Εταιρείες

Piraeus Bank

by  Κατερίνα Pavlidis

Contents
Piraeus Bank

Η Piraeus Bank στην Ελλάδα είναι ηγετικός οργανισμός σε μία από τις ισχυρότερες χρηματοοικονομικές εταιρείες χαρτοφυλακίου της χώρας (Piraeus Financial Holdings). Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο λιανικό και επενδυτικό τραπεζικό δανεισμό, ασχολείται με τον κλάδο των ακινήτων και της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην Αθήνα, τη θέση του Γενικού Διευθυντή (με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) κατέχει από το 2017 ο Χρήστος Μεγάλου.

Ιστορικό ανάπτυξης

Ως ημέρα ίδρυσης της τράπεζας θεωρείται η 6η Ιουλίου 1916.

Δύο χρόνια αργότερα, η τράπεζα εισήχθη για πρώτη φορά στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από το 1975 ήταν κρατική τράπεζα και το 1991 ιδιωτικοποιήθηκε. Η τράπεζα αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε με την πάροδο των ετών, με αποτέλεσμα το 1999 να δημιουργηθεί γραφείο αντιπροσωπείας στο Λονδίνο.

Το 2000, απορροφήθηκε από την Τράπεζα Χίου και την Τράπεζα Μακεδονίας-Φρακίας.

Το 2003 σημαδεύτηκε από μια νέα εξαγορά από την ETBAbank.

Παρά τις αλλαγές, οι εξαγορές και η επέκταση της επιρροής της τράπεζας συνεχίστηκαν.

Έτσι, το 2007, η Διεθνής Εμπορική Τράπεζα της Ουκρανίας έγινε μέρος του ομίλου και από το 2012 έως το 2017, η ATEbank, η Society Generale (Geniki Bank) και 312 ελληνικά υποκαταστήματα τραπεζών στην Κύπρο - Hellenik Bank, Millennium Bank και Panellinia Bank.

Το 2012, η τσεχική PPF (με μερίδιο 5, 72%) έγινε ένας από τους κύριους ιδιοκτήτες, ενώ αργότερα ανήκε στον Τσέχο επιχειρηματία Jiří Šmejc (Emma Capital).

Ωστόσο, κατά την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα το 2010 και της χρεοκοπίας το 2015, η εταιρεία περιήλθε και πάλι στο κράτος (με ποσοστό άνω του 60%), με περίπου 34% σε ελεύθερη διακύμανση. Για να μάθετε τον piraeus bank swift code, πρέπει να μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της τράπεζας.

Μετά το 2015, η κατάσταση της κατανομής των περιουσιακών στοιχείων άλλαξε. Το κρατικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατείχε περισσότερο από 20%, η αμερικανική Paulson & Co κατείχε 9% και περίπου το 70% βρισκόταν σε ελεύθερη διακύμανση.

Υπήρχαν περισσότερα από 1.000 υποκαταστήματα τραπεζών, με γραφεία στο Λονδίνο και τη Φρανκφούρτη εκτός από τις ελληνικές μονάδες. Υπήρχαν επίσης θυγατρικές στην Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βουλγαρία.

Στις αρχές του 2020, η εταιρεία είχε περισσότερους από 15.000 εργαζόμενους. Η κερδοφορία της εταιρείας ήταν 1,2 δισ. ευρώ. Το σύνολο των δανείων ανήλθε σε 40 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις σε 60 δισ. ευρώ.

Οι θυγατρικές τράπεζες βρίσκονταν σε εννέα χώρες, ιδίως στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουκρανία, την Αίγυπτο και τη Γερμανία.

Υπηρεσίες και προϊόντα

Οι προτεραιότητες της Τράπεζας Πειραιώς είναι η παροχή χρηματοοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών σε διάφορους τομείς.

Λιανική τραπεζική

Παροχή υπηρεσιών από την κύρια τράπεζα και τις θυγατρικές της σε πελάτες λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι κύριοι τομείς είναι η διαχείριση καταθέσεων, το κεφάλαιο κίνησης, η χορήγηση δανείων, η υποστήριξη εισαγωγών και εξαγωγών και οι εγγυητικές επιστολές.

Εταιρική τραπεζική

Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε μεγάλες εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη ναυτιλία), λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες τους - καταθέσεις, δάνεια, χρηματοδότηση έργων, κεφάλαιο κίνησης, υποστήριξη εξαγωγών και εισαγωγών και εγγυητικές επιστολές.

Επενδυτική τραπεζική

Συμβουλευτικές και επενδυτικές υπηρεσίες, δημόσιες εγγραφές, αναδοχή και υπηρεσίες χρηματιστηρίου.

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και ταμειακή διαχείριση

Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε πελάτες του ιδιόκτητου τραπεζικού ομίλου (διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, αμοιβαία κεφάλαια και ταμείο).

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω του πανελλαδικού δικτύου της Τράπεζας και μέσω του δικτύου ηλεκτρονικής τραπεζικής της Winbank, το οποίο ξεκίνησε το 2000 ως ολοκληρωμένη τραπεζική υπηρεσία σε όλη την Ελλάδα (η μόνη τράπεζα με πιστοποίηση ISO 9001:2000).

atm Piraeus Bank

Η πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες γίνεται μέσω του διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων, τηλεφωνικών κέντρων και ΑΤΜ.

Επιπλέον, η Piraeus Bank βελτιώνει και βελτιστοποιεί συνεχώς τα δικά της ψηφιακά προϊόντα, συμβαδίζοντας με την εποχή.

Με τη βοήθεια των τεχνολογιών πληροφορικής και των προσεγγίσεων QPR, η τράπεζα κατάφερε να μειώσει τους χρόνους διεκπεραίωσης κατά 86% τα τελευταία χρόνια και αύξησε τη διαφάνεια των υπηρεσιών καταναλωτικής πίστης.

Η συνεργασία με εταιρείες πληροφορικής επιτρέπει τον έγκαιρο μετασχηματισμό των χρηματοοικονομικών διαδικασιών. Η ευφυής αυτοματοποίηση επεκτείνεται και οι διαδικασίες διαχείρισης υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των παραγγελιών, των εξαγορών, της εφοδιαστικής και του ελέγχου) βελτιώνονται.

Στρατηγική και αποστολή

Οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς είναι η αύξηση του μεριδίου του χρηματοπιστωτικού τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, η αύξηση του μεριδίου ικανοποίησης των πελατών, η δημιουργία και η εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων.

Επιπλέον, οι στόχοι δεν σχετίζονται μόνο με την εισαγωγή τραπεζικών υπηρεσιών, αλλά και με την ανάπτυξη της Ελλάδας ως χώρας με οικονομικές δυνατότητες.

Η κατεύθυνση των βασικών δραστηριοτήτων σχετίζεται με την ανάπτυξη υπηρεσιών λιανικής και εταιρικής τραπεζικής, τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων του κράτους, την επιτυχή ενίσχυση των περιουσιακών στοιχείων, την ασφάλιση και την ενίσχυση της κερδοφορίας με στόχο τη συνεχή αύξηση της αξίας των μετόχων.

Το μελλοντικό όραμα της εταιρείας στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ισχυρού περιφερειακού χρηματοπιστωτικού οργανισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, τοποθετώντας τον εαυτό της ως τράπεζα για τον μεσαίο τομέα, κυρίως για επιχειρήσεις και ιδιώτες, παραμένοντας παράλληλα μια κορυφαία τράπεζα και διατηρώντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Οικονομικές επιδόσεις και επιτεύγματα

Η Piraeus Bank είναι σήμερα μια πολυεθνική εταιρεία παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με καθαρό κύκλο εργασιών δανείων άνω των 34 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αφορά περίπου 6 εκατομμύρια πελάτες.

Επεξεργάζονται 20 χιλιάδες τραπεζικές διαδικασίες και 110 χιλιάδες συμβάντα χρηστών ανά μήνα.

Η αξία μιας μετοχής είναι πάνω από 4 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η ενεργός ανάπτυξη της εταιρείας αποδεικνύεται από πολλά βραβεία και διακρίσεις.

Για παράδειγμα, το 2020, η τράπεζα έλαβε τα βραβεία Retail Mail & Park στα Retail Business Awards, για τη συμβολή της στο ελληνικό λιανεμπόριο και τη βιομηχανία.

Το 2021, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Piraeus Bank έλαβε το Χρυσό Βραβείο Βιωσιμότητας και Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης (βάσει αξιολόγησης που διήρκεσε ένα χρόνο και στην οποία συμμετείχαν 100 διεθνείς τράπεζες).

Και έλαβε επίσης βραβεία ως "Πιο ενεργή εκδοτική τράπεζα στην Ελλάδα" και "Συμφωνία της Χρονιάς 2021 - Πράσινο Εμπόριο".

Το 2022, η τράπεζα έλαβε 26 βραβεία στα International Loyalty Awards, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων "Best International Loyalty Initiative" και "Regional Winner/Western Europe".

Την ίδια χρονιά, στα Best Digital Bank Awards, η εταιρεία τιμήθηκε με το βραβείο "Best Mobile Banking App in Western Europe for 2022" (για καταναλωτές).

Το 2023, έλαβε το βραβείο "Customer Service and Relationship Management" από την Global Custodian για την υψηλότερη ποιότητα εξυπηρέτησης.

Piraeus Bank Deposits

Διεθνής παρουσία και συνεργασία

Οι διεθνείς σχέσεις της εταιρείας διευρύνονται συνεχώς. Έτσι, τα περισσότερα από τα κύρια υποκαταστήματά της βρίσκονται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Επίσης στις ΗΠΑ, όπου οι δραστηριότητες διεξάγονται μέσω της Marathon Bank με υποκαταστήματα στη Νέα Υόρκη (14 υποκαταστήματα), στην Αλβανία μέσω της Tirana Bank (45 υποκαταστήματα) και απευθείας μέσω των γραφείων αντιπροσωπείας της Τράπεζας Πειραιώς στο Λονδίνο, στη Ρουμανία (165 υποκαταστήματα), στη Βουλγαρία (88), στη Σερβία (47), στην Ουκρανία (85), στην Κύπρο (14) και στην Αίγυπτο (54 υποκαταστήματα).

Εκτός από την άμεση εκπροσώπηση και την τραπεζική υποστήριξη, η διοίκηση και τα στελέχη του ομίλου δημιουργούν συνεχώς φιλικές και εταιρικές σχέσεις.

Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιούνται πολυάριθμες συναντήσεις στο πλαίσιο διαφόρων εκδηλώσεων. Στο τελευταίο συνέδριο της JP Morgan στο Λονδίνο, πραγματοποιήθηκαν όχι λιγότερες από 30 συναντήσεις με μεγάλους επενδυτές, όπως η Black Rock, η Morgan Stanley και η Fidelity.

Αειφόρος ανάπτυξη και κοινωνική ευθύνη

Το 2019, η τράπεζα έγινε ιδρυτικός εταίρος των Αρχών του ΟΗΕ για την Υπεύθυνη Τραπεζική, ενώ έκτοτε η εταιρεία συμμετοχών κινείται συστηματικά προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας μέσω της ανάπτυξης υποδομών, χρηματοοικονομικών πολιτικών και αναπτυξιακών στρατηγικών. Από τις οποίες τα καλύτερα είναι τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικά κριτήρια για τις δικές της δραστηριότητες και τη συνεργασία με τους εταίρους.

Από το 2020 η Piraeus Bank συγκαταλέγεται στις "Πιο Βιώσιμες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα". Είναι πρωτοπόρος στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης βιώσιμης επέκτασης και ευαισθητοποίησης για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, η εταιρεία συμμετοχών (και η τράπεζα ειδικότερα) δραστηριοποιείται σε κρίσιμους κοινωνικούς τομείς και προγράμματα. Συμμετέχει ενεργά στις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών (WEP) των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών στον εργασιακό χώρο, την αγορά εργασίας και την κοινωνία.

Συμμετέχει επίσης στη στήριξη της ισότητας των φύλων (Bloomberg Gender- Equality Index).

Η Τράπεζα έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία "1 - ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ" από την Corporate Solutions στον "Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό Δείκτη", ο οποίος καταδεικνύει τη διαχείριση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων και την εφαρμογή διαφανών και ενημερωτικών επιχειρηματικών πρακτικών.

Επιπλέον, η εταιρεία αναγνωρίζεται σχεδόν κάθε χρόνο για τη συμβολή της στη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για την υλοποίηση των καλύτερων καινοτόμων έργων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την εξοικονόμηση πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η εκμετάλλευση περιλαμβάνεται στον δείκτη Emerging Global Markets Index για τα βαρυσήμαντα επιτεύγματά της στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης. Η συνολική βαθμολογία της είναι πάνω από τον μέσο όρο των άλλων εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα και στους τρεις τομείς.

Η εταιρεία συμμετέχει επίσης σε έργα αθλητικής χορηγίας. Έτσι, το 2017, έλαβε τα περίφημα βραβεία SPORTO για το καλύτερο έργο που υλοποιήθηκε στη Σερβία ως παράδειγμα συνεργασίας και υποστήριξης στον τομέα του αθλητισμού, της διατήρησης της υγείας και της δημιουργικής έκφρασης. Η συνεργασία αποσκοπεί στην αλληλεπίδραση με την Ένωση Μπάσκετ της Σερβίας και την ανάπτυξη του αθλήματος. Κάτι που αποδεικνύει τη συνέργεια μεταξύ της μάρκας και των αθλητικών επιτευγμάτων.

Μέλλον και προοπτικές

Παρά την απαιτητική πολυετή πορεία, η τράπεζα βρίσκεται σήμερα σε συνεχή εξέλιξη και ανταποκρίνεται κατάλληλα και έγκαιρα στις επιχειρηματικές ανάγκες και στις κινήσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Τα προηγούμενα σχέδια του 2022 για τη χορήγηση νέων δανείων ύψους 27 δισ. ευρώ (προγραμματισμένα για τρία χρόνια) έχουν δικαιωθεί, αυτό έχει διπλασιάσει την κερδοφορία μέσω επαναλαμβανόμενων προσωρινών δανείων. Και τα επαναλαμβανόμενα αποθεματικά έσοδα έφθασαν τα 1,2 δισ. ευρώ από διανομή μερισμάτων. Πράγμα που δείχνει ότι η δανειοδοτική πολιτική είναι υγιής και κινείται προς την επιλεγμένη κατεύθυνση.

Piraeus-Bank

Το πρώτο τρίμηνο του 2024, η Piraeus Bank προσέφερε περίπου το ένα τρίτο των ιδίων μετοχών της σε επενδυτές για αγορά. Αυτή ήταν μια ακόμη έγκαιρη και δικαιολογημένη απόφαση. Η ζήτηση ξεπέρασε την προσφορά κατά τρεις φορές, γεγονός που υποδηλώνει όχι μόνο την εμπροσθοβαρή αποτίμηση της εταιρείας, αλλά και τη θετική δυναμική του ελληνικού οικονομικού τομέα.

Η έξοδος του κρατικού ταμείου διάσωσης από τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας μπορεί να θεωρηθεί η μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση της χώρας μετά την κρίση. Ο Χρήστος Μεγάλου, εκτελεστικός διευθυντής της τράπεζας, πιστεύει ότι πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια ιστορία επιστροφής κεφαλαίων σε ιδιωτικά χέρια - μιλάει για την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση του πλούτου και τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος της χώρας.

Η αύξηση της ελεύθερης διακίνησης αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη συναλλακτική δραστηριότητα της μετοχής.

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, που παρουσιάζεται έως το 2026, θα είναι πιο φιλόδοξο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Συνδέεται με το σχέδιο ανάπτυξης, καθώς δίνει προτεραιότητα στην εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου με τη μείωση των NPEs να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ανοίγοντας προοπτικές για πιο ελεύθερη ανάπτυξη.

Η περαιτέρω μείωση του συνολικού κόστους κατά ένα τέταρτο αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, κυρίως μέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών, στρατηγικών συνεργασιών και της μείωσης των NPE στο 3%, που είναι σύμφωνη με το πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπλέον, η ενίσχυση της παρουσίας στην αγορά και η εις βάθος διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων αποτελούν κρίσιμα σημεία σχεδιασμού.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά την κρατική εμπλοκή των τελευταίων ετών και δεκαετιών, χαιρετίζει τη μείωση της κρατικής επιρροής στην εταιρεία, καθώς θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών είναι αρκετά επιτυχημένη και πολλά υποσχόμενη.

Και η βιωσιμότητα και οι δυνατότητές της είναι πέρα από κάθε αμφιβολία.

Επιπλέον, η Piraeus Bank επιτρέπει τη δημιουργία πολλαπλών διακρατικών διασυνδέσεων και τη συμμετοχή σε έργα παγκόσμιας κλάσης, καθώς και την προσέλκυση ισχυρών επενδυτών.

Η τράπεζα είναι πλέον ένα one-stop shop, που καλύπτει όλες τις χρηματοοικονομικές και τραπεζικές δραστηριότητες στην ελληνική αγορά.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι ελκυστικά για ιδιώτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και για μεγάλες επιχειρήσεις, στις οποίες προσφέρονται επενδυτικές και τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτική μίσθωση και χρηματοδότηση της παραγωγής.

Η αποστολή και οι αξίες της εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πρόοδο και την ανάπτυξη, τον σεβασμό και την εστίαση στον πελάτη, την αύξηση της αξίας των μετόχων, την ηγετική θέση στην αγορά και κυρίως την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την κοινωνία.

Η σημαντικότερη πτυχή και αξία της εταιρείας συμμετοχών και της Τράπεζας Πειραιώς είναι ότι ανεβάζει το κύρος της ελληνικής οικονομίας σε ένα ελκυστικό επενδυτικό επίπεδο.