijftien jaar dag en nacht bewaakt. De politicus heeft niet eens een sleutel van zijn eigen voordeur; die wordt voortdurend geopend door een bewaker. Pas nadat het hele huis grondig is gecontroleerd, mag Geert naar binnen.

Wilders heeft een boek geschreven, "That's How Crazy It Became," waarin hij alle veranderingen in zijn persoonlijke leven beschrijft die hebben plaatsgevonden als gevolg van zijn politieke werk. In zeventien jaar, zegt hij, is hij gewend geraakt aan talloze doodsbedreigingen.

Conclusies

De vraag blijft: wat kunnen we van Wilders verwachten als hij het kabinet gaat leiden? Hoewel hij in zijn verkiezingscampagne de koers van zijn partij veranderde door op te merken dat ze niet langer zullen praten over het verbieden van de Koran, moskeeën en islamitische scholen, zal hij in staat zijn om zijn monomane ambitie, waarmee hij zijn weg als politicus heeft afgelegd, op te geven? Wilders is de afgelopen jaren bestempeld als fascist, racist, populist, "provincialist", xenofoob, "rasechte liberaal", rechtsextremist, rechtsradicaal en "islamitische racist". Is dit verenigbaar met de stoel van de minister-president?