Vállalatok

SZTFH - Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

által  András Nagy

Tartalom
sztfh honlap

Az SZTFH, azaz a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, egy magyar szabályozó és felügyeleti szerv, melynek fő feladata a különböző gazdasági és pénzügyi tevékenységek ellenőrzése és szabályozása. A szervezet célja biztosítani, hogy az érintett szektorokban a tevékenységek átláthatóak, tisztességesek legyenek és a jogszabályoknak megfelelően működjenek. Ennek érdekében az SZTFH felügyeli a piaci szereplőket, ellenőrzi a jogszabályi előírások betartását, és szankciókat alkalmaz a szabálytalanságok esetén.

1991-ben Magyarországon életbe lépett egy törvény, ami a szerencsejáték szervezésének jogi kereteit határozta meg, ezzel legalizálva ezt a tevékenységet az ország teljes területén. Mivel a szerencsejáték állami felügyelet alá eső terület, a törvény végrehajtásának biztosítása érdekében létrejött egy állami hivatal, amely a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos felügyeleti feladatokat látta el. Ezt a hivatalt Szerencsejáték Felügyeletnek nevezték el.

2021-ben azonban változások következtek be. Ebben az évben a kormány egy új törvényt hagyott jóvá, ami több területet is az egyik hivatal hatáskörébe utalt. Ezek közé tartozott a szerencsejáték felügyelete, a dohánytermékek piacának ellenőrzése, a magyar bírósági végrehajtói kar és a felszámolók nyilvántartását kezelő hatóság felügyelete. Ennek következményeként 2021. október 1-jétől a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) keretein belül a Szerencsejáték Felügyelet, mint szerencsejáték-felügyeleti szakhatóság működött tovább, már az SZTFH részeként.

Még egy fontos változás napokban történt. Biró Marcell, aki az SZTFH elnök és akit Orbán Viktor miniszterelnök a nemzetbiztonsági főtanácsadójává nevezett ki, a szokásosnál hamarabb távozhatott pozíciójából. Az SZTFH törvény szerint az SZTFH elnökének lemondási ideje normál esetben 60 nap, ám egy új kormányrendelet, amely a veszélyhelyzetre hivatkozik, lehetővé tette számára, hogy rövidebb lemondási időt határozzon meg. Az SZTFH rendelet értelmében, ha az elnök lemondása „a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti tisztség betöltésére tekintettel történik”, akkor a lemondási idő lehet rövidebb mint 60 nap. Ez a rendelkezés kedden éjjel lépett hatályba, és a politikai felsővezetők kategóriájába emeli a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadóját, így Biró Marcell gyorsabban hagyhatta el az SZTFH elnöki pozícióját. A Magyar Közlöny szerdai kiadásában megjelent egy köztársasági elnöki rendelet is, amely hivatalosan is megerősíti Biró Marcell SZTFH elnöki pozíciójának megszűnését. Az események gyorsaságát mutatja, hogy a kapcsolódó jogszabályt egyetlen nap alatt fogadták el a kormánypártok.

bíró marcell sztfh

Biró Marcell - 2021-től a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága és a Koncessziós Tanács elnöke.

Fotó az internetről

Az SZTFH megalapításának magyarországi hátterében a piacgazdaság fejlődése és a szabályozás szükségessége állt. A rendszerváltás utáni időszakban, amikor Magyarország piacgazdaságra tért át, szükségessé vált egy olyan intézmény létrehozása, amely képes a gyorsan változó gazdasági környezet szabályozására és felügyeletére. Ez különösen fontos volt azért, hogy a befektetők, vállalkozók és a fogyasztók bizalommal fordulhassanak a piachoz, és biztosak lehessenek abban, hogy a tevékenységek megfelelnek a jogi és etikai normáknak.

Az SZTFH az évek során folyamatosan alkalmazkodott a piaci környezet változásaihoz. Kiemelt figyelmet fordított például a pénzügyi piacok fejlődésére, a digitális gazdaság kihívásaira, valamint a nemzetközi szabályozási trendekre. Ezen kívül az intézmény a fogyasztóvédelem területén is jelentős szerepet tölt be, biztosítva, hogy a fogyasztók jogai és érdekei megfelelően védettek legyenek. Az SZTFH tevékenységének történelmi összefüggései között kiemelkedő a magyarországi gazdaság integrációja az európai és nemzetközi piaci rendszerekbe. Ahogy Magyarország egyre inkább részese lett a globális gazdaságnak, úgy vált egyre fontosabbá a hatékony, átlátható és megbízható szabályozói környezet kialakítása. Az SZTFH ebben a folyamatban kulcsszerepet játszik, hiszen tevékenységével hozzájárul a gazdasági stabilitás megőrzéséhez, a befektetői bizalom erősítéséhez, valamint a piaci verseny tisztességes működéséhez.

Az SZTFH szerepe és feladata

Az SZTFH, vagyis a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, Magyarországon egy kulcsfontosságú szabályozó és ellenőrző szerv. Széleskörű tevékenységi körének része többek között a pénzügyi piacok, a szerencsejáték, a dohánytermékek piaca, valamint az információs és távközlési infrastruktúra felügyelete. Az SZTFH tevékenységének célja, hogy biztosítsa az átláthatóságot, tisztességet és a jogszabályoknak való megfelelést az ő hatáskörébe tartozó területeken. Az SZTFH a következő 4 irányért felel:

1. Szerencsejáték felügyelet. A Hatóság ellátja a szerencsejáték-szervezés engedélyezésével, hatósági ellenőrzésével, felügyeletével és szabályozásával kapcsolatos feladatokat, beleértve az online kaszinókat. A szerencsejáték népszerűsítés tekintetében fogyasztóvédelmi hatósági jogkörrel is rendelkezik, illetve aktívan fellép az illegális szerencsejáték ellen. A szerencsejáték felügyeleti feladatokhoz tartoznak: az engedélyköteles játékok, pénzmosás, terrorizmus finanszírozásnak megelőzése és megakadályozása, nemzetközi kapcsolatok, játékosvédelem és más feledatok.

2. Dohányügyi felügyelet. A Hatóság saját hatáskörében teljes körűen szabályozza, továbbá ellenőrzi és felügyeli a dohánytermékek kiskereskedelmi rendszerét, illetve kiemelt feladatának tekinti a dohányzás visszaszorítását, azon belül is hangsúlyozza a fiatalkorúak fokozottabb védelmét. A Hatóság az Európai Unió nyomonkövethetőségi rendszerében nemzeti azonosítókód kibocsátó szerepet tölt be. A dohányügyi felügyeleti feladatokhoz tartoznak: az árak közzététele, adatszolgáltatás, nyomonkövetés, egészségvédelmi tájékoztatás, dohányzás visszaszorítása és prevenció, közlemények és tájékoztatók stb.  

3. Felszámolói és bírósági végrehajtói felügyeleti területek. A Hatóság ellátja a bírósági végrehajtással, illetve a csőd- és felszámolási eljárásokkal kapcsolatos hivatásrendek felügyeletét. A felszámolói hivatásrend feletti felügyelet tekintetében a Hatóság ellenőrzi, hogy a felszámoló szervezetek a rájuk vonatkozó jogszabályokban foglaltakat betartják-e.

4. Kiberbiztonság felügyelete. A kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló 2023. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Kibertan.tv.) kiberbiztonsági felügyeleti jogkörrel ruházta fel az Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát azon a vállalatok, szervezetek vonatkozásában, amelyek a társadalom és a gazdaság működése szempontjából alapvető szolgáltatásokat, illetve a digitalizáció fejlődése miatt nélkülözhetetlen infrastrukturális szolgáltatásokat nyújtanak.

Az SZTFH főbb funkciói közé tartozik a piaci szereplők ellenőrzése és a szabályozás végrehajtása. Ez magában foglalja a szektor-specifikus jogszabályok betartatását, az engedélyezési eljárások lebonyolítását, valamint a pénzügyi, szerencsejáték és dohánytermék piacok folyamatos felügyeletét. A hatóság ezen felül kiemelt figyelmet fordít a fogyasztóvédelemre, törekedve a fogyasztók jogainak és érdekeinek védelmére.

Az információs és távközlési infrastruktúra területén a SZTFH szerepe különösen fontos. A digitális korban az információs technológia és a távközlés létfontosságú szektorrá vált, amely jelentősen befolyásolja mind a gazdaságot, mind a társadalom működését. Az SZTFH feladata ezen a területen elsősorban a távközlési piac szabályozása, a szolgáltatók ellenőrzése, valamint az infrastruktúra biztonságának és megbízhatóságának garantálása. Ezen felül figyelemmel kísérik a piaci versenyt, ellenőrizve, hogy a szolgáltatók betartják-e a tisztességes verseny és fogyasztóvédelemre vonatkozó szabályokat.

A SZTFH tevékenysége jelentős hatással van Magyarország információs és távközlési infrastruktúrájára. A hatóság munkája hozzájárul a digitális hálózatok biztonságának növeléséhez, a szolgáltatások minőségének javításához, valamint a fogyasztói jogok védelméhez ebben a gyorsan fejlődő szektorban. Az SZTFH által előírt szabályok és ellenőrzések biztosítják, hogy a távközlési vállalatok megbízható és magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak, miközben fenntartják a versenyt és elősegítik az innovációt.

Összességében az SZTFH munkája elengedhetetlen a magyar gazdaság és társadalom stabilitásának és fejlődésének szempontjából. A hatóság tevékenysége biztosítja, hogy a különböző szabályozott területek tisztességesen és hatékonyan működjenek, ezzel hozzájárulva Magyarország gazdasági növekedéséhez és a lakosság életminőségének javulásához.

Kulcsfontosságú projektek és kezdeményezések

SZTFH irodája

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által indított vagy támogatott kulcsfontosságú projektek és kezdeményezések jelentős hatást gyakorolnak a magyar társadalomra és gazdaságra. Ezek a projektek több területen is érzékelhető előrelépést biztosítanak, mint például a pénzügyi stabilitás, a fogyasztóvédelem, a digitális fejlődés, és a társadalmi jólét területén.

Egyik fontos kezdeményezés a pénzügyi tudatosság és oktatás elősegítése. Ez a projekt célja, hogy bővítse a lakosság pénzügyi ismereteit, ezáltal elősegítve a tudatos döntéshozatalt és csökkentve a pénzügyi kockázatokat. Az SZTFH által támogatott programok, melyek iskolákban és közösségi csoportokban zajlanak, hozzájárulnak a gazdasági stabilitáshoz és a fogyasztók védelméhez.

A digitális átállás támogatása szintén kiemelt terület. Az SZTFH itt azon dolgozik, hogy elősegítse a digitális infrastruktúra fejlesztését, támogassa az innovatív technológiák bevezetését, és biztosítsa a digitális szolgáltatások biztonságát és megbízhatóságát. Ennek eredményeképpen a magyar társadalom és gazdaság jobban alkalmazkodik a digitális kor kihívásaihoz, növelve ezzel a versenyképességet és a gazdasági növekedést.

A szerencsejáték szektor szabályozása egy másik fontos terület. Az SZTFH itt a játékosok védelmére, a szerencsejáték-piac átláthatóságának és tisztességének biztosítására törekszik. A szigorú ellenőrzések és szabályok révén csökkenthető a szerencsejátékhoz kapcsolódó társadalmi problémák kockázata, mint például a játékszenvedély.

A fogyasztóvédelem is kiemelt szerepet kap az SZTFH tevékenységében. A hatóság által végrehajtott felügyeleti és ellenőrzési intézkedések biztosítják, hogy a vállalkozások betartsák a fogyasztók jogait védő jogszabályokat. Ez hozzájárul a fogyasztói bizalom növeléséhez, ami kulcsfontosságú a gazdasági növekedés szempontjából.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, mint a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat jogutódja, aktív szerepet vállalt a KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 pályázat keretében megvalósuló katasztrófakockázat-értékelési rendszer fejlesztésében. Az SZTFH részt vett a földtani veszélyforrások és az éghajlati sérülékenység területein végzett szakmai munkákban, és a megvalósíthatósági tanulmány földtani veszélyforrásokkal kapcsolatos fejezetének koncepciójának kidolgozásában segédkezett. A projektben a SZTFH a konzorciumi partnerek között szerepelt, és az általa elnyert támogatás összege 120 millió forint volt.

Az SZTFH által indított vagy támogatott projektek és kezdeményezések tehát komplex módon járulnak hozzá a magyar társadalom és gazdaság fejlődéséhez. Ezek a programok nem csupán a gazdasági stabilitást és növekedést segítik elő, hanem a társadalmi jólétet és a digitális fejlődést is támogatják, miközben fontos szerepet töltenek be a fogyasztóvédelemben és a pénzügyi oktatásban. Az SZTFH munkája így elengedhetetlen a magyar társadalom hosszú távú jólétének és fenntarthatóságának biztosításában.

Együttműködés más intézményekkel és szervezetekkel

Az SZTFH széleskörű együttműködést folytat kormányzati struktúrákkal, oktatási intézményekkel és a magánszektorral. Ezek a partnerségek lehetővé teszik a Hatóság számára, hogy hatékonyabban végezze feladatait és szélesebb körű hatást gyakoroljon a szabályozott tevékenységek területén.

Kormányzati együttműködés tekintetében az SZTFH szoros kapcsolatot ápol a különböző minisztériumokkal és állami szervekkel. Ezek a kapcsolatok segítik a hatóságot a „sztfh szerencsejáték” és „sztfh dohány árak” területeken hozott döntések és szabályozások koordinálásában. Az SZTFH a szerencsejáték-szabályozás és a dohánytermékek árazásának és forgalmazásának ellenőrzésében játszik központi szerepet, szorosan együttműködve a pénzügyi, egészségügyi és belügyi minisztériumokkal.

Az oktatási intézményekkel való együttműködés szintén fontos része az SZTFH tevékenységének. Együttműködnek különböző egyetemekkel és főiskolákkal, hogy elősegítsék a jövő szakembereinek képzését a szabályozási és felügyeleti területeken. Ez magában foglalja a szakmai gyakorlatok biztosítását, az oktatási programok fejlesztésében való részvételt és a kutatási projektek támogatását.

A magánszektorral való kapcsolatok kulcsfontosságúak az SZTFH számára, különösen a gyorsan fejlődő informatikai és telekommunikációs szektorokban. A hatóság együttműködik a telekommunikációs vállalatokkal, szoftverfejlesztőkkel és más technológiai cégekkel, hogy biztosítsa a piaci szabályozások megfelelő alkalmazását és az új technológiák biztonságos bevezetését.

A nemzetközi együttműködés terén az SZTFH aktív szereplője a globális informatikai és telekommunikációs kezdeményezéseknek. Részt vesz nemzetközi konferenciákon, workshopokon és munkacsoportokban, ahol megosztják tapasztalataikat és legjobb gyakorlataikat, valamint a nemzetközi szabványok és szabályozások alakításában is aktívan közreműködnek. Ezen keresztül az SZTFH hozzájárul a globális szabályozási keretek fejlődéséhez és a nemzetközi együttműködés erősítéséhez.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága számos nemzetközi szervezettel működik együtt, így elősegítve a szerencsejáték-szabályozás, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni harc, valamint az EU kül- és biztonságpolitikai céljainak megvalósítását.

 1. Szerencsejáték-Szabályozók Európai Fóruma (Gaming Regulator’s European Forum - GREF):

  ·  A GREF egy nonprofit szervezet, amely lehetőséget biztosít az európai szerencsejáték szabályozás képviselőinek a szakpolitikai kérdések megvitatására.

  ·  2023-ban közös nyilatkozatot adtak ki az illegális szerencsejáték elleni fellépésről, amely a fogyasztók védelmére és a piaci verseny tisztaságának biztosítására irányul.

  ·  GREF hivatalos weboldal: www.gref.net

 2. Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force - FATF):

  ·  A FATF egy kormányközi szervezet, amely célja a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése.

  ·  Nemzetközi standardokat állapít meg, és ellenőrzi tagállamainak megfelelő jogalkotási és szabályozási gyakorlatát.

  ·  FATF hivatalos weboldal: www.fatf-gafi.org

 3. Szerencsejáték Tanulmányozásának Európai Szövetsége (The European Association for the Study of Gambling - EASG):

  ·  Az EASG egy nonprofit szervezet, amely a szerencsejáték szektoron belüli diskurzust és a szisztematikus tanulmányozást elősegíti.

  ·  Fórumot biztosít a szerencsejáték különböző aspektusainak megvitatására.

  ·  EASG hivatalos weboldal: www.easg.org

 4. Európai Külügyi Szolgálat (European External Action Service - EEAS):

  ·  Az EEAS az EU diplomáciai testülete, amely az Unió kül- és biztonságpolitikájának kialakításában és végrehajtásában segít.

  ·  Együttműködik a tagállamok külügyi, védelmi és fejlesztési minisztériumaival, az ENSZ-szel és más nemzetközi szervezetekkel.

  ·  EEAS hivatalos weboldal: www.eeas.europa.eu

Ezen együttműködések révén az SZTFH hozzájárul a globális szintű szabályozási és biztonságpolitikai célok eléréséhez.

Amennyiben valaki együttműködni szeretne az SZTFH-val vagy további információra van szüksége, felkeresheti az sztfh honlap weboldalát, ahol megtalálható az elérhetőségük, beleértve a kapcsolattartó telefonszámokat és e-mail címeket:

SZÉKHELY CÍM: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

LEVELEZÉSI CÍM: 1538 Budapest, Pf. 547

KÖZPONTI TELEFONSZÁM: +36 1 550 2500

KÖZPONTI FAXSZÁM: +36 1 550 2495

EMAIL: sztfh@sztfh.hu

Az SZTFH nyitott minden olyan együttműködési lehetőségre, amely elősegíti a szabályozott tevékenységek hatékonyabb és átláthatóbb felügyeletét. Ráadásul az SZTFH rendszeresen álláspályázatokat hirdet, ezért azoknak, akik szeretnének itt dolgozni érdemes rendszeresen ellenőrizni az SZTFH állás opciókat a Hatóság hivatalos honlapján.

Kihívások és fejlesztési kilátások

Az SZTFH előtt álló fejlesztési kihívások és kilátások széles spektrumon mozognak, különösen a kiberbiztonság, a digitális átalakulás, és az új technológiák integrációjának kontextusában. Nézzük meg részletesebben:

1. Kiberbiztonsági kihívások: a digitális kor előrehaladtával az SZTFH számára a kiberbiztonság egyre kiemelkedőbb prioritást kap. Az intézménynek folyamatosan frissítenie kell protokolljait és védelmi rendszereit, hogy megelőzze a kibertámadásokat és az adatvédelmi incidenseket. Ez magában foglalja az adatbiztonsági infrastruktúra modernizálását, a személyzet kiberbiztonsági tudatosságának növelését, és az új típusú kiberfenyegetésekkel szembeni hatékonyabb reagálási képesség fejlesztését.

2. Digitális átalakulás: az SZTFH számára a digitális átalakulás nem csak a belső működési hatékonyság növelését jelenti, hanem a szabályozási folyamatok és szolgáltatások digitalizálását is. Ez lehetővé teszi a gyorsabb és átláthatóbb döntéshozatali folyamatokat, jobb adatelemzést és -kezelést, valamint a felhasználóbarát online szolgáltatások kialakítását.

3. Új technológiák integrációja: az új technológiák, mint az mesterséges intelligencia (AI), blockchain, és a nagy adatmennyiség (big data) kezelésének integrálása kulcsfontosságú az SZTFH számára. Ezek a technológiák lehetővé teszik az információk hatékonyabb kezelését, a döntéshozatali folyamatok automatizálását és a szabályozási tevékenységek optimalizálását. Emellett fontos szerepet játszanak a kockázatelemzésben és a piaci trendek előrejelzésében is.

Jövőbeli fejlesztési irányokhoz tartoznak:

 1. Szolgáltatások automatizálása és digitalizálása. Az SZTFH-nak tovább kell fejlesztenie digitális szolgáltatásait, hogy javítsa a hatékonyságot és a felhasználói élményt.
 2. Adatkezelési és elemzési képességek fejlesztése. A modern adatelemzési eszközök és módszerek alkalmazása növelheti a hatóság hatékonyságát és reagálási képességét.
 3. Továbbképzések és tudatosság növelése. A személyzet folyamatos képzése a digitális átalakulás és a kiberbiztonsági kihívások terén nélkülözhetetlen.

Összefoglalva, az SZTFH-nak jelentős kihívásokkal kell szembenéznie a gyorsan változó technológiai és digitális környezetben, amelyek hatékony kezelése kulcsfontosságú a hatóság jövőbeli sikeréhez és relevanciájához. A hatóság előtt álló fő feladatok a biztonsági protokollok megerősítése, a digitális átalakulás elősegítése, az új technológiák integrálása és a szolgáltatások modernizálása.

Hatás a társadalomra

Az SZTFH tevékenysége jelentős hatást gyakorol a magyar állampolgárok mindennapi életére. E hatás több szinten érzékelhető, beleértve a biztonságos környezet megteremtését, a digitális oktatás fejlesztését, és az informatikai műveltség növelését és több szempontból érzékelhető:

 • Biztonságos környezet és fogyasztóvédelem. Az SZTFH az ilyen területeken, mint a szerencsejáték és a pénzügyi szolgáltatások szabályozása, biztosítja, hogy a piacok tisztességesen és átláthatóan működjenek. Ez növeli a fogyasztók bizalmát, csökkenti a csalások és a pénzügyi visszaélések kockázatát. Az intézmény által végrehajtott ellenőrzések és szabályozások eredményeként a lakosság védelmet élvez a tisztességtelen piaci gyakorlatokkal szemben.
 • Digitális átalakulás és technológiai integráció. Az SZTFH hozzájárulását a digitális átalakuláshoz elsősorban a kormányzati és üzleti szektorokban érezhetjük. Az intézmény által végzett digitális fejlesztések, mint például az online szolgáltatások, az elektronikus ügyintézés, elősegítik a lakosság gyorsabb, hatékonyabb hozzáférését a szükséges információkhoz és szolgáltatásokhoz. Az új technológiák, mint az AI és a blockchain integrálása, lehetővé teszi az adatkezelés hatékonyságának növelését és a döntéshozatali folyamatok átláthatóságát.
 • Informatikai műveltség és digitális oktatás. Az SZTFH szerepe kiemelkedő a digitális oktatás és az informatikai műveltség terén. Az intézmény támogatja a digitális készségek fejlesztését, különösen a fiatalabb generációk körében. Ezenfelül, a digitális biztonságra és az adatvédelemre fókuszáló oktatási programok révén az SZTFH hozzájárul az állampolgárok online biztonságának és tudatosságának növeléséhez. Ez létfontosságú a digitális korban, ahol az információs biztonság és a személyes adatok védelme egyre fontosabb szerepet kap.
 • Hosszú távú hatások és kilátások. Az SZTFH tevékenységei hosszú távon hozzájárulnak a magyar társadalom digitális fejlődéséhez és gazdasági stabilitásához. A szabályozott piacok biztosítása, a digitális átalakulás elősegítése, és az informatikai műveltség fejlesztése révén az SZTFH közvetetten befolyásolja a gazdasági növekedést és az állampolgárok életminőségének javítását. Ezek a fejlesztések kulcsfontosságúak a Magyarország jövőbeli versenyképességének és fenntarthatóságának biztosításában.

Az SZTFH jelentős hatást gyakorol a magyar társadalomra, ahol tevékenységeinek középpontjában a biztonság, a digitális átalakulás és az informatikai műveltség fejlesztése áll.

Következtetések

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága céginfo: ez egy önálló, szabályozó szerv Magyarországon, amely a jogszabályoknak van alárendelve. A hatóság 2021. október 1-jétől kezdte meg működését, és székhelye Budapest. Feladatai közé tartozik különböző, egymással összefüggéstelen területek hatósági ellenőrzése, felügyelete és szabályozása, például a dohánytermék-kiskereskedelem, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, a szerencsejáték-szervezés, a bányafelügyelet, és az állami földtani feladatok ellátása. Az SZTFH célja, hogy stabil és kiszámítható működési és szabályozási környezetet teremtsen ezekben az ágazatokban.

Az SZTFH, mint Magyarország egyik kulcsfontosságú szabályozó és felügyeleti hatósága, jelentős hatással van a magyarországi információs technológiai (IT) szektorra és a távközlési infrastruktúrára. A hatóság feladatai között szerepel az IT és távközlési piacok szabályozása, a verseny tisztességességének és átláthatóságának biztosítása, valamint a fogyasztók védelme. Ezen felül az SZTFH hozzájárul a digitális infrastruktúra fejlesztéséhez, elősegítve a magyarországi gazdaság digitalizációját és a technológiai innovációkat. Ezáltal a hatóság kulcsszerepet tölt be az ország fenntartható és innovatív digitális gazdaságának megteremtésében, támogatva a magyar társadalom digitális átalakulását és hozzájárulva a nemzetközi versenyképesség növeléséhez.

Jelenleg a hálózati és információs rendszerek és szolgáltatások létfontosságú szerepet játszanak a társadalomban és a gazdasági növekedés gerincévé váltak. A fokozott digitalizálás növeli a kiberbiztonsági kockázatokat, mely kockázatok mérséklése érdekében a polgárok és a vállalkozások által használt digitális termékeket és szolgáltatásokat jobban kell védeni a kiberfenyegetésekkel szemben. Ennek a védelemnek az egyik eszközeként a Kiberbiztonsági Ügynökségről, valamint az információs és kommunikációs technológia kiberbiztonsági tanúsításáról szóló (EU) 2019/881 rendelet alapján Magyarországon a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága látja el a digitális termékek kiberbiztonságát tanúsító hatósági feladatokat.