Νομίσματα

Λεβ Βουλγαρίας (BGN)

Το βουλγαρικό λεβ (BGN, ЛВ) είναι το επίσημο νόμισμα της Βουλγαρίας. Κυκλοφορεί μόνο στη χώρα και δεν είναι μετατρέψιμο. Η υπομονάδα του είναι η stotinka: 1 λεβ = 100 stotinki.

by  Κατερίνα Pavlidis

Contents
Λεβ Βουλγαρίας

ΚΎΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ

 1. Στην ιστορία της Βουλγαρίας, υπήρξαν τέσσερις παραλλαγές του εθνικού νομίσματος, όπως φαίνεται παρακάτω.
 2. Το βουλγαρικό λεβ δεν είναι ούτε αποθεματικό ούτε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα.
 3. Παρά την ένταξή του στην ΕΕ και την υποχρέωση μετατροπής του σε euro, η μετάβαση δεν είναι ακόμη δυνατή.
 4. Η οικονομία της χώρας είναι αδύναμη και η αστάθεια του εθνικού νομίσματος, του βουλγαρικού λεβ, δεν επιτρέπει τη μετάβαση στο ευρώ.
 5. Η συναλλαγματική ισοτιμία του λεβ εξαρτάται αποκλειστικά από την εσωτερική κατάσταση της Βουλγαρίας.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το βουλγαρικό νόμισμα είχε πέντε στάδια ανάπτυξης. Τα πρώτα μέσα πληρωμής εμφανίστηκαν 500 χρόνια μετά την ίδρυση της Πρώτης Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας. Πρόκειται για νομίσματα aspr που έκοψε ο τσάρος Ιβάν Σισμάν.

Υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ του νομίσματος της Βουλγαρίας, του λεβ, και του ευρώ, το οποίο είναι το επίσημο νόμισμα της Ελλάδας, γεγονός που αντανακλά την ιστορική και οικονομική αλληλεπίδρασή τους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα δύο νομίσματα είναι βαθιά ριζωμένα στην ιστορία και τον πολιτισμό των αντίστοιχων χωρών τους και τα σχέδιά τους αντικατοπτρίζουν την εθνική κληρονομιά και ταυτότητα.

Παραδείγματα κοινών σημείων στην ιστορία αυτών των νομισμάτων περιλαμβάνουν την επιθυμία σταθεροποίησης και ενσωμάτωσης στο ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα. Για παράδειγμα, το λεβ ήταν συνδεδεμένο με το ευρώ με σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία στο πλαίσιο του νομισματικού μηχανισμού, υποδηλώνοντας την επιθυμία της Βουλγαρίας να ενισχύσει την οικονομική της σταθερότητα και να προετοιμαστεί για τη μετάβαση στο ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα, υιοθετώντας το ευρώ το 2001, υπογράμμισε τη δέσμευσή της στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την πολιτική του ενιαίου νομίσματος. Και οι δύο χώρες βλέπουν τα νομίσματά τους όχι μόνο ως μέσο συναλλαγής, αλλά και ως σημαντικό στοιχείο της οικονομικής τους στρατηγικής προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και σταθερότητα.

Κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, ο βουλγαρικός κλήρος προσπάθησε να δημιουργήσει το δικό του νόμισμα για τη διαχείριση των εσωτερικών υπολογισμών και λογαριασμών. Σύμφωνα με την ιδέα του επισκόπου Γενεύης, τα χρήματα θα έπρεπε να μοιάζουν με τετράγωνα κομμάτια μετάλλου με την εικόνα ενός σταυρού. Ωστόσο, οι τουρκικές αρχές θεώρησαν αυτή την πρόθεση ως προσπάθεια παραχάραξης.

Επιπλέον, θέλησαν να κόψουν το χέρι του κληρικού που είχε οργανώσει την κοπή των τετράγωνων νομισμάτων. Το πρώτο λέβα ως νόμισμα πλήρους αξίας εμφανίστηκε στη Βουλγαρία το 1879, όταν η χώρα απελευθερώθηκε από την οθωμανική κυριαρχία. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε η Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα ως αρχή έκδοσης. Η τράπεζα εξακολουθεί να εκδίδει τραπεζογραμμάτια και σήμερα.

20 Λεβ Βουλγαρίας

Μπροστινή όψη του πρώτου βουλγαρικού χαρτονομίσματος των 20 λέβα

Εικόνα από το διαδίκτυο

Το εθνικό νόμισμα της Βουλγαρίας μετονομάστηκε σε λεβ το 1880, βάσει ενός νέου νόμου που ψηφίστηκε την ίδια εποχή. Το λεβ συνδέθηκε αμέσως με το γαλλικό φράγκο, καθώς η περιεκτικότητα σε χρυσό και των δύο νομισμάτων ήταν 0,29032.

Στη συνέχεια, η Βουλγαρία προσχώρησε στη Λατινική Νομισματική Ένωση. Της ζητήθηκε να ευθυγραμμίσει τα νομίσματα όλων των κρατών μελών με ένα ενιαίο πρότυπο συσχέτισης χρυσού-αργύρου. Αυτό θα επέτρεπε την αποδοχή του νομίσματος χωρίς περιορισμούς σε ολόκληρη την Ένωση.

Το χρυσό και ασημένιο λιοντάρι πληρούσε όλες τις απαιτήσεις πριν από το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μέχρι το 1928, τα τραπεζογραμμάτια εκδίδονταν με την επιγραφή της προμήθειας χρυσού και αργύρου. Ωστόσο, η Λατινική Νομισματική Ένωση έπαψε να υφίσταται ένα χρόνο νωρίτερα.

Το πρώτο λεβ κυκλοφόρησε μέχρι το 1952, όταν η Βουλγαρία έγινε σοσιαλιστικό κράτος και άρχισε να εφαρμόζει μεταπολεμικές μεταρρυθμίσεις.

Το δεύτερο λεβ κυκλοφόρησε μεταξύ 1952 και 1962. Στη δεκαετία του 1950, το βουλγαρικό νόμισμα υπόκειτο σε μια νέα ισοτιμία μετατροπής. Το νέο λεβ ήταν συνδεδεμένο με το δολάριο ΗΠΑ με συναλλαγματική ισοτιμία 6,8:1. Λόγω του πληθωρισμού, η ισοτιμία μειώθηκε και μέσα σε πέντε χρόνια ήταν 9,5 λεβ προς 1 δολάριο ΗΠΑ.

BGN

Δεύτερες αριστερές σημειώσεις

Εικόνα από το διαδίκτυο

Το τρίτο λεύκωμα εμφανίστηκε το 1962, αφού το βουλγαρικό νόμισμα εκφράστηκε με συναλλαγματική ισοτιμία 10:1. Ακολούθησε μια μακρά περίοδος σταθερότητας: το λεβ διατήρησε πρακτικά την ίδια συναλλαγματική ισοτιμία έναντι των κυριότερων νομισμάτων του κόσμου. Το 1978, το λεβ έλαβε τον διεθνή κωδικό του - BGL.

Το 1999, η εποχή του τρίτου λεβ έφτασε στο τέλος της. Μετά την ονομαστική αξία 1 000:1, εισήχθη το τέταρτο λεβ - το επίσημο νόμισμα της σύγχρονης Βουλγαρίας.

Το νέο λεύκωμα αναπροσαρμόστηκε με το γερμανικό μάρκο που κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή. Ωστόσο, ο κωδικός ISO άλλαξε σε BGN. Όταν το ευρώ αντικατέστησε το μάρκο, το λεβ αναπροσαρμόστηκε στο τελευταίο με σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία 1,955:1.

Το 2005. η Βουλγαρία προσχώρησε στην ΕΕ και δεσμεύτηκε να χρησιμοποιεί το ευρώ για όλες τις πληρωμές. Η μετάβαση θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί το 2012, αλλά η υποτίμηση του βουλγαρικού νομίσματος και η αστάθεια της εθνικής οικονομίας την κατέστησαν αδύνατη.

Ο τέταρτος σχεδιασμός Lev

Το 1999 κατασκευάστηκε η τελευταία ονομαστική αξία του βουλγαρικού λεβ. Έκτοτε εκδίδονται τραπεζογραμμάτια με ονομαστικές αξίες που κυμαίνονται από 1 έως 100 λέβα. Το 2016, τα χαρτονομίσματα του 1 λεβ αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία λόγω των υψηλών επιπέδων πληθωρισμού.

Οι άλλες ονομαστικές αξίες επανεκδόθηκαν αρκετές φορές κατά τη δεκαετία του 2000:

 • Το 1 BGN είναι ένα κόκκινο τραπεζογραμμάτιο 112 mm επί 60 mm με την εικόνα του Ivan Rilski στην μπροστινή όψη και τη Μονή Rila στην πίσω όψη. Το υδατογράφημα απεικονίζει ένα λιοντάρι σε κίνηση. Το τραπεζογραμμάτιο του 1 BGN αποσύρθηκε από την κυκλοφορία την 1η Ιανουαρίου 2016 και αντικαταστάθηκε από κέρμα της ίδιας ονομαστικής αξίας.
 • Το χαρτονόμισμα των 2 BGN έχει μωβ χρώμα και διαστάσεις 116 mm x 64 mm, με τον Paìsiy Hilendàrski στην εμπρόσθια όψη και ένα απόσπασμα του βιβλίου του στην οπίσθια όψη. Το χαρτονόμισμα των δύο λίτρων επανεκδόθηκε το 2005. Τώρα αποσύρεται και αντικαθίσταται από νόμισμα δύο λίτρων.
 • Το χαρτονόμισμα των 5 λέβα είναι ένα σκούρο κόκκινο χαρτονόμισμα διαστάσεων 126 mm επί 70 mm, με την εικόνα του καλλιτέχνη Ivan Milev στην εμπρόσθια όψη και τους πίνακές του στην οπίσθια όψη. Το υδατογράφημα περιλαμβάνει επίσης το πορτρέτο του, το οποίο συμπληρώθηκε με τη συντομογραφία БНБ το 2008. Το τραπεζογραμμάτιο επανεκδόθηκε το 2009.
 • Το χαρτονόμισμα των 10 BGN είναι ένα πράσινο χαρτονόμισμα διαστάσεων 126 mm επί 70 mm, με τον Βούλγαρο γιατρό και επιστήμονα Petar Beron στην εμπρόσθια όψη και αντικείμενα από την έρευνά του και ένα μικροσκόπιο στην οπίσθια όψη. Στο υδατογράφημα απεικονίζεται το πορτρέτο του, συμπληρωμένο με τη συντομογραφία БНБ. Το χαρτονόμισμα επανεκδόθηκε το 2008.
 • Το τραπεζογραμμάτιο των 20 BGN είναι μπλε (εκδόσεις 1999, 2007 και 2020) και μωβ (2005) και έχει διαστάσεις 131 mm x 73 mm και 134 mm x 74 mm αντίστοιχα. Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται το πορτρέτο του επαναστάτη Stefan Stambolov. Στην οπίσθια όψη απεικονίζονται οι γέφυρες Orlov και Lavov στη Σόφια και η Βουλγαρική Εθνοσυνέλευση. Όταν το τραπεζογραμμάτιο επανεκδόθηκε το 2007, εμφανίστηκε επίσης η συντομογραφία БНБ.
 • Το τραπεζογραμμάτιο των 50 BGN έχει ανοιχτό καφέ χρώμα και επανεκδόθηκε το 2006 και το 2019, έχει διαστάσεις 136 mm x 76 mm και στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται το πορτρέτο του Pencho Slaveykov. Στην οπίσθια όψη απεικονίζονται τα ποιήματά του, η εικόνα ενός πουλιού και το πορτρέτο της αγαπημένης του, Mari Belcheva. Το υδατογράφημα είναι ένα πορτρέτο του Pencho Slaveykov.
 • Το BGN 100 είναι ένα πράσινο τραπεζογραμμάτιο, το οποίο εκδόθηκε το 2003 και επανεκδόθηκε το 2018, με διαστάσεις 141 mm επί 79 mm. Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται το πορτρέτο του συγγραφέα Aleko Konstantinov. Στην οπίσθια όψη απεικονίζονται αποσπάσματα των έργων του με φόντο τον χαρακτήρα του. Τα υδατογραφήματα αναπαριστούν το πορτρέτο του συγγραφέα και τη συντομογραφία БНБ.

Τα κέρματα στην τέταρτη αριστερή πλευρά κόβονται σε ονομαστικές αξίες των 1, 2, 5, 10, 20 και 50 stotinki. Όλα έχουν την ίδια οπίσθια όψη, με τον ιππότη Madara. Το 1999, τα κέρματα περιείχαν ένα κράμα χαλκού, αλουμινίου και νικελίου. Το επόμενο έτος, αντικαταστάθηκαν από χαλκό και χάλυβα.

Βουλγαρικά νομίσματα με λιοντάρι

Βουλγαρικά νομίσματα

Εικόνα από το διαδίκτυο

Αρκετά αναμνηστικά κέρματα κόπηκαν με ονομαστική αξία 50 stotinki, αφιερωμένα σε σημαντικά γεγονότα στη ζωή της χώρας, όπως η ένταξη στο ΝΑΤΟ ή στην ΕΕ. Εκδόθηκαν το 2004, το 2005 και το 2007.

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός ήταν η βουλγαρική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2018. Για τον εορτασμό αυτής της ημερομηνίας κόπηκε ένα νόμισμα δύο λίτρων.

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ

Το βουλγαρικό λέβα δεν αποτελεί αποθεματικό νόμισμα και δεν προτιμάται ως μέσο συναλλαγών στην αγορά συναλλάγματος. Επιπλέον, υπόκειται σε συνεχή υποτίμηση λόγω της αστάθειας της παγκόσμιας οικονομίας.

Η συναλλαγματική ισοτιμία του λεβ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους εγχώριους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι μεταβάλλονται συχνά και όχι προς το καλύτερο.

Γιατί το βουλγαρικό λεβ ονομάζεται λεβ;

Η λέξη "λεβ" σημαίνει "λιοντάρι" στα βουλγαρικά και το λιοντάρι είναι το εθνικό σύμβολο της Βουλγαρίας.

Η Βουλγαρία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το λεβ;

Ναι, η Βουλγαρία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το λεβ ως επίσημο νόμισμά της.

Πώς γράφεται το βουλγαρικό λεβ;

Το βουλγαρικό λεβ γράφεται ως "лев" στο κυριλλικό αλφάβητο, το οποίο χρησιμοποιείται στη βουλγαρική γλώσσα. Το σύμβολό του είναι το "лв".

Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι βουλγαρικών λεύκων;

Το βουλγαρικό λέβα κυκλοφορεί σε διάφορες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων και κερμάτων. Τα τραπεζογραμμάτια κυκλοφορούν σε ονομαστικές αξίες των 2, 5, 10, 20, 50 και 100 λεβ. Τα κέρματα περιλαμβάνουν 1, 2, 5, 10, 20 και 50 stotinki, καθώς και 1 και 2 λέβα.