Personen

Beatrice de Graaf

via  Noah van Dijk

Navigatie
Beatrice de Graaf

resource: https://www.flickr.com/

Beatrice de Graaf – Nederlands historicus en hoogleraar Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht.

Biografie van Beatrice de Graaf

De toekomstige wetenschapper werd geboren op 19.04.1976. Beatrice studeerde goed op school en slaagde na afloop zonder problemen voor het examen aan de universiteit. Tijdens haar studietijd studeerde ze geschiedenis en Duits. Graaf studeerde cum laude af aan de Friedrich Wilhelm Universiteit in Bonn.

Haar belangrijkste expertisegebieden zijn terrorisme en internationale betrekkingen. Beatrice houdt zich bezig met veiligheidskwesties en de studie van de moderne Europese geschiedenis.

Beatrice de Graaf is medeoprichter van het Leiden Center for Counterterrorism en terrorismebestrijding. Ze is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht.

Beatrice de Graaf

Professionele activiteiten

Beatrice de Graaf heeft talloze studies, publicaties en projecten op haar naam staan:

  • 2013 "Historicizing Security. Entering the dispositive mode of conspiracy".
  • 2019 "Beveiliging van Europa na Napoleon".
  • 2020 "Terreurbestrijding na Napoleon. Hoe Europa veilig werd na 1815".
  • 2021 "Rood, wit en bloed: witte terreur en de grote terreur, 1789-2021".
  • 2021 "Policing and managing the insurgency".
  • 2021 "Radicale verlossing. Wat terroristen geloven. Amsterdam: Prometheus".
  • 2022 "Crisis! Amsterdam: Prometheus."

Eind 2004 verdedigde Beatrice de Graaf haar proefschrift met als onderwerp de relatie tussen de DDR en de beweging voor een vreedzaam leven. In 2005 ontving ze de Max van der Stoel Mensenrechtenprijs.

Na haar promotie ging Beatrice aan de slag als docent aan de Universiteit Utrecht.

In 2007 maakte ze de overstap naar de Universiteit Leiden en daar was ze medeoprichter van het Centrum voor Terrorismebestrijding (CTC). In 2012 werd ze hoogleraar "Conflict en Veiligheid in Historisch Perspectief" aan het CTC.

Beatriz keerde in de winter van 2014 terug naar de Utrechtse instelling voor hoger onderwijs. De hoogleraar kreeg de leerstoel "Geschiedenis van internationale betrekkingen en mondiaal bestuur" toegewezen.

Als historica plaatst Beatriz veiligheids- en antiterrorismekwesties in een historische context. Voor haar is het niet alleen belangrijk om een academisch publiek te hebben, maar ook om een dieper begrip van deze fenomenen te kunnen ontwikkelen. Een van haar werken is getiteld "How Europe Became Safe After Napoleon." Het boek verscheen in 2018 en stond op de shortlist van de Libris Historische Prijs.

Beatrice de Graaf: How Europe Became Safe After Napoleon.

Het werk "Radical Redemption: What Terrorists Believe", dat in 2021 werd gepubliceerd en ook een nominatie kreeg voor de prestigieuze prijs, kreeg niet minder weerklank. Het werd erkend als de belangrijkste publicatie van het jaar in Nederland. De tweede nominatie was de Trouw en Nederlands Dagblad Award voor het beste werk op het gebied van theologie.

Beatrice de Graaf: Radical Redemption: What Terrorists Believe

Het belangrijkste onderzoeksonderwerp van de Nederlandse historica en hoogleraar is veiligheid en terreurbestrijding sinds de negentiende eeuw. Van 2009 tot 2013 deed ze onderzoek op dit gebied via een beurs. De sponsor was de Onderzoeksraad. Alles vond plaats in het kader van het project Vijanden van de Staat. Beatrice behoorde in die tijd tot de medewerkers van het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS).

In 2014 kreeg de hoogleraar een ERC-consolidatiesubsidie voor het project "European Security: Confronting Enemies". Het team van wetenschappers, samen met Beatrice de Graaf, bestudeerde de ontwikkeling van veiligheidsregimes in Europa van 1815 tot 1914.

De professor voerde ook verschillende studies uit naar terrorisme en veiligheid in de eenentwintigste eeuw. Een daarvan richtte zich op de sociale gevolgen van rechtszaken tegen terroristische aanslagen. In haar publicaties reflecteerde Beatrice op de opkomst van de "preventieve zet" in de wetgeving. Ze belichtte momenten waarop het procederen in terrorismezaken steeds meer een riskant onderwerp van rechtspraak is geworden.

Als onderdeel van een onderzoeksteam heeft Beatrice momenten beschreven waarop de samenleving en autoriteiten worden geconfronteerd met oorlog, conflict en crisis, en de vorming van hun eigen veiligheidscultuur. De Graaf maakt deel uit van de Adapt Academy, waarvan de leden afkomstig zijn van de grootste universiteiten in Nederland.

Beatrice de Graaf heeft nog geen crisis meegemaakt in haar professionele leven, ze staat in vuur en vlam voor wat ze doet. Ze is geïnteresseerd in de geschiedenis van Duitsland en de relatie tussen Duitsland en Nederland. In 2018 deed Beatrice een bijzondere ontdekking, ze vond in de Berlijnse archieven bewijsmateriaal waaruit blijkt dat koningin Wilhelmina in 1918 deelnam aan de voorbereidingen voor de komst van keizer Willem II naar Nederland.

In 2019 ging de Graaf met emeritaat als hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Haar werk "Tegen terreur" werd vertaald in het Engels. Het boek werd in 2020 gepubliceerd door de beroemde Cambridge University Press. Het werk kreeg een schreeuwerige titel "De strijd tegen terreur na Napoleon". 

De prestaties van Beatrice de Graaf

In 2017 werd de Graaf lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Ze is ook lid van de Europese Academie. Ze werkte enige tijd als onderzoeker aan het Department of History van de Universiteit van Cambridge en bekleedde een soortgelijke functie aan de George Washington University.

De prestaties van Beatrice de Graaf als historica zijn echt groot. Op de lijst van haar verdiensten staat de publicatie van het boek "The Struggle Against Terror after Napoleon". Over dit werk van Beatrice zei de beroemde historicus Michael Rowe van King's College London het volgende:

Dit goed geschreven, boeiende boek combineert een internationaal relatie- en systeemperspectief met historische methoden en benaderingen.

Beatrice houdt zich bezig met het onrecht dat in de samenleving heerst, waaronder de kwestie van klimaatverandering en de protesten die daar regelmatig over ontstaan.

Maar haar belangrijkste onderwerp is natuurlijk terrorisme. Beatrice heeft een groot aantal prijzen en onderscheidingen op haar naam staan. De activiteiten waar Beatrice de Graaf zich mee bezighoudt worden wereldwijd erkend.

Op haar erelijst staat onder andere de Max van der Stoelprijs, toegekend op het gebied van de mens.

In 2011 werd Beatrice erkend als beste vrouwelijke onderzoeker.

Haar werk "Assessing the effectiveness of counter-terrorism" stond in de top 150 van beste werken over dit onderwerp ter wereld.

Beatrice de Graaf ontvangt de Stevinprijs met een subsidie van 2,5 miljoen euro, toegekend door NWO.

In 2018 werd ze erkend als de meest invloedrijke vrouw van Nederland in de categorie onderwijs en wetenschap.

Bijdrage van Beatrice de Graaf

De bijdragen en invloeden van Beatrice de Graaf op haar vakgebied zijn enorm. Ze heeft enorm bijgedragen aan sociale kwesties, berichtgeving over veiligheid en terrorismebestrijding. Het historisch inzicht dat inherent is aan de Nederlandse vrouw is opgemerkt door vele academici, niet alleen in Nederland maar ook in andere landen over de hele wereld.

De Graaf is echt een opmerkelijk persoon. Ze wijdt het grootste deel van haar leven aan werk, actieve wetenschappelijke activiteit en gaat daar op briljante wijze mee om. De Graaf gaat vaak verder dan het vakgebied dat ze bestudeert en beseft dat terreur krachtige psychologische en sociale componenten heeft. Ze is een veelgevraagd expert op het gebied van terrorisme en geeft advies aan diverse publieke en private organisaties in Nederland en daarbuiten.

Contacten

Je kunt contact opnemen met de Nederlandse historicus en professor via e-mail en sociale media:

E-mail: badegraaf@uu.nl

Twitter: @beatricedegraaf

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/beatrice-de-graaf-93630a6/

FAQ

Waar woont Beatrice de Graaf?

Beatriz de Graaf woont in Nederland in de stad Utrecht.

Wat is de voornaamste bezigheid van Beatriz de Graaf?

Beatriz de Graaf houdt zich voornamelijk bezig met onderzoek op het gebied van terrorisme, openbare veiligheid.